gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Положення про помічника – консультанта депутата Жидачівської міської ради VІ скликання 2010-2015 років Друк
Понеділок, 20 лютого 2012, 16:12

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

12 сесія шостого скликання 2010 – 2015 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

11.11.2011                                                   № 315                                                        м. Жидачів

Про затвердження Положення про помічника

консультанта депутата Жидачівської міської

ради VІ скликання 2010-2015 років

 

            Керуючись п.п. 53 п. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 29-1 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, Жидачівська міська рада ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради VІ скликання 2010-2015 років (додаток № 1).
 2. Затвердити опис посвідчення помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради VІ скликання 2010-2015 років (додаток № 2).
 3. Виконавчому комітету Жидачівської міської ради забезпечувати організацію виготовлення посвідчень за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на вказані цілі.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету та розвитку підприємництва (Р.Мачоган) і з питань законності, правопорядку, праці і соціального захисту населення (В.Гивель).

          

 

Міський голова                                                         В.Левко.

 

 

 

Д О Д А Т О К № 1

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішення Жидачівської міської

ради від 11.11.2011 р. № 315

П О Л О Ж Е Н Н Я

про помічника-консультанта депутата

Жидачівської міської ради VІ скликання

2010-2015 років

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради VІ скликання 2010-2015 (надалі – Положення) розроблене відповідно до Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Дане Положення визначає правовий статус і регламентує права і обов’язки помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради VІ скликання 2010-2015.

1.3. Депутат Жидачівської міської ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

1.4. Депутат Жидачівської міської ради самостійно відповідно до даного Положення визначає кількість помічників-консультантів.

1.5. Персональний підбір кандидатур помічників-консультантів депутата Жидачівської міської ради, організацію їх роботи здійснює особисто депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень відповідальність та за дії помічників-консультантів.

1.3. Помічником-консультантом депутата Жидачівської міської ради може бути лише громадянин України, який має щонайменше загальну середню   освіту.

1.4. Помічник-консультант депутата Жидачівської міської ради у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України та Положенням про помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради.

 

2. ПРАВА ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА  

 

2.1. Помічник-консультант депутата Жидачівської міської ради має право:

-          входити і перебувати у приміщеннях Жидачівської міської ради за   пред’явленням   посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

-          одержувати надіслану на ім’я депутата Жидачівської міської ради
поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата Жидачівської міської ради;

-          за дорученням депутата Жидачівської міської ради брати участь в
організації вивчення громадської думки, потреб територіальної
громади міста Жидачева, інформувати про них депутата Жидачівської міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

-          за письмовим зверненням депутата місцевої ради та за
згодою   посадових   осіб   органів   місцевого   самоврядування
користуватися   копіювально-розмножувальною   та   обчислювальною
технікою.

 

3. ОБОВЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА  

 

3.1. Помічник-консультант депутата Жидачівської міської ради зобов’язаний:

-          дотримуватися вимог Конституції України, законодавства     України, а також     Положення     про помічника-депутата Жидачівської міської ради;

-          при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть
негативно впливати на виконання повноважень депутата Жидачівської міської ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата Жидачівської міської ради;

-          за дорученням депутата Жидачівської міської ради вивчати питання,
необхідні депутату міської ради для здійснення його депутатських
повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

-          допомагати депутату міської ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

-          допомагати депутату міської ради в розгляді надісланих на
його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями
пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них
питань;

-          надавати депутату міської ради організаційно-технічну та іншу необхідну   допомогу   при   здійсненні   ним   депутатських повноважень.

 

4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ

ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА

4.1. Депутат Жидачівської міської ради подає у міську раду на ім’я міського голови письмове подання (додаток № 1 до Положення), в якому вказує кількість помічників-консультантів та їх персональні дані (прізвище, ім’я та по батькові, громадянство, освіта).

4.2. Особа, яку депутат міської ради пропонує помічником-консультантом подає у міську раду на ім’я міського голови письмову згоду (додаток № 2 до Положення) виконувати обов’язки помічника-консультанта депутата міської ради та оприлюднити свої персональні дані, вказує громадянство, освіту, контактні дані, два фото розміром 3х4 см.

4.3. Повноваження помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради підтверджується посвідченням, опис якого затверджується рішенням Жидачівської міської ради.

4.4. Міський голова скеровує секретарю міської ради до виконання письмове подання депутата міської ради та письмову згоду помічника-консультанта депутата.

4.5. Секретар міської ради організовує у десятиденний термін виготовлення посвідчення помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради і реєструє його.

4.6. Повноваження помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради закінчуються разом з закінченням повноважень депутата міської ради, або припиняються за письмовим поданням депутата міської ради чи особисто помічника-консультанта.

4.7. У разі закінчення чи припинення повноважень помічник-консультант депутата Жидачівської міської ради повинен відповідно до чинного законодавства повернути посвідчення у міську раду (секретарю міської ради).

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ       ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Дане Положення діє з моменту його прийняття на час повноважень депутатів Жидачівської міської ради VІ скликання 2010-2015.

5.2. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться згідно чинного законодавства.

 

 

Секретар міської ради                                             О.Лешков’ят.

 

 

 

 

 

Д О Д А Т О К № 1

до Положення про

помічника-консультанта

депутата Жидачівської

міської ради

Міському голові м. Жидачева

Володимиру Левку

депутата ___ виборчого округу

м. Жидачева

_____________________________

прізвище

 

___________________________________________

ім.я, по батькові

 

П О Д А Н Н Я

 

            Прошу зареєструвати і видати посвідчення двом помічникам-консультантам депутата виборчого округу № ____ м. Жидачева

 1. ________________________________, громадянство _______, освіта__________.

                        прізвище, ім.я, по батькові

 

 1. ________________________________, громадянство _______, освіта__________.

                        прізвище, ім.я, по батькові

 

 

             ________________                                             ________________________________

                          дата                                                                                                                                 підпис депутата

 

 

 

 

 

 

 Д О Д А Т О К № 2

до Положення про

помічника-консультанта

депутата Жидачівської

міської ради

 

 

 

Міському голові м. Жидачева

Володимиру Левку

мешканця _________________

______________________________

місце проживання

_____________________________

прізвище

 

___________________________________________

ім.я, по батькові

 

___________________________________________

телефон,адреса електронної пошти

 

П И С Ь М О В А   З Г О Д А

            Я, _______________________________________, громадянин ________, освіта _______

даю згоду бути на громадських засадах помічником-консультантом депутата Жидачівської міської ради по______ округу та на оприлюднення свої персональних даних (адреса, телефон, адреса електронної пошти тощо).

            З правами та обов’язками помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради ознайомлений.

 

             ________________                                             ________________________________

                          дата                                                                                                                                підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т О К № 2

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішення Жидачівської міської

ради від 11.11.2011 р. № 315

 

О П И С

посвідчення помічника-консультанта депутата

Жидачівської міської ради VІ скликання 2010-2015 років

 

 1. Посвідчення помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради розміром 112х74 мм двостороннє виготовляється на текстурованому папері.
 2. З обох сторін посвідчення має блакитно-жовте тло (верхня ½ частина посвідчення блакитна, нижня ½ частина – жовта).
 3. На одній стороні посвідчення на блакитній частині розміщений герб України в жовтому кольорі, нижче на жовтій частині напис     

 1. На другій стороні посвідчення зліва фото, вверху на блакитній частині розміщений герб міста Жидачева, нижче напис (взірець)

 


 1. Посвідчення засвідчується гербовою печаткою Жидачівської міської ради.

 

 

Секретар міської ради                                              О.Лешков’ят.

Додати коментар: