gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Жидачівській міській раді Друк
Четвер, 09 лютого 2012, 18:11


 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

12.07.2011                                         № 146                               м. Жидачів

 

Про затвердження Положення про забезпечення

доступу до публічної інформації в Жидачівській

міській раді

 

               З метою забезпечення виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Жидачівської міської ради ВИРІШИВ:

 

1.      Затвердити Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Жидачівській міській раді (додаток № 1).

2.      Затвердити примірні форми запитів в усній, письмовій, чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) (додаток № 2).

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Я.Гаврильчука.

 

 

 

                 Міський голова                                           В.Левко


ДОДАТОК № 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Жидачівської міської ради

від 12.06.2011 р. № 146

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про забезпечення доступу до публічної інформації

в Жидачівській міській раді

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Жидачівській міській раді (надалі – Положення) визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні Жидачівської міської ради і розроблене відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” та Закону України „Про інформацію”, .

1.2. Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у Жидачівській міській раді в процесі виконання повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка належить іншим розпорядникам публічної інформації і знаходиться у володінні Жидачівської міської ради.

1.3. Публічна   інформація   є   відкритою,   крім   випадків, встановлених законом.

1.4. Це Положення не поширюється на відносини щодо отримання інформації субєктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

1.5. Право на доступ до публічної інформації Жидачівської міської ради гарантується:

-          обовязком апарату Жидачівської міської ради надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;

-          визначенням   посадових осіб Жидачівської міської ради, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації;

-          максимальним   спрощенням   процедури подання запиту та
отримання інформації;

-          відкритістю і гласністю роботи міської ради та її постійних комісій;

-          здійсненням громадського контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;

-          юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

1.6. Доступ до публічної інформації здійснюється на принципах:

-          прозорості та відкритості діяльності Жидачівської міської ради;

-          вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;

-          рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

 

ІІ. ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ

 

2.1. Забезпечення доступу до інформації забезпечується шляхом:

-          систематичного та оперативного оприлюднення достовірної, точної і повної інформації в міському інформаційному бюлетені „Удеч сьогодні”, на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради в мережі Інтернет та на інформаційному стенді у міській раді;

-          надання інформації за запитами на інформацію.

2.2. Оприлюдненню підлягають:

-         інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання та напрями діяльності Жидачівської міської ради, виконавчого комітету та апарату міської ради, структуру та обсяг бюджетних коштів;

-         розклад роботи міської ради та графік прийому громадян;

-         перелік і службові   номери засобів зв’язку міських підприємств, установ та організацій, їх керівників;

-         прийняті нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім
внутрішньоорганізаційних), проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про   нормативно-правові засади діяльності;

-         плани проведення та порядок денний сесій міської ради;

-         примірні форми усіх видів запитів на інформацію;

-         інша інформація про діяльність Жидачівської міської ради, порядок обовязкового оприлюднення якої встановлений законом.

2.3. З метою опрацювання, систематизації, аналізу та контролю
щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту міський голова своїм розпорядженням визначає відповідальну особу з питань запитів на інформацію.

2.4. Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому Жидачівською міською радою порядку, обробляється відповідальною особою з питань запитів на інформацію.

 

ІІІ. ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

3.1. Запит на інформацію – це прохання особи (фізичної, юридичної) до Жидачівської міської ради надати публічну інформацію, що знаходиться у її володінні.

3.2. Запит може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

3.3. Письмовий запит подається в довільній формі.

3.4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит   шляхом   заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у Жидачівській міській раді та на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет.

3.5. Усні запити і запити електронною поштою оформляються відповідно до затверджених форм, які можна отримати у Жидачівській міській раді та на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет.

 

IV.ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

4.1. Всі запити на інформацію, що надходять до міської ради усіма способами в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), приймаються централізовано секретарем керівника та негайно реєструються в Журналі обліку запитів на публічну інформацію Жидачівської міської ради (надалі – Журнал обліку) і подаються для подальшого опрацювання відповідальній особі з питань запитів на інформацію Жидачівської міської ради.

4.2. Реєстрація письмового запиту на інформацію, запиту на інформацію отриманого факсом чи електронною поштою (після роздрукування на паперовому носії) проводиться у Журналі обліку. На запиті проставляється дата реєстрації та реєстраційний номер.

4.3. Для реєстрації усного запиту на інформацію застосовується заповнена форма усного запиту, яка реєструється в Журналі обліку. На ній проставляється дата реєстрації та реєстраційний номер.

4.4. На вимогу запитувача інформації, який подав письмовий запит, йому видається копія запиту з проставленими датою реєстрації та реєстраційним номером.

4.5. Всі запити на інформацію зберігаються протягом трьох років у папці „Запити на публічну інформацію Жидачівської міської ради”.

 

V. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТ ТА ЇЇ РЕЄСТРАЦІЯ

 

5.1. Відповідь на запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

5.2. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, то строк розгляду запиту можна продовжити до 20 робочих днів, обґрунтувавши таке продовження. Про продовження строку запитувача повідомляють в письмовій формі не пізніше пяти робочих днів з дня отримання запиту.

5.3. Інформація на запит надається безкоштовно.

5.4. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк, розмір яких затверджується рішенням виконавчого комітету Жидачівської міської ради. В таких випадках відповідальна особа з питань запитів на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня поступлення у міську раду запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із
копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

5.5. Відповідь на запит, одержаний електронною поштою надається на адресу, вказану

запитувачем інформації (листом поштою чи електронною поштою).

5.6. Жидачівська міська рада має право відмовити у задоволенні запиту у таких випадках:

-          не володіє і не зобов’язана відповідно до її повноважень і компетенції, передбаченої   законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

-          особа,   яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

-          не дотримано вимог оформлення запиту на інформацію, передбачених
законодавством.

5.7. У випадку, якщо Жидачівська міська рада, яка не володіє запитуваною інформацією, але їй відомо, хто нею володіє, відповідальна особа направляє цей   запит   належному   розпоряднику інформації по суті запиту   з   одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту відповідним розпорядником інформації.

5.8. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

5.9. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені чинним законодавством  строки у разі настання обставин непереборної сили. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі. В повідомленні зазначається прізвище,   ім’я,   по   батькові   та   посада   особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації, дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку, причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений законодавством строк, строк, у який буде задоволено запит та підпис.

5.10. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься   до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику
окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

5.11. Всі відповіді на запити на інформацію реєструються в Журналі обліку відповідей на запити на публічну інформацію Жидачівської міської ради. Копії відповідей зберігаються протягом трьох років у папці „Відповіді на запити на публічну інформацію Жидачівської міської ради”.

 

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

6.1. Рішення, дії чи бездіяльність відповідальної особи з питань запитів на інформацію можуть бути оскаржені до міського голови міста Жидачева або суду.

6.2. Запитувач інформації має право оскаржити:

-          відмову в задоволенні запиту на інформацію;

-          відстрочку задоволення запиту на інформацію;

-          ненадання відповіді на запит на інформацію;

-          надання недостовірної або неповної інформації;

-          несвоєчасне надання інформації. 

 

ДОДАТОК № 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Жидачівської міської ради

від 12.06.2011 р. № 146

 

 

 

Ф О Р М А

письмового запиту на інформацію

для фізичних осіб

 

 

                                    

ЖИДАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Міському голові В.Левку

 

вул. Шашкевича, 2,

м. Жидачів,

Львівська обл.,

81700

 

___________________________________

(прізвище, імя, по батькові запитувача інформації)

 

___________________________________

                                                                                                                        (адреса проживання)

 

           тел. _______________________________  

 

e-mail _____________________________З А П И Т  Н А  І Н Ф О Р М А Ц І Ю

 

               Відповідно до статті 34 Конституції України, Закону України „Про доступ до публічної інформації” та Закону України „Про інформацію” прошу надати мені таку інформацію:

     1. ___________________________________________________________________________

     2. ___________________________________________________________________________

     3. ___________________________________________________________________________

     Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

________________________________________________________________________________
    

               Ознайомлений(а) з вимогами Закону України „Про доступ до публічної інформації” щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

 

 

               __________________                 _________________   ___________________________

                         (дата)                                                           (підпис)                                             (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

Ф О Р М А

письмового запиту на інформацію

для юридичних осіб, обєднань громадян

 

 

                                    

ЖИДАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Міському голові В.Левку

 

вул. Шашкевича, 2,

м. Жидачів,

Львівська обл.,

81700

 

___________________________________

(назва юридичної особи, обєднання громадян)

 

___________________________________

                                                                                                                         (адреса місця розташування)

 

           тел. _______________________________  

 

e-mail _____________________________З А П И Т  Н А  І Н Ф О Р М А Ц І Ю

 

               Відповідно до статті 34 Конституції України, Закону України „Про доступ до публічної інформації” та Закону України „Про інформацію” прошу надати мені таку інформацію:

     1. ___________________________________________________________________________

     2. ___________________________________________________________________________

     3. ___________________________________________________________________________

     Відповідь на інформаційний запит прошу направити за адресою:

________________________________________________________________________________
    

               Ознайомлений(а) з вимогами Закону України „Про доступ до публічної інформації” щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

 

 

 

               __________________                 _________________   ___________________________

                        (дата)                                                           (підпис)                       (посада, прізвище та ініціали керівника)                            

 

 

Ф О Р М А

електронного запиту на інформацію

 

Прізвище

 

Імя

 

По батькові

 

e-mail

 

Номер контактного   телефону

 

Поштова адреса

індекс

 

 

область

 

 

район

 

 

населений пункт

 

 

вулиця

 

 

будинок

 

 

квартира

 

Зміст запиту

(Викласти зміст запиту)

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію

1. Усі поля у формі електронного запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями не розглядається.

2. Текст електронного запиту повинен містити одне питання і не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

3. Запити на інформацію, які містять більше як 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення можуть бути направлені до Жидачівської міської ради поштовим зв’язком (81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, міська рада) або подані у приймальні міської ради.

4. Відповідь на електронний запит направляється   на   адресу електронної пошти, вказану запитувачем у формі електронного запиту на інформацію, у терміни, встановлені законодавством.

 

 

 

 

Ф О Р М А

для заповнення усного запиту на інформацію

для фізичних та юридичних осіб

 

 

 

У С Н И Й  З А П И Т  Н А  І Н Ф О Р М А Ц І Ю

 

 

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації або назва юридичної особи, об’єднання громадян)

 

________________________________________________________________________________

                                                      (адреса проживання або адреса місця розташування)

 

           тел. _______________________________  

 

e-mail _____________________________З А П И Т  Н А   І Н Ф О Р М А Ц І Ю

 

               Відповідно до статті 34 Конституції України, Закону України „Про доступ до публічної інформації” та Закону України „Про інформацію” прошу надати мені таку інформацію:

________________________________________________________________________________
(текст усного запиту на інформацію)

 

___________________________________________________________________________________________________________

    

     Відповідь на інформаційний запит направити за адресою:

________________________________________________________________________________
    

               З вимогами Закону України „Про доступ до публічної інформації” щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок ознайомила та усний запит на вказану вище інформацію прийняла

 

 

               ________________________                                   _____________________________

                                     (підпис)                                                                                               (прізвище та ініціали)

 

 

 

               __________________                

                         (дата)                                                                                  

 

 

 

 

 

І Н С Т Р У К Ц І Я

щодо заповнення форми усного запиту на інформацію

1. Усі поля у формі усного запиту, які підлягають обов’язковому заповненню, заповнює відповідальна особа за прийняття усних запитів. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями не розглядається. Відповідальність за правильне і повне оформлення усного запиту несе особа, яка його приймає.

2. Один усний запит повинен містити одне питання.

3. Відповідь на усний запит направляється на адресу, яку вкаже запитувач інформації , у терміни, встановлені законодавством.

         

Додати коментар: