gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Міські програми
Затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жидачева на 2017 рік Друк
Вівторок, 03 січня 2017, 15:19

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

12 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.12.2016                                                           № 230                                                 м. Жидачів

 

Про затвердження Програми соціально-економічного

та культурного розвитку міста Жидачева на 2017 рік

 

З метою забезпечення комплексного розвитку міста Жидачева, відповідно до Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, відповідно до Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева, затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від 20.01.2012 р. № 353, керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Жидачева на 2017 рік (додається).
 2. Доручити виконавчому комітетові Жидачівської міської ради забезпечити виконання основних пріоритетних напрямків та завдань для досягнення цілей і показників Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жидачева на 2016 рік (надалі – Програми) і цільових програм та подавати міській раді звіти про хід та результати їх виконання.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Жидачівської міської ради.

 

                                 

 

Міський голова                                                               В.Левко

 

 

ДОДАТОК

 

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

   ради від 22.12.2016 р. № 230

 

 

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного та культурного розвитку

міста Жидачева на 2017 рік

 

 

ВСТУП

 

Основою розроблення Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жидачева на 2017 рік (далі – Програма) є Конституція України, Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 „Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Програма є документом, у якому на основі аналізу розвитку міста визначаються цілі та пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2017 рік та заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми у 2017 році наведений у додатку 1, який є невід’ємною частиною цієї Програми.    

Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв’язання соціально-економічних проблем.

Підставою для розроблення Програми є Стратегічний план економічного розвитку міста Жидачева, затверджений рішенням Жидачівської міської ради від 20.01.2012 р. № 353, метою якого є вирішення проблем місцевого економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності економіки міста, залучення інвестицій на територію міста, підвищення якості життя його мешканців.

 

 

І. ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЖИДАЧЕВА НА 2017 РІК

 

1.1. Розвиток економіки, малого і середнього підприємництва

та ринку житлово-комунальних послуг

 

1.1.1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Основні цілі Програми на 2017 рік:

 

-          сприяння відновленню економічного зростання, що стане базовою передумовою для розв’язання гострих соціальних проблем та загального підвищення добробуту населення;

-          створення передумов для розвитку бізнесу;

-          регулювання земельних відносин;

-          надання в оренду комунального майна;

-          сприяння створенню нових робочих місць.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість залучених інвестицій;

-          кількість зареєстрованих нових суб’єктів господарювання;

-          обсяг виробництва продукції;

-          обсяг експорту;

-          обсяг реалізації товарів, послуг тощо;

-          кількість створених нових робочих місць;

-          кількість приміщень наданих в оренду.

Основні завдання та заходи Програми на 2017 рік:

-          сприяння залучення інвестицій, шляхом розроблення оновленого інвестиційного паспорта міста та створення інвестиційного сайту;

-          сприяння у відновленні виробничої діяльності публічного акціонерного товариства „Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”;

-          створення сприятливих умов для започаткування бізнесу (своєчасний перегляд дозвільних регламентів, розроблення та вдосконалення регуляторних актів);

-          усунення перешкод у веденні господарської діяльності (своєчасний розгляд документів дозвільного характеру, встановлення оптимальних ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та розмірів пайової участі у розвитку інфраструктури міста);

-          впорядкування вуличної торгівлі та влаштування місць для тимчасової торгівлі;

-          упорядкування відомостей про земельні ділянки, їх землекористувачів;

-          надання приміщень комунальної власності в оренду для здійснення підприємницької діяльності;

-          забезпечення умов щодо створення нових робочих місць, легалізації робочої сили та виплат заробітної плати.

 

1.1.2. Розвиток ринку житлово-комунальних послуг та енергоефективності на міських комунальних підприємствах, забезпечення належного благоустрою та комфортного проживання мешканців

 

Основні цілі Програми на 2017 рік:

 

-          покращення якості житлово-комунальних послуг шляхом створення конкурентного середовища у комунальній сфері;

-          запровадження комплексу заходів з утримання території міста в належному стані;

-          впровадження оптимізованої схеми теплопостачання міста та перехід на індивідуальне опалення;

-          забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення згідно вимог Комплексної схеми оптимізації роботи системи водопостачання міста Жидачева;

-          впровадження заходів щодо утеплення будинків та квартир;

-          сприяння в організації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (надалі – ОСББ) та органів самоорганізації населення (надалі – ОСН);

-          призначення управляючих будинком згідно чинного законодавства;

-          забезпечення виконання заходів у сфері поводження з відходами;

-          надання фінансової підтримки міським комунальним підприємствам шляхом здійснення внесків до їх статутних фондів, надання коштів на погашення різниці в тарифах;

-          встановлення економічно обґрунтованих тарифів.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість укладених договорів на надання житлово-комунальних послуг;

-          протяжність відремонтованих трубопроводів водопостачання та водовідведення;

-          рівень оплати споживачами житлово-комунальних послуг;

-          кількість створених ОСББ та ОСН, затверджених старших по будинках та призначення управляючих;

-          протяжність збудованих трас трубопроводів водопостачання та водовідведення;

-          площа відремонтованих покрівель комунального житлового фонду;

-          площа відремонтованого асфальтно-бетонного покриття прибудинкових територій;

-          протяжність відремонтованих вулиць та доріг;

-          кількість створених нових громадських просторів;

-          відсотки зелених насаджень міста;

-          протяжність реконструйованого зовнішнього освітлення вулиць;

-          кількість зекономлених енергоносіїв в натуральних показниках;

-          кількість встановлених майданчиків і контейнерів для збору твердих побутових відходів та з метою їх роздільного збору;

-          кількість будинків та квартир, у яких влаштовано індивідуальне опалення;

-          кількість будинків, які відмовились від сміттєпроводів;

-          кількість замінених дверей у під’їздах та підвалах;

-          кількість утеплених квартир та будинків.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2017 рік:

 

-          сприяння мешканцям у впровадженні вимог Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”;

-          забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики;

-          проведення ремонту житлового фонду міста та благоустрою прибудинкових територій;

-          створення нових громадських просторів;

-          реалізація оптимальної схеми санітарної очистки міста згідно рішень виконавчого комітету Жидачівської міської ради від 19.02.2014 р. № 29 „Про затвердження схеми санітарної очистки території міста Жидачева” та від 24.09.2015 р. № 147 „Про внесення змін до схеми санітарної очистки території міста Жидачева”;

-          у сфері поводження з відходами забезпечити поступове впровадження роздільного та контейнерного способу збору твердих побутових відходів, ліквідація будинкових сміттєпроводів;

-          сприяння у належному утриманні сміттєзвалища;

-          догляд за зеленими насадженнями та збільшення площі зелених насаджень міста;

-          систематичний догляд за кладовищами та місцями поховань на території міста, впорядкування та огородження діючого міського кладовища;

-          забезпечення виконання Правил благоустрою території міста Жидачева;

-          проведення заходів з реконструкції зовнішнього освітлення міста Жидачева з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

-          залучення підприємств і підприємців до проведення заходів з благоустрою міста шляхом укладення договорів щодо благоустрою закріплених територій;

-          проведення робіт з ремонту вулиць міста;

-          впорядкування містобудівної документації;

-          перехід централізованого теплопостачання на індивідуальне та автономне опалення;

-          впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві міста (енергозберігаючі лампи, електрообладнання оптимальної потужності, утеплення приміщень, перехід на альтернативні види палива у міських котельнях).

 

1.1.3. Становлення громадянського суспільства та підвищення ефективності дій

           Жидачівської міської ради

 

Основні цілі Програми на 2017 рік:

 

-          підвищення довіри до рішень Жидачівської міської ради та її виконавчого комітету;

-          зростання рівня участі громадян в управлінні життям і розвитком міста;

-          забезпечення вільного доступу громадян міста до інформації;

-          надання фінансової допомоги на реалізацію соціальних проектів розроблених громадськими організаціями;

-          розвиток інституту Старших по будинку, ОСББ та ОСН;

-          забезпечення належного розгляду звернень громадян;

-          впровадження механізму електронного врядування.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість проведених громадських слухань, „круглих столів”, семінарів;

-          кількість органів самоорганізації населення;

-          кількість недержавних громадських організацій;

-          кількість випущених примірників інформаційного бюлетеня Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні”;

-          кількість відвідувань сайту міської ради;

-          сума коштів на фінансову допомогу громадським організаціям;

-          кількість Старших по будинках, створення ОСББ та ОСН;

-          кількість електронних звернень та електронних петицій.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2017 рік:

 

-          якісне надання адміністративних послуг, що надаються Жидачівською міською радою, її виконавчими комітетом та виконавчими органами;

-          щорічне оцінювання результатів діяльності службовців Жидачівської міської ради;

-          сприяння підвищенню кваліфікації працівників апарату Жидачівської міської ради;

-          сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства на території міста;

-          сприяння залученню громадян до управління містом через органи самоорганізації населення (об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків, квартальні, вуличні, будинкові комітети);

-          систематичний випуск інформаційного бюлетеня Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні”;

-          підтримка офіційного сайту Жидачівської міської ради;

-          залучення депутатів Жидачівської міської ради до участі в навчальних проектах;

-          участь у діяльності Асоціації міст України та Львівщини;

-          забезпечення доступу громади до інформації щодо діяльності Жидачівської міської ради та її виконавчого комітету;

-          протидія корупції та забезпечення верховенства права;

-          належний розгляд звернень громадян за принципом – „приязна міська рада”;

-          забезпечення надходження та належне реагування на електронні звернення і електронні петиції;

-          впровадження системи персонального елетронного голосування.

