gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Про міський бюджет м. Жидачева на 2019 рік Друк
Субота, 22 грудня 2018, 10:52

          

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

30 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Рішення

 

20.12.2018                                           № 576                                    м. Жидачів

 

Про бюджет міста Жидачева

на 2019 рік

 

               Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про   Державний бюджет України на 2019 рік», рішенням Жидачівської районної ради від 29 листопада 2018 року №372 «Про делегування повноважень на здійснення видатків районного бюджету Жидачівського району на утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу на 2019 рік», статтями 26, 59, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Жидачівська міська рада


ВИРІШИЛА:

 

 1. 1.Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету міста у сумі 23432600 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету - 22646900 гривень та доходи спеціального фонду бюджету - 785700 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міста у сумі 23432600 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету - 17044900 гривень та видатки спеціального фонду бюджету - 6387700 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міста у сумі 5602000 гривень  згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста у сумі 5602000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста у розмірі 10000 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду бюджету міста, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів (Жидачівській міській раді) бюджету міста на 2019 рік за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста на реалізацію міських програм у сумі 17031500 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2019 рік до доходів загального фонду бюджету міста належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

         8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міста видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

                                 - нарахування на заробітну плату;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

                                 - поточні трансферти населенню;

                                 - поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       10. Міському голові забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

          - здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

          - оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобовязань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачання ними бюджетних призначень в межах затверджених;

5) забезпечення в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених бюджетних коштів та обґрунтованих лімітів споживання.

           11. У процесі виконання бюджету міста у межах його загального обсягу перерозподіл видатків за бюджетними програмами, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень розпоряднику коштів бюджету міста за загальним та спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл отриманих офіційних трансфертів за загальним і спеціальним фондами здійснювати виконавчому комітетові Жидачівської міської ради за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій, з наступним затвердженням рішень на сесії міської ради.

                 У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету міський голова здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету відповідно до вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.

         12. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

13. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в інформаційному бюлетені Жидачівської міської ради «Удеч сьогодні» та на офіційному сайті Жидачівської міської ради. Відповідальним за оприлюднення визначити секретаря Жидачівської міської ради.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

Міський голова                                               В.Левко

м.Жидачів Додаток 1
до рішення Жидачівської міської ради
від 20.12.2018 року № 576
ДОХОДИ

 бюджету міста Жидачева на 2019 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   19731100,00 18954400,00 776700,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   75100,00 75100,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств   75100,00 75100,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  75100,00 75100,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 102600,00 102600,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 102600,00 102600,00 0,00 0,00
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 10000,00 10000,00 0,00 0,00
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 92600,00 92600,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   2900000,00 2900000,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 310000,00 310000,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 310000,00 310000,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  1385000,00 1385000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 1385000,00 1385000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1205000,00 1205000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 15876700,00 15876700,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 6553600,00 6553600,00 0,00 0,00
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 800,00 800,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 35000,00 35000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 27800,00 27800,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 190000,00 190000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   3976300,00 3976300,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1894700,00 1894700,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб   63500,00 63500,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   365500,00 365500,00 0,00 0,00
18030000 Туристичний збір  5100,00 5100,00 0,00 0,00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  800,00 800,00 0,00 0,00
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  4300,00 4300,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   9318000,00 9318000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  1852000,00 1852000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  7466000,00 7466000,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори  776700,00 0,00 776700,00 0,00
19010000 Екологічний податок  776700,00 0,00 776700,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  582400,00 0,00 582400,00 0,00
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти  33100,00 0,00 33100,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  161200,00 0,00 161200,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   2579600,00 2570600,00 9000,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  2554500,00 2554500,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1911100,00 1911100,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1900000,00 1900000,00 0,00 0,00
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 11100,00 11100,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   600000,00 600000,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  600000,00 600000,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   43400,00 43400,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   36500,00 36500,00 0,00 0,00
22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України   6900,00 6900,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження   16100,00 16100,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження   16100,00 16100,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження   16100,00 16100,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ   9000,00 0,00 9000,00 0,00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  9000,00 0,00 9000,00 0,00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   9000,00 0,00 9000,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 22310700,00 21525000,00 785700,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти   1121900,00 1121900,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   1121900,00 1121900,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1121900,00 1121900,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1121900,00 1121900,00 0,00 0,00
X Разом доходів 23432600,00 22646900,00 785700,00 0,00
Секретар міської ради Лешковят О.Й.

м.Жидачів Додаток 2
до рішення Жидачівської міської ради
від 20.12.2018 року № 576
ФІНАНСУВАННЯ

 бюджету міста Жидачева на 2019 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -5602000,00 5602000,00 5602000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -5602000,00 5602000,00 5602000,00
208100 На початок періоду 10000,00 10000,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 10000,00 10000,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -5602000,00 5602000,00 5602000,00
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -5602000,00 5602000,00 5602000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -5602000,00 5602000,00 5602000,00
602100 На початок періоду 10000,00 10000,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 10000,00 10000,00 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -5602000,00 5602000,00 5602000,00
X Загальне фінансування 0,00 -5602000,00 5602000,00 5602000,00
Секретар міської ради Лешковят О.Й.

м.Жидачів Додаток 3
до рішення Жидачівської міської ради
від 20.12.2018 року № 576
РОЗПОДІЛ
видатків  бюджету міста  Жидачева на 2019 рік
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Жидачівська міська рада 17044900,00 6587300,00 4006940,00 461700,00 10457600,00 6387700,00 5602000,00 9000,00 0,00 0,00 6378700,00 23432600,00
0110000     Жидачівська міська рада 17044900,00 6587300,00 4006940,00 461700,00 10457600,00 6387700,00 5602000,00 9000,00 0,00 0,00 6378700,00 23432600,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4133000,00 4133000,00 3183500,00 111000,00 0,00 80000,00 80000,00 0,00 0,00 0,00 80000,00 4213000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 350000,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350000,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1200000,00 1200000,00 823440,00 150800,00 0,00 9000,00 0,00 9000,00 0,00 0,00 0,00 1209000,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 170000,00 170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170000,00
0115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 30000,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 500000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 5857500,00 199900,00 0,00 199900,00 5657600,00 628400,00 628400,00 0,00 0,00 0,00 628400,00 6485900,00
0116071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро 1600000,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1600000,00
0117310 7310 0443 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198000,00 198000,00 0,00 0,00 0,00 198000,00 198000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 3200000,00 0,00 0,00 0,00 3200000,00 4695600,00 4695600,00 0,00 0,00 0,00 4695600,00 7895600,00
0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 4400,00 4400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4400,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776700,00 776700,00
X X X Усього 17044900,00 6587300,00 4006940,00 461700,00 10457600,00 6387700,00 5602000,00 9000,00 0,00 0,00 6378700,00 23432600,00
Секретар міської ради Лешковят О.Й.

Додаток 4
до рішення Жидачівської міської ради
від 20.12.2018 року № 576
Міжбюджетні трансферти  на 2019 рік
Код  Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансфетру Трансферти з інших місцевих бюджетів загального фонду   
Субвенції загального фонду на: Усього
здійснення переданих видатків у сфері культури (утримання міського будинку культури "Папірник")
ККД 41053900  
13305200000 Районний бюджет Жидачівського району 1121900,00 1121900,00
  Всього 1121900,00 1121900,00
   
Рішення Жидачівської районної ради від 29.11.2018р. № 372 "Про делегування повноважень на здійснення видатків районного бюджету Жидачівського району на утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу на 2019 рік"
Секретар міської ради                                                                                                      О.Лешков'ят

Додаток 5
до рішення Жидачівської міської ради від 20.12.2018 року № 576
Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
       
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця,найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об’єкта відповідно  до проектно- кошторисної документації  Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень  Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
0100000     Жидачівська міська рада   х х 5 602 000,0 х
0110000     Жидачівська міська рада   х х 5 602 000,0 х
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерна техніка) 2 019 80 000,0 80 000,0 100,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Капітальний ремонт прибудинкової території будинку №99 по вул.Шашкевича                                                          2 019 548 400,0 548 400,0 100,0
Придбання дитячих ігрових споруд 2 019 80 000,0 80 000,0 100,0
0117310 7310 0443 Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Реконструкція вуличного освітлення вул.Набережна, вул.Б.Хмельницького, вул.Стрийська, вул.Гоголя, вул.Гніздичівська та вул.Д.Галицького в м.Жидачів Львівської області 2018-2019 582 031,0 198 000,0 100,0
0117461 7461 0443 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури Капітальний ремонт дороги по вул.Дерев'янка від перехрестя з вул.Шашкевича до перехрестя з вул Мазепи в м.Жидачеві Львівської області 2019-2020 1 238 622,0 553 500,0 44,5
Капітальний ремонт дороги по вул.Довбуша в м.Жидачеві Львівської області 2 019 946 500,0 946 500,0 100,0
Капітальний ремонт дороги по вул. В.Чорновола від Героїв Крут в м.Жидачів Львівської області 2 019 1 380 623,0 1 350 200,0 100,0
Капітальний ремонт дороги по вул.Затишна в м.Жидачеві Львівської орбласті 2 019 363 725,0 323 900,0 100,0
Капітальний ремонт тротуару по вул.Стрийська від вул.Шашкевича до вул.Надбережна (права сторона) в м.Жидачеві Львівської області 2 019 275 756,0 275 800,0 100,0
Відновлення елементів благоустрою тротуару по вул.Грушевського від вул.Д.Галицького до вул.Симоненка в м. Жидачів Львівської області 2 019 295 698,0 295 700,0 100,0
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Котляревського від будинку № 1 до вул.Героіїв Крут в м.Жидачів Львівської області 2019-2020 869 000,0 400 000,0 46,0
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Котляревського від  вул.Героіїв Крут до будинку № 39 в м.Жидачів Львівської області 2019-2020 1 196 000,0 550 000,0 46,0
х х х Всього  х х х 5 602 000,0 х
Секретар міської ради                                                          Лешков'ят О.Й.                                              

Додаток 6
до рішення Жидачівської міської ради від 20.12.2018 року № 576
Розподіл витрат  бюджету міста Жидачева на реалізацію міських програм  у 2019 році
        грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми  згідно з  Типовою програмною класифікацєю видатків та кредитування міцевих бюджетів Найменування місцевої /регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
0100000     Жидачівська міська рада   х 17 031 500,0 11 707 500,0 5 324 000,0 5 324 000,0
0110000     Жидачівська міська рада   х 17 031 500,0 11 707 500,0 5 324 000,0 5 324 000,0
0113242 3242 1090 Інші заклади та заходи Програма  соціального захисту та охорони здоров’я  населення м.Жидачева на 2016-2020 роки рішення від 21.01.2016 № 55 350 000,0 350 000,0 0,0 0,0
0114060 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури в м.Жидачеві на 2019-2020 роки рішення від 20.12.2018 №574 170 000,0 170 000,0 0,0 0,0
0115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд  Програма благоустрою м. Жидачева на 2016–2020 роки рішення від 24.12.2015 № 35 30 000,0 30 000,0 0,0 0,0
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Жидачеві на 2016- 2020 роки рішення від 24.12.2015 № 40 500 000,0 500 000,0 0,0 0,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  Програма благоустрою м. Жидачева на 2016–2020 роки рішення від 24.12.2015 №31 6 303 400,0 5 755 000,0 548 400,0 548 400,0
Програма зайнятості населення міста Жидачева на 2016- 2020 роки рішення від 24.12.2015 №36 102 500,0 102 500,0 0,0 0,0
Програма поліпшення становища дітей, які проживають на території м.Жидачева, на 2019-2020 роки рішення від 24.12.2015 № 35 80 000,0 0,0 80 000,0 80 000,0
0116071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів рішення від 22.02.2018 №453 1 600 000,0 1 600 000,0 0,0 0,0
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма функціонування та розвитку вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності у місті Жидачеві, на 2016-2018 роки рішення від 20.12.2018 № 575 7 895 600,0 3 200 000,0 4 695 600,0 4 695 600,0
х х х Всього  х х 17 031 500,0 11 707 500,0 5 324 000,0 5 324 000,0
Секретар міської ради                                                          Лешков'ят О.Й.                                              

Пояснювальна записка

до рішення Жидачівської міської ради

«Про бюджет міста Жидачева на 2019 рік»

 

Загальні положення

Формування бюджету міста Жидачева на 2019 рік проводилося на підставі Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», чинного бюджетного та податкового законодавства з урахуванням окремих законодавчих змін, а також виходячи з параметрів, визначених основними напрямками бюджетної політики на 2019-2021 роки та листа Міністерства фінансів України від 03.08.2018 року № 05110-14-21/20720 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2019 рік».

При формуванні показників бюджету міста на 2019 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2019 рік схвалені постановою Уряду за № 546 від 11.07.2018 року. При плануванні бюджету важливими параметрами є розміри державних соціальних стандартів, що безпосередньо впливають на формування дохідної і видаткової частини міського бюджету. На наступний рік встановлено:

-          розмір мінімальної заробітної плати - 4173 грн;

-          розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС – 1921 грн;

-          прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць: з 1 січня 2019 року - 1853 грн, з 1 липня – 1936 грн, з 1 грудня – 2027 грн.

Значних змін, на сьогодні, у законодавстві стосовно джерел формування дохідної частини бюджету міста не відбулося, крім, з 1 січня 2019 року до міського бюджету зараховуватиметься 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення за місцем видобутку відповідних корисних копалин (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату).

Іншим нововведенням, яке планується Міністерством фінансів України, є, починаючи з 2019 року, застосування міським бюджетом програмно-цільового методу бюджетування відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.  

Також передбачено продовжити дію пункту 20 Прикінцевих та перехідних положень щодо надання права здійснювати утримання закладів культури з міста районного значення, а саме: міського будинку культури (МБК) «Папірник» за рахунок субвенції, виділеної з районного бюджету на його утримання.                          

                 Обсяг дохідної частини бюджету міста на 2019 рік передбачено в сумі 23432,6 тис. грн, з них:

         -   загальний фонд   – 22646,9 тис. грн;

         -   спеціальний фонд –       785,7 тис. грн..

     Обсяг видаткової частини бюджету міста на 2019 рік – 23432,6 тис. грн, з них:

-          загальний фонд   -   17044,9 тис. грн;

-          спеціальний фонд -     6387,7 тис. грн .

 

Доходи бюджету

Надходження (без врахування трансферт) до бюджету міста передбачено в сумі 22310,7 тис. грн, з них до загального фонду – 21525,0 тис. грн та спеціального фонду – 785,7 тис. грн.

Дохідна частина загального фонду складається із:

 1. 1.Податок на прибуток підприємств комунальної власності заплановано по факту поступлень у 2018 році в сумі 75,1 тис.грн.
 2. 2.Рентна плата за користування надрами в сумі 102,6 тис. грн, з якої для видобування корисних копалин місцевого значення – 92,6 тис. грн на рівні минулого року та загальнодержавного значення – 10, 0 тис.грн.
 3. 3.Податку на майно в сумі 6553,6 тис. грн, в тому числі:
 • тис. грн - плата за землю (податок за землю та орендна плата);
 1. 4.Місцеві податки і збори очікується одержати в сумі 5,1 тис. грн, а саме   туристичного збору, на рівні 2018 року.
 2. 5.600,0 тис. грн - це надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, які розраховано на підставі укладених договорів оренди на майно, що перебуває у комунальній власності.
 3. 6.9318,0 тис. грн єдиного податку з юридичних та фізичних осіб, які планується передбачити на рівні очікуваного виконання 2018 року збільшеного на 10%.
 4. 7.2900,0 тис. грн акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та виробленого і ввезеного на територію України пального.
 5. 8.43,4 тис. грн - державне мито заплановано менше від очікуваних поступлень в 2018 році на 30%.
 6. 9.1900,0 тис. грн – плата за надання адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг зменшено від очікуваного виконання 2018 року на 15 відсотків.

До загального фонду бюджету міста передбачено надходження офіційних трансфертів в сумі 1121,9 тис. грн: субвенція з районного бюджету на утримання МБК «Папірник» в порівнянні з минулим роком збільшена на 12,1%.

             В дохідну частину спеціального фонду заплановано надходження:

 1. Екологічного податку на суму 776,7 тис. грн, зокрема:

- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення в сумі – 582,4 тис. грн;

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти                                                   33,1 тис. грн;

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи   на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 161,2 тис. грн.

 1. Власні надходження бюджетних установ - плата за оренду майна, що надаються бюджетними установами (МБК «Папірник») – 9,0 тис. грн.

Видатки бюджету

В бюджеті міста Жидачева у 2019 році на утримання апарату міської ради передбачено видатки в сумі 4213,0 тис.грн, що становить 17,9 відсотків від загального обсягу видатків в бюджеті на 2019 року; в тому числі по загальному фонду – 4133,0 тис. грн, по спеціальному фонду – 80,0 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями на неї заплановано видатки в сумі 3883,9 тис. грн, що становить 92,2% від усіх витрат на утримання. Заробітна плата складається із складових: посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років, надбавки та доплати стимулюючого характеру, матеріальних допомог.

Планування фонду посадового окладу розраховано на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №363 «Про внесення змін до постанови КМУ від 9 березня 2006р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ», наказу Міністерства праці від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» із врахуванням змін.

Планові показники видатків на оплату за енергоносії та комунальні послуги визначені виходячи із діючих у грудні цього року цін і тарифів на теплопостачання, водопостачання та електроенергію з урахуванням коефіцієнту підвищення та враховано фактичне споживання енергоносіїв в натуральних показниках у 2018 році і передбачено в сумі 111,0 тис. грн.

Видатки по незахищених статтях обраховані в сумі 138,1 тис. грн. Вказані бюджетні призначення забезпечать в повному обсязі потребу на витрати, пов’язані з господарським утриманням приміщення міської ради на 2019 рік (оплата за телекомунікаційні послуги, радіоточки, Інтернет, придбання та заправка картриджів, придбання канцелярських та господарських товарів та видатки на утримання службового автомобіля, на відрядження).

По спеціальному фонду заплановано видатки на придбання ком”ютерної техніки на суму 80,0 тис грн.

На 2019 рік в загальному фонді передбачено видатки для надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям жителям міста в сумі 350,0 тис. грн, в тому числі учасникам організації обєднаних сил – 150,0 тис.грн.

По загальному фонду передбачено видатки: на благоустрій міста – 5555,1 тис. грн, на оплату електроенергії за вуличне освітлення міста – 199,9 тис. грн, за виконані громадські роботи – 102,5 тис. грн; по спеціальному фонду: на придбання ігрових споруд для дитячих майданчиків – 80,0 тис. грн, капітальний ремонт прибудинкової території будинку №99 по вул. Шашкевича – 548,4 тис. грн.

Також, передбачено видатки для МКП «Жидачівводоканал» на відшкодування різниці в тарифах в сумі 1600,0 тис. грн.

         На утримання МБК «Папірник» передбачено видатки по загальному фонду на суму 1200,0 тис. грн, з них за рахунок субвенції районного бюджету – 1121,9 тис. грн. та коштів міської ради – 78,1 тис. грн. По загальному фонду видатки на заробітну плату становлять 1004,9 тис. грн. Обсяг видаткiв на оплату працi працiвникiв визначений, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2019 р. в сумі 4173 грн. Розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2019 року становитиме 1921 грн.

             На енергоносії передбачено видатки в сумі 150,8 тис. грн, на витрати, пов’язані з господарським утриманням установи, придбання канцелярських товарів та оплати послуг – 44,3 тис. грн.

             Видатки спеціального фонду МБК «Папірник» планується в сумі 9,0 тис. грн на придбання предметів та матеріалів за рахунок надходжень від надання платних послуг (плата за надання в оренду приміщення).

В міському бюджеті на 2019 рік заплановано видатки на проведення спортивних заходів у місті в сумі 50,0 тис. грн та на участь футбольної команди “Авангард” у Чемпіонаті з футболу у Львівській області — 450,0 тис грн.

Загальний обсяг видатків на утримання та розвиток транспортної інфраструктури м.Жидачева передбачено в сумі 7895,6 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 3200,0 тис. грн, по спеціальному фонду — 4695,6 тис. грн, що становить 33,7% від загального обсягу видатків. По спеціальному фонду передбачається провести капітальний ремонт доріг по вулицях Котляревського, Чорновола, Деревянка, Довбуша та Затишна, тротуарів по вулицях Стрийська та Грушевського.

В бюджеті міста передбачено видатки на реконструкцію виличного освітлення вулиць Набережна, Б.Хмельницького, Стрийська, Гоголя, Гніздичівська та Д.Галицького в сумі 198,0 тис. грн (становить 16,6% від загального обсягу видатків). За рахунок міського природоохоронного фонду плануються видатки на будівництво побутової каналізації для підключення масиву «За переїздом» до міської мережі в сумі 421,7 тис. грн та будівництво каналізаційної мережі по вул. Пушкіна О. (63 будинки протяжністю 500 м) в сумі 355,0 тис. грн.

           Також, у бюджеті міста заплановано видатки на оплату членських внесків за участь в об’єднанні «Асоціація міст України» в сумі 4,4 тис. грн,

             Обсяг видаткової частини спеціального фонду планується за рахунок поступлень податкових та неподаткових надходжень та власних надходжень бюджетних установ на суму 785,7 тис. грн та коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 5602,0 тис.грн.  

                      

                                     Прогноз бюджету міста Жидачева на 2020-2021 роки

 

             Згідно статті 20 Бюджетного кодексу України програмно-цільовий метод у бюджетному процесі передбачає складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до статті 21 цього Кодексу, який подано на розгляд сесії.    

         При плануванні прогнозу дохідної частини бюджету міста на 2020-2021 роки керувалися:

 • основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546:

Показники

2020 рік

2021 рік

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %

105,6

105,0

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), %

108,2

105,9

 • нормами чинного Бюджетного та Податкового кодексів України при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому нормативи їх зарахування до міського бюджету та індексацію ставок окремих з них;
 • такими змінами до законодавства є, починаючи з 2020 року, зарахування акцизного податку до державного бюджету.

         При розрахунках показників видатків враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

Показники

2020 рік

2021 рік

Розмір мінімальної заробітної плати:

     з 1 січня року, гривні

     ріст до попереднього року, %

 

 

4407

5,6

 

4627

5,0

Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

     з 1 січня року, гривні

     ріст до попереднього року, %

 

 

 

2102

9,4

 

 

2262

7,6

        

           При розрахунку видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) у 2020-2021 роках враховано збільшення обсягу коштів в середньому на коефіцієнт 1,1 враховуючи таке:

КЕКВ

Назва

2020 рік

2021 рік

2271

Оплата теплопостачання

1,082

1,059

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

1,082

1,059

2273

Оплата електроенергії

1,1

1,1

2274

Оплата природного газу

1,062

1,029

               Виходячи із вищенаведеного, прогноз по дохідній та видатковій частині бюджету міста на 2020-2021 роки відображено в таблицях 1,2.

 

 

 

               Головний бухгалтер                                             І.Николин

Прогноз бюджету по доходах Жидачівської міської ради на 2020-2021 роки
грн.
Код бюджетної класифікації Найменування доходів Прогноз на 2020 р. Прогноз  на 2021 р.
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  75100 75100
13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 98000 102000
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин державного значення 10000 10000
18010000 Податок на майно 267850 281400
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 850 900
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 37000 39000
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 30000 31500
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 200000 210000
  Плата за землю 6300000 6300000
18010500 Земельний податок з юридичних осіб   3976300 3976300
18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1894700 1894700
18010700 Земельний податок з фізичних осіб                      63500 63500
18010900 Орендна плата з фізичних осіб   365500 365500
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0 0
18030000 Туристичний збір  5250 5500
18050000 Єдиний податок   10102600 10980000
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1993000 2090000
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 11600 12200
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  600000 600000
22090000 Державне мито   30900 20100
24060300 Інші надходження   16200 16300
41053900 Інші субвенції  1185700 1245000
Всього без урахування трансферт   19510500 20492600
Всього по загальному фонду 20696200 21737600
19000000 Екологічний податок 840400 890000
25000000 Плата за оренду майна бюдж установ 10000 11000
Всього по спеціальному фонду 850400 901000
РАЗОМ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ТА СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДАХ 21546600 22638600


Таблиця 2
Прогноз бюджету по видатках Жидачівської міської ради на 2020-2021 роки  
грн.
Код Показник Проект на 2020р Проект на 2021р
Загальний фонд Спецфонд РАЗОМ Загальний фонд Спецфонд РАЗОМ
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 4536300 0 4536300 4978600 0 4978600
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 370000 0 370000 400000 0 400000
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури 1298800 10000 1308800 1393100 0 1393100
4082 Інші заходи в галузі культури 170000 0 170000 170000 0 170000
5041 Утрим-я та фін. підтримка спортивних споруд 40000 0 40000 50000 0 50000
5062 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 528000 0 528000 555000 0 555000
6030 Організація благоустрою населених пунктів 6185500 0 6185500 6494800 0 6494800
6071 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на ЖКП, що затверджувалися або погоджувалися ріш місц органу вик влади та ОМС, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт 450000 0 450000 500000 0 500000
7310 Будівництво обєктів ЖКП 0 406500 406500 0 227000 227000
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 3462400 3244300 6706700 3666700 3309000 6975700
7680 Членські внески до асоціацій ОМС 4400   4400 4400   4400
8340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів   840400 840400   890000 890000
Всього по бюджету   17045400 4501200 21546600 18212600 4426000 22638600


 

 
Встановлення огорожі на спортивних майданчиках по вул.Княжий Брід, 1 Друк
Понеділок, 22 травня 2017, 15:27

go-ogoroga-brid-1

go-ogoroga-brid-2

go-ogoroga-brid-3

go-ogoroga-brid-44

go-ogoroga-brid-5

 
І Н Ф О Р М А Ц І Я про виконання міського бюджету міста Жидачева за 9 місяців 2015 року Друк
П'ятниця, 27 листопада 2015, 12:18

 

ДОХОДИ

 

За 9 місяців 2015 року до міського бюджету по загальному та спеціальному фондах поступило 7446,7 тис. грн, що становить 101,4 % від уточненого плану за відповідний період (7340,7 тис. грн).    

До загального фонду міського бюджету за 9 місяців поточного року поступило податкових та неподаткових надходжень в сумі 6961,5 тис. грн, при уточненому плані 6768,6 тис. грн. У процентному відношенні виконання становить 102,9 %.

Перевиконання (без врахування трансфертів) по загальному фонду становить 214,3 тис. грн. В розрізі податків поступило більше від запланованого:

-          7,7 тис. грн рентної плати за користування надрами;

-          143,7 тис. грн акцизного податку;

-          19,6 тис. грн податку на майно;

-          15,4 тис. грн орендна плата з юридичних осіб;

-          11,0 тис. грн земельний податок з фізичних осіб;

-          15,3 тис. грн орендна плата з фізичних осіб;

-          25,0 тис. грн транспортний податок з фізичних осіб;

-          61,8 тис. грн плата за надання інших адміністративних послуг;

-          15,2 тис. грн орендна плата за користування майном, що перебуває в комунальній власності;

-          62,8 тис. грн державного мита;

-          1,0 тис. грн інші надходження.

Разом з тим, менше від запланованого поступило земельного податку з юридичних осіб – 92,1 тис. грн, туристичний збір – 0,3 тис. грн, єдиний податок – 59,8 тис. грн, екологічний податок – 12,0 тис грн.

До спеціального фонду міського бюджету за 9 місяців поточного року поступило 485,2 тис. грн, при уточненому плані 572,1 тис. грн. Недовиконання становить 86,9 тис. грн, яке пояснюється недопоступленням трансфертів на суму 49,0 тис. грн, коштів від продажу земельних ділянок – 37,2 тис. грн, податкові та неподаткові надходження – 4,7 тис. грн.

 

ВИДАТКИ

 

Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду за 9 місяців поточного року виконана на 96,9 %, (5056,9 тис. грн при плані 5226,2 тис. грн). В розрізі галузей виконання становить:

-          апарат управління                        –  98,5 %;

-          соціальний захист (допомоги)   –   99,2 %;

-          благоустрій міста                        – 99,8 %;

-          культура                                      – 97,4 %;

-          поточний ремонт доріг                 – 98,3 %;

-          видатки по програмі розвитку фізкультури і спорту – 100,0 %;

-          інші видатки                               –  89,0 %.

 

Видатки спеціального фонду склали разом 3518,7 тис. грн при плані 4038,3 тис. грн за 9 місяців поточного року. В розрізі галузей виконання у гривнях та відсотках становлять:

-          на утримання доріг – 2266,2 тис. грн (99,4%), в т. ч:

-          610,5 тис. грн на вул. Симоненка;

-          708,0 тис. грн на вул. Зелена;

-          218,0 тис. грн на вул. Мазепи;

-          600,5 тис. грн на вул. Садова;

-      64,0 тис. грн на проектно-кошторисну документацію (надалі – ПКД) алеї Шевченка, вулиць Чайковського, Деревянка, Мазепи, Грушевського;

-        21,7 тис. грн на експертизу ПКД вулиць Чайковського, Деревянка, Мазепи, Грушевського, Січових Стрільців;

-          3,1 тис. грн площа Свободи;

-          40,4 тис. грн площа Свободи (поточний ремонт доріг);

-          капітальні вкладення – 294,2 тис. грн (48,6%), в т. числі:

-          125,4 тис. грн - каналізування вул. Сагайдачного – Деревянка;

-          27,7 тис. грн - каналізування вул. Д.Галицького;

-          24,0 тис. грн - ПКД каналізування мікрорайону «Прибережний»;

-           0,9 тис. грн - заборгованість за коректор газу для міського будинку культури «Папірник»;

-          116,2 тис. грн - КНС і колектор «За переїздом»;

-          на природоохоронні заходи – 519,3 тис. грн (78,5%), в т.ч.:

-          89,2 тис. грн – каналізування вул. Деревянка;

-          22,3 тис. грн - каналізування вул. Д.Галицького;

-          26,8 тис. грн – ПКД мікрорайону «Прибережний»;

-          21,0 тис. грн – благоустрій водойм – озера «Промінь» у м.Жидачів за рахунок субвенції, виділеної з обласного бюджету;

-          360,0 тис. грн – каналізування вул. Лісна – Валова, Виговського за рахунок субвенції, виділеної з обласного бюджету.

Крім того, оплачено кошти за нормативно-грошову оцінку земель м.Жидачева - 69,3 тис. грн, експертизу та ПКД капітального ремонту міського будинку культури «Папірник» - 31,0 тис. грн, придбано макет міста Жидачева - 7,0 тис. грн та комплект огорожі біля музичної школи по вул. Шашкевича – 22,0 тис. грн, виділено субвенцію районному бюджету на погашення заборгованості за 2015 рік по капремонту системи опалення дошкільного навчального закладу «Теремок» - 303,0 тис. грн. За рахунок власних надходжень коштів від здачі в оренду приміщень міського будинку культури «Папірник» використано видатки на оплату за спожиту електроенергію та придбано канцтовари, госптовари та інші матеріали на суму 6,7 тис. грн.      

 

Головний бухгалтер Жидачівської міської ради                                          І.Николин

 
Бюджет м. Жидачева на 2018 рік, зміни 14.11.2018 р. Друк
П'ятниця, 16 листопада 2018, 12:47

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                  29 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

14.11.2018                                                           № 573                                               м. Жидачів  

 

Про внесення змін до показників

міського бюджету міста Жидачева

на 2018 рік

            Керуючись Бюджетним кодексом України, статтями 59, 65 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги лист-клопотання управління соціального захисту населення Жидачівської районної держадміністрації від 02.10.2018 року № 2395 щодо виділення коштів з міського бюджету для придбання житла учаснику бойових дій Стефаніву Т.М. на умовах співфінансування та протокол засідання комісії при Жидачівській райдержадміністрації щодо розгляду заяв учасників антитерористичної операції та членів сімей Героїв Небесної Сотні про призначення або відмову у призначені адресної допомоги на умовах співфінансування від 05.09.2018 року, Жидачівська міська рада

                                                                          В И Р І Ш И Л А:

 
 1. Внести зміни до показників міського бюджету, затверджених рішенням Жидачівської       міської ради від 21.12.2017 року № 422 „Про міський бюджет міста Жидачева на 2018 рік”, а саме:

1.1.провести перерозподіл видатків міського бюджету, а саме: зменшити по загальному фонду на суму 39,0 тис. грн, збільшити по спеціальному фонду на суму 39,0 тис. грн, з них бюджету розвитку – 39,0 тис. грн та внести зміни до показників міського бюджету за тимчасовою класифікацією видатків (додаток 1);

1.2.збільшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 39,0 тис. грн за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 39,0 тис. грн (додаток 2);

1.3.збільшити дефіцит спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету на суму 39,0 тис. грн за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 39,0 тис. грн (додаток 2);

1.4.внести зміни до переліку об`єктів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 3;

     1.5. внести зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться                                            за рахунок коштів бюджету м. Жидачева у 2018 році згідно з додатком 4;

1.6. внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів з міського бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік згідно з додатком 5.

 1. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.
               
 

Міський голова                                                     В.Левко

 
     

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення Жидачівської міської ради від 14 листопада 2018 року

«Про внесення змін до показників міського бюджету м.Жидачева на 2018 рік»

           У рішення Жидачівської міської ради „Про внесення змін до показників міського бюджету м. Жидачева на 2018 рік” включено наступні зміни:

1. Проведено перерозподіл між кодами тимчасової класифікації видатків загального фонду міського бюджету, а саме:

-         збільшено видатки на загальну суму 186894,0 грн, з них для оплати за розроблення та виготовлення містобудівної документації (детального плану території земель комунальної власності промислового призначення в м. Жидачеві в районі вул. Оболонь) на суму 39000 грн та для виділення субвенції районному бюджету на придбання житла для учасника антитерористичної операції на умовах співфінансування на суму 147894,0 грн за рахунок зменшення видатків загального фонду по поточному ремонту доріг на суму 186894,0 грн.


               Головний бухгалтер                                                   І.Николин

м.Жидачів                                                ДОДАТОК 1            
                                                до рішення Жидачівської міської ради            
                                                від 14.11.2018 року № 573            
                                                            
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ                                                            
видатків  міського бюджету м.Жидачева на 2018 рік                                                            
                                                            (грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1    Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2    Код ФКВКБ3    Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС    Загальний фонд                    Спеціальний фонд                        РАЗОМ
                Всього    видатки споживання    з них        видатки розвитку    Всього    видатки споживання    з них        видатки розвитку    з них    
                        оплата праці    комунальні послуги та енергоносії                оплата праці    комунальні послуги та енергоносії        бюджет розвитку    
                                                            
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16
01            Жидачівська міська рада    -39000,00    0,00    0,00    0,00    -39000,00    39000,00    0,00    0,00    0,00    39000,00    39000,00    0,00
    7000        Економічна діяльність    -186894,00    0,00    0,00    0,00    -186894,00    39000,00    0,00    0,00    0,00    39000,00    39000,00    -147894,00
    7350    0443    Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    39000,00    0,00    0,00    0,00    39000,00    39000,00    39000,00
    7461    0456    Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету    -186894,00    0,00    0,00    0,00    -186894,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    -186894,00
    9000        Міжбюджетні трансферти    147894,00    0,00    0,00    0,00    147894,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    147894,00
    9770    0180    Інші субвенції з місцевого бюджету    147894,00    0,00    0,00    0,00    147894,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    147894,00
             Всього    -39000,00    0,00    0,00    0,00    -39000,00    39000,00    0,00    0,00    0,00    39000,00    39000,00    0,00
                                                            
                                                            
    Секретар міської ради                            Лешков'ят О.Й.                          

м.Жидачів            ДОДАТОК 2        
            до рішення Жидачівської міської ради        
            від 14.11.2018 року № 573        
                    
Зміни до фінансування  міського бюджету м.Жидачева на 2018 рік                    
                    (грн.)
Код    Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету    Всього    Загальний фонд    Спеціальний фонд    
                Всього    в т.ч. бюджет розвитку
                    
1    2    3    4    5    6
200000    Внутрішнє фінансування    0,00    -39000,00    39000,00    39000,00
208000    Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів    0,00    -39000,00    39000,00    39000,00
208400    Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)    0,00    -39000,00    39000,00    39000,00
600000    Фінансування за активними операціями    0,00    -39000,00    39000,00    39000,00
602000    Зміни обсягів бюджетних коштів    0,00    -39000,00    39000,00    39000,00
602400    Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)    0,00    -39000,00    39000,00    39000,00
                    
                    
    Секретар міської ради            Лешков'ят О.Й.  

                 "ДОДАТОК 3
до рішення Жидачівської міської ради                                     від 14.11.2018 року № 573"            
Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1                                
                                грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2    "Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3"    Код ФКВКБ4    "Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС"    Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної документації тощо    Загальний обсяг фінансування будівництва     Відсоток завершеності  будівництва об'єктів на майбутні роки      Всього видатків на завершення будівництва об’єктів на майбутні роки     Разом видатків на поточний рік
01            Жидачівська   міська    рада                    
    7350    0443    Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)    Виготовлення детального плану території земель комунальної власності примислового призначення в м.Жидачеві в районі вул. Оболонь                 39 000,0
            Всього                     39 000,0
Секретар міської ради                                                                            Лешков'ят О.Й.                                                                            

ДОДАТОК 4
до рішення Жидачівської міської ради                                     від 14.11.2018 року № 573
Зміни до переліку місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
міського бюджету у 2018 році1
        грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів2 Код ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
01     Жидачівська міська рада        
  7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма функціонування та розвитку вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності у місті Жидачеві, на 2016-2018 роки -186 894,0   -186 894,0
      Всього   -186 894,0 0,0 -186 894,0
Секретар міської ради                                                           Лешков'ят О.Й.                                             

ДОДАТОК 5
до рішення Жидачівської міської ради                                 від 14.11.2018 року № 573
Зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів з   міського бюджету місцевим бюджетам на 2018 рік
грн.
№ п/п Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці  Субвенції з міського бюджету
КТКВ 9770
КЕКВ 3220
1 Районний бюджет Жидачівського району - всього, в т.ч.: 147894,0
  - на придбання житла для учасника антитерористичної операції (Стефаніва Т.М.) на умовах спіфінансування на 2018 рік 147894,0
  Всього 147894,0
Секретар міської ради                                                   Лешков'ят О.Й.


 
Жидачівська міська рада до 30.04.2017 року проводить прийом проектів Друк
Середа, 29 березня 2017, 11:39

ОГОЛОШЕННЯ

Жидачівська міська рада до 30.04.2017 року проводить прийом проектів (ідей), реалізація яких буде відбуватися за рахунок Громадського бюджету (бюджету участі) м. Жидачів у 2017 році.

Для реалізації Ваших ідей у міському бюджеті на 2017 рік заплановано 60 тис. грн. загального фонду міського бюджету міста Жидачів. Всю необхідну інформацію можна отримати з Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Жидачеві, яке розміщене (тут).

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 7 з 16