gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Затвердження Програми військово- патріотичного виховання молоді міста Жидачева та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017 - 2019 роки PDF Друк e-mail
Вівторок, 03 січня 2017, 15:17

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

12 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2016                                                       № 231                                                 м. Жидачів  

Про затвердження Програми військово-

патріотичного виховання молоді міста

Жидачева та участі населення міста у

заходах з оборонної роботи на 2017 - 2019

роки

З метою утвердження у дітей та молоді міста Жидачева патріотизму, формування національноїчної гідності, готовності до захисту Вітчизни, поваги до Українського Війська, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

  1. 1.Затвердити Програму військово-патріотичного виховання молоді міста Жидачева та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017 – 2019 роки (додається).
  2. 2.Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджеті м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
  3. 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Міський голова                                                               В.Левко

 

 

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від 22.12.2016 р. № 231

 

 

 

П Р О Г Р А М А

військово-патріотичного виховання молоді міста Жидачева

та участі населення міста у заходах з оборонної роботи

на 2017 – 2019 роки

 

                  

1. Зміст проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

 

            Програма військово-патріотичного виховання молоді міста Жидачева та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017 – 2019 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 „Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. № 1400-р „Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік”, листів Міністерства освіти і науки України від 31.07.2015 р. № 1/9-365 „Про кошти на проведення заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді” і від 24.06.2015 р. № 1/9-302 „Щодо протидії пропаганді сепаратизму та українській ідеології в системі освіти”.

            На теперішньому етапі розвитку українського суспільства найважливішим постає проблема створення сучасних, боєздатних, професійно підготовлених Збройних Сил України, які б за своєю структурою, чисельністю і забезпеченістю відповідали покладеним на них завданням і стандартам збройних сил провідних країн світу.

Результати цієї роботи будуть залежати насамперед від розвитку у молоді мотивації до військової служби, утвердження патріотизму, формування національної гідності, готовності до захисту Вітчизни. Адже військово-патріотичне виховання є складовою частиною формування у молоді моральних, психологічних, фізичних і професійно-військових якостей, необхідних для збройного захисту держави.

Прийняття Програми обумовлено необхідністю реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на всебічну підготовку молоді до служби у Збройних Силах України та на створення механізмів дієздатної територіальної оборони й відновлення принципів захисту цивільного населення.

 

2. Мета Програми

 

Метою Програми військово-патріотичного виховання молоді міста Жидачева та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017 – 2019 роки є:

-          виховання дітей та молоді в дусі поваги до Українського Війська, відповідального ставлення до обов’язку захисника Вітчизни, формування в юного покоління патріотичної свідомості та національної гідності;

-          удосконалення навчання молоді основам військової справи і тактичної медицини;

-          сприяння поширенню бойових і парамілітарних традицій, характерних українській нації;

-          узгодження дій Жидачівської міської ради, Жидачівського районного комісаріату і відповідних органів виконавчої влади усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки молоді м. Жидачева до захисту України;

-          створення системи взаємодії Жидачівської міської ради з громадськими організаціями патріотичного спрямуванн та ветеранськими спільнотами.

 

3. Шляхи і засоби досягнення мети

 

Досягнення мети можливе шляхом системної реалізації запланованих завдань протягом 2017 – 2019 років та проведення заходів із військово-патріотичної роботи із залученням усіх верств населення міста Жидачева.

Військово-патріотична робота буде здійснюватися трьома шляхами:

  1. 1)прикладний напрямок (проведення військово-медичних вишколів, польових зборів і теоретичних навчань);
  2. 2)медійний напрямок (соціальна реклама певної тематики у місцевій пресі та соціальних мережах);
  3. 3)культурно-просвітницький напрямок (організація благодійних та мистецьких заходів, просвітних акцій, зустрічей з ветеранами визвольних змагань).

 

  1. Завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

-          сприяння формуванню у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту цілісності, незалежності та національних інтересів України;

-          сприяння та участь у вихованні соціальної активності молоді, вихованні її на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу;

-          сприяння формуванню здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної ситуації в країні, уміння на цій основі самостійно й адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі та світі, свою роль і місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;

-          сприяння удосконаленню педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи;

-          сприяння формуванню прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;

-          участь в заходах та сприяння підвищенню престижу військової служби, військової професійної орієнтації молоді, формуванню і розвитку мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

-          сприяння реалізації заходів, спрямованих на популяризацію проходження військової служби за контрактом;

-          узгодження дій Жидачівської міської ради з Жидачівським районним комісаріатом, правоохоронними органами, силами цивільного захисту щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни.

 

5. Заходи Програми та орієнтовні обсяги фінансування заходів  

 

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування
за роками

(тис. грн)

Загальні обсяги фінансу

вання

(тис. грн)

 

2017

 

2018

 

2019

 

  1. 1.Розроблення науково-практичної методології аспектів військово-патріотичного виховання

1.1.

Надання методичної допомоги за-гальноосвітнім, професійно-техніч-ним закладам з вивчення предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання

Жидачівський РВК, відділ освіти Жида-чівської РДА, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти міста

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

1.2.

Проведення науково-практичних се-мінарів, конференцій   за участю пе-дагогічних працівників із питань викладання предмета «Захист Віт-чизни» та організації військово-па-тріотичного виховання учнів у зага-льноосвітніх та професійно-техніч-них навчальних закладах міста

Відділ освіти РДА, Жидачіівський РВК

ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти міста

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

               Разом за підрозділом 1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. Організація військово-патріотичного виховання у навчальних закладах

2.1.

Організація проведення у навчаль-нихзакладах тематичних заходів, присвячених пам’яті загиблих, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України

Відділ освіти Жидачівської РДА

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти міста

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

2.2.

Сприяння в організації та проведен-ні у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах міста навчально-польових зборів та інших заходів

Відділ освіти РДА

ЖидачівськийРВК,

ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти міста

 

15,0

 

15,0

 

15,0

 

45,0

Разом за підрозділом 2

15,0

15,0

15,0

45,0

 

3. Військова, психологічна та медична підготовка юнаків

до служби в лавах Збройних Сил України та інших військових формуваннях

 

3.1.

Організація та проведення війсь-ково-медичних польових вишколів з учнями та молоддю міста на базі тренувального комплексу

Відділ освіти РДА

Жидачівський РВК

ГО «Народний легі-он» та інші громадські спільноти міста

 

15,0

 

20,0

 

25,0

 

60,0

3.2.

Обладнання кімнати для проведен-ня теоретичних та практичних занять на міському стадіоні «Аван-гард» (придбання інфостендів, ма-кети зброї, медичний інструмент, пневматичні гвинтівки, інші засоби)

Жидачівська міська рада, відділ освіти РДА, Жидачівський РВК, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

80,0

 

90,0

 

100,0

 

270,0

3.3.

Організація та проведення міських змагань із військово-прикладних ви-дів спорту на базі міського стадіону «Авангард» із залученням громадсь-ких організацій, волонтерів, військовослужбовців

Відділ освіти РДА

Жидачівський РВК, Жидачівська міська рада, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

10,0

 

15,0

 

20,0

 

45,0

Разом за підрозділом 3

105,0

125,0

145,0

375,0

 

4. Популяризація військової служби в суспільстві,

створення позитивного іміджу української армії в засобах масової інформації

4.1.

Організація роботи щодо висвітлен-ня у засобах масової інформації за-ходів, спрямованих на посилення військово-патріотичного виховання молоді, формування справжніх ду-ховних цінностей, національної свідомості

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, Жидачівська РЦБС, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

4.2.

Організація роботи щодо створення відповідних тематичних рубрик та публікації матеріалів про воїнів- учасників антитерористичної опера-ції, членів їх сімей та активістів гро-мадських організацій, волонтерів

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, Жидачівська РЦБС, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

4.3.

Висвітлення заходів Програми на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради та на сторінках видань комунальних друкованих ЗМІ

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, Жидачівська РЦБС, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Разом за підрозділом 4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

5. Організація взаємодії з громадськими

та волонтерськими організаціями і релігійними конфесіями

5.1.

Організація та проведення тематичних семінарів за участю громадських та волонтерських організацій військово-патріотичної спрямованості

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, Жидачівська РЦБС, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

5.2.

Організація молодіжних акцій, флешмобів, спрямованих на популяризацію патріотичного виховання молоді

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, Жидачівська РЦБС, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Разом за підрозділом 5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

6. Проведення культурно-мистецьких

та спортивних заходів під час організації роботи з військово-патріотичного виховання молоді

6.1.

Організація та проведення благодійних концертів, вечорів та інших заходів з метою популяризації патріотичного виховання молоді

МБК «Папірник»,

Жидачівська РЦБС,  

ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

6.2.

Сприяння в організації та проведен-ні змагань і турнірів з важкої атле-тики, боксу, вуличної гімнастики, рукопашного бою, карате, та спортивного туризму

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, ГО «Народний легіон»

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Разом за підрозділом 6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

7. Створення нових та підтримання у належному стані

існуючих культурно-історичних об`єктів патріотичної спрямованості

7.1.

Сприяння встановленню меморіальних відзнак воїнам, що загинули у боротьбі за Незалежність і територіальну цілісність України

Жидачівська міська рада

Відділ освіти РДА

Жидачівський РВК

ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

7.2.

Залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни

Жидачівська міська рада, Відділ освіти РДА, Жидачівський РВК, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

Разом за підрозділом 7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

8. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади з органами   військового управління, правоохоронними органами, силами цивільного захисту населення з питань військово-патріотичного виховання

8.1.

Організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань «круглих столів» з питань військово-патріотичного виховання із залученням представників громадських військово-патріотичних організацій за участю представників місцевих органів виконавчої влади, органів військового управління,   правоохоронних органів, сил цивільного захисту населення

Жидачівська міська рада

Відділ освіти РДА

Жидачівський РВК

ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

8.2.

Видання друкованих наочних матеріалів (пам’яток, листівок, плакатів) та розповсюдження матеріалів на військово-патріотичну тематику

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

5,0

 

5,0

 

5,0

 

15,0

8.3.

Організація та проведення тематичних зустрічей військовослужбовців Збройних Сил України та ветеранів визвольних змагань ХХ століття із молоддю міста

Жидачівська міська рада

Відділ освіти РДА

Жидачівський РВК

ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за підрозділом 8

5,0

5,0

5,0

15,0

Разом за Програмою

125,0

145,0

165,0

435,0

 

6. Результати, очікувані від виконання Програми

 

Виконання Програми дозволить всебічно забезпечити заходи допризовної підготовки, підвищити якість військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій, сформувати у свідомості юнаків необхідність захисту держави.

 

7. Етапи та строки виконання Програми

 

            Виконання Програми та реалізація її заходів планується у три етапи:

-                      І-й етап протягом 2017 року;

-          ІІ-й етап протягом 2018 року;

-          ІІІ-й етап протягом 2019 року.

 

 

8. Обсяги і джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік), коштів районного, обласного, державного бюджетів, залучених коштів міжнародних організацій, власних коштів юридичних та фізичних осіб-співвиконавців Програми, вкладів вітчизняних та іноземних спонсорів, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у додатку 1, що є невід’ємною частиною цієї Програми.

Сума коштів, призначених для реалізації Програми за рахунок цільових коштів міського бюджету, щорічно з врахуванням пропозицій постійних комісій міської ради затверджується на сесії Жидачівської міської ради.

 

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій та з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

Інформація про хід виконання Програми щороку заслуховується на сесії міської ради.

За необхідністю Програма може бути скоригована відповідним рішенням Жидачівської міської ради.

 

 

 

            Секретар міської ради                                                         О.Лешков’ят

 

 


 

 


ДОДАТОК 1 до Програми

 

ПОТРЕБА

в обсягах фінансування заходів на виконання Програми військово-патріотичного виховання молоді мімта Жидачева

та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017-2019 роки

 

 

dod-231

 

 

 

 

 

 


ДОДАТОК 2 до Програми

П А С П О Р Т

Програми військово-патріотичного виховання молоді міста Жидачева

та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017-2019 роки

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради,Жидачівський РВК,ГО «Народний легіон»

2.

Підстава розроблення Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування»

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради,Жидачівський РВК,ГО «Народний легіон

4.

Співрозробники Програми

Жидачівський РВК,ГО «Народний легіон»

5.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

6.

Учасники Програми

Жидачівська міська рада, Жидачівська РДА, навчальні заклади міста, Жидачівський РВК, комунальні служби міста , громадські організації

7.

Термін реалізації Програми

2017 – 2019 роки

8.

 

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

міський бюджет, інші, передбачені законом, джерела фінансування

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

435,0 тис. грн

9.1.

коштів міського бюджету

150,0 тис. грн

9.2.

коштів інших джерел

285,0 тис. грн

Додати коментар: