gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ДПТ на вул. ФАБРИЧНА, 18 Друк
Середа, 26 вересня 2018, 16:52

fabr18_w1

Відповідно до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні» та Положення про порядок проведення у місті Жидачеві громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації, затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від 25.10.2012 р. № 515, з метою ознайомлення членів територіальної громади міста Жидачева з проектом детального плану території земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18 з визначенням містобудівних умов і обмежень для обслуговування гаражів гаражного кооперативу «Лада» Жидачівська міська рада повідомляє про початок обговорення та подання пропозицій до вказаного проекту.

Метою розроблення проекту детального плану території (далі – ДПТ) земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18 є деталізація планувальної структури та типу забудови на проектованій території у відповідності до рішень генерального плану м. Жидачева з їх наступним уточненням, визначення містобудівних умов та обмежень для обслуговування гаражів гаражного кооперативу «Лада».

Проект ДПТ виконаний у відповідності до діючих нормативно-правових актів: Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Земельного кодексу України, ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудови міських та сільських поселень», ДБН В.2.3-5-2001 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів», ДСП № 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів». Проектні рішення базуються на пропозиціях Генерального плану м. Жидачева, розробленого

Згідно генерального плану м. Жидачева, розробленого державним підприємством «Державний інститут проектування міст «МІСТОПРОЕКТ» (м. Львів) у 1994 році, погодженого у встановленому порядку і затвердженого рішенням ХІХ сесії Жидачівської міської ради 22.06.1994 р.

Склад проекту детального плану території:

  • текстові матеріали (пояснювальна записка);
  • графічні матеріали:

-          план теодолітного знімання земельної ділянки на вул. Фабрична, 18;

-          план топографічного знімання, масштаб 1:500;

-          схема розташування території в сиситемі міста (фрагмент генплану м. Жидачева), масштаб 1:5000;

-          план існуючого використання території, схема планувальних обмежень, масштаб 1:2000;

-          проектний план території, схема розподілу земельних ділянок, масштаб 1:500;

-          проектний план забудови території, масштаб 1:500;

-          схема організації руху транспорту, масштаб 1:500;  

-                 схема інженерної підготовки території та вертикального планування, масштаб 1:500.

3.         додатки (рішення Жидачівської міської ради від 23.07.2015 р. № 987 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18 з визначенням містобудівних умов і обмежень для обслуговування гаражів гаражного кооперативу «Лада», завдання на розроблення ДПТ, кваліфікаційні сертифікати виконавців робіт (послуг) пов’язаних із створенням об’єкта архітектури, відомості про учасників проектування, лист державного підприємства «Державний інститут проектування міст «МІСТОПРОЕКТ» (м. Львів) від 30.08.2018 р. № 728 (вх. № 605 від 19.09.2018 р.) «Про розміщення гаражів»).

Проектом ДПТ пропонується розміщення індивідуальних гаражних боксів гаражного кооперативу «Лада» на земельній ділянці орієнтовною площею 0,1538 га, що розміщена на вул. Фабрична, 18. Земельна ділянка розташована на відстані 1,5 км від центральної частини м. Жидачева в промисловій зоні, межує з територіями публічного акціонерного товариства «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат»,товариства з обмеженою відповідальністю «Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн» і землями загального користування Жидачівської міської ради.

Ця територія є приємлимою для паркування і зберігання автотранспорту індивідуального користування в гаражних боксах, що підтверджує державне підприємство «Державний інститут проектування міст «МІСТОПРОЕКТ» (лист від 30.08.2018 р. № 728 «Про розміщення гаражів» (вх. № 605 від 19.09.2018 р.), яке не заперечує розміщення гаражів індивідуального легкового транспорту на ділянці по вул. Фабричній в межах санітарно-захисної зони ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» на підставі відповідності чинним санітарним нормам згідно п. 5.12 ДСП-173.

Проектом пропонується розміщення 25 боксів на окремо відведених ділянках для зберігання легкового автотранспорту індивідуального користування та майданчика для маневру і тимчасової стоянки власників автомашин гаражного кооперативу «Лада». Передбачається влаштування зовнішнього заїзду на територію гаражів з вулиці Фабричної, безперешкодного проїзду до гаражних боксів та забезпечення вільного під’їзду спецатотранспорту у випадку невідкладної необхідності. Майданчик перед гаражними боксами по всій його площі планується з твердим (асфальтним) покриттям.

Виконання робіт з підключення інженерних мереж здійснюватиметься згідно технічних умов, висновків і за погодженням відповідних служб.

Техніко-економічні показники: площа ділянки, на яку розроблено проект ДПТ – 0,1538 га, площа забудови – 0,0839 га, площа замощення – 0,0698 га, відсоток забудови – 54,6%, гранично допустима висота гаражних боксів – 7 м.

Замовник детального плану території – Жидачівська міська рада.

Розробник детального плану території – приватне підприємство «УДЕЧПРОЕКТ».

Підстава розроблення детального плану території – рішення Жидачівської міської ради від 23.07.2015 р. № 987 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18 з визначенням містобудівних умов і обмежень для обслуговування гаражів гаражного кооперативу «Лада».

            Місце ознайомлення з детальним планом території – м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, Жидачівська міська рада, кабінет № 7 (секретар міської ради Лешков’ят О.Й.).

Строк ознайомлення з детальним планом території – до 29 жовтня 2018 року.

Відповідно до чинного законодавства знайомитися і подавати пропозиції до проекту ДПТ мають право:

-          повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на території, щодо якої розроблено дану містобудівну документацію;

-          юридичні особи, об’єкти нерухомого майна яких розташовані на території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної документації;

-          власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації, та на суміжних з нею територіях;

-          представники органів самоорганізації населення, діяльність яких поширюється на відповідну територію;

-          народні депутати України, депутати відповідних місцевих рад.

            Пропозиції, подані особами, не зазначеними у вказаному вище переліку, або подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

           Пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції направляти на адресу: 81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, Жидачівська міська рада.

Термін подачі пропозицій до 10.00 год. 30 жовтня 2018 року.

Відповідальна за організацію розгляду пропозицій – секретар Жидачівської міської ради Лешков’ят Ольга Йосипівна (розпорядження міського голови від 25.09.2018 р. № 151).

Розгляд пропозицій відбудеться 31 жовтня 2018 року о 15.00 год. у залі засідань Жидачівської міської ради (м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2). 

fabr18_2w

fabr18_3w


Додати коментар: