gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Програма співпраці з містами-партнерами міста Жидачева на 2012 – 2015 роки PDF Друк e-mail
Четвер, 06 вересня 2012, 10:15

  

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

18 сесія шостого скликання 2010 – 2015 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я


20.08.2012                                              № 476                                                    м. Жидачів

 

Про затвердження Програми співпраці

з містами-партнерами міста Жидачева

на 2012 – 2015 роки

 

З метою налагодження нових контактів та зміцнення існуючих зв’язків і поглиблення взаємовідносин міста Жидачева з містами України та містами інших держав, керуючись ст. 144 Конституції України, п.п. 22 п. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. 1.Затвердити Програму співпраці з містами-партнерами міста Жидачева на 2012 – 2015 роки (надалі – Програма) (додається).
  2. 2.Контроль за виконанням Програми покласти на постійні комісії з питань бюджету та розвитку підприємництва (Р.Мачоган) і з гуманітарних питань та у справах сім’ї, дітей і молоді (О.Мальцева).

 

 

 

Міський голова                                                         В.Левко.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від 20.08.2012 р. № 476

 

 

ПРОГРАМА

співпраці з містами-партнерами міста Жидачева

на 2012 – 2015 роки

 

  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Програма  співпраці з містами-партнерами міста Жидачева на 2012-2015 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України та законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про транскордонне співробітництво”, указів Президента України від 28.04.2004 р. № 493/2004 „Про  Стратегію  економічного  та  соціального  розвитку  України „Шляхом  європейської  інтеграції”  на  2004-2015  роки” та  від 19.12.2007 р. № 1236/2007 „Про заходи щодо активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва”, Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева, затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від 20.01.2012 р. № 353.

 

  1. 2.ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Прийняття цієї Програми обумовлено необхідністю створення цілісної ефективної системи співробітництва з зарубіжними країнами, яка відкриває нові перспективи для налагодження дружніх відносин з іншими народами та забезпечує інтегрування в інформаційний простір, що через залучення інвестицій сприятиме соціально-економічному розвитку міста, а також формуванню позитивного міжнародного іміджу міста, регіону, України.

Малі міста займають особливе місце в історичному розвитку держави. В них розвивались національна культура та духовність. Проте спад виробництва, економічна дестабілізація суттєво послабили соціально-економічну та фінансову бази малих міст.

Громади цих міст обділені Бюджетним кодексом, досі не проведено чітких меж між власними повноваженнями місцевого самоврядування та тими, що делегує йому держава. В глухий кут загнано житлово-комунальне господарство.

Місто Жидачів, як мале місто, яке налічує понад 11,0 тисяч мешканців, - не виняток. Проте необхідно шукати раціональний вихід із ситуації, що склалася, і шляхи для вирішення проблем місцевого економічного розвитку, сприяти залученню інвестицій, як внутрішніх (вітчизняних), так і зовнішніх (іноземних). За умов дефіциту вітчизняних капіталовкладень у розвиток економіки та розв’язання господарських (комунальних) проблем малих міст важливого значення набуває залучення зовнішніх джерел фінансування, зокрема іноземних інвестицій у формі реалізації міжнародних проектів.

Обовязковою умовою участі у міжнародних проектах, конкурсах є укладені договори про партнерство і співпрацю між містами. Основою співпраці з містами інших країн є принципи та загальновизнані міжнародні норми і стандарти, які сприяють формуванню сталих відносин з іноземними громадами, що в першу чергу забезпечує розвиток та цілеспрямовану, довготривалу і конкретну підтримку української громади. Тому, одним із шляхів вирішення питання розвитку Жидачева, збереження його культурної спадщини, відродження народних традицій, художніх промислів і ремесел є співпраця і партнерство з іноземними містами.

 

  1. 3.МЕТА ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є обмін позитивним досвідом з громадами інших міст щодо здійснення місцевого самоврядування, громадської та підприємницької діяльності, вивчення історії, національно-культурної самобутності, етнічної ідентичності і економічних особливостей країн, регіонів і міст, використання інтелектуального, ділового та духовного потенціалу, досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства, спрямованого на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, зміцнення зв’язків між містами-партнерами.

Програма співпраці з містами - партнерами міста Жидачева розроблена відповідно до Договорів про налагодження партнерських контактів та співпраці між містами (далі – Договір) та з метою налагодження нових контактів і поглиблення взаємовідносин між містами України і містами та народами інших держав .

Жидачівська міська рада уклала договори про налагодження партнерських контактів і співпраці з містами Челядзь (Польща), Домброва Тарновска(Польща), Вієсіте (Латвія), Прнявор (Республіка Сербська Боснії та Герцоговини), проводиться підготовча робота щодо налагодження контактів та пошуку інших українських та іноземних міст-партнерів.

 

4. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Співпраця між містами-партнерами, що є основою Програми, реалізовуватиметься у різних сферах життя громад.

            Основними завданнями для реалізації Програми:

-          зміцнення співпраці між органами місцевого самоврядування міст-партнерів;

-          розроблення спільних проектів для отримання фінансування в рамках різних європейських програм;

-          налагодження контактів між громадськими організаціями, закладами освіти, культури, спорту, дошкільними навчальними закладами, активізація їх співпраці;

-          налагодження і розширення безпосередніх контактів між мешканцями міст-партнерів через інтегрування молоді (учнів) у партнерські школи, громадські об’єднання, сім’ї;

-          вивчення національної самобутності та дослідження етнічної ідентичності;

-          поширення за кордоном відомостей про Україну, про наш регіон, про наше місто.

             Реалізація Програми здійснюватиметься через заходи, спрямовані на виконання основних завдань, це:

-          обмін офіційними делегаціями;

-          обмін молодіжними (учнівськими) делегаціями;

-          проведення науково-освітніх та культурно-мистецьких заходів, етнічних фестивалів за участю представників міст-партнерів;

-          розроблення спільних програм і проектів у сфері комунального господарства, культури, мистецтва, освіти, охорони здоров’я та спорту;

-          розроблення спільних программ і проектів з реконструкції пам’яток історії та архітектури, культурної спадщини, відродження і збереження національних традицій;

-          вивчення і вдосконалення знань іноземних мов міст-партнерів;

-          проведенення спільних заходів для обміну досвідом у боротьбі з негативними соціальними проявами (наркоманія, СНІД, алкоголізм тощо);

-          проведення спільних заходів (прес-конференцій, «круглих столів», тренінгів тощо) у сфері обміну досвідом для досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства;

-          виготовлення промоційної та інформаційної продукції про місто Жидачів;

-          розміщення на офіційному сайті Жидачівської міської ради інформації про планування та реалізацію заходів на виконання умов договорів про співпрацю з містами-партнерами та даної Програми.

           У випадку необхідності уточнення переліку заходів для реалізації Програми на поточний рік міста-партнери укладають додаток до Договору – Протокол співпраці між містами на поточний рік.

 

  1. 5.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ В УЧАСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Програма сприятиме забезпеченню рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень щодо пріоритетів партнерства і співробітництва між містами, що у перспективі забезпечить покращення добробуту та якості життя членів громади міста Жидачева.

Гендерний вимір буде враховуватися на всіх етапах планування, реалізації та оцінки Програми.

Перш за все, буде забезпечено принцип гендерного паритету у складі робочих груп, делегацій, які будуть приймати участь у реалізації заходів для досягнення цілей і мети Програми.

Жінки і чоловіки братимуть рівноправну участь у заходах, спрямованих на виконання основних завдань Програми, зокрема, в обміні досвідом щодо діяльності органів місцевого самоврядування, підприємницької діяльності, здійснюватимуть оцінювання заходів з точки зору їх впливу на забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та можливостей рівного доступу до послуг і ресурсів, які закладені в даній Програмі.

.

  1. 6.ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, коштів в рамках різних європейських програм, спонсорських коштів та інших джерел, які не суперечать чинному законодавству.

 

  1. 7.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

 

Очікуваними результатами реалізації заходів на виконання основних завдань та досягнення цілей Програми є:

-          набуття досвіду і впровадження новацій в роботу міської ради;

-          подальший розвиток і поглиблення зв’язків з містами-партнерами на основі рівності і взаємоповаги;

-          вивчення і впровадження в практику ідей та практичного досвіду у різних сферах господарської діяльності;

-          впровадження кращих практик та ініціатив у сфері сталого розвитку міста;

-          промоція міста, його інвестиційної привабливості, регіону, України;

-          пропагування української культури і народних трацій та ознайомлення з культурою і звичаями інших народів.

Обмін молодіжними (учнівськими) делегаціями стимулюватиме до більш глибокого вивчення іноземних мов, історії держав та міст, сприятиме знайомству і налагодженню безпосередніх дружніх стосунків між молоддю міст-партнерів. Молодь м. Жидачева матиме можливість презентувати нашу державу у Європі, знайомитися з культурою та історичною спадщиною інших держав, розширювати свій кругозір.

 

  1. 8.КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії Жидачівської міської ради з питань бюджету та розвитку підприємництва і з гуманітарних питань та у справах сім’ї, дітей і молоді.

 

 

Секретар міської ради                                             О.Лешковят.

Додати коментар: