gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТУ Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2023 роки Друк
Середа, 07 квітня 2021, 17:11

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту Програми охорони навколишнього природного середовища на 2021-2023 роки

 

 

  1. 1)Замовник:

Жидачівська міська рада, поштова адреса: 81700, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, тел./факс: (03239) 31-151, тел. (03239) 31-845 E-mail: meriya.zhydachiv@i.ua, сайт: meriya-zhydachiv.lviv.ua Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

  1. 2)Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку“, документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Беручи до уваги стратегічні цілі та завдання Закону України „Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року", постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 „Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки“, а також Стратегію розвитку Львівської області на період 2021- 2027 роки для вирішення екологічних проблем Жидачівської територіальної громади розробляється програма охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2023 роки, (далі – Програма).

Метою Програми є стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища міської територіальної громади, гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я населення, зменшення негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, раціональне використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в громаді шляхом зниження рівня забруднення атмосферного повітря, поверхневих та підземних вод, обмеження шкідливого впливу відходів на довкілля, раціонального землекористування, охорони рослинного та тваринного світу, підвищення екологічної культури населення, впровадження управлінських механізмів, що дозволяють здійснювати прийняття рішень з урахуванням громадської ініціативи і позиції. Виконання заходів Програми спрямоване на забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки; поліпшення екологічної ситуації в громаді; підвищення ефективності реалізації обласної екологічної політики.

  1. 3)Дані про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Згідно з частиною першою статті 3 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля“, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Реалізація завдань і заходів, передбачених Програмою, спрямована на зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення раціонального використання природних ресурсів і базується на прийнятті екологічно обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням позиції громадськості.

Виконання завдань і заходів Програми здійснюється у відповідності до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 Постанова від 30 січня 2019 року №82 «Про внесення змін до переліку видів діяльності , що належать до природоохоронних заходів (із змінами).

Досягнення екологічної безпеки в громаді планується забезпечувати за рахунок впровадження природоохоронних заходів із:

1. Охорони і раціонального використання водних ресурсів.

2. Охорона та раціональне використання земель.

3. Збереження природно-заповідного фонду, розвитку екомережі, охорони та раціонального використання рослинного та тваринного світу.

4. Раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.

5. Охорони і раціонального використання земель.

4) Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Реалізація заходів Програми сприятиме покращенню стану довкілля територіальної громади.

Досягнення екологічної безпеки на території громади забезпечується за рахунок впровадження природоохоронних заходів наступними шляхами:

- створення умов для поліпшення стану довкілля;

- проведення робіт по об»єктах системи водовідведенню;

- проведення робіт по будівництві захисної дамби від затоплення річки Стрий,

- розвиток екомережі, природно-заповідного фонду, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;

- покращення стану водних об’єктів .

- сприяння на місцевому рівні процесам наближення до Європейських стандартів.

б) для територій з природоохоронним статусом

Виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, сприятиме зменшенню шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпеченню раціонального використання природних ресурсів, розвитку природно-заповідного фонду та збереженню біологічного, ландшафтного різноманіття.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення реалізація заходів Програми не спричинятиме транскордонні наслідки на довкілля, у тому числі для здоров’я населення .

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено В процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть розглянуті наступні альтернативи:

У 2020 році закінчився термін дії міської програми охорони навколишнього природного середовища на 2015-2020 роки.

Відповідно до розпорядження КМ України від 12.06.2020 року № 718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження території та територіальних громад Львівської області» утворено Жидачівську міську територіальну громаду з адміністративним центром міста Жидачів у складі Жидачівської міської ради , сільських рад: Бережницької, Вільховецької, Заріччанської, Млиниської, яка потребує розроблення нової Програми для вирішення наявних екологічних питань міської територіальної громади.

При впровадженні заходів Програми очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище міської територіальної громади, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми.

Відсутність Програми, загальмує вирішення наявних екологічних питань на території міської територіальної громади. Крім того, не забезпечуватиметься досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки. Несхвалення документа державного планування унеможливить виконання природоохоронних заходів.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

 

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись методи, які передбачають:

- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; - проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки зору екологічної ситуації;

- проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей; - визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;

- проведення оцінки впливу виконання заходів Програми на складові довкілля та на стан здоров’я населення; - моніторинг фактичного впливу впровадження заходів Програми на довкілля.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Виконання природоохоронних заходів, передбачених Програмою, із дотриманням вимог діючого природоохоронного та санітарно епідеміологічного законодавства сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища міської територіальної громади та мінімізує негативні наслідки.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Зміст та структура звіту про стратегічну екологічну оцінку складатиметься згідно вимог статті 11 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку“

9) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження та пропозиції подавати (поштова адреса: Жидачівська міська рада, поштова адреса: 81700, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, тел./факс: (03239) 31-151, тел. (03239) 31-845 E-mail: meriya.zhydachiv@i.ua, сайт: meriya-zhydachiv.lviv.ua a у строки визначені вимогами частини 5 ст. 10 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку“.

 

Додати коментар: