gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та трудовим колективом Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Жидачівської міської ради Львівської області на 2020-2025 роки Друк
П'ятниця, 16 квітня 2021, 12:27

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О :

Жидачівською міською радаю

Колективний договір між Адміністрацією

Та трудовим колективом Комунальної установи

«Інсклюзивно- ресурсний центр»

Жидачівської міської ради Львівської області

Реєстраційний номер   3 від 05.04.2021року

Рекомендації реєструючого органу _______________________

(вихідний номер і дата надсилання листа)

Міський голова                               Володимир ЛЕВКО

 

                                                       

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та трудовим колективом

Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Жидачівської міської ради Львівської області

                                            на 2020-2025 роки

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                               Схвалено

Директор КУ                                                   на загальних зборах

«Інклюзивно-ресурсного центру»               трудового колективу

23 березня 2021 р.                                                 23 березня 2021р.

Директор КУ «ШРЦ»                                       протокол №2

       _____Бондаренко М.І.                             Уповноважений представник

                                                                                     від трудового колективу

                                                                                       ____________ У.Іванчук

 

 

 

                       Розділ I. Загальні положення

 

Визнаючи даний колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюватиметься регулювання соціально-економічних питань, виробничих і трудових відносин, сторони домовились про наступне:

        1. Цей колективний договір укладено на 2020-2025 роки.

 2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол № 2 від 14 квітня 2020 року і набуває чинності з дня його підписання.

 3. Колективний договір діє до прийняття нового.

 4. Сторонами колективного договору є:

 - адміністрація Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Жидачівської міської ради Львівської області в особі директора Бондаренко Марії Іванівни, що представляє інтереси роботодавця і має відповідні повноваження;

 - трудовий колектив Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Жидачівської міської ради Львівської області, повноваження якого представляє уповноважений представник від трудового колективу відповідно до статей 12, 252 КЗпП України.

   5. Сторони зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при веденні переговорів щодо укладення колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань трудових і соціально-економічних відносин.

 6. Положення колективного договору діють безпосередньо і є обов’язковими для дотримання адміністрацією та працівниками. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників установи.

 7. Зміни та доповнення до колективного договору вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку із змінами чинного законодавства, з питань, що є предметом колективного договору, та з ініціативи однієї із сторін після проведення переговорів й досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами працівників.

 8. Пропозиції кожної із сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у триденний термін з дня їх отримання іншою стороною.

 9. Жодна із сторін, що уклали колективний договір, не може в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов’язання колективного договору або припиняють їх виконання.

 10. Переговори щодо укладення нового колективного договору на наступний термін починаються не пізніше як за 60 днів до закінчення строку дії колективного договору (згідно із законодавством не раніше як за 3 місяці).

 11. Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники у триденний термін підписують колективний договір.

    Після підписання колективний договір спільно подається для повідомної реєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади. Через 10 днів після реєстрації договір доводиться до відома працівників установи.

Розділ II. Виробничі і трудові відносини

 

Адміністрація зобов’язується:

 1. 1.Забезпечити ефективну діяльність Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр», виходячи з фактичних обсягів фінансування, та раціональне використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» .
 2. 2.Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» та створення оптимальних умов для праці усіх членів колективу.
 3. 3.Застосувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного технічно – комп'ютерного обладнання.
 4. 4.Здійснювати прийняття на роботу нових працівників, якщо не прогнозується їх вивільнення на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП України (зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників).
 5. 5.Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу працівників відповідної спеціальності та аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП України).
 6. 6.Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанню.
 7. 7.До початку роботи працівника за укладеним трудовим договором роз'яснити під розписку його права, обов’язки, інформувати про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.
 8. 8. Звільнення працівників за ініціативою адміністрації здійснювати за попереднім узгодженням із зборами трудового колективу згідно з чинним законодавством.
 9. 9.У термін, визначений працівником, за його власним бажанням розривати з ним трудовий договір (в тому числі строковий), якщо у Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» не виконується законодавство про охорону праці, умови колективного договору з цих питань з виплатою відповідної вихідної допомоги (ст. 7 Закону України “Про охорону праці”, ст. 39 КЗпП України).
 10. 10.Протягом двох тижнів з часу одержання інформації доводити до відома членів трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз'яснювати їх зміст, права та обов’язки працівників.
 11. 11.Запровадження змін та перегляд норм праці проводити за погодженням із зборами трудового колективу.
 12. 12.Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.
 13. 13.Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праці повідомляти працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.
 14. 14.Забезпечити своєчасне (не пізніше одного разу на 5 років) підвищення кваліфікації педагогічних працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду та проживання, виплата добових).
 15. 15.Режим роботи, графіки роботи затверджувати за погодженням із зборами трудового колективу.
 16. 16.Не допускати відволікання працівників комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» від виконання ними професійних обов'язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).
 17. 17.Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, лише з дозволу зборів трудового колективу з оплатою її у відповідному розмірі.
 18. 18.Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством або надавати відгул.
 19. 19.Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати за погодженням із зборами трудового колективу не пізніше 15 січня поточного року і доводити до відома працівників. Готуючи конкретні пропозиції щодо графіка відпусток, необхідно проаналізувати, коли працівники перебували у відпустках за попередні роки, з’ясувати чи немає випадків невикористання відпусток, врахувати виробничі інтереси структурного підрозділу, особисті інтереси кожного працівника та можливості для його відпочинку.
 20. 20.Повідомляти працівникам про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст. 10 Закону України “Про відпустки”).
 21. 21.На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком, період у випадку порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки.
 22. 22.У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Невикористану частину відпустки надавати педагогічним працівникам у інший період (п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346). Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку, передбаченому ст. 11 Закону України “Про відпустки”.
 23. 23.За бажанням працівника виплачувати йому грошову компенсацію за частину щорічної відпустки (при умові, що тривалість фактично наданих працівникові щорічної і додаткових відпусток , не повинна бути менша, ніж 24 календарних дні) при наявності коштів на її компенсацію.
 24. 24.Надавати відпустку (або її частину) працівникам Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» упродовж року у зв'язку з необхідністю санаторно-курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №346).
 25. 25.Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу, в тому числі тим, хто перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, щорічну основну відпустку повної тривалості.
 26. 26.Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним законодавством, іншими нормативними актами і цим колективним договором понад тривалість основної оплачуваної відпустки (ст. 8 Закону України “Про відпустки”).
 27. 27.Жінкам, які працюють і виховують двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без врахування неробочих і святкових днів. Відпустку такої ж тривалості надавати жінкам, які всиновили дітей, батькам, які виховують дітей без матерів (в тому числі і у разі тривалого їх перебування у лікувальному закладі), особам, які взяли під опіку дітей та працівникам Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» з ненормованим робочим днем.
 28. 28.Не пропонувати відпустки з частковим збереженням заробітної плати вагітним жінкам, особам, у сім'ях яких немає інших годувальників, членам багатодітних сімей.
 29. 29.Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст. 12 Закону України “Про відпустки”).
 30. 30.В межах фонду заробітної плати та за рахунок інших джерел (власних коштів) надавати працівникам додаткові відпустки, не передбачені чинним законодавством, у випадках:

- особистого шлюбу - 2дні;

- батькові при народженні дитини - 2дні;

- шлюбу дітей -   2дні;

- смерті близьких родичів - 2 дні;

- тощо.

 1. 31.Надавати відпустки без збереження заробітної плати за наявності особистої заяви працівника.
 2. 32.Забезпечити дотримання працівниками трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку. Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.
 3. 33.Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.
 4. 34.Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії з питань розгляду індивідуальних трудових спорів.

 

Збори трудового колективу зобов’язуються:

 1. 1.Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права і обов’язки.
 2. 2.Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку.
 3. 3.Забезпечувати постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів із питань трудових відносин, організації, нормування праці.
 4. 4.Активно і в повній мірі реалізувати права працівника, надані йому відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
 5. 5.Сприяти упередженню виникнення трудових конфліктів.

Здійснювати контроль за дотриманням чинного трудового законодавства в установі.

6. Представляти на прохання працівника його інтереси при розгляді його трудового спору в комісії по трудових спорах та суді.

7. Повідомляти про факти порушень чинного трудового законодавства державну інспекцію праці, прокуратуру.

8. Вимагати від роботодавця (або уповноваженого ним органу) припинення порушень законодавства про працю шляхом направлення відповідного подання.

 

Розділ III. Робочий час, режим та нормування праці

 

Сторони договору домовилися про наступне:

 1. 1.Встановити у Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними в суботу і неділю з наступним графіком:

Понеділок, вівторок, середа, четвер, пятниця:

початок роботи з 9 години 00 хвилин;

закінчення робочого дня о18 годині 00 хвилин;

перерва на обід з 13 години 00 хвилин до 14години 00 хвилин.

 1. 2.Надавати відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням лише за наявності особистої заяви працівника.

 

Адміністрація зобов’язується:

 1. 1.Рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр», скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення консультацій із зборами трудового колективу – не пізніше як до двох місяців до здійснення цих заходів.
 2. 2.Надавати згідно з чинним законодавством можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці, пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу), без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором.
 3. 3.Здійснювати аналіз стану та прогнозування використання трудових ресурсів у Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр».
 4. 4.Не допускати економічно необґрунтованого скорочення робочих місць. У випадку об'єктивної необхідності скорочення чисельності педагогічних працівників провести його згідно з чинним законодавством.
 5. 5.При необхідності вивільнення працівників на підставі п.1 ст. 40 КЗпП України:

           - повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі працівника та Державну службу зайнятості про вивільнення працівників у зв'язку із змінами організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням відділу, скороченням чисельності або штату працівників;

           - вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому місці, в т. ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення і т. д.

 1. 6.Надавати працівникам з дня попередження їх про звільнення вільний час (8 годин на тиждень) в межах робочого дня для пошуку нової роботи (п. 3.5.3. Галузевої угоди).
 2. 7.При зміні власника Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр», а також у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) звільнення працівників проводити лише у разі скорочення чисельності або штату.

 

   Збори трудового колективу зобов’язуються:

 1. 1.Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту працівників.
 2. 2.Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст. 42 КЗпП України. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до 3 років (до 6 років – частина друга ст. 184 КЗпП України), одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст.184 КЗпП України).
 3. 3.Забезпечити контроль за:

- тривалістю робочого часу працівників;

- своєчасним складанням графіків роботи і ознайомлення з ним кожного працівника;

- здійсненням компенсації у випадках залучення працівників до чергувань, роботи у вихідні і святкові дні тощо.

 

Розділ ІV. Оплата праці

Адміністрація зобов’язується:

 1. 1.Забезпечити у   Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочуваних чи компенсаційних виплат, положень про преміювання.
 2. 2.Не приймати в односторонньому порядку рішень, що змінюють встановлені в колективному договорі умови оплати праці Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр».
 3. 3.Відповідно до ст. 15 Закону України “Про оплату праці” погоджувати із зборами трудового колективу умови оплати праці.
 4. 4.Виплачувати працівникам Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» заробітну плату за місцем роботи згідно з чинним законодавством при умові своєчасного фінансування. При співпаданні термінів виплати заробітної плати з вихідними днями виплачувати її напередодні. Встановити такі терміни виплати зарплати та авансу: 1-го та 16 числа кожного місяця.
 5. 5.Виплачувати працівникам Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» середній заробіток в повному обсязі, якщо виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров'я працівника або людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища, виникла не з вини самого працівника, в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України (ст.113 КЗпП України).
 6. 6.Виплачувати заробітну плату за період відпустки з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення при умові своєчасного фінансування за 3 дні до початку відпустки.
 7. 7.При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівникам про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП України).
 8. 8.Забезпечувати погашення заборгованості заробітної плати.
 9. 9.Здійснювати розрахунки виплат у всіх випадках збереження середньої заробітної плати та забезпечення допомогою у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю і пологами, виходячи із посадового окладу (ставки) того місяця, в якому відбулася подія, пов'язана з відповідними виплатами, з урахуванням постійних доплат і надбавок (постанови Кабінету Міністрів України №100 від 8 лютого 1995 року, №348 від 16 травня 1995 року).
 10. 10.Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст. 10 Закону України “Про охорону праці”).
 11. 11.Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:

     - з підстав, зазначених у п. 6 ст. 36, п.п. 1, 2, 6 ст. 40, ст. 36 КЗпП України (при порушенні власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, умов колективного або трудового договору) у розмірі середньомісячного заробітку;

     - у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (не військову) службу (п. 3 ст. 36, ст 44 КЗпП) у розмірі не менше двомісячного середнього заробітку;

     - у випадку, якщо працівники вимушені розірвати трудовий договір з причин невиконання власником або уповноваженим ним органом вимог законодавства і зобов'язань колективного договору з охорони праці у розмірі не менше тримісячного середнього заробітку (ст. 44 КЗпП України, ст. 7 Закону України “Про охорону праці”).

 1. 12.Проводити індексацію заробітної плати працівників у зв’язку з зростанням індексу інфляції відповідно діючого законодавства.

 

Збори трудового колективу зобов’язуються:

1.      Здійснювати контроль за дотриманням у Комунальній установі «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» законодавства про оплату праці.

2.      Сприяти в наданні працівникам Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.

3.      Порушувати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно із законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосуються оплати праці (ст. ст. 45, 141, 147-1 КЗпП України, ст. 36 Закону України “Про оплату праці”, ст. 18 Закону України “Про колективні договори і угоди”).

4.      Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії з трудових спорів(ст. 226 КЗпП).

5.      Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді (ст. 112 Цивільно-процесуального кодексу).

6.      Звертатися до суду із заявами на захист трудових прав та інтересів членів профспілки (ст. 121 Цивільно-процесуального кодексу).

7.      Звертатися до прокурора з приводу порушення законності для перевірки ним виконання законів за заявами громадян та іншими повідомленнями (ст. 19 Закону України “Про прокуратуру”, ст. 259 КЗпП).

8.      Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці галузеву правову інспекцію праці та державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних в порушенні законодавства про оплату праці.

 

Розділ V. Забезпечення зайнятості

 

Адміністрація зобов’язується:

1. Приймати рішення про зміни в організації виробництва і праці, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) із зборами трудового колективу – не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.

2. Надавати бажаючим можливість працювати на умовах неповного робочого часу з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості відпустки та всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим договором.     

3. Не допускати економічно необґрунтованого скорочення груп, робочих місць.

4. Застосовувати для забезпечення продуктивної зайнятості гнучкі режими праці, та інші заходи, які сприяють збереженню та  розвитку системи робочих місць.

5. Організувати взаємодію  з центром зайнятості з питань працевлаштування та інформування працівників щодо наявних вакансій на інших підприємствах, установах, організаціях.

 

   Збори трудового колективу зобов’язуються:

1. Вести роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.

2. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до статті 42 КЗпП України.

 

Сторони домовились,    що при скороченні чисельності чи штату працівників переважне право на залишення на роботі у випадку однакової продуктивності праці і кваліфікації, крім передбачених законодавством, надається також:

- особам передпенсійного віку;

- працівникам, в сім’ях яких є особи, що мають статус безробітних тощо;

- особам, які мають дітей-інвалідів;

- матерям-одиночкам.

Розділ VI. Охорона праці

 

Адміністрація зобов’язується:

 1. 1.Організувати вивчення з працівниками ІРЦ нормативних актів з охорони праці, правил пожежної безпеки та дій на випадок виникнення небезпечних ситуацій.
 2. 2.Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.
 3. 3.Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України “Про охорону праці”, нормативних актів про охорону праці.
 4. 4.Забезпечити умивальники миючими засобами, або організувати їх видачу працівникам особисто.
 5. 5.Відшкодувати працівникові Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр», заподіяну йому каліцтвом, або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, у повному розмірі втрачений заробіток відповідно до законодавства, а також сплачувати потерпілому (членам сім'ї та утриманцям загиблого) одноразову допомогу відповідно до ст. 9 Закону України “Про охорону праці”.
 6. 6.Відшкодувати потерпілому витрати на лікування, протезування, придбання транспортних засобів, по догляду за ним та інші види медичної соціальної допомоги відповідно до медичного висновку, що видається в установленому порядку. Надавати інвалідам праці, включаючи непрацюючих в відділі, допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за рахунок відділу (ст. 9 Закону України “Про охорону праці”).
 7. 7.Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи та середню заробітну плату за весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи забезпечити відповідно до медичних рекомендацій його перепідготовку і працевлаштування, встановити пільгові умови та режим роботи (ст. 9 Закону України “Про охорону праці”).
 8. 8.Надати матеріальну допомогу працівникам у випадку хвороби внаслідок травм на виробництві залежно від тривалості хвороби.
 9. 9.Запроваджувати систему стимулювання працівників, які виконують акти законодавства з питань охорони праці та техніки безпеки, не порушують вимог особистої і громадської безпеки, беруть активну участь в здійсненні заходів щодо підвищення рівня охорони праці у Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр», а саме:

-         надавати відгули – додаткові неробочі дні;

-         здійснювати преміювання за вказані досягнення;

-         оголошувати подяку.

 1. 10.За кошти Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» через центральну бухгалтерію організовувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників (ст. 17 Закону України “Про охорону праці”).
 2. 11.На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов'язує погіршення стану свого здоров"я з умовами праці (ст. 17 Закону України "Про охорону праці”).
 3. 12.Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень, відповідний температурний , повітряний, світловий та питний режим у закладі.

 

 Збори трудового колективу зобов’язуються:

1. Сприяти працівникам у виконанні ними зобов’язань щодо охорони праці.

2. Забезпечити ефективний громадський контроль за станом охорони праці і додержанням вимог законодавства з цих питань в установі.

3.Виносити на розгляд зборів трудового колективу питання стану умов і ОП.

 

Розділ  VII. Соціально-побутові гарантії, пільги, компенсації

 

Адміністрація зобов’язується:

 1. 1.Забезпечити підготовку та подання документів, необхідних для призначення пенсій за вислугу років та за віком.

 

Збори трудового колективу зобов’язуються:

 1. 1.Організовувати вечори відпочинку, приурочені урочистим подіям і датам у житті Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» й українського суспільства, дозвілля працівників. Забезпечувати запрошення на свята ветеранів праці та пенсіонерів.
 2. 2.Організовувати вітання працівників з визначними датами і подіями в їхньому житті.

Розділ VIII. Гарантії діяльності зборів трудового колективу

 

Адміністрація  зобов’язується:

 1. 1.Надати всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяти реалізації права членів трудового колективу щодо захисту трудових і соціально-економічних інтересів працівників.
 2. 2.Безоплатно надавати зборам трудового колективу обладнане приміщення, засоби зв'язку, оргтехніку, канцтовари, по можливості транспорт для забезпечення його діяльності, приміщення для проведення зборів, засідань (ст. 252 КЗпП України).
 3. 3.Забезпечити вільний доступ до матеріалів, документів Комунальної установи «Жидачівський інклюзивно-ресурсний центр» для здійснення зборами трудового колективу прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом ОП і ТБ, виконанням колективного договору (згідно ст. 252 КЗпП України).

 

Розділ IXКонтроль за виконанням колективного договору

 

Адміністрація зобов’язується:

 1. 1.Визначати осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, та встановлювати термін їх виконання.
 2. 2.Періодично проводити зустрічі адміністрації та зборами трудового колективу, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору.
 3. 3.Двічі на рік спільно аналізувати стан виконання колективного договору.
 4. 4.У разі несвоєчасного виконання, невиконання зобов'язань аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

     Осіб, винних у невиконанні положень колективного договору, притягати до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Збори трудового колективу зобов’язуються:

 1. 1.Вимагати від власника або уповноваженого ним органу розірвання трудового договору з керівником установи, якщо він грубо порушує законодавство про працю і не виконує зобов'язань за колективним договором (ст. 45 КЗпП України).

 

Адміністрація зобов’язується:

надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмноження цього договору.

 

 

 

 

 

Директор КУ «ІРЦ»                      Уповноважений представник

                                                           Від трудового колективу

_________ М.І.Бондаренко             ____________ У.Іванчук

23 березня 2021р.                             23 березня 2021р.

 

 

 

.                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток № 1

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про надання педагогічним працівникам

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»

Жидачівської міської ради Львівської області

щорічної грошової винагороди за сумлінну

працю, зразкове виконання службових обовязків

 

І. Вступ.

Це Положення вводиться на підставі абзацу дев’ятого частини першої статті 57 Закону України “Про освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 898, від 31 січня 2001 р. № 78, від 19 серпня 2002 р. 2002 р. № 1222 з метою стимулювання творчої, добросовісної праці та педагогічного новаторства членів трудового колективу. Воно розповсюджується на всіх педагогічних працівників і діє протягом чинності зазначених вище законодавчих та нормативно-правових актів. У разі прийняття Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів, Міністерством освіти і науки України, місцевими органами державної влади рішень про зміну умов чи систему оплати праці і матеріального стимулювання педагогічних працівників до нього можуть вноситися за погодженням з профспілковим комітетом відповідні зміни.

Персональну відповідальність за дотриманням цього Положення несе керівник закладу (установи). Контроль здійснюють збори трудового колективу.

ІІ. Умови і показники роботи для надання щорічної грошової винагороди

          1. Обовязковими умовами для розгляду питання про надання щорічної грошової винагороди є:

         -  добросовісне ставлення до своїх функціональних обовязків;

          - дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативно-правових актів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;

- відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки і охорони праці.

 

2. Педагогічні працівники отримують винагороду за такі показники в роботі:

-  за високу результативність у навчанні і вихованні молоді; активну роботу з дітьми з ООП;

-   за використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій;

- за створення належних матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання дітей з ООП;

-   за проведення ефективної роботи з дітьми, розвиток їх творчих здібностей і нахилів;

- за організацію спільної роботи щодо покращення навчання і виховання педагогічної і батьківської громадськості;

- за налагодження тісної співпраці з дитячими громадськими організаціями, спортивними клубами, центрами художньої і технічної творчості;

- за активну громадську роботу; і т.д. (Конкретний перелік показників для надання винагороди визначається, виходячи з умов і завдань закладу чи установи, власником або уповноваженим ним органом з погодженням з трудовим колективом або профспілковим комітетом).

ІІІ. Порядок  виплати  винагороди.

Щорічна грошова винагорода виплачується в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу чи установи на оплату праці.

Розмір щорічної грошової винагороди не може перевищувати одного посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням таких доплат:

               -         за звання «вчитель-методист», «практичний психолог-методист»;

               -         за науковий ступінь;

-         за почесні звання України, “народний”, “заслужений”;

-         за звання “старший вчитель»”;

-   за роботу в ІРЦ.

Грошова винагорода відповідно до цього Положення видається педагогічним працівникам на підставі наказу керівника навчального закладу чи установи з обовязковим погодженням із зборами трудового колективу.

Конкретні розміри даної виплати встановлюються в залежності від особистого вкладу кожного працівника в підсумки діяльності установи.

Нарахування і виплата винагороди проводиться бухгалтерією.

Працівники, які  мають дисциплінарні стягнення, позбавляються премії повністю. 

 

 

 

 

 

Додаток №  2

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»

Жидачівської міської ради Львівської області

 

I. УМОВИ І ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ДЛЯ ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

1. Обов’язковими умовами для розгляду питання про преміювання працівників є:

- дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативних документів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;

- відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки і охорони праці.

 

1.       Працівники КУ «ІРЦ» преміюються за такі показники в роботі:

 

     1.1. Керівник установи:

-  за досягнення в організації колективу на добросовісне виконання покладених на нього обов’язків;

- за раціональну і ефективну організацію навчально-виховного процесу;

- за досягнення трудовим колективом високої результативності в роботі;

-   за ефективну організацію методичної роботи;

-   за налагодження тісної співпраці з батьківською громадськістю;

- за покращення матеріально-технічної бази установи, створення належних і безпечних умов праці;

- за ефективну роботу по здійсненню керівництва і контролю за навчально-виховним процесом, тощо.

     1.2. Педагогічні працівники:

-  за високу результативність у навчанні і вихованні молоді; активну роботу з дітьми з ООП;

-  за використання ефективних форм і методів навчання та виховання, педагогічне новаторство, впровадження передового педагогічного досвіду і новітніх технологій;

- за створення належних матеріально-технічних та санітарно-гігієнічних умов для навчання і виховання дітей з ООП;

-  за проведення ефективної позакласної роботи зі студентами, розвиток їх творчих здібностей і нахилів;

- за організацію спільної роботи щодо покращення навчання і виховання педагогічної і батьківської громадськості;

-   за активну громадську роботу тощо.

1.4. Інші спеціалісти установи, технічний та обслуговуючий персонал:

-   за добросовісне ставлення до своїх функціональних обов’язків;

-  за забезпечення належних матеріально-технічних і побутових умов для навчання і виховання студентів;

- за дотримання в приміщеннях і територій установи належного санітарно-гігієнічного стану, теплового і освітлювального режиму;

-  за створення безпечних умов праці і навчання;

-  за ефективну роботу та високу результативність в роботі, тощо . 

 

II. ПОРЯДОК ПРЕМІЮВАННЯ

 

Преміювання працівників установи відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи здійснюється в межах коштів на оплату праці.

Преміювання може здійснюватись поквартально, щопіврічно або один раз на рік залежно від наявності коштів.

          Премії відповідно до цього Положення призначаються керівником установи з обов’язковим погодженням із зборами трудового колективу.Преміювання керівника установи, його заступників здійснюється за наказом засновників КУ «ІРЦ».

          Преміювання працівників установи здійснюється як за виконання  всіх передбачених пунктом 2 розділу ІІ показників цього Положення, так і за досягнуті високі результати з окремих важливих питань роботи.

          Конкретні розміри премії визначаються керівником установи за погодженням із зборами трудового колективу відповідно до особистого внеску працівників і загальних результатів роботи установи.

          Працівники, які здійснили грубі порушення трудової дисципліни, чинного трудового законодавства, правил техніки безпеки та охорони праці і мають дисциплінарні стягнення, а також недобросовісно ставляться до виконання своїх функціональних обов’язків, позбавляються премії повністю. За інші порушення вони можуть позбавлятися премії частково. Позбавлення премії повністю або частково проводиться тільки за той період, в якому мало місце упущення в роботі.

          Нарахування і виплата премії проводиться бухгалтерією на підставі відповідного наказу.    

                                     


Додати коментар: