gototopgototop
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ УПРАВИТЕЛЯ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ У М. ЖИДАЧЕВІ Друк
Середа, 16 жовтня 2019, 10:05
_

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: організатор конкурсу – виконавчий комітет Жидачівської міської ради (далі – виконавчий комітет), вул. Шашкевича М., 2, м. Жидачів, Львівської обл., 81700.

2. Прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

- Гаврильчук Ярослав Григорович, заступник міського голови з питань діяльності виконавчого комітету, контактний телефон: (03239) 31654;

- Данилів Наталія Миколаївна, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, контактний телефон: (03239) 31151.

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Оцінювання конкурсних пропозицій здійснюється за бальною системою, з урахуванням такого розподілу балів за критеріями оцінювання:

- ціна послуги - до 35 балів;

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою - до 15 балів;

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) - до 15 балів;

- фінансова спроможність учасника конкурсу - до 15 балів;

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства - до 20 балів.

За подані інші, крім передбачених конкурсною документацією документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 35 балів.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

4.1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають виконавчому комітету Жидачівської міської ради заяву, у якій зазначають:

- фізичні особи-підприємці: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорта;

- юридичні особи: повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації, або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця).

4.2. Способи і місце отримання конкурсної документації: конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою виконавчим комітетом його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації. Заява про отримання конкурсної документації учасника конкурсу у письмовій формі надається особам, уповноваженим здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу, а саме Гаврильчуку Ярославу Григоровичу або Данилів Наталії Миколаївні за адресою: 81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича М., 2, кабінети відповідно № 2 та № 6.

4.3. Конкурсна пропозиція: Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу у відповідності з конкурсною документацією особисто або через уповноважену належним чином особу, чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження виконавчого комітету та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій –  до 17:00 год. 15 листопада 2019 року.

5.  Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до об'єкту конкурсу та огляд будинків буде проводитися з 22.10.2019 року до 14.11.2019 року з 10.00 до 16.00 години. У вихідні, святкові та неробочі дні огляд не проводиться. Учасники конкурсу, що бажають взяти участь в огляді об’єкту конкурсу, письмово повідомляють про це осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу, не пізніше, ніж за день до огляду.

6. Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01жовтня 2019 року становить 845120,34 грн.

7. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями: 81700, Львівська обл., м. Жидачів, вул. Шашкевича М., 2, зал засідань (перший поверх), 19 листопада 2019 року о 15:00 годині.


Додати коментар: