gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат Друк
Четвер, 09 лютого 2012, 09:44

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я


Від 26.07.2011р.                       №   165                             м. Жидачів

 

Про затвердження розміру фактичних

витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію,

та порядку відшкодування цих витрат

 

               З метою забезпечення виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації”, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Жидачівської міської ради ВИРІШИВ:

 

1.      Затвердити:

1.1. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,   що   надаються   за   запитами   на інформацію (додаток № 1);

1.2. розмір фактичних витрат   на   копіювання   або   друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток № 2);

1.3. зразок рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток № 3)

2.      Відділу фінансів та бюджету після встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів за запитами на інформацію, у разі необхідності, внести у п’ятиденний строк пропозиції щодо перегляду   розміру   фактичних   витрат,   затверджених   цим рішенням.

3.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Я.Гаврильчука.

 

 

 

 

Міський голова                                               В.Левко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 1

до рішення виконавчого

комітету Жидачівської

міської ради від 26.07.11р_ № 165

 

 

П О Р Я Д О К

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію Жидачівської міської ради

 

1.      Цим   Порядком   визначається   механізм   відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються апаратом Жидачівської міської ради за запитами на інформацію.

2.      Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі – Порядок),   застосовується у випадку, коли апарат Жидачівської міської ради є належним розпорядником інформації.

3.      Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:

-          запитувачу інформації, що становить   суспільний   інтерес.

Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;

-          особі у разі надання інформації про неї;

-          депутатам міської ради.

4.      Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається відділом фінансів та бюджету Жидачівської міської ради і затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. До розміру   відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов’язані із скануванням або іншою комп’ютерною обробкою цих документів.     Витрати, повязані із наданням відповідей за запитами на інформацію   з   використанням   послуг   поштового, факсового, телефонного та іншого звязку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України),  включаються   до   рахунку   на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами, якщо інше не передбачено цим Порядком. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

5.      У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач   надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим   Порядком,   відповідь надається в установлений законом строк. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат   здійснюється   відділом фінансів та бюджету Жидачівської міської ради, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію. У разі якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не   можна   визначити   заздалегідь,   відділ фінансів та бюджету Жидачівської міської ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію,   надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

6.      Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, повязаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, повязаних із наданням відповіді за запитом на інформацію. У разі ненадходження у місячний строк документів, що підверджують повну оплату витрат у журналі реєстрації запитів на інформацію робиться позначка про відмову у отриманні відповіді на запит на інформацію.

7.      Відповіді за запитами на інформацію, що мають надаватися безкоштовно, але надання їх повязане з використанням послуг поштового,   факсового,   телефонного   та іншого звязку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою та ведення телефонних розмов у межах України), надаються після сплати зазначених послуг.

 

 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                             Турченяк Я.В.

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 2

до рішення виконавчого

комітету Жидачівської

міської ради від 26.07.11р № 165

 

Р О З М І Р

фактичних витрат на копіювання або друк документів,

що надаються за запитами на інформацію

 

1.      Розмір фактичних витрат на просте копіювання однієї сторінки документа формату А4 становить 0,14 грн. (сума вартості одного аркуша паперу формату А4 – 0,08 грн. (вартість однієї пачки паперу поділено на кількість аркушів в пачці: 39,00 грн. : 500 аркушів = 0,08 грн.) та вартості послуги ксерокса – 0,06 грн. (вартість однієї заправки ксерокса поділено на кількість копій, які можна зробити з однієї заправки: 190,00 грн. : 3000 копій = 0,06 грн.).

2.      Розмір фактичних витрат на простий друк однієї сторінки документа формату А4 становить 0,13 грн. (сума вартості одного аркуша паперу формату А4 – 0,08 грн. (вартість однієї пачки паперу поділено на кількість аркушів в пачці, 39,00 грн.: 500 аркушів = 0,08 грн.) та вартості друку – 0,05 грн. (вартість однієї заправки принтера поділено на кількість аркушів, які можна видрукувати з однієї заправки: 75,00 грн. : 1500 друкованих аркушів = 0,05 грн.).

3.      У разі простого копіювання або друку однієї сторінки документа іншого формату розмір витрат   визначається   шляхом множення на коефіцієнт, тотожний коефіцієнту відношення формату А4 до формату, що копіюється або видруковується.

4.      Витрати, повязані із наданням відповідей за запитами на інформацію з   використанням   послуг   поштового,   факсового, телефонного та іншого звязку, визначаються за діючими розцінками і тарифами.

 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                            Турченяк Я.В.

 

 

 


 

 

 

ДОДАТОК № 3

до рішення виконавчого

комітету Жидачівської

міської ради від 26.07.11р №165

 

З Р А З О К

рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання

або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

 

 

Надавач послуг:      апарат Жидачівської міської ради

 

Реєстраційний рахунок __________________

МФО банку             ______________________

Код ЄДРПОУ           _____________________

 

 

Платник:         __________________________________________________________

 

                        __________________________________________________________

 

 

РАХУНОК № ______

 

від "_____" ______________ 2011 року

 

 

Найменування

 

Вартість

виготовлення

1 аркуша (без ПДВ),

грн.

Кількість

аркушів,

одиниць

 

Ціна

(без ПДВ),

грн.

Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

 

 

 

Витрати, повязані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

Всього до сплати ________________________________________________________

                                                                 (сума прописом)

 

 

Виконавець ____________________             __________________________________

                                         (підпис)                                                             посада (П. І. Б.)

 

Секретар виконавчого комітету                                             Турченяк Я.В.

 

Додати коментар: