gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Бюджет м. Жидачева на 2020 рік Друк
П'ятниця, 06 грудня 2019, 16:39

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                   38 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

05.12.2019                                                         761                                            м. Жидачів  

 

Про бюджет міста Жидачева

на 2020 рік

 

13305301000

(код бюджету)

 

               Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”, статтями 26, 59, 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. 1.Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету міста у сумі 28393400 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету - 27803800 гривень та доходи спеціального фонду бюджету - 589600 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міста у сумі 28393400 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету - 19551010 гривень та видатки спеціального фонду бюджету - 8842390 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міста у сумі 8252790 гривень  згідно з додатками 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста у сумі 8252790 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста у розмірі 10000 гривень, що становить 0,05 відсотка видатків загального фонду бюджету міста, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів (Жидачівській міській раді) бюджету міста на 2020 рік за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат бюджету міста на реалізацію міських програм у сумі 14414900 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2020 рік до доходів загального фонду бюджету міста належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

         8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міста видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

                                 - нарахування на заробітну плату;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

                                 - поточні трансферти населенню;

                                 - поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       10. Міському голові забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4)взяття бюджетних зобовязань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачання ними бюджетних призначень в межах затверджених;

5) забезпечення в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених бюджетних коштів та обґрунтованих лімітів споживання.

           11. У процесі виконання бюджету міста у межах його загального обсягу перерозподіл видатків за бюджетними програмами, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень розпоряднику коштів бюджету міста за загальним та спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл отриманих офіційних трансфертів за загальним і спеціальним фондами здійснювати виконавчому комітетові Жидачівської міської ради за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій, з наступним затвердженням рішень на сесії міської ради.

                 Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію міських програм, переліку об’єктів, визначених за рахунок коштів бюджету розвитку, вносити виконавчому комітетові Жидачівської міської ради, в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

                 У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету міський голова здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету відповідно до вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.

        12. Виконавчому комітету Жидачівської міської ради подати до 01.02.2020 року міській раді на затвердження:

12.1. Переліки об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок нерозподілених видатків та залишку коштів бюджету міста Жидачева на 01.01.2020 року.

12.2. Проєкти міських програм на 2020 рік відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України.

         13. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

14. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в народному часописі «Новий час» та на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради. Відповідальним за оприлюднення визначити секретаря Жидачівської міської ради.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

Міський голова                                               Володимир ЛЕВКО


 

761_1_1

761_1_2

761_2

761_3

761_4

761_5

761_6


 

 
Звіт про виконання міського бюджету за І-ше півріччя 2018 року Друк
П'ятниця, 06 липня 2018, 12:56

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                  26 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

05.07.2018                                                           № 524                                               м. Жидачів  

 

Затвердження звіту про виконання

міського бюджету міста Жидачева

за I-ше півріччя 2018 року

 

            Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши звіт про хід і результати виконання міського бюджету міста Жидачева за I-ше півріччя 2018 року, Жидачівська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. 1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Жидачева за I-ше півріччя 2018 року, зокрема:

1.1.   по доходах в загальній сумі 11255,285 тис. грн, в тому числі за загальним фондом – 10823,648 тис. грн, спеціальним фондом – 431,637 тис. грн;

1.2     по видатках в загальній сумі 11476,166 тис. грн, в тому числі за загальним фондом – 7263,887 тис. грн, спеціальним фондом – 4212,279 тис. грн.

  1. 2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

  

               Міський голова                                                              В.Левко

                                              

 

 

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до звіту про виконання міського бюджету

міста Жидачева за I-ше півріччя 2018 року

 

ДОХОДИ

За I-ше півріччя 2018 року до міського бюджету по загальному та спеціальному фондах разом поступило 11255,3 тис. грн.    

До загального фонду міського бюджету за I-ше півріччя 2018 року поступило податкових, неподаткових та інших надходжень (без урахування трансферт) в сумі 10323,2 тис. грн при уточнених планових призначеннях 8670,3 тис. грн, виконання становить 119,1 %. В порівнянні з I-им півріччям 2017 року надходження збільшились на суму 1397,0 тис. грн.

           Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають місцеві податки, їх частка у загальному фонді становить 65,7%, а у грошовому виразі надходження становлять 7110,7 тис. грн при планових показниках – 6135,3 тис. грн. Виконання по цьому виду податку становить 115,9%. З них:

* виконання єдиного податку становить 3964,0 тис. грн або 132,6%;

* виконання плати за землю в цілому становить 3052,6 тис. грн або 99,9%;

* виконання податку на нерухоме майно становить 93,1 тис. грн або 105,8%.

           Рентна плата за користування надрами надійшла у I-му півріччі 2018 року в сумі 43,6 тис. грн, більше від відповідного періоду минулого року на суму 15,7 тис. грн.

           За 6 місяців 2018 року поступила плата за надання адміністративних послуг на суму 1131,6 тис. грн, виконання становить 221,9%, фактичне виконання у I-му півріччі 2017 року становило 630,3 тис. грн, у 2 рази більше від минулого року за рахунок сплати громадянами України вартості адміністративної послуги при оформленні паспортів для виїзду за кордон.

           Протягом I-го півріччя 2018 року надійшла плата за оренду майна, що перебуває у комунальній власності, в сумі 289,4 тис. грн, виконання становить 114,8%, у відповідному періоді 2017 року - 62,7 тис. грн.

           У I-му півріччі 2018 року до загального фонду міського бюджету поступило офіційних трансфертів в сумі 500,4 тис. грн, а саме з районного бюджету на утримання міського будинку культури (МБК) «Папірник».

           Також, за 6 місяців надійшов податок на прибуток підприємств комунальної власності на суму 75,1 тис. грн (більше від річного плану та факту минулого року на суму 44,6 тис. грн), інші надходження (від реклами) – 10,2 тис. грн (більше від відповідного періоду минулого року на 5,4 тис. грн).

            Проте, станом на 1 липня 2018 року міський бюджет не виконано по:

-          акцизному податку в цілому на суму 63,1 тис. грн, виконання становить 96,2% на суму 1616,9 тис. грн, на 349,4 тис. грн менше від відповідного періоду минулого року по причині зменшення реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкоголю та тютюну;

-          платі за землю в частині земельного податку з юридичних та фізичних осіб на суму 120,5 тис. грн по причині зменшення надходжень по ПАТ «Українська залізниця» у зв’язку зі змінами у Податковому кодексі України розміру земельного податку на землі залізничного транспорту з 100% на 25%.

До спеціального фонду міського бюджету за 6 місяців 2018 року поступило 431,6 тис. грн. В порівнянні з I-им півріччям 2017 року надходження збільшились на суму 149,6 тис. грн. Зокрема надійшли:

-          екологічний податок – 387,3 тис. грн, більше від I-го півріччя минулого року на 142,8 тис. грн;

-          кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 4,5 тис. грн;

-          власні надходження - плата за оренду майна, що надаються бюджетними установами (МБК «Папірник») – 4,0 тис. грн; інші власні надходження (від фізичних осіб) на співфінансування мікропроектів в сумі 35,4 тис. грн.

 

ВИДАТКИ

 

                У I-му півріччі 2018 року видатки загального фонду склали 7263,9 тис. грн, виконано на 85,3% до уточненого плану (більше на 1823,5 тис. грн від відповідного періоду минулого року).

               На утримання апарату міської ради використано 1435,8 тис. грн, виконання становить 92,6%, більше від I-го півріччя 2017 року на 545,5 тис. грн. Видатки на соціальний захист проведено на суму 156,5 тис. грн для виплати одноразової грошової матеріальної допомоги жителям міста та 46 учасникам антитерористичної операції, у I-у півріччі 2017 року – 145,2 тис. грн. На підтримку спорту в місті проведено касові видатки в сумі 176,0 тис. грн, а на утримання та фінансову підтримку спортивних споруд – 238,0 тис. грн.

На благоустрій міста у I-му півріччі 2018 року направлено 1679,5 тис. грн, виконання становить 78,1% (у відповідному періоді 2017 року – 1189,0 тис. грн); на утримання та розвиток автомобільних доріг – 1948,8 тис. грн, більше від відповідного періоду минулого року на 409,8 тис. грн.

На утримання МБК «Папірник» проведено видатки на суму 503,0 тис. грн на 92,9% (за рахунок субвенції з районного бюджету – 470,2 тис. грн, коштів міської ради – 32,8 тис. грн), більше від відповідного періоду минулого року на 89,9 тис. грн. На інші заходи в галузі культури направлено 41,0 тис. грн для організації міжнародного дитячого фестивалю.

               По інших видатках загального фонду проведено касові видатки на суму 37,9 тис. грн, зокрема, на оплату послуг за друкування бюлетеня «Удеч сьогодні» - 3,3 тис. грн, членських внесків Асоціації міст України - 4,4 тис. грн, на придбання промоційної сувенірної продукції - 30,2 тис. грн.

               Протягом шести місяців поточного року з міського бюджету виділено субвенцію районному бюджету в сумі 748,4 тис. грн, з них: для комунальної установи «Жидачівська ЦРЛ» на придбання гастроскопу – 592,3 тис. грн; для районного відділу освіти на проведення спортивних заходів і придбання спортивного інветаря Жидачівською ДЮСШ – 35,0 тис. грн та для Жидачівської ЗОШ № 2 на придбання мультимедійного комплексу – 51,0 тис. грн; для Жидачівської районної бібліотеки на поповнення бібліотечного фонду та придбання книги «Із далечі віків древній Жидачів» - 70,0 тис. грн.

              У I-му півріччі 2018 року касові видатки спеціального фонду склали разом 4212,3 тис. грн, що на 2406,8 тис. грн більше, ніж в I-му півріччі 2017 року. В розрізі видатків виконання становить:

-          на організацію благоустрою міста – 617,1 тис. грн (на відновлення благоустрою вїзду та прибудинкової території житлового будинку № 10А по вул.Мазепи);

-          на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території – 368,7 тис. грн (за виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи по об’єктах «Перекладання водоводів №1 та №2 (реконструкція) від існуючої водопровідної насосної станції до межі земель запасу Жидачівської міської ради в обхід території Жидачівського ЦПК в м.Жидачів»- 34,1 тис. грн та «Перекладання водоводів №1 та №2 (нове будівництво) від межі території ЖЦПК по вул.Гніздичівська, Січ.Стрільців, Фабрична до міської розподільної мережі в м.Жидачеві» - 50,4 тис. грн; на будівництво побутової каналізації мікрорайону «Прибережний» - 284,2 тис. грн);

-          на утримання та розвиток інфраструктури доріг – 2495,5 тис. грн (на виконання робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Вокзальна в межах вул. Д.Галицького і Каштанової – 2441,2 тис. грн; за виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи по капітального ремонту тротуару по вул.Шашкевича – 16,5 тис. грн та інші дороги і тротуари – 37,8 тис. грн);

-          на МБК «Папірник» для придбання канцелярських та господарських товарів за рахунок здачі в оренду приміщення – 3,9 тис. грн та за рахунок коштів міського бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації для капремонту приміщення – 9,4 тис. грн.

       Також, з міського бюджету по спеціальному фонду виділено субвенцію обласному бюджету в сумі 630,0 тис. грн по об’єкту «Перекладання водоводів №1 та №2 (нове будівництво) від межі території ЖЦПК по вул.Гніздичівська, Січ.Стрільців, Фабрична до міської розподільної мережі в м.Жидачеві», придбано комп’ютерну техніку для міської ради на суму 42,0 тис. грн, проведено оплату за виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизу детального плану території земельної ділянки на вул.Грушевського для будівництва спортивного комплексу та басейну – 10,3 тис. грн та придбано інформаційне табло для стадіону «Авангард» - 35,0 тис. грн.

    Станом на 1 липня 2018 року повністю проведені виплати по видатках загального та спеціального фондів, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

 

 

 

Головний бухгалтер                                             І.Николин

 

 
Закупівля святкової ілюмінації для новорічної ялинки у громадському місці (вул. Княжий Брід,1) Друк
П'ятниця, 27 квітня 2018, 12:52
ilum_18
ilum_181
ilum_182
ilum_183
ilum_184
 
Бюджет м. Жидачева на 2019 рік, зміни 21.11.2019 р. Друк
Четвер, 28 листопада 2019, 17:45

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                  37 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

21.11.2019                                                           № 702                                               м. Жидачів  

 

Про внесення змін до показників

бюджету міста Жидачева на 2019 рік

             Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, статей 26, 59, 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Збільшити на 2019 рік:

профіцит за загальним фондом бюджету міста в сумі 27200 гривень. Напрямком використання профіциту визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста в сумі 27200 гривень, в тому числі бюджету розвитку - 27200 гривень. Джерелом покриття дефіциту визначити кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 27200 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Головному розпоряднику коштів (Жидачівській міській раді) бюджету міста Жидачева провести перерозподіл бюджетних призначень на 2019 рік за бюджетними програмами, у тому числі зменшити по загальному фонду на суму 27200 гривень та збільшити по спеціальному фонду на суму 27200 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за обєктами у 2019 році згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Внести зміни до розподілу витрат бюджету міста Жидачева на реалізацію міських програм у 2019 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Внести зміни до доходів бюджету міста Жидачева в межах затверджених річних призначень на 2019 рік згідно з додатком 1 до цього рішення.

6. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

         7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

Міський голова                                                Володимир ЛЕВКО

 

zminy_21_1

zminy_21_2

zminy_21_3

zminy_21_4

zminy_21_5

  

Пояснювальна записка

до рішення Жидачівської міської ради «Про внесення змін до показників бюджету міста Жидачева на 2019 рік»

 

           Рішення міської ради підготовлено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та враховуючи лист-клопотання міського будинку культури «Папірник» від 18.11.2019 року № 54.

         Проаналізувавши дохідну частину бюджету міста за 10 місяців, рішенням проведено перерозподіл між кодами класифікації доходів в межах затверджених планових призначень на рік (додаток 1).

         Проведено перерозподіл між кодами бюджетної класифікації видатків загального фонду в межах річних призначень на 2019 рік, а саме збільшено на:

* заробітну плату з нарахуваннями на неї апарату міської ради для виплати розрахункових у зв’язку із граничними віком перебування на службі в органах місцевого самоврядування - 172,5 тис. грн;

* оплату за вуличне освітлення міста – 45,1 тис. грн. за рахунок економії по апарату управління по кодах економічної класифікації видатків (КЕКВ) 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 20,0 тис. грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг» - 3,0 тис. грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 2,7 тис. грн, КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 25,0 тис. грн, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 6,3 тис. грн та за рахунок зменшення видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури (поточного ремонту) – 160,6 тис. грн;

*оплату за електроенергію по апарату міської ради (КЕКВ 2273) на суму 1,5 тис. грн за рахунок економії по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1,5 тис. грн.

              Проведено перерозподіл між бюджетними програмами по спеціальному фонду, а саме:

       збільшено видатки на придбання дитячих ігрових споруд – 32,1 тис. грн; на будівництво вуличної каналізаційної мережі в масиві «за переїздом» по вул.22 Січня – 127,2 тис. грн., вул. Полуботка – 131,2 тис. грн., вул.Петлюри – 32,2 тис. грн

           за рахунок зменшення видатків на придбання комп’ютерної техніки по апарату міської ради – 4,9 тис. грн, капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Дерев’янка від вул. Шашкевича до вул..Шкільна – 227,8 тис. грн, перекладання водоводів №1 та №2 (реконструкція) від існуючої водопровідної насосної станції - 62,80596 тис. грн та за рахунок поточного ремонту автомобільних доріг, які передані із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) – 27,2 тис. грн.

 

  

Головний бухгалтер                                                       Ірина НИКОЛИН

 
Встановлення вуличного тенісного столу та баскетбольного щита на вул. Міцкевича у м.Жидачеві Друк
П'ятниця, 27 квітня 2018, 12:42
tenis18
tenis181
tenis182
tenis183
 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 4 з 16