gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)
Програми промоції міста Жидачева на 2016 – 2018 роки PDF Друк e-mail
Четвер, 28 січня 2016, 10:59

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

3 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2015                                                           № 30                                                 м. Жидачів

Про затвердження Програми промоції

міста Жидачева на 2016 – 2018 роки

З метою створення позитивного іміджу міста Жидачева, його позиціонування як території зі сприятливим інвестиційним кліматом для українських та іноземних суб'єктів господарювання, поширення інформації про інвестиційний потенціал міста в Україні та за її межами, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму промоції міста Жидачева на 2016 – 2018 роки (додається).
 2. Відділу фінансів і бюджету Жидачівської міської ради здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджеті м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

Міський голова                                                         В.Левко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від 24.12.2015 р. № 30

 

 

П Р О Г Р А М А

промоції міста Жидачева

на 2016 – 2018 роки

 

 1. 1.Загальна частина

Програма промоції міста Жидачева (надалі – Програма) розроблена для визначення правових, організаційних та фінансових засад реалізації заходів та надання послуг у сфері промоції міста Жидачева на місцевому, загальноукраїнському та міжнародному рівнях (мешканцям і гостям міста, українським та іноземним туристам і представникам бізнесу) та окреслення видів і способів виготовлення промоційної продукції.

Програма промоції міста Жидачева на 2016-2018 р.р. спрямована на популяризацію міста, поширенню позитивного іміджу міста в Україні та за кордоном.

Заходи Програми щодо промоції міста сприятимуть формуванню сприятливого інвестиційного клімату та активізації інвестиційної діяльності в м. Жидачеві.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева, затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від 20.01.2012 р. № 353, та інших нормативно-правових актів.

 1. 2.Мета Програми

Метою Програми є:

        формування позитивного сприйняття м. Жидачева, популяризація та поширення відомостей про місто в Україні та за її межами;

        вдосконалення механізму функціонування інформації, як одного з визначальних чинників активізації інвестиційної діяльності та об’єктивне інформування про місто Жидачів, як про древнє місто з 850-літньою історією, місто інвестиційно привабливе, місто спокійне, чисте і зелене, місто з комфортними умовами для роботи, проживання та відпочинку.

 1. 3.Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

        популяризація та поширення позитивного іміджу про м. Жидачів шляхом співпраці з українськими та іноземними органами місцевого самоврядування, профільними (культурними, освітніми, спортивними тощо) установами та організаціями;

        підготовка і розповсюдження промоційних матеріалів про місто, спрямованих на поширення знань про м. Жидачів, його історико-культурну спадщину, економічно-інвестиційний потенціал тощо;

        пошук і залучення спонсорів, меценатів, інших зацікавлених осіб до виготовлення та поширення промоційної (інформаційно-рекламної) продукції;

        розроблення та впровадження системи візуальної ідентифікації міста Жидачева та Жидачівської міської ради;

        регулярне поновлення промоційних інформаційних ресурсів Жидачівської міської ради в мережі Інтернет (на офіційному сайті міської ради);

        розповсюдження промоційних інформаційних матеріалів про м. Жидачів через гостей міста, туристів, членів іногородніх та іноземних делегацій, на робочих та ділових зустрічах, конференціях, інших заходах.

 1. 4.Предмет та основні засади промоції

Предметом промоції м. Жидачева є історичні, туристичні, архітектурні, мистецькі, природно-ландшафтні, промислово-виробничі, інфраструктурні та інші характеристики міста, традиції та національні звичаї його мешканців.

Пріоритетними напрямками промоційної діяльності є:

        поширення інформації про місто через офіційний сайт міської ради;

        розроблення, виготовлення, тиражування, презентація та розповсюдження промоційної поліграфічної (книги, брошури, проспекти, буклети, плакати, календарі, інформаційні листки тощо), сувенірної (значки, футболки, ручки, магніти тощо), аудіовізуальної (банери, брандмауери – різновидність зовнішньої реклами: плакат, розміщений на торцевій стіні будівлі, аудіо- та відеоролики та інше) продукції про місто Жидачів;

        поширення інформації про місцеві зони відпочинку (ландшафтний заказник місцевого значення „Базиївка”, Ботанічний сад Львівського національного університету імені І.Франка, річка Стрий, озеро „Промінь”);

        проведення Дня міста;

        максимальне сприяння в проведенні туру вихідного дня „Жидачівський Люрд”.

 1. 5.Механізм реалізації Програми

Реалізацію завдань Програми здійснює виконавчий комітет Жидачівської міської ради, який є координатором дій структурних підрозділів і працівників апарату міської ради, міських установ та організацій, спрямованих на впровадження і виконання Програми.

 1. 6.Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:

        популяризація історико-архітектурної та культурної спадщини і природно-ландшафтного середовища міста Жидачева;

        збільшення кількості гостей міста та туристів, що сприятиме розвитку міської туристичної інфраструктури;

        формування у місті привабливого інвестиційного клімату;

        налагодження нових ділових контактів з іншими містами, установами, організаціями;

        поширення відомостей про м. Жидачів по Україні та за кордоном.

 1. 7.Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, інших передбачених законом джерел.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки проектів міського бюджету на відповідний рік у межах видатків на реалізацію заходів цієї Програми та Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на поточний рік.

Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у додатку № 1, що є невід’ємною частиною цієї Програми.

 1. 8.Контроль за реалізацією Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії Жидачівської міської ради з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками громадських організацій, за їх згодою, ініціативними групами мешканців.

 1. 9.Прикінцеві положення

Координація діяльності з виконання Програми покладається на виконавчий комітет міської ради.

Впродовж терміну виконання Програми рішеннями міської ради можуть вноситися зміни і доповнення до неї.

Секретар міської ради                                                     О.Лешковят

Додати коментар: