gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Програма інформаційного забезпечення діяльності Жидачівської міської ради та промовції міста Жидачева на 2012–2015 роки PDF Друк e-mail
Понеділок, 19 березня 2012, 22:20

 

  

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

15 сесія шостого скликання 2010 – 2015 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я


28.02.2012                                                № 379                                                           м. Жидачів  

Про затвердження Програми інформаційного

забезпечення діяльності Жидачівської міської

ради та  промовції   міста Жидачева  на

2012–2015 роки

 

З метою максимального забезпечення доступу мешканців міста Жидачева до інформації щодо діяльності Жидачівської міської ради, промовції міста, керуючись ст. 144 Конституції України, п.п. 22 п. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму інформаційного забезпечення діяльності Жидачівської міської ради та промовції міста Жидачева на 2012–2015 роки (надалі – Програма) (додається).
 2. Відділу фінансів і бюджету Жидачівської міської ради забезпечувати фінансування Програми з міського бюджету м. Жидачева у рамках асигнувань, виділених міським бюджетом на поточний рік.
 3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань бюджету та розвитку підприємництва (Р.Мачоган).

 

 

 

Міський голова                                                         В.Левко.

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від 28.02.2012 р. № 379

 

П Р О Г Р А М А

інформаційного забезпечення діяльності Жидачівської міської ради

та промовції міста Жидачева на 2012 – 2015 роки

 

 

 1. 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

               Програма інформаційного забезпечення діяльності Жтдачівської міської ради та промовції міста Жидачева (надалі – Програма) є цільовою міською програмою, яка розроблена на виконання основних вимог законів України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, „Про друковані засоби масової інформації”, „Про інформацію”, „Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до Статуту територіальної громади міста Жидачева Львівської області, затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від 31.03.2004 р. № 1801 та зареєстрованого управлінням юстиції у Жидачівському районі 17.05.2004 р. за № 1.

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ

 

            Програма розроблена з метою всебічного оперативного інформування мешканців міста Жидачева про діяльність Жидачівської міської ради та промовції міста, зокрема:

 • забезпечення вільного доступу мешканців міста до інформації;
 • випуск інформаційного бюлетеня Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні” (свідоцтво про реєстрацію ЛВ № 701 від 9 серпня 2005 р.);
 • функціонування офіційного сайту Жидачівської міської ради (www.meriya-zhydachiv.lviv.ua).

 

3. КІЛЬКІСНІ КРИТЕРІЇ, ЩО БУДУТЬ СВІДЧИТИ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ЦІЛЕЙ

 

            Кількісними критеріями, що будуть свідчити про реалізацію цілей, є:

 • кількість випущених примірників інформаційного бюлетеня „Удеч сьогодні”;
 • кількість відвідувачів офіційного сайту Жидачівської міської ради;
 • кількість проведених загальних зборів мешканців, громадських слухань, круглих столів, семінарів, прес-конференцій тощо;
 • кількість стендів для оголошень у місті.

 

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

            Основними завданнями та заходами Програми є:

 • забезпечення доступу громади до інформації щодо діяльності Жидачівської міської ради і виконавчого комітету шляхом розміщення їх рішень, регуляторних актів на офіційному сайті Жидачівської міської ради (www.meriya-zhydachiv.lviv.ua);
 • забезпечення систематичного випуску (не менше 2-х разів на місяць) інформаційного бюлетеня Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні” та його розповсюдження серед мешканців міста на безоплатній основі;
 • підтримка офіційного сайту Жидачівської міської ради (www.meriya-zhydachiv.lviv.ua), яка включає:

-          обробку текстової інформації (стилістика, орфографія, верстка в HTML з врахуванням пошукової оптимізації);

-          обробку та розміщення фотоматеріалів до нових блоків і у фотоальбомах сайту;

-          обслуговування та удосконалення програмного забезпечення сайту;

-          оновлення розділів сайту в залежності від цілей сайту і потреб;

-          додавання програмних елементів (блоків, пунктів меню тощо);

-          розміщення на сайті рекламних, графічних модулів;

-          внесення незначних змін до структури сайту;

-          адміністрування та технічна підтримка сайту;

-          відстежування актуальності матеріалів;

-          моніторинг відвідування та працездатності сайту;

-          відновлення пошкодженої інформації, що виникла в результаті шкідливих дій третіх осіб;

-          створення резервної копії сайту.

 • Впорядкування та встановлення стендів для оголошень у місті (не менше 8 шт.);
 • оновлення інформаційних стендів у приміщенні Жидачівської міської ради.

5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів з реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству. Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у додатку № 1, який є невід’ємною частиною цієї Програми.

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Виконання Програми дає можливість забезпечити:

 • вільний доступ та інформованість мешканців міста про діяльність Жидачвіської міської ради, постійних депутатських комісій, виконавчого комітету, комунальних підприємств, дошкільних навчальних закладів, міського центру творчості для дітей та молоді, міського будинку культури „Папірник”;
 • оприлюднення рішень міської ради, виконавчого комітету та всіх прийнятих регуляторних актів органу місцевого самоврядування;
 • сприяння залученню громадян до управління містом та вплив на прийняття рішень;
 • інформованість про життя міської громади, інвестиційні можливості міста та його туристичну привабливість;
 • підвищення довіри до міської влади.

                       Секретар міської ради                                                         О.Лешков’ят.

ДОДАТОК № 1

до Програми інформаційного забезпечення

діяльності Жидачівської міської ради та

промовції міста Жидачева на 2012 -2015 роки

 

 

ПОТРЕБА

у обсягах фінансування заходів щодо реалізації

Програми інформаційного забезпечення

діяльності Жидачівської міської ради та промовції міста Жидачева

на 2012 -2015 роки

 

 

                       Секретар міської ради                                                         О.Лешков’ят.

ДОДАТОК № 2

до Програми інформаційного забезпечення

діяльності Жидачівської міської ради та

промовції міста Жидачева на 2012 -2015 роки

П А С П О Р Т

цільової Програми інформаційного забезпечення

діяльності Жидачівської міської ради та промовції

міста Жидачева на 2012 – 2015 роки

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

2.

Підстава розроблення Програми

На виконання Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева, затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від 20.01.2012 р. № 353

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець

Ірина Лабай – редактор інформаційного бюлетеня Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні”

Олег Гапун – спеціаліст міської ради

6.

Учасники Програми

Мешканці міста, користувачі Інтернету

7.

Термін реалізації Програми

2012 – 2015 роки

8.

 

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

Залучені кошти

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

167,5 тис.грн.

 

9.1.

коштів міського бюджету

163,9 тис.грн.

9.2.

коштів інших джерел

3,6 тис.грн.

Додати коментар: