gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Міські програми
Програма забезпечення громадської безпеки та правопорядку у м. Жидачеві на 2020 рік Друк
Середа, 22 липня 2020, 12:41

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                  42 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

09.07.2020                                                         832                                            м. Жидачів  

 

Про затвердження Програми забезпечення

громадської   безпеки та правопорядку на

території м. Жидачева на 2020 рік    

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про Національну поліцію”, з метою підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками, усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування у цій справі зусиль правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування і громадськості та піднесення престижу Національної поліції України, Жидачівська міська ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території м. Жидачева на 2020 рік (далі – Програма), що додається.
 2. Виконавчому комітету Жидачівської міської ради надавати пропозиції щодо фінансування видатків на виконання заходів Програми у міському бюджеті на відповідний рік.
 3. Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

 

 

Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

   

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від 09.07.2020 р. № 832

ПРОГРАМА

забезпечення громадської безпеки та правопорядку

на території м. Жидачева на 2020  рік

 

 1. Загальні положення Програми

 

Програма забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території м. Жидачева на 2020 рік розроблена відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про Національну поліцію”.

Програма визначає організаційні і практичні заходи вдосконалення діяльності територіальних підрозділів поліції, покращення взаємодії та співпраці з іншими правоохоронними органами, громадськими формуваннями та органами самоорганізації населення міста в сфері забезпечення заходів з профілактики злочинності, забезпечення належного правопорядку та публічної безпеки в місті.

2. Мета, завдання та заходи Програми

 

Метою Програми є:

-          забезпечення публічної безпеки і порядку;

-          охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

-          протидія злочинності;

-          усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування у цій справі зусиль правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування із залученням громадськості у вдосконаленні організації, засобів і методів запобігання вчиненню правопорушень та розкриття злочинів;

-          сприяння реалізації спільних ініціатив органів поліції та громадськості у сфері забезпечення публічного порядку і безпеки за місцем проживання;

-          формування практики підзвітності органів поліції місцевій громаді;

-          запровадження дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю територіальних підрозділів поліції;

-          визначення громадських пріоритетів охорони правопорядку та з’ясування потреб населення та використання цих даних в плануванні роботи поліції;

-          удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання вчиненню правопорушень;

-          активізація роботи щодо профілактики рецидивної злочинності;

-          покращання роботи з протидії наркозлочинності, профілактики дитячої бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх у молодіжному середовищі та в сім’ях;

-          дієва протидія злочинності серед неповнолітніх, у тому числі рецидивної;

-          підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками;

-          піднесення престижу Національної поліції України.

 1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

-          здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень;

-          виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вжиття заходів для їх усунення;

-          вжиття заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень;

-          припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень;

-          вжиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

-          здійснення своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

-          вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, інших публічних місцях;

-          регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;

-          здійснення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вжиття заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціальний патронаж щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі;

-          вжиття заходів для запобігання та припинення насильства в сім’ї;

-          сприяння забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості.

Програмою передбачаються заходи Програми забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території м. Жидачева на 2020 рік згідно з додатком 1 до Програми.

 1. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний бюджетний період, та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України  (додаток 1 до Програми).

 1. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання визначених Програмою заходів:

-          стастабілізує криміногенну ситуацію в місті шляхом створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;

-          підвищить оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях;

-          захистить життя, здоров’я, честь і гідність особи, її майно від злочинних посягань;

-          мінімізує вплив злочинності на неповнолітніх та молодіжне середовище;

-          зменшить поширення наркозлочинності та пияцтва на території міста;

-          покращить результати роботи з охорони публічного порядку, попередження правопорушень, протидії рецидивній та побутовій злочинності;

-          підвищить роль органів місцевого самоуправління, місцевих громадських формувань з охорони громадського порядку та органів самоорганізації населення в забезпеченні публічної безпеки та правопорядку в громаді;

-          посилить правові можливості, підвищить рівень правової грамотності та обізнаності громадян в питаннях взаємовідносин з поліцією та захисту власних прав у відносинах з поліцією.

 1. Виконавці Програми

 

Відповідальність за виконання Програми покладається на Жидачівське відділення поліції Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області. При необхідності щодо вирішення завдань буде задіяна категорія спеціалістів інших галузей.

Контроль за ходом виконання Програми покладається на виконавчий комітет Жидачівської міської ради.

 1. Прикінцеві положення

 

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної, внутрішньо- та зовнішньополітичної ситуації в країні, змін у діючому законодавстві, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування її заходів.

Впродовж терміну виконання Програми рішенням міської ради можуть вноситися зміни і доповнення до неї.

Секретар міської ради                                           Ольга ЛЕШКОВ’ЯТ

 

 

                                                                                                                     Додаток 1 до Програми

 

 

ПОТРЕБА

в обсягах фінансування заходів на виконання Програми забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території м. Жидачева на 2020 рік

 

 

з/п

Назва заходу

Виконавці

Обсяг фінансування за бюджетами

(тис. грн)

всього

міський бюджет

інші джерела

1.

Систематично аналізувати стан правопорядку у місті та вживати дієвих заходів щодо його покращання

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

2.

            Здійснення комплексу організаційних та практичних заходів, спрямованих на попередження та розкриття крадіжок майна комунальної власності

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

3.

Вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах та інших публічних місцях

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

4.

Створення централізованої бази даних на осіб:

- які допускають немедичне вживання наркотиків;

- неповнолітніх, які скоюють злочини та правопорушення;

- дорослих, що втягують неповнолітніх в злочинну та протиправну діяльність;

- які займаються злочинною діяльністю у сфері торгівлі людьми

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

5.

Забезпечення дієвого контролю та притягнення до відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в частині виявлення фактів їх незаконної реалізації неповнолітнім

 

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

6.

З метою попередження та розкриття розбійних нападів і пограбувань, здійснення заходів щодо виявлення злочинних груп та осіб, схильних до скоєння таких злочинів, відпрацювання осіб, раніше судимих, за злочини цієї категорії. Вжити заходів для попередження та розкриття грабежів, де предметом посягання є мобільні телефони

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

7.

Залучення громадських формувань з   охорони громадського порядку та органів самоорганізації населення до охорони публічної безпеки і правопорядку

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

8.

Надання допомоги у забезпеченні Жидачівського ВП Стрийського ВП паливно-мастильними матеріалами, матеріально - технічними засобами та інше

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради та комунальні установи міста

30,0

-

30,0

9.

Покращання матеріально-технічного забезпечення  (придбання персональних комп’ютерів, планшетів, портативних зарядних пристроїв, відеореєстраторів)

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради, спонсори

50,0

-

50,0

10.

Забезпечення Жидачівського ВП Стрийського ВП відеореєстратором з монітором, для відтворення зображення з міських камер

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради, спонсори, міські та громадські організації

20,0

-

20,0

ВСЬОГО

100,0

 

100,0

 

 

 

Додаток 2 до Програми

                                                      

 

ПАСПОРТ

Програми забезпечення громадської безпеки та правопорядку

на території м. Жидачева на 2020 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

2.

Підстава розроблення Програми

закони України „Про Національну поліцію”, „Про місцеве самоврядування в Україні”

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

4.

Співрозробники Програми

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП України у Львівській області

5.

Відповідальний виконавець

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП України у Львівській області

6.

Учасники Програми

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП України у Львівській області, виконавчий комітет Жидачівської міської ради, комунальні установи міста, міські громадські організації, мешканці міста Жидачева

7.

Термін реалізації Програми

2020 рік

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

міський бюджет, інші передбачені законом джерела фінансування

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

 

 

100 тис. грн

9.1.

коштів міського бюджету

-

9.2.

коштів інших джерел

100 тис. грн

 

 

 
Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Жидачева за 2019 рік Друк
Середа, 19 лютого 2020, 16:15

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

39 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

13.02.2020                                                      № 777                                                 м. Жидачів  

Про результати виконання Програми

економічного і соціального розвитку

міста Жидачева та цільових програм

за 2019 рік

Заслухавши звіт про результати виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Жидачева та цільових програм за 2019 рік, відповідно до Закону України Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, відповідно до Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева, затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від 20.01.2012 р. № 353, керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Звіт про результати виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Жидачева і цільових програм за 2019 рік прийняти до відома (додається).
 2. Оприлюднити інформацію, вказану у пункті 1 цього рішення, на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Жидачівської міської ради.

 

 

Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

 

 

ДОДАТОК

 

до рішення Жидачівської міської

ради від 13.02.2020 р. № 777

 

ЗВІТ

про результати виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Жидачева та цільових програм за 2019 рік

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Жидачева на 2019 рік, затвердженої рішенням Жидачівської міської ради від 14.02.2019 р. № 595, та цільових програм підготовлений на підставі наявних статистичних даних, показників діяльності міського будинку культури „Папірник” та міських комунальних підприємств.

За 2019 рік до бюджету міста Жидачева по загальному та спеціальному фондах поступило 32 783,7 тис . гривень.

До загального фонду міського бюджету за 2019 рік поступило податкових, неподаткових та інших надходжень (без урахування трансфертів) в сумі 24 627,1 тис. грн, при уточнених планових призначеннях 23 362,9 тис. грн. У процентному відношенні виконання становить 105,4%. В порівнянні з 2018 роком надходження збільшились на суму 2 811,8 тис. грн.

            В 2019 році оптимально працювали комунальні підприємства міста. Жидачівським міським виробничим управлінням комунального господарства надано послуг на суму 11 542,7 тис. грн, з них: по благоустрою – 4 310,5 тис. грн, по утриманню будинків та прибудинкових територій – 3 160,6 тис. грн, вивезенню твердих побутових відходів – 1 949,8 тис. грн, платних послуг – 119 ,5 тис. грн, інші – 2 002, 3 тис. грн.

Міським комунальним підприємством „Жидачівводоканал” надано послуг на централізоване водопостачання на суму 4 522,6 тис. грн та водовідведення на суму 3 941,9 тис. грн, реалізовано питної води 306,0 тис. м 3, очищено 259,1 тис. м3 каналізаційних стоків.

Міським комунальним підприємством „Жидачівтеплокомуненерго” надано послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії на суму 5,321,6 тис. грн та вироблено 3,5 тис. Гкал теплової енергії, а реалізовано 2,7 тис. Гкал.

           На виконання Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку” проведено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку. За результатами конкурсу управителем для 113 багатоквартирних будинків призначено Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства. Завершено процедуру списання з балансу управління всіх багатоквартирних будинків в м. Жидачеві.

На виконання Програми функціонування та розвиток вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності м. Жидачева, у 2019 році проведено капітальний ремонт доріг, вулиць комунальної власності та тротуарів на загальну суму 5 968,032 тис. грн (загальною площею доріг 5804,5 м2 і тротуарів 931 м2), зокрема:

-         вул. Котляревського на суму 946,739 тис. грн (площа дороги 1 051 м2);

-         вул. Героїв Крут на суму 733,694 тис. грн (площа дороги 698 м2);

-         вул. Стрийська на суму 255,167 тис. грн (площа тротуару 220 м2);

-         вул. Грушевського на суму 294 ,778 тис. грн (площа тротуару 125 м2);

-         вул. Чорновола на суму 1 021,994 тис. грн (площа проїзду 1403 м2);

-         вул. Дерев’янка на суму 1364,027 тис. грн (площа дороги 1200 м2, площа тротуару 294 м2);

-         вул. Шашкевича на суму 298,611 тис. грн (площа 672 м2);

-         вул. Міцкевича на суму 298 ,611 тис. грн (площа 672 м2);

-         вул. Надбережна на суму 430,623 тис. грн (площа тротуару 292 м2);

-         вул. Рильського на суму 584,153 тис. грн (площа 780 м2);

-         вул Д.Галицького, проєктно-кошторисна документація на суму 38,24 тис. грн.

На 26 об`єктах благоустрою проведено поточні ремонти доріг, тротуарів, пішохідних доріжок на загальну суму 2 896,434 тис. грн (загальна площа 12 442 м2).

На виконання Програми благоустрою міста Жидачева, міським виробничим управлінням комунального господарства виконано роботи з капітального ремонту прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку № 99 на вул. Шашкевича на суму 939,936 тис. грн та роботи з реконструкції вуличного освітлення вул. Надбережна, вул. Б.Хмельницького, вул. Стрийська, вул. Гоголя, вул. Гніздичівська та вул. Д.Галицького на суму 144,9 тис. грн, придбано багаторічні кущі і дерева на суму 36, 7 тис. грн та сидіння на стадіон „Авангард” на суму 13 ,6 тис. грн.

На виконання Програми охорони навколишнього природного середовища були проведені наступні роботи:

-         будівництво каналізаційно-насосної станції з прокладанням двох віток напірної каналізації (поліетилен Ду – 110 мм) від вул. О.Олеся до вул. І.Богуна протяжністю 464 м кожна вітка, вартість робіт 1 185,221 тис. грн;

-         будівництво головного каналізаційного колектора в мікрорайоні „За переїздом” (поліетилен Ду – 300 мм) протяжністю 216 м, вартість робіт 506,969 тис. грн (фактично прокладено 374 м);

-         будівницво каналізаційної мережі (поліетилен Ду – 200 мм) по вул. 22 Січня протяжністю 66 м (вартість робіт 127,182 тис. грн), по вул. Полуботка протяжністю 49 м, вартість робіт 131,152 тис. грн.

Будівельні роботи виконувала підрядна організація приватне підприємство „Карпатмонтаж”.

            Багато робіт проведено на виконання програми „Питна вода”, а саме:

-         завершено роботи з перекладання водогонів № 1 та № 2 (поліетилен Ду – 250 мм) з підключенням їх до міської водопровідної мережі протяжністю 4707 м, загальна вартість робіт 7 427,222 тис. грн, з яких 1 711,0 тис. грн – кошти бюджету м. Жидачева; роботи виконувало ТзОВ „Західбуденергозбереження”;

-         проведено заміну водопроводів на площі Свободи, по вулицях Надбережній, Б.Хмельницького, Д.Галицького, Фабричній, О.Пушкіна, О.Довбуша, Затишній, Я.Мудрого протяжністю 822 м, роботи виконувало міське комунальне підприємство „Жидачівводоканал”;

-         проведено заміну водопроводу на житловий масив „За переїздом”, роботи виконувало міське комунальне підприємство „Жидачівводоканал”;

-         проведено заміну будинкових водопроводів протяжністю 452 м, роботи виконувало міське комунальне підприємство „Жидачівводоканал”;

-         проведено механічно-гідравлічну прочистку водопроводу по вул. Грюнвальдській;

-         реконструйовано водопровідні колодязі по вул. Героїв Крут;

-         проведено гідравлічну промивку водогону Ду-250мм (чавун) по вул. Фабричній – Пушкіна протяжністю 80 м (вул. Фабрична- вул. Пушкіна), роботи виконувала підрядна організація ТзОВ „Трускавецьводоканал”.

Міське комунальне підприємство „Жидачівводоканал” отримало дозвіл на спеціальне водокористування, видане Державним агентством водних ресурсів України.          

На виконання Програми соціального захисту та охорони здоров’я населення міста Жидачева в 2019 році на виплату одноразових матеріальних допомог було скеровано 598,9 тис. гривень.

На виконання Програми фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів було здійснено поповнення статутного капіталу на суму 1 800,0 тис. грн, а саме Жидачівському міському виробничому управлінню комунального господарства 700,0 тис. гривень для придбання та 1 100,0 тис. гривень міському комунальному підприємству „Жидачівводоканал” для придбання сецтехніки. Крім цього міським комунальним підприємствам було направлено кошти на погашення „різниці в тарифах” в сумі 2 705,6 тис. гривень.

На виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Жидачеві було направлено 691,8 тис. грн, ці кошти скеровані на проведення спортивних змагань, підтримку футбольного клубу „Авангард”, проведення змагань у сфері військово-патріотичного виховання молоді.

На виконання Програми розвитку культури направлено 135 тис. грн. Ці кошти використовувалися на проведення заходів на День міста та етнофестивалю „Удеч-фест Івана Купала”.

У 2019 році задовільну господарську діяльність на території міста Жидачева здійснювали товариство з додатковою відповідальністю „Жидачівське заводоуправління цегельних заводів”, товариство з обмеженою відповідальністю „Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн”,, товариство з обмеженою відповідальністю „Інтерпак”, товарство з обмеженою відповідальністю „Вудіндастріс” та публічне акціонерне товариство „Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”.

Поступлення єдиного податку до бюджету м. Жидачева забезпечують 550 фізичних осіб – підприємців (І, ІІ та ІІІ груп) та 37 юридичних осіб – суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу.

Секретар міської ради                                         Ольга ЛЕШКОВЯТ

 

 
Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2020 рік, внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2020 рік (розпорядження №170) Друк
Вівторок, 20 жовтня 2020, 12:54

 
Програма розвитку фізкультури і спорту у м. Жидачеві на 2016-2020 рр., зміни Друк
Четвер, 20 лютого 2020, 10:28

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                  39 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

13.02.2020                                                          № 786                                              м. Жидачів  

 

Про внесення змін у Програму розвитку

фізичної  культури   і    спорту    в    місті

Жидачеві на 2016 - 2020 роки

 

З метою уточнення обсягів фінансування заходів на виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті Жидачеві на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Жидачівської міської ради від 24.12.2015 р. № 40, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Внести зміни у Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Жидачеві на 2016 – 2020 роки, затверджену рішенням Жидачівської міської ради від 24.12.2015 р. № 40, а саме додаток 1 до Програми викласти у новій редакції, що додається.
 2. Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

 

 

ДОДАТОК

до рішення Жидачівської міської

ради від 13.02.2020 р. № 786

 

Додаток 1 до Програми

                                                                                                                                                                                                  

ПОТРЕБА

в обсягах фінансування заходів на виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту

в місті Жидачеві на 2016 - 2020 роки

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

№ з/п

 

 

 

НАЗВА ЗАХОДУ

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ЗА БЮДЖЕТАМИ (тис. грн)

 

ФІНАНСУВАННЯ ЗА РОКАМИ

(тис. грн)

всього

в т.ч.

2016

2017

2018

2019

2020

міський бюджет

інші джерела

всього

в т.ч.

всього

в т.ч.

всього

в т.ч.

всього

в т.ч.

всього

в т.ч.

міський бюджет

інші джерела

міський бюджет

інші джерела

міський бюджет

інші джерела

міський бюджет

інші джерела

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Проведення міських змагань та спар-такіад з різних видів спорту серед населення міста Жидачева; турнір з футболу, богатирські ігри, турнір з шахів, турнір з волейболу, легко-атлетичний крос, турнір з вуличної гімнастики

61,8

57,8

4

-

-

-

16

16

-

4

-

4

21,8

21,8

-

20

20

-

2.

Підготовка команд міста до участі у районних, обласних та всеукраїнських змаганнях

10

10

-

-

-

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Придбання спортивного інвентаря та спортивної форми

45

40

5

-

-

-

-

-

-

35

35

-

5

5

-

5

-

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

4.

Організація фізкультурно-оз-доровчої роботи в гуртках, секціях за місцем проживання та в трудових колективах

10

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

-

5

-

5

 

5.

 

Участь футбольної команди «Авангард» ГО СОК «Пульс» у Чемпіонаті області з футболу

1634

1580

54

-

-

-

-

-

-

330

280

50

650

650

-

654

650

4

6.

Утримання в належному стані міського стадіону «Авангард»

4

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2

2

-

2

-

2

7.

Влаштування спортивних майданчиків

40

40

-

-

-

-

40

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Проведення міських змагань з   військово-прикладних видів спорту

95

95

-

-

-

-

-

-

50

50

-

15

15

-

30

30

-

 

ВСЬОГО

1899,8

1829,8

70

-

-

-

66

66

-

419

365

54

698,8

698,8

-

716

700

16

Секретар міської ради                                         Ольга ЛЕШКОВЯТ

 

 

 

 

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 15