gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Затвердження Комплексної програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Жидачева на 2017-2019 роки PDF Друк e-mail
Вівторок, 03 січня 2017, 15:16

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

12 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я


22.12.2016                                                       № 232                                             м. Жидачів

 

Про затвердження  Комплексної програми

попередження   надзвичайних  ситуацій  та

забезпечення пожежної і техногенної безпеки

на території м. Жидачева на 2017-2019 роки  


З метою забезпечення державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення шукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 р. № 308 „Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та їх наслідків”, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Комплексну програму попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Жидачева на 2017 – 2019 роки (додається).
  2. Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджеті м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань житлово-комунального господарства та екології і з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

  4. Міський голова                                                               В.Левко

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від 22.12.2016 р. № 232

 

 

                                                                                       Додаток

до рішення міської ради

від

Комплексна програма

попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної

і техногенної безпеки на території м. Жидачів

   на 2017-2019 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконком міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Кодекс цивільного захисту;

Постанови Кабінету Міністрів України:

‑ від 15.02.1999 № 192 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях”;

- від 29.03.2001 № 308 „Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та їх наслідків”;

- від 19.08.2002 № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”;

- від 16.02.1999 №174 “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”.

3.

Розробник програми

Жидачівська міська рада

4.

Співрозробники програми

1  ДПРЧ-16 ГУ ДСНС України у Львівській області                                            

5.

Відповідальні виконавці програми

ДПРЧ-16 ГУ ДСНС України у Львівській області

Жидачівське виробниче управління комунального господарства,

МКГ « Жидачівводоканал»,

  

6.

Учасники програми

ДПРЧ-16 ГУ ДСНС України у Львівській області  

Жидачівське виробниче управління комунального господарства,

МКГ « Жидачівводоканал»,

7.

Термін реалізації програми

2017-2019 роки

7.1.

Етапи виконання програми(для довгострокових програм)

І етап: 2017 рік

ІІ етап 2018 рік

ІІІ етап 2019 рік

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Жидачівський міський бюджет та не бюджетні джерела фінансування, не заборонені законом

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,у тому числі:

35тис.грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

10тис. грн.

коштів інших джерел

25 тис. грн.

2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована програма

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту, Указу Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Указу Президента України від 4 лютого 2003 року № 76/2003 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року “Про стан техногенної та природної безпеки України” є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади.          

Актуальними є завдання забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, що спричиняються небезпечними природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, сильними опадами, градом, обледенінням. Також характерні для м. Жидачів надзвичайні ситуації техногенного характеру, а саме виявлення вибухо-небезпечних предметів часів першої та другої Світових війн.

3. Визначення мети програми

Метою комплексної програми є забезпечення державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки на території м. Жидачів та організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов для відпочинку населення міста Жидачева, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та     джерела фінансування; строки та етапи виконання програми

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж 2017-2019 років комплексу заходів спрямованих на:

- запобігання виникнення та ліквідація і мінімізація можливих наслідків надзвичайних ситуацій на території міста Жидачів;

- забезпечення збереження життя та здоров’я населення міста Жидачів, збереження приватної та комунальної власності під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (подій) різноманітного характеру на території міста Жидачів;

- удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації;

- виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях;

- здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Комплексної програми, становить                                 35тис.грн.   гривень.

Фінансування витрат на виконання заходів проводиться з міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту міста є:

1. Систематичне аналізування стану забезпечення техногенної та пожежної безпеки на об’єктах управління житлово-комунального господарства, на підприємствах, установах та організаціях. За результатами аналізу і з урахуванням даної програми розроблення комплексних планів заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій.

2. Здійснення координації над діяльністю управлінь, відділів та інших підрозділів міської ради щодо попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Жидачів.                                                                

3. Розроблення комплексу заходів та пропозицій щодо попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Жидачів до виконавчого комітету.    

4. Ремонт, заміна та встановлення вуличних пожежних гідрантів. Перевірка стану протипожежного водопостачання, встановлення покажчиків пожежних гідрантів, фарбування люків колодязів пожежних гідрантів.

5. З метою протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості, розташованих на території міста, приведення в робочий стан системи протипожежної автоматики та забезпечення їх належного функціонування.

6. Щорічне проведення для працівників органів виконавчої влади нарад, семінарів, оглядів - конкурсів з питань попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Жидачів.

7. Згідно із вимогами чинного законодавства здійснення періодичного контролю продукції, що реалізується через торгівельну мережу, на її відповідність вимогам пожежної безпеки.      

8. Організування проведення міського фестивалю дружин юних пожежних, змагань пожежно-прикладного спорту, а також змагань юних рятувальників “Школа безпеки“, забезпечення участі міських команд в заходах обласного рівня.

9. Проведення в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах заходів з питань безпеки життєдіяльності, дні цивільного захисту, зустрічі, лекції, тощо.

10. Забезпечення організації та контроль за проведенням паспортизації потенційно - небезпечних об’єктів і територій міста. Проведення ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів, ділянок підтоплення (катастрофічного затоплення), територій на яких є загроза виникнення небезпечних екзогенних геологічних процесів, об’єктів житлово-комунального господарства, що формують систему життєзабезпечення міста, складання і коригування їх переліку.

11 . Проведення пропаганди безпеки життєдіяльності серед населення міста, навчання громадян основам безпечної життєдіяльності через засоби масової інформації, соціальної реклами під час проведення масових заходів. Ініціювання розгляду та вирішення питання щодо виділення земельних ділянок для встановлення рекламних щитів відповідного інформаційного змісту.

12. Організація комплексних перевірок та оглядів-конкурсів захисних споруд цивільного захисту, розташованих на території м. Жидачів

13. Здійснення дієвих заходів щодо забезпечення безпечного проїзду транспортних засобів автомобільними шляхами м. Жидачів в умовах ускладнення метеорологічної обстановки.

14. З метою забезпечення високого рівня боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів, передбачення можливості їх забезпечення спеціальним одягом, спорядженням та аварійно-рятувальним обладнанням, утримання аварійно-рятувальної техніки.

15. Забезпечення паливно-мастильними матеріалами на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних робіт.

16. Здійснення заходів щодо забезпечення медичних працівників, а також працівників ветеринарної медицини необхідними засобами індивідуального захисту та оснащенням для проведення невідкладних робіт в зоні епідемій, пандемій та епізоотїй.

17. Здійснення заходів та встановлення контролю за створенням локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу вищезазначених об’єктів у разі виникнення аварій.

18. Визначення рівня розвитку небезпечних екзогенних геологічних процесів, а саме, - явищ просідання та провалів земної поверхні центральної частини міста, явища суфозії, зсувних процесів, карсту, заболочення, вивчення їх специфіки, механізму та динаміки.

19. Забезпечення проведення комплексних навчань та тренувань міських служб цивільного захисту.

20. Здійснення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.

         21. Здійснення обов’язкового оприлюднення подій надзвичайного характеру (пожеж, аварій, стихійних лих, ін.), матеріалів щодо їх попередження та вимог діючих нормативних документів, за попередньо поданою інформацією від органів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

22. Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в м.Жидачів, на підприємствах, в установах та організаціях, розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей.

22. Забезпечення ведення щорічної звітності на підставі адміністративних даних про кількість пожеж та їх наслідки в м. Жидачів, на підприємствах, в установах та організаціях шляхом збирання, узагальнення та оброблення статистичних даних про пожежі та їх наслідки.

Реалізація основних завдань комплексної програми дасть змогу захистити населення і територію міста Жидачів, запобігати виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захистити навколишнє природне середовище та локалізувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Внаслідок підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб об’єктів, покращення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного дооснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку матеріальної бази для підготовки особового складу буде забезпечено повний обсяг заходів для реагування і попередження надзвичайних ситуацій і подій на території міста, оповіщення людей, зниження нещасних випадків та створення безпечних умов життя населення міста Жидачів.

У результаті виконання завдань комплексної програми створиться реальна можливість суттєво підвищити рівень безпеки людини і навколишнього середовища, їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів.

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів для завчасного виконання заходів цивільного захисту неможливе.

6. Напрями діяльності та заходи програми

         Напрями реалізації Комплексної програми зазначені у додатку 2.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених комплексною програмою, покладається на ДПРЧ-16 ГУ ДСНС України у Львівській області, які раз на рік подають виконавчому комітету міської ради узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

.

За результатами здійснення заходів комплексної програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.

proektu-richen-2016-prog-mns-1

proektu-richen-2016-prog-mns-2

proektu-richen-2016-prog-mns-3

proektu-richen-2016-prog-mns-4

proektu-richen-2016-prog-mns-5

proektu-richen-2016-prog-mns-6


Додати коментар: