gototopgototop
Програма забезпечення громадської безпеки та правопорядку у м. Жидачеві на 2020 рік Друк
Середа, 22 липня 2020, 12:41

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                  42 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

09.07.2020                                                         832                                            м. Жидачів  

 

Про затвердження Програми забезпечення

громадської   безпеки та правопорядку на

території м. Жидачева на 2020 рік    

 

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про Національну поліцію”, з метою підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками, усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування у цій справі зусиль правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування і громадськості та піднесення престижу Національної поліції України, Жидачівська міська ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Програму забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території м. Жидачева на 2020 рік (далі – Програма), що додається.
  2. Виконавчому комітету Жидачівської міської ради надавати пропозиції щодо фінансування видатків на виконання заходів Програми у міському бюджеті на відповідний рік.
  3. Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

 

 

Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

   

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від 09.07.2020 р. № 832

ПРОГРАМА

забезпечення громадської безпеки та правопорядку

на території м. Жидачева на 2020  рік

 

  1. Загальні положення Програми

 

Програма забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території м. Жидачева на 2020 рік розроблена відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про Національну поліцію”.

Програма визначає організаційні і практичні заходи вдосконалення діяльності територіальних підрозділів поліції, покращення взаємодії та співпраці з іншими правоохоронними органами, громадськими формуваннями та органами самоорганізації населення міста в сфері забезпечення заходів з профілактики злочинності, забезпечення належного правопорядку та публічної безпеки в місті.

2. Мета, завдання та заходи Програми

 

Метою Програми є:

-          забезпечення публічної безпеки і порядку;

-          охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

-          протидія злочинності;

-          усунення передумов для вчинення правопорушень і забезпечення конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, поступового нарощування у цій справі зусиль правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування із залученням громадськості у вдосконаленні організації, засобів і методів запобігання вчиненню правопорушень та розкриття злочинів;

-          сприяння реалізації спільних ініціатив органів поліції та громадськості у сфері забезпечення публічного порядку і безпеки за місцем проживання;

-          формування практики підзвітності органів поліції місцевій громаді;

-          запровадження дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю територіальних підрозділів поліції;

-          визначення громадських пріоритетів охорони правопорядку та з’ясування потреб населення та використання цих даних в плануванні роботи поліції;

-          удосконалення методів організації роботи і шляхів запобігання вчиненню правопорушень;

-          активізація роботи щодо профілактики рецидивної злочинності;

-          покращання роботи з протидії наркозлочинності, профілактики дитячої бездоглядності, злочинного впливу на неповнолітніх у молодіжному середовищі та в сім’ях;

-          дієва протидія злочинності серед неповнолітніх, у тому числі рецидивної;

-          підвищення координуючої ролі органів місцевого самоврядування в розв’язанні проблем боротьби зі злочинністю та її негативними наслідками;

-          піднесення престижу Національної поліції України.

  1. Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

-          здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень;

-          виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вжиття заходів для їх усунення;

-          вжиття заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень;

-          припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень;

-          вжиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення;

-          здійснення своєчасного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події;

-          вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, інших публічних місцях;

-          регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі;

-          здійснення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, вжиття заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також соціальний патронаж щодо дітей, які відбували покарання у виді позбавлення волі;

-          вжиття заходів для запобігання та припинення насильства в сім’ї;

-          сприяння забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації у разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості.

Програмою передбачаються заходи Програми забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території м. Жидачева на 2020 рік згідно з додатком 1 до Програми.

  1. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах видатків, затверджених рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний бюджетний період, та інших джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством України  (додаток 1 до Програми).

  1. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання визначених Програмою заходів:

-          стастабілізує криміногенну ситуацію в місті шляхом створення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинності;

-          підвищить оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях;

-          захистить життя, здоров’я, честь і гідність особи, її майно від злочинних посягань;

-          мінімізує вплив злочинності на неповнолітніх та молодіжне середовище;

-          зменшить поширення наркозлочинності та пияцтва на території міста;

-          покращить результати роботи з охорони публічного порядку, попередження правопорушень, протидії рецидивній та побутовій злочинності;

-          підвищить роль органів місцевого самоуправління, місцевих громадських формувань з охорони громадського порядку та органів самоорганізації населення в забезпеченні публічної безпеки та правопорядку в громаді;

-          посилить правові можливості, підвищить рівень правової грамотності та обізнаності громадян в питаннях взаємовідносин з поліцією та захисту власних прав у відносинах з поліцією.

  1. Виконавці Програми

 

Відповідальність за виконання Програми покладається на Жидачівське відділення поліції Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України у Львівській області. При необхідності щодо вирішення завдань буде задіяна категорія спеціалістів інших галузей.

Контроль за ходом виконання Програми покладається на виконавчий комітет Жидачівської міської ради.

  1. Прикінцеві положення

 

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної, внутрішньо- та зовнішньополітичної ситуації в країні, змін у діючому законодавстві, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування її заходів.

Впродовж терміну виконання Програми рішенням міської ради можуть вноситися зміни і доповнення до неї.

Секретар міської ради                                           Ольга ЛЕШКОВ’ЯТ

 

 

                                                                                                                     Додаток 1 до Програми

 

 

ПОТРЕБА

в обсягах фінансування заходів на виконання Програми забезпечення громадської безпеки та правопорядку на території м. Жидачева на 2020 рік

 

 

з/п

Назва заходу

Виконавці

Обсяг фінансування за бюджетами

(тис. грн)

всього

міський бюджет

інші джерела

1.

Систематично аналізувати стан правопорядку у місті та вживати дієвих заходів щодо його покращання

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

2.

            Здійснення комплексу організаційних та практичних заходів, спрямованих на попередження та розкриття крадіжок майна комунальної власності

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

3.

Вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах та інших публічних місцях

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

4.

Створення централізованої бази даних на осіб:

- які допускають немедичне вживання наркотиків;

- неповнолітніх, які скоюють злочини та правопорушення;

- дорослих, що втягують неповнолітніх в злочинну та протиправну діяльність;

- які займаються злочинною діяльністю у сфері торгівлі людьми

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

5.

Забезпечення дієвого контролю та притягнення до відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в частині виявлення фактів їх незаконної реалізації неповнолітнім

 

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

6.

З метою попередження та розкриття розбійних нападів і пограбувань, здійснення заходів щодо виявлення злочинних груп та осіб, схильних до скоєння таких злочинів, відпрацювання осіб, раніше судимих, за злочини цієї категорії. Вжити заходів для попередження та розкриття грабежів, де предметом посягання є мобільні телефони

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

7.

Залучення громадських формувань з   охорони громадського порядку та органів самоорганізації населення до охорони публічної безпеки і правопорядку

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області

-

-

-

8.

Надання допомоги у забезпеченні Жидачівського ВП Стрийського ВП паливно-мастильними матеріалами, матеріально - технічними засобами та інше

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради та комунальні установи міста

30,0

-

30,0

9.

Покращання матеріально-технічного забезпечення  (придбання персональних комп’ютерів, планшетів, портативних зарядних пристроїв, відеореєстраторів)

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради, спонсори

50,0

-

50,0

10.

Забезпечення Жидачівського ВП Стрийського ВП відеореєстратором з монітором, для відтворення зображення з міських камер

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради, спонсори, міські та громадські організації

20,0

-

20,0

ВСЬОГО

100,0

 

100,0

 

 

 

Додаток 2 до Програми

                                                      

 

ПАСПОРТ

Програми забезпечення громадської безпеки та правопорядку

на території м. Жидачева на 2020 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

2.

Підстава розроблення Програми

закони України „Про Національну поліцію”, „Про місцеве самоврядування в Україні”

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

4.

Співрозробники Програми

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП України у Львівській області

5.

Відповідальний виконавець

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП України у Львівській області

6.

Учасники Програми

Жидачівське ВП Стрийського ВП ГУНП України у Львівській області, виконавчий комітет Жидачівської міської ради, комунальні установи міста, міські громадські організації, мешканці міста Жидачева

7.

Термін реалізації Програми

2020 рік

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

міський бюджет, інші передбачені законом джерела фінансування

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

 

 

100 тис. грн

9.1.

коштів міського бюджету

-

9.2.

коштів інших джерел

100 тис. грн

 

 

Додати коментар: