gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Положення про помічника- консультанта депутата Жидачівської міської ради VII скликання 2015 – 2020 років Друк
Четвер, 28 січня 2016, 10:54

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

3 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2015                                                           № 28                                              м. Жидачів

Про затвердження Положення про помічника-

консультанта депутата Жидачівської міської

ради VII скликання 2015 – 2020 років та опису

посвідчення помічника-консультанта депутата

ради

 

З метою визначення правового статусу, прав і обов’язків та умов діяльності помічників-консультантів депутата Жидачівської міської ради VII скликання 2015-2020 років, керуючись підпунктом 53 частини1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 29-1 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, Жидачівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради VІІ скликання 2015 – 2020 років (додаток 1).
 2. Затвердити опис посвідчення помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради VІІ скликання 2015 – 2020 років (додаток 2).
 3. Доручити виконавчому комітету Жидачівської міської ради забезпечувати організацію виготовлення посвідчення помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради VІІ скликання 2015 – 2020 років відповідно до опису, затвердженого цим рішенням.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

Міський голова                                                В.Левко

 

 

     Д О Д А Т О К 1

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішення Жидачівської міської

ради 24.12.2015 р. № 28

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про помічника-консультанта депутата

Жидачівської міської ради VІІ скликання

2015 – 2020 років

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради VІІ скликання 2015 – 2020 років (надалі – Положення) розроблене відповідно до Закону України „Про статус депутатів місцевих рад” та Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата Жидачівської міської ради VІІ скликання 2015 – 2020 років і регламетує їх права та обов’язки.

1.3. Депутат Жидачівської міської ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

1.4. Депутат Жидачівської міської ради самостійно відповідно до цього Положення визначає кількість помічників-консультантів.

1.5. Персональний підбір кандидатур помічників-консультантів депутата Жидачівської міської ради, організацію їх роботи здійснює особисто депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень та за дії помічників-консультантів.

1.6. Помічником-консультантом депутата Жидачівської міської ради може бути лише громадянин України, який має щонайменше загальну середню   освіту.

1.7. Помічник-консультант депутата Жидачівської міської ради у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України та Положенням про помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради VІІ скликання 2015 – 2020 років.

 

2. ПРАВА ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА  

 

2.1. Помічник-консультант депутата Жидачівської міської ради має право:

-          входити і перебувати у приміщеннях Жидачівської міської ради за   предявленням   посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

-          одержувати надіслану на ім’я депутата міської ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата Жидачівської міської ради;

-          за дорученням депутата міської ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади міста Жидачева, інформувати про них депутата Жидачівської міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

-          за письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою   посадових осіб Жидачівської міської ради користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.3. ОБОВЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА  

 

3.1. Помічник-консультант депутата Жидачівської міської ради зобовязаний:

-          дотримуватися вимог Конституції України, законодавства     України, а також     Положення     про помічника-депутата Жидачівської міської ради VII скликання 2015 – 2020 років;

-          при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть
негативно впливати на виконання повноважень депутата Жидачівської міської ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата Жидачівської міської ради;

-          за дорученням депутата Жидачівської міської ради вивчати питання,
необхідні депутату міської ради для здійснення його депутатських
повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

-          допомагати депутату міської ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями;

-          допомагати депутату міської ради в розгляді надісланих на
його імя поштою або поданих на особистому прийомі виборцями
пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них
питань;

-          надавати депутату міської ради організаційно-технічну та іншу необхідну   допомогу   при   здійсненні   ним   депутатських повноважень.4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ

ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА

4.1. Депутат Жидачівської міської ради подає у міську раду на ім’я міського голови письмове подання (додаток 1 до Положення), в якому вказує кількість помічників-консультантів та їх персональні дані (прізвище, ім’я та по батькові, громадянство, освіта).

4.2. Особа, яку депутат міської ради пропонує помічником-консультантом подає у міську раду на ім’я міського голови письмову згоду (додаток 2 до Положення) виконувати обов’язки помічника-консультанта депутата міської ради та оприлюднити свої персональні дані, вказує громадянство, освіту, контактні дані і додає два фото розміром 3х4 см.

4.3. Повноваження помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради підтверджується посвідченням, опис якого затверджується рішенням Жидачівської міської ради.

4.4. Міський голова скеровує секретарю міської ради до виконання письмове подання депутата міської ради та письмову згоду помічника-консультанта депутата.

4.5. Секретар міської ради організовує у десятиденний термін виготовлення посвідчення помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради і реєструє його.

4.6. Повноваження помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради закінчуються разом з закінченням повноважень депутата міської ради, або припиняються за письмовим поданням депутата міської ради чи особисто помічника-консультанта.

4.7. У разі закінчення чи припинення повноважень помічник-консультант депутата Жидачівської міської ради повинен відповідно до чинного законодавства повернути посвідчення у міську раду (секретарю міської ради).

 

 1. ЗАКЛЮЧНІ       ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Це Положення діє з моменту його прийняття на час повноважень депутатів Жидачівської міської ради VІІ скликання 2015 – 2020 років.

5.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться згідно діючого законодавства.

 

 

            Секретар міської ради                                                       О.Лешков’ят

 

 

Д О Д А Т О К   1

до Положення про

помічника-консультанта

депутата Жидачівської

міської ради

Міському голові м. Жидачева

Володимиру Левку

депутата ___ виборчого округу

м. Жидачева

_____________________________

                                                                                                                                                                                                    прізвище

 

___________________________________________

                                                                                                                                                                                            ім.я, по батькові

 

 

П О Д А Н Н Я

 

            Прошу зареєструвати і видати посвідчення _____________ помічникам-консультантам

                                                                                                                 (вказати кількість)

депутата виборчого округу № ____ у місті Жидачеві

 1. ________________________________, громадянство _______, освіта__________.

                        прізвище, ім.я, по батькові

 

 1. ________________________________, громадянство _______, освіта__________.

                        прізвище, ім.я, по батькові

 

 

 

             ________________                                             ________________________________

                         дата                                                                                                                                 підпис депутата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т О К   2

до Положення про

помічника-консультанта

депутата Жидачівської

міської ради

 

 

 

 

Міському голові м. Жидачева

Володимиру Левку

мешканця _________________

______________________________

                                                                                                                                                                                                    місце проживання

_____________________________

                                                                                                                                                                                                      прізвище

 

___________________________________________

                                                                                                                                                                                              ім.я, по батькові

 

___________________________________________

                                                                                                                                                                            телефон,адреса електронної пошти

 

П И С Ь М О В А   З Г О Д А

            Я, _______________________________________, громадянин України, освіта _______

                                                 (прізвище, ія, по батькові)

даю згоду бути на громадських засадах помічником-консультантом депутата Жидачівської міської ради по виборчому округу № ___ та на оприлюднення своїх персональних даних (адреса, телефон, адреса електронної пошти тощо).

            З правами та обов’язками помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради ознайомлений.

 

 

             ________________                                             ________________________________

                          дата                                                                                                                                підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т О К 2

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішення Жидачівської міської

ради від 24.12.2015 р. № 28

 

О П И С

посвідчення помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради

VІІ скликання 2015 – 2020 років

 

 1. Посвідчення помічника-консультанта депутата Жидачівської міської ради розміром 112х74 мм двостороннє виготовляється на текстурованому папері.
 2. З обох сторін посвідчення має блакитно-жовте тло (верхня ½ частина посвідчення блакитна, нижня ½ частина – жовта).
 3. На одній стороні посвідчення на блакитній частині розміщений герб України в жовтому кольорі, нижче на жовтій частині напис      

ПОСВІДЧЕННЯ № ____

помічника-консультанта депутата

Жидачівської міської ради

VIІ скликання 2015-2020 р.р.

 1. На другій стороні посвідчення зліва фото, вверху на блакитній частині розміщений герб міста Жидачева, нижче напис (взірець)

 

Барабула

Тетяна Кирилівна

 

помічник-консультант

на громадських засадах

депутата виборчого округу № ___

Мирошниченка

Віктора Павловича

Видано 15.11.2015 р.

 

Міський голова___________________ В.Левко

 

 1. Посвідчення засвідчується гербовою печаткою Жидачівської міської ради.

 

 

Секретар міської ради                                                      О.Лешков’ят

Додати коментар: