gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Програмa поліпшення становища дітей, які проживають на території міста Жидачева, на 2009-2015 роки PDF Друк e-mail
Середа, 08 лютого 2012, 16:53

                                                                                                            

  

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

47 сесія пятого скликання 2006 – 2011 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

29.10.2009                                                     № 4704                                                   м. Жидачів

 

Про затвердження Програми поліпшення

становища дітей, які проживають на

території міста Жидачева, на 2009-2015 роки

 

               З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист і створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей, керуючись Законом України „Про охорону дитинства”, п.п. 22 п. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму поліпшення становища дітей, які проживають на території міста Жидачева на 2009-2015 роки (додається).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та у справах сім’ї і молоді (О.Мальцева).

 

 

 

 

          Міський голова                                                  М.Щуйко            

 

 

 

 

 

 

 

 

         З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                                                                               рішення Жидачівської міської

                                                                                                  ради від 29.10.2009 р. № 4704

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

поліпшення становища дітей,

які проживають на території

міста Жидачева,

на 2009-2015 роки

 

 

 

 

 

м. Жидачів

2009 рік

Вступ

 

Програма поліпшення становища дітей, які проживають на території міста Жидачева, на 2009-2015 роки (далі – Програма) створена на виконання Закону України „Про охорону дитинства”. Цей Закон   визначає   охорону   дитинства   в   Україні   як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації   прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, встановлює основні засади державної політики у цій сфері. Охорона дитинства – це система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення   повноцінного   життя,   всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав.

  1. 1.Опис та аналіз проблем, на розв'язання яких

спрямовано Програму

 

               Одним з найважливіших завдань соціально орієнтованої держави є сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов'язків на забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Втілення в життя цих вимог потребує від держави невідкладних дій, спрямованих на пріоритетне та ефективне вирішення проблем дитинства.

               Ситуація, що склалась у сфері розвитку дітей, - складова демографічної кризи, яка характеризується погіршенням не лише кількісних, а   й   якісних   характеристик   населення,   зокрема загостренням проблеми здоров'я дітей.

               Вже вступаючи до школи великий відсоток дітей мають ті чи інші порушення соматичного та психічного характеру. Зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання, хвороби нервової системи. У значної   частини   школярів   спостерігається недорозвиненість емоційно-почуттєвої, інтелектуальної   та     вольової     сфери. Почастішали випадки порушення імунної системи, хронічних запальних
захворювань бронхолегеневої системи, органів травлення, сечових шляхів та захворювань щитовидної залози.

               Загострюються проблеми   соціального   характеру. Серед підлітків та молоді поширюється куріння, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, венеричні захворювання, посилюється загроза епідемії Сніду, частішають   випадки   вагітності   неповнолітніх.

               У духовному розвитку спостерігається розпливчастість життєвих цілей, девальвація   загальнолюдських   і   культурно-національних цінностей, для значної частини дітей властивий стан соціальної інфантильності. Актуалізуються   проблеми   культури спілкування, адаптованості дітей і підлітків до навчально-виховних колективів.

               Об'єктивними причинами різкого зниження фізичного, психічного, соціального і   духовного здоров'я підростаючого покоління є глибока соціально-економічна криза, екологічні проблеми, критичний стан щодо забезпечення дітей раціональним харчуванням, слабка матеріально-технічна база системи охорони здоров'я і освіти. Комерціалізація соціальної сфери обмежує доступ дітей до позашкільної освіти, задоволення їх культурних інтересів та спортивно-оздоровчих потреб.

Поліпшення умов розвитку дітей має розглядатись як передумова сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, як проблема пріорітетного національного значення, що потребує першочергового вирішення на рівні держави та органів місцевого самоврядування.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

                

              Основна мета Програма поліпшення становища дітей, які проживають на території міста Жидачева -   це забезпечення органом місцевого самоврядування в межах визначених законодавством України повноважень права кожної дитини народитися здоровою, вижити і мати умови для всебічного розвитку, бути надійно соціально і
психологічно захищеною.

               Програма розрахована на період до 2015 року і має стати орієнтиром для формування дій Жидачівської міської ради стосовно поліпшення становища дітей на території міста Жидачева на основі інтеграції діяльності міських освітніх установ (дошкільні навчальні заклади та центр творчості для дітей і молоді) і районних установ освіти і охорони здоров’я з громадськими та іншими організаціями.

              

               Основними завданнями Програми є:

-     сприяння та активна участь у формуванні гармонійно розвиненої особистості, громадянина, здатного до повноцінної життєдіяльності в усіх сферах виробництва, науки, освіти і культури;

-     сприяння та участь у створенні умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту;

-     активна участь в межах наданих повноважень і співпраця з відповідними установами та організаціями в питаннях охорони здоровя дітей;

-     забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування;

-     сприяння розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту;

-     сприяння в організації забезпечення новонароджених і немовлят дитячим харчуванням;

-     організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;

-     надання допомоги випускникам шкіл міста у працевлаштуванні;

-     участь в межах наданих повноважень у забезпеченні навчальних закладів підручниками та іншими матеріалами для освіти та самоосвіти;

-     участь в межах наданих повноважень у вирішенні відповідно до чинного законодавства питань про допомогу і захист дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку;

-     співпраця з відповідними установами та організаціями і участь в межах наданих повноважень у забезпеченні соціально-правового захисту безпритульних, бездоглядних дітей, їх соціалізації, реабілітації та адаптації в суспільстві;

-     співпраця в межах наданих повноважень з відповідними установами та організаціями в забезпеченні контролю за змістом діяльності культурно-розважальних закладів, комп’ютерних клубів, за дотриманням їх режиму роботи, недопущенні продажу дітям і неповнолітнім особам алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

-     співпраця в межах наданих повноважень з відповідними установами та організаціями з метою профілактики розповсюдження наркотиків, попередження проституції, насилля і жорстокості серед дітей та молоді;

-     співпраця в межах наданих повноважень з відповідними установами та організаціями з метою виявлення дітей, які ухиляються від навчання і схильні до бродяження, жебракування та інших протиправних дій;

-     організація та проведення позашкільних культурних, розважальних, спортивних, освітніх заходів для неповнолітніх дітей із залученням молоді;

-     активна участь і співпраця з іншими установами і організаціями у пропаганді здорового способу життя, пропаганді всесторонньо розвиненої і високодуховної особистості;

-     підтримка і розвиток обдарованих дітей;

-     організація обмінів учнівськими делегаціями між містами-партнерами Челядзь (Польща) і Вієсіте (Латвія) та іншими містами в рамках короткотермінових і довготермінових угод та проектів.

 

ІІІ. Основні напрями Програми

               Програма реалізується у комплексі з програмами Жидачівської районної державної адміністрації, Жидачівської районної ради спрямованих на поліпшення становища дітей, які проживають на території району, з міською програмою Діти нашого міста, планами та заходами міських дошкільних навчальних закладів, міського центру творчості для дітей та молоді, міського будинку культури Папірник”, державних установ та громадських організацій міста Жидачева за такими напрямами:

-     участь у поліпшенні умов розвитку, виховання та освіти дітей;

-     участь у пропаганді здорового способу життя;

-     сприяння покращенню умов життя дітей, які перебувають в особливо
складних і надзвичайних умовах;

-     подання пропозицій щодо удосконалення правового законодавства щодо захисту материнства і дитинства.

Основні заходи щодо забезпечення

виконання Програми

 

з/п

Н А З В А   З А Х О Д У

1.

Участь в обласних, всеукраїнських форумах, семінарах, акціях, конференціях, фестивалях, конкурсах

2.

Участь у спортивних змаганнях, інтелектуальних іграх

3.

Організація будівництва спортивних та дитячих ігрових майданчиків

4.

Проведення профілактичних акцій для дітей та молоді

5.

Підтримка молодіжних та жіночих громадських обєднань

6.

Організація і проведення заходу Жидачівська родина

7.

Проведення заходів присвячених Дню матері

8.

Проведення молодіжної акції до Дня боротьби з наркоманією

9.

Безоплатна демонстрація фільмів на соціальну тематику

10

Проведення заходів з метою виховання у дітей бережливого поводження з навколишнім середовищем (екологічне виховання)

11.

Проведення обмінів учнівськими та молодіжними делегаціями з містами партнерами Челядзь (Польща і Вієсіте (Латвія) та іншими містами України та зарубіжжя

12.

Підтримка діяльності міського учнівського парламенту

13.

Надання допомоги дітям-сиротам, дітям-інвалідам до Дня Святого Миколая

14.

Ініціювати та сприяти створенню центру статевого виховання підлітків при кабінеті гінекології дитячого та підліткового віку Жидачівської центральної районної лікарні

15.

Доповнити програми дошкільної та позашкільної освіти міських дитячих закладів тематикою щодо профілактики побутового,   дорожньо-транспортного,   спортивного травматизму та безпечного поводження на воді

16.

Забезпечити обов'язкове встановлення знаків дорожнього руху та дорожньої розмітки, що вказують на можливу присутність дітей на дорогах (поблизу шкіл, дитячих садків, оздоровчих та інших дитячих закладів), та посилити контроль за їх наявністю.

17.

Здійснювати заходи, спрямовані на збереження, впорядкування та розвиток мережі дошкільних навчальних   закладів та позашкільної освіти

18.

Здійснювати заходи спрямовані на розкриття та розвиток талантів дитини та підтримку обдарованих дітей

19.

Ураховувати особливості потреб     дітей-інвалідів   під   час здійснення будівництва   чи     реконструкції   споруд,   зведення громадських та житлових комплексів, проектування їх комунікацій

20.

Здійснювати заходи щодо захисту прав неповнолітніх у   зв'язку з приватизацією житла і укладенням відповідних   цивільно-правових угод

21.

Публікування у міському інформаційному бюлетені „Удеч сьогодні” порад спеціалістів для батьків і дітей з   актуальних питань виховання,   освіти, розвитку тощо

 

ІV. Очікувані результати реалізації Програми

 

Здійснення намічених Програмою заходів дасть змогу поліпшити якість освіти та виховання дітей з урахуванням їх індивідуальних здібностей і потреб, полегшить соціальну адаптацію дітей-сиріт, дітей, які залишились   без   піклування батьків, дітей-інвалідів, забезпечить підтримку творчо обдарованої особистості та інтеграцію зусиль місцевих органів державної виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей.      

V. Джерела фінансування Програми

 

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти Державного бюджету України, обласного, районного та міського бюджету м. Жидачева;

- кошти підприємств, установ та організацій;

- гранти, спонсорські та благодійні внески;

- іноземні кошти міст-партнерів.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         О. Лешковят.

 

 

 

Додати коментар: