gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та трудовим колективом відділу освіти Жидачівської міської ради на 2021-2025 роки Друк
Вівторок, 27 квітня 2021, 10:23

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Жидачівською міською радою

 

Реєстраційний номер ___

 

Від «___» _________2021р

Примітки або рекомендації реєструючого органу

______________________________

 

Міський голова                                          Володимир ЛЕВКО

 

 

 

 

 

 

КОЛЕКТИВНИЙ   ДОГОВІР

між адміністрацією та трудовим колективом

відділу освіти Жидачівської міської ради

Львівської області

на 2021-2025 роки

 

 

 

 

 

Затверджено                                                     Схвалено

Начальник відділу освіти                                                   на зборах трудового колективу

Жидачівської міської ради                                                протокол №2

12.04.2021р                                                                          від 09.04.2021р.

Начальник відділу освіти                                                   уповноважений представник

                                                                                              трудового колективу

__________________Ю.М.Гурський                                _________________Н.В.Кіх                                  

 

 

Розділ І. Загальніположення

 

Визначаючи даний колективний договір локальним нормативним актом, на підставі якого регулюються соціально-економічні, виробничі відносини, сторони домовились про наступне:

 1. 1.Колективний договір укладено на 2021-2025 роки.
 2. 2.Колективний    договір схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол №2 від 09.04.2021р. і набуває чинності з дня його підписання.
 3. 3.Цей колективний договір діє до прийняття нового.

Сторонами колективного договору є:

- адміністрація відділу освіти Жидачівської міської ради Львівської області в особі начальникаГурського Юрія Михайловича, який представляє інтереси власника і має відповідні повноваження;

- трудовий колектив відділу освіти Жидачівської міської ради Львівської області, інтереси якого представляє уповноважений представник відповідно до ст.12, 252 КЗпП України.

Сторони зобов'язуються дотримуватись принципів соціального партнерства, паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення усіх питань соціально-економічних і трудових відносин.

 1. 4.Колективний договір укладено згідно з чинним законодавством, Генеральною, галузевою, регіональною угодами.
 2. 5.Положення цього колективного договору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання керівником татрудовим колективом.
 3. 6.Дія колективного договору поширюється на всіх працівників відділу освіти Жидачівської міської ради Львівської області.
 4. 7.Зміни та доповнення до цього колективного договору вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства, Генеральної, галузевої, регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору та з ініціатив однієї із сторін після проведення переговорів (консультацій) та досягнення згоди і набувають чинності після схвалення загальними зборами трудового колективу.
 5. 8.Пропозиції кожної сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору розглядаються спільно, відповідні рішення приймаються у семиденний строк з дня їх отримання іншою стороною.
 6. 9.Жодна із сторін, що уклали цей договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку прийняти рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняють їх виконання.
 7. 10.Переговори щодо укладання нового колективного договору на наступний термін починаючи не пізніше як за один місяць до закінчення строку дії колективного договору (згідно із законодавством не раніше як за три місяці до закінчення строку дії колективного договору).
 8. 11.Після схвалення проекту колективного договору уповноважені представники сторін у термін 3-х днів підписують колективний договір. Після підписання колективний договір спільно подається для повідомноїреєстрації в місцеві органи державної виконавчої влади. Через 7 днів після реєстрації колективний договір доводиться до відома   працівників установи.

 

РОЗДІЛ II. Трудові відносини

Керівник зобов'язується:

 1. 1.Забезпечити ефективну діяльність відділу освіти Жидачівської міської ради Львівської області, виходячи з фактичних обсягів фінансування.
 2. 2.Забезпечити розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази відділу освіти Жидачівської міської ради Львівської області, створення оптимальних умов для організації роботи працівників відділу освіти.
 3. 3.Застосувати засоби матеріального і морального стимулювання якісної праці, раціонального використання наявного обладнання, технічних засобів.
 4. 4.Забезпечити розробку посадових інструкцій для всіх категорій працівників відділу освіти Жидачівської міської ради Львівської області.
 5. 5.Забезпечити протягом одного року реалізацію працівниками переважного права на укладання трудового договору у разі повторного прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації (ст. 42-1 КЗпП України).
 6. 6.Не застосовувати контрактну форму трудового договору крім випадків, передбачених чинним законодавством, та в разі, коли сам працівник не виявив бажання працювати за контрактом і за умови наявності фінансових можливостей.
 7. 7.Забезпечити наставництво над молодими спеціалістами, сприяти їх адаптації в колективі та професійному зростанні.
 8. 8.Новопризначеному працівнику до початку його роботи ознайомити під розписку з посадовою інструкцією, інформувати про умови праці, права, пільги і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до чинного законодавства і даного колективного договору.
 9. 9.Протягом двох днів з часу одержання інформації доводити до відома членів   трудового колективу нові нормативні документи стосовно трудових відносин, організації праці, роз'яснювати їх зміст, права та обов'язки працівників.
 10. 10.Забезпечити періодичне (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення кваліфікації та стажування працівників, гарантуючи їм при цьому відповідні пільги, компенсації згідно з чинним законодавством (збереження середньої заробітної плати, оплата вартості проїзду, добових).
 11. 11.Сприяти створенню в колективі здорового морально-психологічного мікроклімату.
 12. 12.Затверджувати режим роботи, графіки роботи за погодженням з працівниками.
 13. 13.Упереджувати виникнення індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.

 

Уповноважений представник трудового колективу зобов'язується:

 1. 1.Роз'яснювати членам трудового колективу зміст нормативних документів щодо організації праці, їх права та обов’язки.
 2. 2.Сприяти дотриманню трудової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку відділу освіти.
 3. 3.Забезпечити постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації, нормування праці.
 4. 4.Запобігати виникненню індивідуальних та колективних трудових конфліктів, а у разі виникнення забезпечити їх вирішення згідно з чинним законодавством.
 5. 5.Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи по розгляду індивідуальних трудових спорів.

Сторони домовились про:

Встановлення у відділі освіти Жидачівської міської ради Львівської області п'ятиденного робочого тижня з тривалістю робочого часу 40 годин.

Початок роботи: о 8.00 год.

Обідня перерва: 13.00 год -13.45 год

Режим роботи: понеділок-четвер - до 17.00 год, п’ятниця – до 15.45год.

Вихідні дні: субота і неділя.      

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

У випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Порядок роботи увідділі освіти, тривалість робочого дня, тривалість перерв встановлюється Правилами внутрішнього трудового розпорядку, з яким працівники установи ознайомлюються під розпис.

 

Розділ III. Забезпечення зайнятості

Керівник зобов'язується:

 1. 1.Приймати рішення про зміни в організації трудових відносин, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання установи, скорочення чисельності або штату працівників лише після попереднього проведення переговорів (консультацій) з працівниками - не пізніше як за три місяці до здійснення цих заходів.
 2. 2.Установлювати неповний робочий час з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу (за фактично виконану роботу) без будь-яких обмежень трудових прав працівника, із збереженням повної тривалості оплачуваної відпустки, всіх гарантій, пільг, компенсацій, встановлених цим колективним договором, для таких категорій працівників за їх проханням:

вагітна жінка (ч. 1 ст. 56 КЗпП);

жінка, яка виховує одна дитину віком до 14-ти років, або має дитину-інваліда, у т.ч. таку, що перебуває під її опікою (ч. 1 ст. 56 КЗпП);

жінка, що доглядає за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку (ч. 1 ст. 56 КЗпП);

батько, який виховує дітей без матері (у т.ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі) (ст. 1861 КЗпП);

опікун (піклувальник) (ст. 1861 КЗпП);

один з прийомних батьків, однин з батьків-вихователів (ст. 1861 КЗпП);

жінка в період перебування у відпустці для догляду за дитиною. Це право поширюється також на батька дитини, інших родичів, які фактично доглядають за дитиною в період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною (ч. 4 ст. 18 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР);

інвалід незалежно від групи інвалідності (ст. 172 КЗпП).

 1. 3.Не допускати економічно необґрунтованого скорочення робочих місць.
 2. 4.Сприяти наданню можливості педагогічним працівникам установи, які відповідно до чинного законодавства мають право на викладацьку роботу, виконувати її в межах робочого часу.
 3. 5.При виникненні необхідності вивільнення працівників у зв'язку зі змінами в організації трудових відносин, в тому числі ліквідації, реорганізацією або перепрофілюванням, скороченням численності або штату працівників (п.1 ст.40 КЗпП України):

повідомляти не пізніше, як за два місяці у письмовій формі державну службу зайнятості (п.5 ст.20 Закону України “ Про зайнятість”);

вивільнення здійснювати лише після використання усіх можливостей забезпечити їх роботою на іншому робочому місці, в т.ч. за рахунок звільнення сумісників, ліквідації суміщення.

Уповноважений представник трудового колективу зобов’язується:

1. Вести роз'яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту вивільнюваних працівників.

2. Забезпечити захист вивільнюваних працівників згідно з чинним законодавством. Контролювати надання працівникам переважного права залишення на роботі відповідно до ст.42 КЗпП України. Не допускати звільнення за ініціативою адміністрації вагітних, жінок, які мають дітей віком до трьох років (до 6 років- частина 6 ст.179 КЗпП України), одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда (ст.184 КЗпП України).

 

Розділ IV. Робочий час, режим та нормування праці

 

Керівник зобов’язується:

 1. 1.Не допускати відволікання працівників від виконання ними професійних обов'язків (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством).
 2. 2.Залучати працівників до роботи в надурочний час, як виняток, крім випадків, коли ця робота пов'язана з виконанням посадових обов'язків.
 3. 3.У разі запровадження чергування в установі завчасно узгоджувати з працівниками відповідні графіки, порядок і розміри компенсації.
 4. 4.Залучати до роботи окремих працівників у вихідні (неробочі) дні лише у виняткових випадках за їх згодою.
 5. 5.Компенсувати роботу у святковий, неробочий день згідно з чинним законодавством.
 6. 6.Залучати працівників до заміни тимчасово відсутніх лише за їх згоди.
 7. 7.Забезпечити гласність всіх заходів щодо нормування праці, роз'яснення працівникам причин перегляду норм праці та умов застосування нових норм.
 8. 8.Про запровадження нових норм чи зміну чинних норм праціповідомляти   працівників не пізніше як за 2 місяці до їх запровадження.
 9. 9.Створити умови матеріально відповідальним особам для забезпечення збереження   довіреного їм майна.
 10. 10.Забезпечити відповідно до санітарно-гігієнічних норм температурний, повітряний, світловий, водний режим в закладі.

 

Розділ V. Оплата праці

Керівник зобов’язується:

 1. 1.Ознайомити кожного прийнятого на роботу працівника з умовами його праці і оплати, правилами трудового розпорядку і колективним договором.
 2. 2.Виплачувати працівникам   заробітну плату двічі на місяць:

-         аванс до 16 числа;

-         остаточний розрахунок до останнього календарного дня місяця.

 1. 3.При співпадінні термінів виплати авансу чи заробітної плати з вихідними днями виплачувати їх напередодні (при умові надходження фінансування).
 2. 4.При кожній виплаті заробітної плати повідомляти працівника про загальну суму заробітної плати з розшифровкою за видами виплат, розміри і підстави утримань, суму зарплати, що належить до виплати (ст. 110 КЗпП України).
 3. 5. Заробітну плату працівникам виплачувати у відповідності з трудовим договором на основі штатного розпису і не може бути нижчою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.
 4. 6.Оплата праці проводиться на основі схеми тарифних ставок.
 5. 7.Забезпечити оплату праці та заміну тимчасово відсутніх працівників у зв'язку з їх відпусткою.
 6. 8.Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження медичного огляду (ст.17Закону України “Про охорону праці”).
 7. 9.Забезпечити своєчасне і правильне встановлення і виплату працівникам заробітної плати з урахуванням зміни розміру мінімальної заробітної плати, освіти, стажу роботи, категорії, звань, (п.6 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти).
 8. 10.Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору:

-    з підстав, зазначених у п.6 ст.36, п.п.1,2,6 ст.40, ст.39 КЗпП України у розміріне менше середнього місячного заробітку;

-    у випадку призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу згідно п.3 ст.36 КЗпПУ у розмірі не менше 2-місячного середнього заробітку (ст.44 КЗпП України).

 1. 11.Здійснювати оплату службових відряджень (вартості проїзду, проживання, добових) відповідно до чинного законодавства.
 2. 12.Встановлювати надбавкуза престижність педагогічної професіїурозмірі від 15%до 30%посадового окладу (ставки заробітної плати) всім категоріям педагогічних працівників. Розмір надбавки встановлюється начальником відділу у межах фонду заробітної плати згідно з п.1 постанови КМУ від 25 березня 2014 р. №88.
 3. 13.Встановлювати надбавкуза роботу в методичнійслужбі в розмірі 10%до посадового окладу згідно з наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 №102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

14.Здійснювати перерахунки по індексації грошових доходів працівників відділу освіти у відповідності до норм чинного законодавства.

15. За особливий внесок у результати роботи, за виявлення ініціативи та обґрунтованих ідей і пропозицій, які направлені на підвищення рівня особистої діяльності, діяльності відділу освіти, закладів освіти міста, організацію інноваційної діяльності у відділу освіти здійснюється преміювання працівників відділу освіти відповідно до Положення про матеріальне стимулювання працівників відділу освіти Жидачівської міської ради, розробленого і затвердженого наказом відділу освіти.

 

Уповноважений представник трудового колективу зобов’язується:

 1. 1.Здійснювати контроль за дотриманням в установі законодавства про оплату праці.
 2. 2.Сприяти в наданні працівникам установи необхідної консультативної допомоги щодо питань оплати праці.
 3. 3.Ініціювати питання про притягнення до дисциплінарної, адміністративної відповідальності згідно з законодавством осіб, винних у невиконанні вимог законодавства про оплату праці, умов даного колективного договору, що стосується оплати праці (ст. ст. 45,141, 147-1 КЗпПУ, ст.36 Закону України “Про оплату праці”, ст.18 Закону України “Про колективні договори і угоди”).
 4. 4.Представляти інтереси працівника при розгляді його трудового спору щодо оплати праці в комісії по трудових спорах (ст.226 КЗпПУ).
 5. 5.Представляти на прохання працівника його інтереси щодо оплати праці в суді.
 6. 6.Повідомляти про всі факти порушень щодо оплати праці державну інспекцію праці. Вимагати притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства про оплату праці.

 

Розділ VI. Охорона праці

Керівник зобов’язується:

 1. 1.Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.
 2. 2.Проводити аналіз виробничого травматизму і профзахворювань. Розробити конкретні заходи щодо запобігання нещасних випадків та профзахворювань працівників при виконання трудових відносин.
 3. 3.Проводити навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності (охорона праці, пожежна безпека, електробезпека, радіаційна безпека тощо) працівників відповідно до чинного законодавства.
 4. 4.Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України “Про охорону праці”, нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів, графіків планово-попереджувальних ремонтів устаткування на вентиляції.
 5. 5.За працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігаються місце роботи та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводяться його навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій.(ст.9 Закону України “Про охорону праці”).
 6. 6.Організувати збори колективу установи з метою обрання уповноваженого з питань охорони праці. Створити умови для його навчання та виконання функцій громадського нагляду за охороною праці (ст.16 Закону України “Про охорону праці”).
 7. 7.Контролювати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних медичних оглядів працівників.
 8. 8.На прохання працівника організувати позачерговий медичний огляд, якщо працівник пов'язує погіршення стану свого здоров'я умовами праці (ст.17 Закону України “Про охорону праці”).
 9. 9.Забезпечити контроль за станом пожежної безпеки.
 10. 10.Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень відділу освіти.
 11. 11.Створити та забезпечити наповнюваність куточку з охорони праці.
 12. 12.Сприяти атестації робочих місць згідно постанови Кабінету Міністрів України №442 від 01 серпня 1992 р.

 

            Уповноважений представник трудового колективу зобов’язується:

 1. 1.Затвердити склад комісії з питань охорони праці. Провести навчання активу.
 2. 2.Встановити постійний контроль за виконанням вимог нормативних актів з охорони праці силами громадських інспекторів, комісій.
 3. 3.Організувати контроль та сприяння працівникам у виконанні ними зобов’язань щодо охорони праці.
 4. 4.Виносити на розгляд зборів (конференцій) питання стану умов охорони праці.

 

Розділ VII. Час відпочинку

Керівник зобов’язується:

 1. 1.Щорічна основна відпустка надається працівникам не менше 24
 2. 2.Графік щорічних оплачуваних відпусток затверджувати наказом не пізніше 5 січня поточного року (згідно закону) і доводити до відома працівників відділу освіти.
 3. 3.Повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за 2 тижні до встановленого графіком терміну (ст.10 Закону України “Про відпустки”).
 4. 4.На вимогу працівника переносити щорічну відпустку на інший, ніж це передбачено графіком період у випадках:

порушення терміну повідомлення працівника про час надання відпустки;

в зв'язку з виробничою необхідністю.

 1. 5.У випадку поділу відпустки на частини за бажанням працівника основну безперервну частину відпустки надавати у розмірі не менше 14 календарних днів. Перенесення щорічної відпустки здійснювати у порядку передбаченому у ст.12 Закону України “Про відпустки”.
 2. 6.Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у період перебування працівника у відпустці.
 3. 7.Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.
 4. 8.За бажанням працівника, за частину щорічної відпустки, виплачувати йому грошову компенсацію у межах фонду заробітної плати, при умові, що тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.
 5. 9.У разі смерті працівника грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А I групи, виплачується спадкоємцям.
 6. 10.Надавати особам, які працюють на умовах неповного робочого часу щорічну основну відпустку повної тривалості.
 7. 11.Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (ст.73 Кодексу законів про працю України).За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів (ст.19 Закону «Про відпустки»).
 8. 12.Надавати відпустку без збереження заробітної плати згідно зі ст.25,26 Закону України “Про відпустки”.

13. В межах фонду заробітної плати та за рахунок інших джерел (власних коштів) надавати працівникам додаткові відпустки, не передбачені чинним законодавством, у випадках:

- особистого шлюбу - 2дні;

- батькові при народженні дитини - 2дні;

- шлюбу дітей -   2дні;

- смерті близьких родичів - 2 дні;

 1. 14.Тривалість додаткових оплачуваних відпусток встановлювати згідно з чинним законодавством, іншими нормативними актами. Надавати працівникам відділу освіти додаткові оплачувані відпустки за особливий характер праці та ненормований робочий деньдо 7 календарних днів (додаток 1).
 2. 15.Начальнику та головному спеціалісту відділу освіти додаткова оплачувана відпустка надається згідно ч.6 ст 21 Закону України«Про службу в органах місцевого самоврядування» та згідно Постанови Кабінету Міністрів «Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток» №250 від 27.04.1994 (зі змінами).
 3. 16.Відкликання працівника із щорічної відпустки здійснювати лише за його згодою у випадках, передбачених чинним законодавством (ст.12Закону України “Про відпустки”).

Розділ VIII. Соціальні гарантії

Керівник зобов'язується:

 1. 1.Проводити виплату працівникам відділу освіти матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі не більше місячного посадового окладу при наданні щорічної відпустки в межах фонду оплати праці.
 2. 2.Виплачувати педпрацівникам надбавку за вислугу років у відповідних відсотках до ставки заробітної плати, встановлених у п.64 Інструкції про оплату праці до професійного свята – Дня працівникаосвіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002р.
 3. 3.Забезпечити оплату праці, порядок виплати доплат, надбавок, та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
 4. 4.Забезпечити необхідні умови для проходження працівниками щорічного медичного обстеження.
 5. 5.Витримувати тепловий режим у приміщенні відділу освіти в опалювальний сезон.
 6. 6.Оплачувати лікарняні листи і всі інші соціальні виплати, передбачені чинним   законодавством.

 

Розділ ІX. Контроль за виконанням колективного договору

Сторони зобов'язуються:

 1. 1.Визначити осіб, відповідальних за виконання окремих положень колективного договору, та встановити термін їх виконання.
 2. 2.Періодично проводити зустрічі адміністрації та відповідальних осіб, на яких інформувати сторони про хід виконання колективного договору, складати акти про хід виконання колективного договору.
 3. 3.Двічі на рік (липень, січень-лютий) спільно аналізувати стан (хід) виконання колективного договору, заслуховувати звіти керівника про реалізацію взятих зобов'язань на загальних зборах (конференції) трудового колективу.
 4. 4.У разі своєчасного виконання, невиконання зобов'язань (положень) аналізувати причини та вжити термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.
 5. 5.Осіб винних у невиконанні положень колективного договору, притягати довідповідальності згідно з чинним законодавством.

За дорученням колективу договір підписали:

 

Начальник відділу освіти                                                           Уповноважений представник

Жидачівської міської ради                                             працівників відділу освіти

_______________Ю.М.Гурсський                               _______________Н.В.Кіх

Додаток №1

До договору

Затверджено:                                                                                               Погоджено:

Начальник відділу освіти                                                              уповноважений представник

Жидачівської міської ради                                                             трудового колективу

__________________Ю.М.Гурський                                            ________________Н.В.Кіх

  

 

 

 

Список посад, робіт та професій працівників, яким

надається щорічна додаткова відпустка за особливий

характер праці.

 

 

№ № п/п

Назва посади

Тривалість додаткової відпустки (днів )

11

головний бухгалтер

7

22

економіст

7

33

бухгалтер

7

44

менеджер

7

55

фахівець з публічних закупівель

7

66

діловод

7

 

 

 

 

 

Додати коментар: