gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Жидачеві на 2016-2020 роки PDF Друк e-mail
Четвер, 28 січня 2016, 11:16

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

3 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

24.12.2015                                                         № 40                                         м. Жидачів

Про затвердження Програми розвитку

фізичної культури   і   спорту в   місті

Жидачеві на 2016-2020 роки

З метою розвитку фізичної культури і спорту в місті Жидачеві, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Жидачеві на 2016-2020 роки (додається).
  2. Відділу фінансів і бюджету Жидачівської міської ради здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджеті м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

          

 

 

Міський голова                                                         В.Левко

 

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від 24.12.2015 р. № 40

 

 

П Р О Г Р А М А

розвитку фізичної культури і спорту в місті Жидачеві

на 2016 – 2020 роки

 

  1. 1.Загальна частина

Реалізація державної політики протягом останніх років сприяла певному позитивному розвитку сфери фізичної культури та спорту в місті. Закладено прогресивні тенденції з окремих напрямів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, запроваджено систему проведення комплексних і багатоступеневих змагань, зросла кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, активізувалися олімпійський, параолімпійський, дефлімпійський та неолімпійський спортивні рухи.

Проте внаслідок непростих політичних, економічних і соціальних обставин у галузі фізкультури і спорту не вдалося досягти необхідного сучасним вимогам рівня розвитку. Досягнутий рівень не забезпечує оптимальних організаційно-управлінських, нормативно-правових, матеріально-технічних, кадрових та інших напрямів забезпечення сфери фізичної культури та спорту. Не досягнуто поліпшення стану здоров’я населення, незадовільний рівень профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Низький рівень рухової активності населення стримує формування здорового способу життя, різко зростає захворюваність, особливо серед дітей та молоді. Майже 90 відсотків дітей, учнівської та студентської молоді в місті мають відхилення у здоров’ї. Понад 70 відсотків дорослого населення та 50 відсотків молоді мають незадовільну фізичну підготовку. Постійно зростає кількість учнівської та студентської молоді, віднесеної за станом здоров’я до спеціальної медичної групи. Значно зросла група ризику серед молоді та підлітків, що призвело до підвищення кількості неповнолітніх, притягнутих до кримінальної відповідальності. Щороку до лав Збройних Сил України за станом здоров’я не призивається кожний четвертий юнак призовного віку.

Водночас фізична культура та спорт є ефективним і найбільш економним засобом профілактики захворюваності, зміцнення генофонду та розв’язання різних соціальних проблем.

Наявна система фізичного виховання, фізичної культури та спорту не відповідає потребам населення. Спостерігається низький рівень залучення до занять фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою за місцем навчання, роботи, проживання громадян, відсутність системи пропаганди масового спорту як невід’ємної і головної складової здорового способу життя, недостатній рівень залучення дітей та учнівської молоді до початкових занять спортом у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

Напруженою є ситуація у кадровому забезпеченні сфери фізичної культури та спорту. Зміна відносин і форм власності у промисловості, глибока економічна криза призвели майже до повного згортання фізкультурно-масової роботи у виробничій сфері, скоротилось число інструкторів з фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи на підприємствах, в установах і організаціях міста, повільно впроваджуються новітні технології та наукові досягнення, недостатньою є матеріально-технічна база сфери фізичної культури та спорту в місті.

За обсягом річних видатків на фізичну культуру та спорт з усіх джерел фінансування на одну особу Україна в декілька разів поступається розвинутим країнам, а показник міста нижчий від середнього показника в країні. Бюджетне фінансування галузі залишається обмеженим, відсутня система державних преференцій для її позабюджетного фінансування.

Виходячи із вищезазначеного, випливає гостра необхідність у зміні програмних підходів і визначенні нових пріоритетних напрямків розвитку фізичного виховання, фізичної культури та спорту, які могли б забезпечити ефективне функціонування галузі.

Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Жидачеві (надалі – Програма) розроблена відповідно до Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, Указу Президента України від 02.08.2006 № 667/2006 „Про національний план дій щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту” і розрахована на 2016-2020 роки.

 

  1. Мета та завдання Програми

 

Програму розвитку фізичної культури та спорту в місті Жидачеві розроблено з метою:

-          підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;

-          сприяння фізичному та духовному розвитку молоді, формуванню у їх свідомості основ здорового способу життя;

-          створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у фізичному розвитку, зміцненні здоров’я засобами фізичної культури та спорту;

-          розвитку фізкультурного руху в місті;

-          розвитку спорту вищих досягнень;

-          сприяння розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського рухів.

Завданням Програми є сприяння формуванню в місті національної моделі розвитку фізичної культури та спорту, зміцненню матеріально-технічної та спортивної бази цієї сфери, збільшенню обсягів бюджетного фінансування фізичної культури та спорту і позабюджетних надходжень.

 

  1. Шляхи реалізації Програми

 

Програма розвитку фізичної культури та спорту передбачає:

-          впровадження першочергових заходів, спрямованих на забезпечення розвитку інфраструктури фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у навчально-виховній і виробничих сферах, за місцем проживання населення;

-          підвищення ефективності підготовки спортсменів спорту вищих досягнень;

-          стимулювання праці фахівців сфери фізичної культури та спорту;

-          зміцнення матеріально-спортивної бази та створення нових спортивних центрів;

-          фінансово-економічне та інформаційне забезпечення сфери фізичної культури та спорту.

 

  1. Основні заходи Програми

 

Основними заходами щодо забезпечення виконання Програми є:

-          проведення міських змагань та спартакіад з різних видів спорту серед населення міста Жидачева;

-          підготовка команд міста до участі у районних, обласних та всеукраїнських змаганнях;

-          забезпечення спортивним інвентарем та формою учасників змагань;

-          організація фізкультурно-оздоровчої роботи в гуртках, секціях за місцем проживання та в трудових колективах;

-          участь футбольних команд міста у Чемпіонаті області з футболу;

-          утримання в належному стані міського стадіону „Авангард”.

 

  1. Соціально-економічні наслідки виконання Програми

 

Виконання заходів, реалізація яких передбачена Програмою дозволить:

-          забезпечити перехід до нової моделі сфери фізичної культури та спорту;

-          сформувати та модернізувати механізм розвитку сфери фізичної культури та спорту, її інфраструктуру;

-          створити умови для реалізації потенціалу населення, особливо молоді, спрямувати його на духовне та фізичне вдосконалення засобами фізичної культури та спорту;

-          забезпечити зниження рівня злочинності серед підлітків і молоді, зупинити поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння.

  1. 6.Фінансування Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є кошти державного, обласного, районного та міського бюджету міста Жидачева; кошти підприємств, установ та організацій; гранти, спонсорські та благодійні внески, кошти міст-партнерів.

Фінансування видатків передбачає відповідно до чинних нормативних актів оплату на проведення заходів щодо забезпечення виконання Програми, включаючи кошти на нагородження, оплату харчування суддів, проведення тренувальних зборів.

Щорічно при формуванні міського бюджету передбачаються кошти на виконання Програми. Виконавчий комітет щорічно розглядає та затверджує конкретні заходи з реалізації Програми на поточний рік.

Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у додатку 1, що є невід’ємною частиною цієї Програми.

  1. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії Жидачівської міської ради з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками громадських організацій, за їх згодою, ініціативними групами мешканців.

Секретар міської ради                                                     О.Лешковят

Додати коментар: