gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Бюджет м. Жидачева на 2019 рік, зміни 23.07.2019 р. Друк
П'ятниця, 26 липня 2019, 15:16

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                  35 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

23.07.2019                                                         № 673                                             м. Жидачів

 

Про внесення змін до показників

бюджету міста Жидачева на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, статей 26, 59, 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи офіційний висновок міського голови від 03.07.2019 року про виконання дохідної частини бюджету міста Жидачева за січень-червень 2019 року, листи-клопотання відділу освіти Жидачівської райдержадміністрації від 17.07.2019 р. № 580 та № 585, Жидачівської районної держадміністрації від 05.07.2019 р. № 54-502/0/2-19 та від 18.07.2019 р. № 54-527/0/2-19, Жидачівська міська рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Збільшити на 2019 рік:

доходи бюджету міста у сумі 1909900 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету – 1837900 гривень та спеціального фонду - 72000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міста у сумі 1909900 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету – 1364000 гривень та видатки спеціального фонду бюджету - 545900 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету міста в сумі 473900 гривень. Напрямком використання профіциту визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста в сумі 473900 гривень, в тому числі бюджету розвитку - 473900 гривень. Джерелом покриття дефіциту визначити кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 473900 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів (Жидачівській міській раді) бюджету міста на 2019 рік за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду на суму 1364000 гривень та спеціальному фонду на суму 545900 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів бюджету міста Жидачева на 2019 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за обєктами у 2019 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Внести зміни до розподілу витрат бюджету міста Жидачева на реалізацію міських програм у 2019 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

 

Міський голова                                               Володимир ЛЕВКО

 

м.Жидачів ДОДАТОК 1
до рішення Жидачівської міської ради
від 23.07.2019 року № 673
"ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ
бюджету міста Жидачева на 2019 рік"
    (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження  1892900,00 1820900,00 72000,00 0,00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  33000,00 33000,00 0,00 0,00
11020000 Податок на прибуток підприємств  33000,00 33000,00 0,00 0,00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 33000,00 33000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  227400,00 227400,00 0,00 0,00
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 37400,00 37400,00 0,00 0,00
14021900 Пальне 37400,00 37400,00 0,00 0,00
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 115000,00 115000,00 0,00 0,00
14031900 Пальне 115000,00 115000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 75000,00 75000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 1560500,00 1560500,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 1560500,00 1560500,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 20000,00 20000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1445000,00 1445000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 83000,00 83000,00 0,00 0,00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 12500,00 12500,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори 72000,00 0,00 72000,00 0,00
19010000 Екологічний податок 72000,00 0,00 72000,00 0,00
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 43000,00 0,00 43000,00 0,00
19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 1600,00 0,00 1600,00 0,00
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 27400,00 0,00 27400,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження  17000,00 17000,00 0,00 0,00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  17000,00 17000,00 0,00 0,00
21080000 Інші надходження  17000,00 17000,00 0,00 0,00
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 17000,00 17000,00 0,00 0,00
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1909900,00 1837900,00 72000,00 0,00
X Разом доходів 1909900,00 1837900,00 72000,00 0,00
Секретар міської ради Ольга ЛЕШКОВ'ЯТ

м.Жидачів ДОДАТОК 2
до рішення Жидачівської міської ради
від 23.07.2019 року № 673
"ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ
бюджету міста Жидачева на 2019 рік"
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -473900,00 473900,00 473900,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -473900,00 473900,00 473900,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -473900,00 473900,00 473900,00
X Загальне фінансування 0,00 -473900,00 473900,00 473900,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -473900,00 473900,00 473900,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -473900,00 473900,00 473900,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -473900,00 473900,00 473900,00
X Загальне фінансування 0,00 -473900,00 473900,00 473900,00
Секретар міської ради Ольга ЛЕШКОВ'ЯТ

 

 

м.Жидачів ДОДАТОК 3
до рішення Жидачівськаої міської ради
від 23.07.2019 року № 673
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків  бюджету міста Жидачева на 2019 рік
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000 Жидачівська міська рада 1364000,00 579000,00 240000,00 0,00 785000,00 545900,00 473900,00 0,00 0,00 0,00 545900,00 1909900,00
0110000 Жидачівська міська рада 1364000,00 579000,00 240000,00 0,00 785000,00 545900,00 473900,00 0,00 0,00 0,00 545900,00 1909900,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 284000,00 284000,00 240000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284000,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00
0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 105000,00 105000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105000,00
0116071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00
0117310 7310 0443 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569500,00 569500,00 0,00 0,00 0,00 569500,00 569500,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 400000,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 -195600,00 -195600,00 0,00 0,00 0,00 -195600,00 204400,00
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72000,00 72000,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 490000,00 140000,00 0,00 0,00 350000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490000,00
X X X Усього 1364000,00 579000,00 240000,00 0,00 785000,00 545900,00 473900,00 0,00 0,00 0,00 545900,00 1909900,00
Секретар міської ради Ольга ЛЕШКОВ'ЯТ

 

ДОДАТОК 4
до рішення Жидачівської міської ради
від 23.07.2019 року № 673
Зміни до міжбюджетних трансфертів  на 2019 рік
(грн)
Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансфетру Трансферти  іншим бюджетам
Субвенції загального фонду на: Усього
відшкодування вартості препаратів інсуліну на інсулінотерапію хворим цукровим діабетом
ККД 41053900 ККД 41053900 ККД 41053900
13305200000 Районний бюджет Жидачівського району 350000,0 100000,0 40000,0 490000,0
Всього 350000,0 100000,0 40000,0 490000,0
Секретар міської ради                                                                                                      О.Лешков'ят

 

ДОДАТОК 5
до рішення Жидачівської міської ради 
від 23.07.2019 року № 673
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
        грн
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця,найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об’єкта відповідно  до проектно- кошторисної документації  Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень  Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
0100000     Жидачівська міська рада   х х 473 900,0 х
0110000     Жидачівська міська рада   х х 473 900,0 х
0117310 7310 0443 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства Будівництво головного каналізаційного колектора в масиві "за переїздом" в м.Жидачеві Львівської області 2 019 398 300,0 326 300,0 100,0
Будівництво побутової каналізації з КНС для підключення масиву "За переїздом" до міської мережі в м.Жидачів Львівської області від вул.О.Олеся до вул.Д.Галицького.Коригування 2015-2019 1 556 894,0 243 200,0 100,0
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури Капітальний ремонт дороги по вул.Довбуша в м.Жидачів Львівської області 2019 946 500,0 -946 500,0 100,0
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Котляревського від вул.Героіїв Крут до будинку № 39 в м.Жидачів Львівської області 2019 865 066,0 500 000,0 100,0
Капітальний ремонт тротуару по вул.Надбережна від  вул.Б.Хмельницького до вул. Стрийська в м.Жидачів Львівської області 2019 250 903,0 250 900,0 100,0
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (асенізаційної (вакуумної) машини МКП"Жидачівводоканал") 2019 1 150 000,0 100 000,0 100,0
х х х Всього  х х х 473 900,0 х
Секретар міської ради                                                         Ольга ЛЕШКОВ'ЯТ                                              

 

 

ДОДАТОК 6
до рішення Жидачівської міської ради

від 23.07.2019 року № 673

Зміни до розподілу витрат бюджету міста Жидачева на реалізацію міських програм у 2019 році

 

 

 

 

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацєю видатків та кредитування міцевих бюджетів

Найменування місцевої /регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

0100000

 

 

Жидачівська міська рада

 

х

1 013 900,0

540 000,0

473 900,0

473 900,0

0110000

 

 

Жидачівська міська рада

 

х

1 013 900,0

540 000,0

473 900,0

473 900,0

0115062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Жидачеві на 2016- 2020 роки

рішення від 24.12.2015 № 40

100 000,0

100 000,0

0,0

0,0

Програма надання премій Жидачівської   міської ради спортсменам   та тренерам за визначні досягнення   у спорті на 2017-2020 роки

рішення від 29.06.2017 № 343

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0116071

6071

0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт

Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів

рішення від 22.02.2018 №453

35 000,0

35 000,0

0,0

0,0

0117310

7310

0443

Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства

Програма охорони навколишнього природного середовища міста Жидачева на 2016-2020 роки

рішення від 22.02.2018 №459

569 500,0

0,0

569 500,0

569 500,0

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма функціонування та розвитку вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності у місті Жидачеві, на 2016-2018 роки

рішення від 20.12.2018 № 575

204 400,0

400 000,0

-195 600,0

-195 600,0

0117670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання

Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів

рішення від 22.02.2018 №453

100 000,0

0,0

100 000,0

100 000,0

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Програма охорони навколишнього природного середовища міста Жидачева на 2016-2020 роки

рішення від 22.02.2018 №459

72 000,0

0,0

72 000,0

0,0

х

х

х

Всього

х

х

1 085 900,0

540 000,0

545 900,0

473 900,0

Секретар міської ради                                                                                                                             Ольга ЛЕШКОВ'ЯТ                                              

 

  

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення Жидачівської міської ради «Про внесення змін до показників бюджету міста Жидачева на 2019 рік»

 

           Рішення міської ради підготовлено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, з врахуванням листів-клопотань Жидачівської районної держадміністрації та відділу освіти Жидачівської райдержадміністрації.

           За перше півріччя 2019 року бюджет міста Жидачева виконано по загальному фонду на 118,7 відсотка, перевиконання в грошовому виразі становить 1954,1 тис. грн, та по спеціальному фонду на 123,2%, перевиконання на суму 91,0 тис. грн. Виходячи з вищенаведеного, рішенням передбачено збільшення дохідної частини бюджету міста на суму 1909,9 тис. грн, з них по загальному фонду на суму 1837,9 тис. грн та спеціальному фонду – 72,0 тис. грн.

         Обсяг видатків бюджету міста збільшено на суму 1909,9 тис. грн, з них по загальному фонду на суму 1364,0 тис. грн та по спеціальному фонду на суму 545,9 тис. грн, з них бюджету розвитку - 473,9 тис. грн.

          За рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду збільшено

1) видатки загального фонду на:

* поточний ремонт літньої сцени - 50,0 тис. грн,

* утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 400,0 тис. грн;

* відшкодування різниці в тарифах Жидачівському МВУКГ – 35,0 тис. грн;

* футбольний клуб «Авангард» - 100,0 тис. грн;

* грошову винагороду вихованці Жидачівської ДЮСШ, гравцю Львівського ГК «Галичанка», майстра спорту України по гандболу Маркевич Мар’яні Володимирівні за участь у відбіркових іграх на чемпіонат світу та Європи в складі молодіжної збірної України – 5,0 тис. грн;

* на оплату праці і нарахування на неї працівникам апарату міської ради відповідно до Постанови КМУ від 19.06.2019 року №525„Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268” – 284,0 тис. грн;

* субвенцію районному бюджету для вторинної медичної допомоги КНП «Жидачівська ЦРЛ» на придбання діагностичного обладнання (ЕКГ апарати, кардіомонітори, концентратори кисню, глюкометри, дефибрілятор, інше) для приймального відділення – відділення невідкладної допомоги та терапевтичного - 350,0 тис. грн та відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет – 100,0 тис. грн; для проведення поточного ремонту внутрішньої водозбірної системи покрівлі опорного закладу «Жидачівська ЗОШ I III ст.№2» - 40,0 тис. грн;

2) видатки спеціального фонду за рахунок коштів переданих із загального фонду до бюджету розвитку на:

* придбання асенізаційної вакуумної машини МКП «Жидачівводоканал» – 100,0 тис. грн;

* будівництво побутової каналізації для підключення масиву «За переїздом» до міської мережі – 47,6 тис. грн;

* будівництво головного каналізаційного колектора в масиві «за переїздом» – 326,3 тис. грн.

             За рахунок перевиконання дохідної частини спеціального фонду, а саме природоохоронного фонду (екологічного податку) збільшено видатки спеціального фонду на будівництво головного каналізаційного колектора в масиві «за переїздом» – 72,0 тис. грн.

             Проведено перерозподіл між бюджетними програмами по спеціальному фонду, а саме:

-             зменшено видатки по капітальному ремонту по вул. Довбуша – 946,5 тис. грн,

-             збільшено видатки на капітальний ремонт дороги по вул. Котляревського від вул.Героїв Крут до буд.№39 - 500,0 тис. грн та тротуару по вул.Надбережна –– 250,9 тис. грн, на будівництво побутової каналізації для підключення масиву «За переїздом» - 195,6 тис. грн.

 

Головний бухгалтер                                                Ірина НИКОЛИН


 
Звіт про виконання міського бюджету м. Жидачева за 9 місяців 2017 року Друк
Середа, 18 жовтня 2017, 15:14

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                  19 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

12.10.2017                                                           № 383                                             м. Жидачів  

 

Затвердження звіту про виконання

міського бюджету міста Жидачева

за 9-ть місяців 2017 року

 

            Заслухавши звіт про хід і результати виконання міського бюджету міста Жидачева за 9-ть місяців 2017 року, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 23 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада  

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету міста Жидачева за 9-ть місяців 2017 року, зокрема:

  1. по доходах в загальній сумі 19320,731 тис. грн, в тому числі за загальним фондом - 13982,049 тис. грн, спеціальним фондом – 5338,682 тис. грн;

  1. по видатках в загальній сумі 16398,846 тис. грн, в тому числі за загальним фондом – 8660,500 тис. грн, спеціальним фондом – 7738,346 тис. грн.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

   

   

   

               Міський голова                                                         В.Левко      
 
 
 

 

 

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до звіту про виконання міського бюджету

міста Жидачева за 9-ть місяців 2017 року

 

ДОХОДИ

За 9-ть місяців 2017 року до міського бюджету по загальному та спеціальному фондах разом поступило 19320,7,1 тис. грн, виконання становить 110,3%.    

До загального фонду міського бюджету за 9-ть місяців поточного року поступило податкових, неподаткових та інших надходжень (без урахування трансферт) в сумі 13353,3 тис. грн при уточнених планових призначеннях 7971,3 тис. грн, виконання становить 109,6 %. В порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження збільшились на суму 3321,3 тис. грн.

           Найбільшу питому вагу в міському бюджеті займають місцеві податки, їх частка у загальному фонді становить 68,3%, а у грошовому виразі надходження становлять 9672,0 тис. грн при планових показниках – 8237,2 тис. грн. Виконання по цьому виду податку становить 117,4%. З них:

* виконання єдиного податку становить 4563,8 тис. грн або 123,9%;

* виконання плати за землю становить 4954,7 тис. грн або 111,9%;

* виконання податку на нерухоме майно становить 144,4 тис. грн або 118,1%;

           За 9-ть місяців поточного року поступило плати за надання інших адміністративних послуг на суму 871,2 тис. грн, виконання становить 138,3%, на 456,3,0 тис. грн більше від 9-ти місяців минулого року за рахунок сплати громадянами України вартості адміністративної послуги при оформленні паспортів для виїзду за кордон.

           За 9-ть місяців поточного року за оренду майна, що перебуває у комунальній власності, надійшла плата в сумі 328,6 тис. грн, виконання становить 106,4%.

           За 9-ть місяців 2017 року державного мита надійшло 70,8 тис. грн, виконання становить 100,5%, менше від 9-ти місяців минулого року на 434,5 тис. грн по причині скасування сплати державного мита за видачу та оформлення закордонних паспортів та паспортів громадян України.

             До загального фонду міського бюджету поступило офіційних трансфертів в сумі 628,7 тис. грн, виконано на 100,8 %.

            За 9-ть місяців поточного року невиконання акцизного податку становить 79,6%, проте на 557,6 тис. грн більше від відповідного періоду минулого року.

       До спеціального фонду міського бюджету за 9-ть місяців поточного року поступило 5338,7 тис. грн при уточненому плані 4713,7 тис. грн, виконання - 113,3%. Зокрема надійшло:

 • екологічний податок – 172,3 тис. грн, виконання 193,1%;

 • грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 120,9 тис. грн (стягнення за виконавчим документом від 23.02.2017р. Господарського суду з ТзОВ «Шляхбудсервіс»);

 • надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 5,4 тис. грн;

 • кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності – 11,1 тис. грн (авансовий внесок від ТзОВ «Новодім»);

 • власні надходження - плата за оренду майна, що надаються бюджетними установами (МБК «Папірник»)– 5,7 тис. грн;

 • субвенції в сумі 5023,3 тис. грн: з Львівського обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на будівництво захисної дамби для захисту території індивідуальної житлової забудови (за територією лікарні) від підтоплення водами р.Стрий – 926,9 тис. грн та на придбання сміттєвоза для збору та транспортування твердих побутових відходів Жидачівським МВУКГ – 1700,0 тис. грн; з міського бюджету м. Львів на розвиток інфраструктури міста Жидачева – 896,4 тис. грн; з державного бюджету на будівництво побутової каналізації мікрорайону «Прибережний» - 1500,0 тис. грн.

   

  ВИДАТКИ

                  За 9-ть місяців 2017 року видатки загального фонду склали 8660,3 тис. грн, виконано на 68,8 % до уточненого плану 9-ти місяців поточного року (більше на 2672,8 тис. грн від відповідного періоду минулого року).

               За 9-ть місяців поточного року на утримання апарату міської ради використано 1421,3 тис. грн, виконання становить 95,9%, за 9-ть місяців 2016р. видатки склали 1097,4 тис. грн. Видатки на соціальний захист для виплати одноразової грошової матеріальної допомоги жителям міста проведено на суму 243,7 тис. грн, виконання становить 91,3%, у 2016 році – 145,0 тис. грн.

               За 9-ть місяців поточного року на благоустрій міста направлено 2452,8 тис. грн, виконання становить 86,5 % (у відповідному періоді 2016р. – 1161,0 тис. грн); на утримання та розвиток інфраструктури доріг – 2233,3 тис. грн, виконання становить 81,7 % (у 2016р. – 1807,3 тис. грн). На видатки по відшкодуванню різниці в тарифах направлено 543,5 тис. грн (100% виконання): для Жидачівського МВУКГ – 90,0 тис. грн, МКП «Жидачівводоканал» - 453,5 тис. грн.

               За рахунок субвенції з районного бюджету проведено видатки на утримання МБК «Папірник» на суму 619,7 тис. грн на 99,4%, більше від 9-ти місяців 2016 року на 154,3 тис. грн; на інші культурно-освітні заходи направлено суму 60,0 тис грн для організації та проведення Дня міста Жидачева.

               Протягом 9-ти місяців 2017 року з міського бюджету виділено субвенцію іншим бюджетам в сумі 877,1 тис. грн, з них: районному бюджету для КУ «Жидачівська ЦРЛ» на придбання УЗД апарату та для співфінансування мікропроекту на придбання та встановлення вікон - 583,5 тис. грн; для районного відділу освіти на проведення заходів і придбання форми Жидачівською ДЮСШ, дитячим навчальним закладам «Барвінок», «Калинонька» та «Теремок» на придбання матеріалів для поточного ремонту – 173,6 тис. грн та на співфінансування мікропроекту «Капітальний ремонт м’якої покрівлі Жидачівської ЗОШ I-III ст. №2» - 120,0 тис. грн.

              За 9-ть місяців 2017 року видатки спеціального фонду склали разом 7738,3 тис. грн (виконання – 68,8%), що на 3902,8 тис. грн більше, чим у відповідному періоді 2016 року. В розрізі видатків виконання становить:

        - на благоустрій міста – 383,2 тис. грн або 47,5% (на придбання дитячих та спортивних майданчиків – 80,0 тис. грн, придбання комплекту огорожі – 30,0 тис. грн; влаштування огорожі шляхом капремонту спортмайданчику по вул. Шкільна – 242,6 тис. грн; виготовлення ПКД для проекту «Модернізація мережі вуличного освітлення в м. Жидачів» - 30,6 тис. грн);

       - на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території – 1255,8 тис. грн або 44,5% (за виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція окремих технологічних вузлів водопроводних мереж та споруд МКП Жидачівводоканал»- 14,6 тис. грн, на будівництво побутової каналізації з КНС для підключення масиву «За переїздом» до міської мережі – 109,9 тис. грн, будівництво побутової каналізації мікрорайону «Прибережний» - 751,0 тис. грн, будівництво побутової каналізації по вул..Шашкевича – 342,2 тис. грн; виготовлення проектно-кошторисної документації – 38,2 тис. грн);

       - видатки на утримання та розвиток інфраструктури доріг – 2597,5 тис. грн або 72,4% (оплата за проведену експертизу проекту по об’єкту «Капремонт дороги вул. Вокзальна» - 4,6 тис. грн; капремонт дороги вул. Княжий Брід від перехрестя з вул. Д.Галицького до перехрестя з вул. Симоненка - 1260,6 тис. грн, капітальний ремонт по вул. Дерев’янка в межах від перехрестя з вул. Мазепи до перехрестя з вул. Грушевського – 1275,6 тис.грн, на будівництво проїздів в мікрорайоні індивідуальної забудови «За лікарнею» - 56,7 тис. грн);

       - внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 560,0 тис. грн (придбання спецтехніки (травокосарки, висоторіз, сміттєвоз) Жидачівським МВУКГ);

       - на МБК «Папірник» для придбання канцелярських та господарських товарів за рахунок здачі в оренду приміщення та залишку коштів станом на 01.01.2017 року – 7,6 тис. грн та за рахунок коштів міського бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації для капремонту приміщення – 46,3 тис. грн.

       Також, з міського бюджету по спеціальному фонду виділено субвенцію державному бюджету в сумі 62,8 тис. грн, зокрема для казначейської служби на придбання ком’ютера – 12,8 тис. грн, для Жидачівського РВ ГУ ДСНСУ на придбання засобів захисту органів дихання пожежних рятувальників – 50,0 тис. грн; проведено видатки на будівництво захисної дамби для захисту території індивідуальної житлової забудови (за територією лікарні) від підтоплення водами р.Стрий в сумі 921,3 тис. грн та придбано сміттєвоз для Жидачівського МВУКГ в сумі 1700,0 тис. грн за рахунок виділеної субвенції з Львівського обласного бюджету на проведення природоохоронних заходів; придбано службовий автомобіль для міської ради на суму 200,0 тис. грн.

    Станом на 1 жовтня 2017 року повністю проведені виплати по видатках загального та спеціального фондів, дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

 

 

 

Головний бухгалтер                                                 І.Николин

 
"Ясьок" - пам`ятний знак присвячений самоназві мешканців Жидачева" Друк
Понеділок, 22 травня 2017, 16:10

go-yasok-1

go-yasok-2

go-yasok-3

go-yasok-4

go-yasok-5

go-yasok-6

 
Бюджет м. Жидачева на 2019 рік, зміни 20.06.2019 р. Друк
Понеділок, 24 червня 2019, 10:59

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                  34 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

20.06.2019                                                         643                                                м. Жидачів  

 

Про внесення змін до  показників

бюджету міста Жидачева на 2019 рік

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, статтей 26, 59, 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Жидачівської районної ради від 20.06.2019 р. № 439 „Про внесення змін до показників районного бюджету Жидачівського району на 2019 рік”, розпорядження голови Жидачівської районної державної адміністрації від 12.06.2019 р. № 156, беручи до уваги лист-клопотання відділу освіти Жидачівської районної державної дміністрації від 08.05.2019 р. № 390 , Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Збільшити на 2019 рік:

           - доходи бюджету міста у сумі 3098584 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету – 3098584 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

            - видатки бюджету міста у сумі 5312284 гривень, в тому числі зменшити видатки загального фонду бюджету – 283200 гривень та збільшити видатки спеціального фонду бюджету – 5595484 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

            - профіцит за загальним фондом бюджету міста в сумі 3381784 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення за рахунок:

 • профіциту бюджету міста в сумі 3381784 гривень. Напрямком використання профіциту визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
 • збільшення залишку коштів загального фонду бюджету міста на початок 2019 року на суму 2213700 гривень, з них кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 2213700 гривень;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста в сумі 5595484 гривень, в тому числі бюджету розвитку - 5595484 гривень. Джерелом покриття дефіциту визначити кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5595484 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

2. Збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів (Жидачівській міській раді) бюджету міста на 2019 рік за бюджетними програмами, у тому числі зменшити по загальному фонду на суму 283200 гривень та збільшити по спеціальному фонду на суму 5595484 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів бюджету міста Жидачева на 2019 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

4. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за обєктами у 2019 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

5. Внести зміни до розподілу витрат бюджету міста Жидачева на реалізацію міських програм у 2019 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

6. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

 

 Міський голова                                               Володимир ЛЕВКО

м.Жидачів Додаток 1
до рішення Жидачівської міської ради
від 20.06.2019 року № 643
"ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ
 бюджету міста Жидачева на 2019 рік"
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти  3098584,00 3098584,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління  3098584,00 3098584,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3098584,00 3098584,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3098584,00 3098584,00 0,00 0,00
X Разом доходів 3098584,00 3098584,00 0,00 0,00
Секретар міської ради Лешковят О.Й.

м.Жидачів Додаток 2
до рішення Жидачівської міської ради
від 20.06.2019 року № 643
"ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ
 бюджету міста Жидачева на 2019 рік"
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 2213700,00 -3381784,00 5595484,00 5595484,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2213700,00 -3381784,00 5595484,00 5595484,00
208100 На початок періоду 2213700,00 2213700,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -5595484,00 5595484,00 5595484,00
X Загальне фінансування 2213700,00 -3381784,00 5595484,00 5595484,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 2213700,00 -3381784,00 5595484,00 5595484,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2213700,00 -3381784,00 5595484,00 5595484,00
602100 На початок періоду 2213700,00 2213700,00 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -5595484,00 5595484,00 5595484,00
X Загальне фінансування 2213700,00 -3381784,00 5595484,00 5595484,00
Секретар міської ради Лешковят О.Й.

м.Жидачів Додаток 3
до рішення Жидачівської міської ради
від 20.06.2019 року № 643
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету міста Жидачева  на 2019 рік
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Жидачівська міська рада -283200,00 414000,00 0,00 0,00 -697200,00 5595484,00 5595484,00 0,00 0,00 0,00 5595484,00 5312284,00
0110000     Жидачівська міська рада -283200,00 414000,00 0,00 0,00 -697200,00 5595484,00 5595484,00 0,00 0,00 0,00 5595484,00 5312284,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134014,00 134014,00 0,00 0,00 0,00 134014,00 134014,00
0111100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 74000,00 74000,00 0,00 0,00 0,00 1170000,00 1170000,00 0,00 0,00 0,00 1170000,00 1244000,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596672,00 596672,00 0,00 0,00 0,00 596672,00 596672,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -27100,00 0,00 0,00 0,00 -27100,00 7700,00 7700,00 0,00 0,00 0,00 7700,00 -19400,00
0116071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро -540000,00 0,00 0,00 0,00 -540000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -540000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету -370100,00 0,00 0,00 0,00 -370100,00 2487098,00 2487098,00 0,00 0,00 0,00 2487098,00 2116998,00
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 240000,00 0,00 0,00 0,00 240000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240000,00
X X X Усього -283200,00 414000,00 0,00 0,00 -697200,00 5595484,00 5595484,00 0,00 0,00 0,00 5595484,00 5312284,00
X X X Усього -283200,00 340000,00 0,00 0,00 -623200,00 5595484,00 5595484,00 0,00 0,00 0,00 5595484,00 5312284,00
Секретар міської ради Лешковят О.Й.
Додаток 4
до рішення Жидачівської міської ради
від 20.06.2019 року № 643
 
Зміни до міжбюджетних трансфертів  на 2019 рік    
(грн)
Код  Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансфетру Трансферти з інших місцевих бюджетів загального фонду  Трансферти  іншим бюджетам
Субвенції загального фонду на: Усього Субвенції загального фонду на: Усього
програму проведення обласного  конкурсу проектів місцевого розвитку  у Львівській області  на 2017-2020 роки" ("Капітальний ремонт покрівлі в корпусі №1 Жидачівської  дитячої музичної школи Жидачівського району Львівської області") програму проведення обласного  конкурсу проектів місцевого розвитку  у Львівській області  на 2017-2020 роки" ("Капітальний ремонт по заміні електромережі у ЗДО "Барвінок" м.Жидачів Львівської області") придбання житла учасникам антитерористичної операції  та родинам Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування в рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки (Зубрицькому І.Р.) забезпечення діяльності бібліотек (Жидачівській районній бібліотеці на придбання книги "Повстанськими стежками Жидачівського краю" автора Данилишина О.В.) надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (придбання комплекту мультимедійного обладнання для Жидачівської гімназії ім. О.Партицького) 
ККД 41053900 ККД 41053900   ККД 41053900 ККД 41053900 ККД 41053900  
13305200000 Районний бюджет Жидачівського району 200000,0 134014,0 334014,0 140000,0 50000,0 50000,0 240000,0
  Всього 200 000,00 134 014,00 334014,0 140000,0 50000,0 50000,0 240000,0
             
Рішення Жидачівської районної ради від 20.06.2019р. № 439 "Про внесення змін до показників районного бюджету Жидачівського району на  2019 рік"
     
Секретар міської ради                                                                                                      О.Лешков'ят

Додаток 5
до рішення Жидачівської міської ради 
від 20.06.2019 року № 643
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
        грн
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця,найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об’єкта відповідно  до проектно- кошторисної документації  Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень  Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
0100000     Жидачівська міська рада   х х 5 595 484,0 х
0110000     Жидачівська міська рада   х х 5 595 484,0 х
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти Капітальний ремонт по заміні електромережі у ЗДО "Барвінок" м.Жидачів Жидачівського району Львівської області 2019 268 028,0 134 014,0 100,0
0111100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) Капітальний ремонт покрівлі в корпусі №1 Жидачівської дитячої музичної школи Жидачівського району  Львівської області 2019 496 534,0 200 000,0 100,0
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Капітальний ремонт міського будинку культури "Папірник" по вул.Шевченка,1 в м.Жидачеві Львівської області 2 019 2 819 900,0 1 170 000,0 100,0
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Підключення новозбудованого водоводу №1 до міської водопровідної мережі на перехресті вулиць Фабричної та Шашкевича і приєднання водоводів №1 та №2 на межі території Жидачівського ЦПК по вулиці Гніздичівська в м.Жидачеві Львівської області. (Капітальний ремонт) 2 019 299 674,0 299 674,0 100,0
Підключення новозбудованих водоводів №1 та №2 до міської водопровідної мережі на перехресті вулиць Фабричної та Грушевського в м.Жидачеві Львівської області. (Капітальний ремонт) 2 019 296 998,0 296 998,0 100,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Придбання дитячих ігрових споруд 2019   7 700,0  
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури Капітальний ремонт дороги по вул. Д.Галицького від вул.Мазепи до вул.Грушевського в м.Жидачеві Львівської області 2019 300 000,0 300 000,0 100,0
Капітальний ремонт тротуарів по вул.Дерев'янка від  вул.М.Шашкевича до вул.Шкільна в м.Жидачів Львівської області 2019 609 590,0 300 000,0 49,2
Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Дерев'янка від  вул.М.Шашкевича до  вул.Шкільна в м.Жидачів Львівської області 2019 1 472 170,0 1 472 170,0 100,0
Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Дерев'янка від перехрестя з вул.Шашкевича до перехрестя з вул.Мазепи в м.Жидачів Львівської області 2019   -553 500,0  
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Котляревського від будинку № 1 до вул.Героіїв Крут в м.Жидачів Львівської області 2019 1 244 814,0 844 814,0 100,0
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Котляревського від вул.Героіїв Крут до будинку № 39 в м.Жидачів Львівської області 2019   -247 349,0  
Капітальний ремонт тротуару по вул.Надбережна від  вул.Міцкевича до вул.Б.Хмельницького в м.Жидачів Львівської області 2019 370 963,0 370 963,0 100,0
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (асенізаційної (вакуумної) машини МКП"Жидачівводоканал") 2019   1 000 000,0  
х х х Всього  х х х 5 595 484,0 х
Секретар міської ради                                                          Лешков'ят О.Й.                                              


Додаток 6
до рішення Жидачівської міської ради 
від 20.06.2019 року № 643
                                                                                Зміни до розподілу витрат  бюджету міста Жидачева на реалізацію міських програм  у 2019 році
        грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми  згідно з  Типовою програмною класифікацєю видатків та кредитування міцевих бюджетів Найменування місцевої /регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
0100000     Жидачівська міська рада   х 2 897 598,0 -597 200,0 3 494 798,0 3 494 798,0
0110000     Жидачівська міська рада   х 2 897 598,0 -597 200,0 3 494 798,0 3 494 798,0
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма  соціального захисту та охорони здоров’я  населення м.Жидачева на 2016-2020 роки рішення від 21.01.2016 № 55 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури в м.Жидачеві на 2019-2020 роки рішення від 20.12.2018 №574 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  Програма благоустрою м. Жидачева на 2016–2020 роки рішення від 24.12.2015 №31 -27 100,0 -27 100,0 0,0 0,0
Програма поліпшення становища дітей, які проживають на території м.Жидачева, на 2019-2020 роки рішення від 24.12.2015 № 35 7 700,0 0,0 7 700,0 7 700,0
0116071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів рішення від 22.02.2018 №453 -540 000,0 -540 000,0 0,0 0,0
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма функціонування та розвитку вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності у місті Жидачеві, на 2016-2018 роки рішення від 20.12.2018 № 575 2 116 998,0 -370 100,0 2 487 098,0 2 487 098,0
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів рішення від 22.02.2018 №453 1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0
х х х Всього  х х 2 897 598,0 -597 200,0 3 494 798,0 3 494 798,0
Секретар міської ради                                                                                                                           Лешков'ят О.Й.                                              

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення Жидачівської міської ради «Про внесення змін до показників бюджету міста Жидачева на 2019 рік»

 

           Проект рішення підготовлений відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, з врахуванням рішення Жидачівської районної ради про надання міжбюджетного трансферту бюджету міста, розпорядження голови Жидачівської районної держадміністрації, листів-клопотань відділу освіти Жидачівської райдержадмініміністрації та Данилишина О.В.

           Проектом рішення передбачено збільшення дохідної частини бюджету міста на суму 3098,584 тис. грн, з них по загальному фонду за рахунок субвенції, виділеної з обласного бюджету на співфінансування мікропроектів «Капітальний ремонт покрівлі в корпусі №1 Жидачівської дитячої музичної школи Жидачівського району Львівської області» - 200,0 тис.грн, «Капітальний ремонт по заміні електромережі у ЗДО "Барвінок" м.Жидачів Жидачівського району Львівської області» - 134,014 тис. грн. та на покращення соціально-економічної інфраструктури та облаштування полігонів і звалищ твердих побутових відходів – 2764,57 тис. грн.

Обсяг видатків бюджету міста збільшено на суму 5312,284 тис. грн, з них по загальному фонду зменшено на суму 283,2 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) збільшено на суму 5595,484 тис. грн.

                    

Видатки збільшено за рахунок:

1. Субвенції, виділеної обласним бюджетом, на співфінансування вищевказаних мікропроектів в сумі 334,014 тис. грн, на придбання асенізаційної вакуумної машини МКП «Жидачівводоканал» – 1000,0 тис. грн, капітальний ремонт МБК «Папірник» по вул. Шевченка, 1 - 1170,0 тис. грн, капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Деревянка – 594,57 тис. грн.

2. Спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 1 січня 2019 року, на загальну суму 2213,7 тис. грн на видатки               спеціального фонду:

- капітальний ремонт доріг та тротуарів по вулицях Д.Галицького, Деревянка, Котляревського, Надбережна – 1892,528 тис. грн;

- підключення водогонів №1 та №2 до магістралів водогонів – 321,172 тис. грн.

            

Проведено перерозподіл між бюджетними програмами, а саме:

-          зменшено видатки по загальному фонду на загальну суму 997,2 тис. грн: по відшкодуванню різниці в тарифах МКП «Жидачівводоканал» - 600,0 тис. грн, поточному ремонту доріг – 370,1 тис. грн, по благоустрою міста – 27,1 тис. грн;

-          збільшено видатки загального фонду на суму 714,0 тис. грн: на одноразову матеріальну допомогу жителям міста – 300,0 тис. грн; на організацію та проведення Етнофестивалю – 40,0 тис. грн; поточний ремонт фасаду будівлі Народного дому по вул. Шашкевича,8 – 74,0 тис. грн; відшкодування різниці в тарифах Жидачівському МВУКГ – 60,0 тис. грн; субвенцію районному бюджету на загальну суму 240,0 тис. грн, з них: Жидачівській гімназії ім.Партицького на придбання комплекту мультимедійного обладнання – 50,0 тис. грн та Жидачівській районній бібліотеці на придбання книги «Повстанськими стежками Жидачівського краю» Данилишина О.В. - 50,0 тис. грн та для придбання житла учаснику АТО (ООС) Зубрицькому І.Р. на умовах співфінансування –– 140,0 тис. грн;

-          збільшено видатки спеціального фонду на суму 283,2 тис. грн: на придбання дитячих ігрових споруд – 7,7 тис. грн та підключення водогонів №1 та №2 до магістралів водогонів – 275,5 тис. грн.

 

 

 

Головний бухгалтер                                                      Ірина НИКОЛИН

rez_gol_34sesiya_03 
Облаштування ігрового спортивного майданчика новими ігровими спорудами (мікрорайон "запереїздом" м.Жидачів) Друк
Понеділок, 22 травня 2017, 16:08

go-za-pereizd-1

go-za-pereizd-2

go-za-pereizd-3

go-za-pereizd-4

go-za-pereizd-5

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 5 з 16