 

1.1.4. Підвищення конкурентоспроможності міста

 

Основні цілі Програми на 2017 рік:

 

-          підвищення ефективності використання місцевих ресурсів;

-          покращення інформаційного забезпечення та промоції міста;

-          забезпечення діяльності сайту для інвесторів;

-          створення логотипу міста та його гасла.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість укладених угод;

-          кількість підготовлених і поданих на конкурс проектів;

-          суми інвестицій;

-          обсяг реалізації продукції на експорт.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2017 рік:

 

-          підготовка нових та забезпечення реалізації укладених угод щодо розвитку міста;

-          підготовка переліків пріоритетних міських інвестиційних проектів, що потребують першочергової фінансової допомоги у 2017 році з державного, обласного та районного бюджетів;

-          реалізація заходів і проектів, спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку міста як прикордонної території, покращення екологічного стану, розвиток туризму тощо з метою активізації розвитку транскордонного співробітництва спільно з містами-партнерами;

-          організація конкурсу на визначення логотипу міста Жидачева та його гасла.

 

1.2. Людина і сталий розвиток

 

1.2.1. Розвиток трудового потенціалу

 

Основні цілі Програми на 2017 рік:

 

-          своєчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста та комунальних підприємств;

-          організація громадських робіт;

-          сприяння у створенні робочих місць;

-          сприяння у підготовці кадрів робітничих професій у ліцею, центрі зайнятості та підприємствах (перше робоче місце).

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          відсутність фактів затримки виплати заробітної плати;

-          кількість додатково створених робочих місць;

-          кількість осіб, залучених до громадських робіт;

-          підготовлено кадрів робітничих професій.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2017 рік:

 

-          сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення за рахунок створення робочих місць та залучення до оплачуваних громадських робіт;

-          підтримка вразливих верств населення;

-          організація оплачуваних громадських робіт через Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства;

-          проведення стажування молоді на комунальних підприємствах міста та в апараті міської ради;

-          налагодження співпраці міської ради з Жидачівським професійним ліцеєм у сфері підготовки кадрів робітничих професій.

 

1.2.2. Розвиток соціального захисту населення та охорони здоров’я

 

Основні цілі Програми на 2017 рік:

 

-      сприяння забезпеченню надання пільг та допомоги соціально незахищеним мешканцям (інваліди, діти-сироти);

-      втілення заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-      сприяння діяльності громадським організаціям інвалідів;

-      створення умов для діяльності субєктів надання послуг для соціально незахищених осіб;

-      забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції на сході України (надалі – АТО) та членів їх родин, зокрема надання земельних ділянок.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість громадян, що отримали матеріальну допомогу;

-          кількість обєктів, де влаштовано обладнання для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-          кількість суб’єктів, що надають соціально-побутові послуги, насамперед соціально незахищеним верствам населення;

-          кількість учасників АТО, яким надано соціальні послуги та допомогу;

-          кількість наданих земельних ділянок для учасників АТО.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2017 рік:

 

-      впорядкувати списки громадян, що потребують соціальної допомоги, дітей-сиріт, багатодітних сімей;

-      контроль за виконанням рішень щодо забезпечення житлом дітей-сиріт;

-      реалізація Програми проведення реабілітаційних заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-      надання одноразової матеріальної допомоги, надання допомоги на поховання самотніх громадян;

-      організація обліку учасників АТО та мобілізованих військовослужбовців, надання необхідної допомоги.

 

1.2.3. Розвиток культури та туризму

 

Основні цілі Програми на 2017 рік:

 

-          забезпечення рівних можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей;

-          збереження і примноження культурних надбань;

-          створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян;

-          розбудова туристичної інфраструктури, повніше використання культурних і рекреаційних ресурсів міста;

-          відродження духовних цінностей українського народу;

-          збереження та адаптація нерухомої культурної спадщини до сучасних потреб суспільного життя;

-          відновлення статусу міста, яке має чудотворну ікону;

-          сприяння формуванню та реалізації державної етнонаціональної політики, забезпеченню прав національних меншин, задоволення їх культурних потреб;

-          створення привабливого інвестиційного клімату для розвитку туристичної галузі, зокрема сентиментального і релігійного туризму;

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          проведені культурно-мистецькі та розважальні заходи;

-          відсоток охоплення населення гуртками художньої самодіяльності;

-          кількість взятих під охорону та зареєстрованих пам’яток культурної спадщини;

-          кількість об’єктів туристичної інфраструктури;

-          кількість туристів, що відвідали місто.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2017 рік:

 

-          проведення різноманітних культурно-масових заходів, в тому числі, приурочених до загальнодержавних і релігійних свят, Дня міста Жидачева та місцевих ювілейних дат, етнофестивалів;

-          проведення заходів з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства та Дня місцевого самоврядування;

-          створення міської експозиції історико-краєзнавчого характеру та розвитку паперової галузі міста у музеї історії та мистецтв Жидачівщини;

-          сприяння завершенню процедури затвердження історико-архітектурного опорного плану міста та охоронних зон об’єктів культурної спадщини;

-          створення міського центру з питань охорони пам’яток архітектури і містобудування, садово-паркового мистецтва та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць і розвитку туризму;

-          збереження існуючих та відтворення втрачених об’єктів культурної спадщини і збереження традиційного характеру середовища міста як історичного населеного місця, проведення археологічних досліджень Замкової гори та гори Базиївка;

-          сприяння реалізації заходів зі збереження і відродження культурної спадщини міста Жидачева та створення передумов для розвитку туризму;

-          проведення ремонту і часткової реставрації міського будинку культури „Папірник”;

-          створення презентаційних матеріалів про місто;

-          участь у виставкових та ярмаркових заходах з метою пропагування міста.  

 

1.2.4. Розвиток фізичної культури і спорту

 

Основні цілі Програми на 2017 рік:

 

-          сприяння якнайширшому залученню всіх верств населення до здорового способу життя;

-          підтримка фізичної культури і спорту серед інвалідів;

-          сприяння у розвитку спорту серед дітей, зокрема футболу, шахів, гандболу та важкої атлетики.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість населення залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

-          кількість влаштованих спортивних та дитячих майданчиків за місцем проживання і у місцях масового відпочинку населення;

-          забезпечення фінансуванням міських фізкультурно-спортивних програм.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2017 рік:

 

-          сприяння популяризації здорового способу життя та подолання стану байдужості до свого здоров’я та здоров’я нації;

-          сприяння впровадженню соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя та заборони усіх прямих та прихованих видів реклами алкоголю, тютюну, насильства;

-          залучення жителів міста до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

-          влаштування спортивних та дитячих майданчиків за місцем проживання і у місцях масового відпочинку населення;

-          проведення щорічного аматорського турніру з футболу серед команд міста присвяченого Дню міста;

-          сприяння проведенню щорічного юнацького регіонального турніру з футболу „Кубок Удеча”;

-          проведення робіт з реконструкції адмінбудинку й утримання міського стадіону „Авангард” та військово-спортивної бази табору для військово-патріотичної підготовки молоді учнів 9-11 класів середніх шкіл м.Жидачів;

-          сприяння розвитку силових видів спорту, придбання дитячих споруд для розміщення їх на дитячих майданчиках;

-          влаштування спортивних і тренажерних майданчиків;

-          підтримка спортсменів – майстрів спорту та учасників міжнародних й олімпійських ігор, які є мешканцями міста Жидачева.

 

1.2.5. Охорона навколишнього природного середовища

 

Основні цілі Програми на 2017 рік:

 

-          поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;

-          підвищення рівня громадської свідомості з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічного виховання;

-          забезпечення підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

-          зменшення обсягу шкідливих викидів, що потрапляють у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення;

-          забезпечення діяльності в місті Жидачеві ландшафтного заказника місцевого значення „Базиївка” та дендропарку;

-          відродження статусу «місто коло річки»;

-          створення нових екологічних громадських просторів;

-          виконання заходів у сфері поводження з відходами та впорядкування сміттєзвалища міста.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          збільшення площі зелених насаджень у місті;

-          кількість укладених договорів з юридичними та фізичними особами на вивезення твердих побутових відходів;

-          охоплюваність об’єктами берегоукріплення річки Стрий та захисними дамбами;

-          кількість будинків, підключених до централізованої каналізації.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2017 рік:

 

-          продовження робіт з будівництва в межах міста берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Стрий;

-          продовження робіт з будівництва побутової каналізації житлових масивів „За переїздом” та „Прибережний”;

-          сприяння продовженню робіт із спостереження за станом грунтів на території житлового масиву „Гора” та попередження провалів;

-          контроль за укладенням угод на вивіз відходів з усіма юридичними особами;

-          організація та проведення робіт із санітарної очистки міста і ліквідації стихійних сміттєзвалищ, профілактична робота з жителями міста, щодо поступового впровадження контейнерного способу збору твердих побутових відходів з активним використанням роздільного способу поводження з відходами;

-          активізація діяльності інспекції з благоустрою міста;

-          організація та проведення заходів з озеленення міста, благоустрою існуючих міських скверів;

-          вивчення протягом року досвіду міст-партнерів із країн Європейського Союзу щодо природоохоронної діяльності, стимулювання розвитку екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій і можливості їх впровадження в місті;

-          збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, включаючи посадки лісопаркових зон, зокрема, в урочищі „Біля бойні” (в межах відновлювальних зон екологічної мережі);

-          виконання заходів щодо утримання в місті Жидачеві ландшафтного заказника місцевого значення „Базиївка”;

-          організація робіт зі створення гідропарку на базі озера „Промінь”;

-          зменшення масштабів деградації земель та подальше впорядкування земельних ділянок шляхом осушення;

-          забезпечення належного функціонування дощової каналізації міста;

-          пошук альтернативних шляхів огрівання міських бюджетних установ;

-          придбання спеціальної техніки для міських комунальних підприємств, зокрема сміттєвоза.

 

ІІ. ПЕРЕЛІК МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ,

ЯКІ ДІЮТЬ У 2017 РОЦІ

 

 1. Програма інформаційного забезпечення діяльності Жидачівської міської ради на 2016 – 2018 роки.
 2. Програма промоції м. Жидачева на 2016 – 2018 роки.
 3. Програма благоустрою м. Жидачева на 2016 – 2020 роки.
 4. Програма функціонування та розвитку вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності у м. Жидачеві, на 2016 – 2018 роки.
 5. Програма охорони навколишнього природного середовища м. Жидачева на 2016– 2020 роки.
 6. Програма «Питна вода Жидачева» на 2016 – 2020 роки.
 7. Програма поліпшення становища дітей, які проживають на території м. Жидачева, на 2016 – 2020 роки.
 8. Програма зайнятості населення міста Жидачева на 2016 – 2020 роки.
 9. Програма проведення реабілітаційних заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями, які проживають на території міста Жидачева на 2016 – 2020 роки.
 10. Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у м. Жидачеві на 2016–2018 роки.
 11. Програма співпраці з містами-партнерами м. Жидачева на 2016 – 2018 роки.
 12. Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Жидачеві на 2016 – 2020 роки.
 13. Програма розвитку культури у м. Жидачеві на 2016 – 2018 роки.
 14. Програма розвитку електронного урядування у Жидачівській міській раді на 2016 – 2017 роки.
 15. Програма розвитку органів самоорганізації населення у місті Жидачеві на 2015 – 2019 роки.
 16. Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2013 – 2017 роки.
 17. Програма охорони правопорядку на території міста Жидачева на 2015 – 2018 роки.
 18. Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Жидачеві на 2011 – 2017 роки.
 19. Програма розвитку туризму у місті Жидачеві на 2017 – 2020 роки.
 20. Програма соціального захисту та охорони здоров’я населення м. Жидачева на 2016 – 2020 роки.
 21. Програма військово-патріотичного виховання молоді міста Жидачева та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017 – 2019 роки.
 22. Комплексна Програма попередження надзвичайних ситуації та забезпечення пожежної і техногенної без-пеки на території м. Жидачів на 2017 – 2019 роки

Секретар міської ради                                                       О.Лешков’ят

 

 

 


 

 

 

 

 

ДОДАТОК 1

до Програми соціально-економічного

та культурного розвитку міста Жидачева

                                                                                             на 2017 рік

 

 

П О К А З Н И К И

фінансування заходів Програми соціально – економічного та

культурного розвитку міста Жидачева на 2017 рік і міських

цільових програм за кошти міського бюджету у 2017 році

 

з/п

Назва цільової програми та заходи для її реалізації

Видатки на фінансування заходів Програми, тис. грн

міський бюджет

інші джерела

усього

загальний фонд

спеціальний

фонд

 

 

1

2

3

4

5

 

1.

 

Програма благоустрою міста Жидачева на 2016 – 2020 роки

3755

3350

80

325

 

1.1.

- на благоустрій

3200

3200

 

 

 

1.2.

- утримання вуличного освітлення

150

150

 

 

 

1.3.

- чистка каналізацій та проведення робіт по її влаштуванню (вибірково)

300

 

300

 

1.4.

- вилов безпритульних тварин

25

 

25

 

1.5.

- виготовлення проектно-кошторис-ної документації електропостачання мікрорайону «За лікарнею»

80

80

 

2.

 

Програма охорони навколишньо-го природного середовища міста Жидачева на 2016 – 2020 роки

3092,5

1821,0

1271,5

 

2.1.

- каналізування вулиць, в т.ч.:

1 821,0

 

 

 

2.1.1

   вул. Шашкевича

998,5

998,5

 

 

 

2.1.2

   мікрорайон "Прибережний"

350,0

350,0

 

 

 

2.1.3

мікрорайон "За переїздом"

372,5

372,5

 

 

 

2.1.4

виготовлення проектно-кошторис-ної документації

100,0

100,0

 

 

 

2.2.

- охорона та раціональне викорис-тання земель, будівництво дамби мікрорайону «За лікарнею»

910

 

 

910

 

2.3.

- безпечне поводження з відходами, придбання сміттєвоза

210

 

 

210

 

2.4.

- припинення   втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі

151,5

 

 

151,5

3.

 

Програма функціонування та роз-витку вулиць і доріг, що перебу-вають у комунальній власності у м. Жидачеві, на 2016 – 2018 роки

7569,5

3100,0

3476,2

993,3

3.1.

- капітальний ремонт вул.Деревянка (від вул. Мазепи до вул. Грушевсь-кого)

1163,1

1163,1

 

3.2.

- капітальний ремонт вл.Деревянка (від вул. Мазепи до вул. Шашке-вича)

1223,1

1223,1

 

3.3.

- капітальний ремон вул. Княжий Брід

1030,0

1030,0

 

3.4.

- виготовлення проектно-кошторис-ної документації капремонту доріг і тротуарів

60,0

60,0

 

3.5.

- поточний ремонт доріг та тротуарів

3100,0

3100,0

 

3.6.

- капітальний ремонт вул. Вокзальна

993,3

993,3

4.

 

Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статут-них фондів на 2013 – 2017 роки

510

90

420

 

 

4.1.

- відшкодування різниці в тарифах Жидачівському МВУКГ

90

90

 

 

 

4.2.

- придбання спецтехніки для кому-нальних підприємств

420

420

 

5.

 

Програма інформаційного забезпе-чення діяльності Жидачівської міської ради на 2016 – 2018 роки

88,0

85,5

 

2,5

5.1.

- систематичний випуск інформацій-ного бюлетеня Жидачівської міської ради «Удеч сьогодні»

15,0

15,0

 

 

5.2.

- обслуговування офіційного сайту Жидачівської міської ради

1,5

1,5

 

 

5.3.

- оновлення існуючих та встановлен-ня у громадських місцях нових інфо-рмаційних стендів (не менше двох)

6,5

4

 

2,5

5.4.

- оновлення матеріально-технічної забезпеченості міської ради для висвітлення її діяльності (інформаці-йна біжуча стрічка, відеореєстратор, камера і програмне забезпечення для відео запису сесій)

65,0

65,0

 

 

6.

 

Програма розвитку фізичної ку-льтури і спорту у м. Жидачеві на 2016 – 2020 роки

66

26

40

 

6.1.

- проведення міських змагань та спа-ртакіад з різних видів спорту серед населення міста Жидачева

16

16

 

 

6.2.

- підготовка команд міста до участі у районних, обласних та всеукраїнсь-ких змаганнях

10

10

 

 

6.3.

- влаштування спортивних майдан-чиків

40

40

 

7.

 

Програма поліпшення становища дітей, які проживають на терито-рії м.Жидачева, на 2016 – 2020 рр.

110

70

40

 

 

7.1.

- придбання подарунків

10

10

 

 

7.2.

- влаштування дитячих майданчиків

40

 

40

 

 

7.3.

- субвенція центру творчості для дітей та молоді

60

60

 

8.

 

Програма зайнятості населення м. Жидачева на 2016 – 2020 роки

55

 

 

 

8.1.

- організація громадських робіт з благоустрою міста

55

 

 

9.

 

Програма соціального захисту та охорони здоров’я населення м. Жидачева на 2016 – 2020 роки

318

230

80

8

9.1.

- надання одноразової грошової ма-теріальної допомоги та допомоги на поховання

90

90

 

 

 

9.2.

- допомога учасникам АТО та їх родинам

120

120

 

 

 

9.3.

- субвенція Жидачівській централь-ній районній лікарні для придбання обладнання

80

80

 

 

9.4.

- фінансова підтримка ГО неповносправних осіб

20

20

 

 

 

9.5.

- соціальна допомога

 

5

 

9.6.

- організація та проведення культур-них, розважальних, спортивних, освітніх заходів для осіб з обмеже-ними фізичними можливостями

 

3

10.

Програма промоції м. Жидачева на 2016 – 2020 роки

30

30

 

 

 

10.1.

- розроблення і випуск промоційних матеріалів

6

 

6

 

 

 

10.2.

- розроблення і випуск промоційної поліграфічної продукції

5

5

 

 

 

10.3.

- розроблення і випуск промоційної сувенірної продукції

10

10

 

 

 

10.4.

- розроблення і випуск промоційної аудіовізуальної продукції

3

3

 

 

 

10.5.

- розроблення і виготовлення Інвестиційного паспорта міста Жидачева

6

6

 

 

11.

Програма «Питна вода Жидачева» на 2016 – 2020 роки

773,0

753,0

20

 

11.1.

- реконструкція системи водопоста-чання

300

300

 

 

11.2.

- заміна водопроводів на вулицях Партицького і Мазепи

453,5

453,5

 

 

11.3.

- упровадження станції (установок) доочищення питної води

 

20

12.

Програма надання фінансової під-римки громадським організаціям на реалізацію соціально-культур-них проектів у м. Жидачеві на 2016 – 2018 рр.

60

60

 

 

 

12.1.

- громадський бюджет для реалізації мікропроектів, влаштування громадських просторів

60

60

 

 

13.

Програма проведення реабілітаці-йних заходів для осіб з обмежени-ми фізичними можливостями, які проживають на території м. Жидачева на 2016 – 2020 роки

70

70

 

 

 

13.1.

- влаштування пандусів та зручних пішохідних переходів

70

 

70

14.

Програма співпраці з містами-партнерами м. Жидачева на 2016 – 2018 роки

29,2

28,5

 

0,7

 

14.1.

- організація ділових зустрічей з пре-дставниками офіційних делегацій у місті Жидачеві

2,0

1,3

 

 

0,7

 

14.2.

- організація перебування офіційних делегацій у м. Жидачеві (проживання, харчування)

13,0

13,0

 

 

 

14.3

- організація ознайомчих і пізнаваль-них турів-екскурсій для представни-ків офіційних делегацій по місту Жидачеву, по Львівській області, по історичних місцях та інших областях України (транспортні послуги)

9,0

9,0

 

 

 

14.4.

- придбання сувенірів, подарунків, промоційної продукції

4,0

4,0

 

 

 

14.5.

- інші заходи, здійснені в рамках реалізації Програми (послуги турис-тичних гідів, послуги щодо письмо-вого та усного перекладів тощо)

1,2

1,2

 

 

15.

Програма розвитку культури в м. Жидачеві на 2016-2018 роки

40

 

40

 

15.1.

- відзначення державних свят, Дня міста, вшанування   памяті Героїв тощо

40

 

40

16.

Програма розвитку електронного урядування у Жидачівській міській раді на 2016 – 2017 роки

115

115

 

 

 

16.1.

- запровадження електронного документообігу

45

45

 

 

 

16.2.

- здійснення підготовчих робіт та впровадження Системи поіменного голосування

30

30

 

 

 

16.3.

- придбання ліцензійного програм-ного продукту

40

40

 

 

17.

Програма розвитку органів само-організації населення у місті Жидачеві на 2015 – 2019 роки

30

 

30

18.

Програма охорони правопорядку на території міста Жидачева на 2015 – 2018 роки

40

 

40

19.

Програма будівництва (придбан-ня) доступного житла у м. Жида-чеві на 2011 – 2017 роки

20

 

20

20.

Програма розвитку туризму у місті Жидачеві на 2017 – 2020 роки

60

60

 

 

21.

Програма військово-патріотично-го виховання молоді м. Жидачева та участі населення міста у захо-дах з оборонної роботи на 2017 – 2019 рр.

140

50

90

 

21.1.

- сприяння в організації та проведен-ні в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах міста навчально-польових зборів та інших заходів

20

 

20

 

21.2.

- організація та проведення військо-во-медичних польових вишколів з учнями та молоддю міста на базі тренувального комплексу

30

 

30

 

21.3.

- обладнання кімнати для проведен-ня теоретичних та практичних заня-ть на міському стадіоні «Авангард»

(придбання інфостендів, макети зброї, медичний інструмент, пневма-тичні гвинтівки та інші засоби)

50,0

50,0

 

 

 

21.4.

- організація та проведення міських змагань із військово-прикладних видів спорту на базі   міського стаді-ону «Авангард» із залученням гро-мадських організацій, волонтерів, військовослужбовців

30

 

30

 

21.5.

- видання друкованих наочних мате-ріалів (пам’яток, листівок, плакатів) та розповсюдження матеріалів на військово-патріотичну тематику

10

 

10

22.

Комплексна Програма попере-дження надзвичайних ситуації та забезпечення пожежної і техноге-нної безпеки на території м. Жи-дачів на 2017 – 2019 роки

35,0

 

35,0

 

22.1.

- ремонт, заміна та встановлення вуличних пожежних гідрантів, пе-ревірка стану протипожежного во-допостачання, встановлення покаж-чиків пожежних гідрантів, фарбу-вання люків колодязів пожежних гідрантів

10,0

 

10,0

 

22.2.

- здійснення дієвих заходів щодо забезпечення безпечного проїзду транспортних засобів автомобіль-ними шляхами м. Жидачева   в умо-вах ускладнення метеорологічної обстановки

10,0

 

10,0

 

22.3.

- забезпечення спеціальним одягом, спорядженням та аварійно-рятува-льним обладнанням, утримання аварійно-рятувальної техніки

1,0

 

1,0

 

22.4.

- забезпечення паливно-мастиль-ними матеріалами на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних робіт

8,0

 

8,0

 

22.5.

- визначення рівня розвитку небез-печних екзогенних геологічних про-цесів, а саме, - явищ просідання та провалів земної поверхні централь-ної частини міста, явища суфозії, зсувних процесів, карсту, заболо-чення, вивчення їх специфіки, механізму та динаміки

5,0

 

5,0

 

22.6.

- забезпечення проведення компле-ксних навчань та тренувань міських служб цивільного захисту

1,0

 

1,0

23.

 

Членські внески за участь в Асоціації міст України та громад

3,5

3,5

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

до Програми

П А С П О Р Т

Програми соціально-економічного та культурного розвитку

міста Жидачева на 2017 рік

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

2.

Підстава розроблення Програми

На виконання Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева, затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від 20.01.2012 р. № 353

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

4.

Співрозробники Програми

 

 

5.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет

6.

Учасники Програми

Міські комунальні підприємства, громадські організації

7.

Термін реалізації Програми

2017 рік

8.

 

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

9089,2 тис. грн

 

9.1.

коштів міського бюджету

8983,5 тис. грн

 

9.2.

коштів інших джерел

105,7 тис. грн

 

 

                      

 

 

 
Затвердження Програми військово- патріотичного виховання молоді міста Жидачева та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017 - 2019 роки Друк
Вівторок, 03 січня 2017, 15:17

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

12 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я

22.12.2016                                                       № 231                                                 м. Жидачів  

Про затвердження Програми військово-

патріотичного виховання молоді міста

Жидачева та участі населення міста у

заходах з оборонної роботи на 2017 - 2019

роки

З метою утвердження у дітей та молоді міста Жидачева патріотизму, формування національноїчної гідності, готовності до захисту Вітчизни, поваги до Українського Війська, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. 1.Затвердити Програму військово-патріотичного виховання молоді міста Жидачева та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017 – 2019 роки (додається).
 2. 2.Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджеті м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
 3. 3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Міський голова                                                               В.Левко

 

 

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від 22.12.2016 р. № 231

 

 

 

П Р О Г Р А М А

військово-патріотичного виховання молоді міста Жидачева

та участі населення міста у заходах з оборонної роботи

на 2017 – 2019 роки

 

                  

1. Зміст проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

 

            Програма військово-патріотичного виховання молоді міста Жидачева та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017 – 2019 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Указу Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 „Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. № 1400-р „Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік”, листів Міністерства освіти і науки України від 31.07.2015 р. № 1/9-365 „Про кошти на проведення заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді” і від 24.06.2015 р. № 1/9-302 „Щодо протидії пропаганді сепаратизму та українській ідеології в системі освіти”.

            На теперішньому етапі розвитку українського суспільства найважливішим постає проблема створення сучасних, боєздатних, професійно підготовлених Збройних Сил України, які б за своєю структурою, чисельністю і забезпеченістю відповідали покладеним на них завданням і стандартам збройних сил провідних країн світу.

Результати цієї роботи будуть залежати насамперед від розвитку у молоді мотивації до військової служби, утвердження патріотизму, формування національної гідності, готовності до захисту Вітчизни. Адже військово-патріотичне виховання є складовою частиною формування у молоді моральних, психологічних, фізичних і професійно-військових якостей, необхідних для збройного захисту держави.

Прийняття Програми обумовлено необхідністю реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на всебічну підготовку молоді до служби у Збройних Силах України та на створення механізмів дієздатної територіальної оборони й відновлення принципів захисту цивільного населення.

 

2. Мета Програми

 

Метою Програми військово-патріотичного виховання молоді міста Жидачева та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017 – 2019 роки є:

-          виховання дітей та молоді в дусі поваги до Українського Війська, відповідального ставлення до обов’язку захисника Вітчизни, формування в юного покоління патріотичної свідомості та національної гідності;

-          удосконалення навчання молоді основам військової справи і тактичної медицини;

-          сприяння поширенню бойових і парамілітарних традицій, характерних українській нації;

-          узгодження дій Жидачівської міської ради, Жидачівського районного комісаріату і відповідних органів виконавчої влади усіх рівнів щодо цілеспрямованої підготовки молоді м. Жидачева до захисту України;

-          створення системи взаємодії Жидачівської міської ради з громадськими організаціями патріотичного спрямуванн та ветеранськими спільнотами.

 

3. Шляхи і засоби досягнення мети

 

Досягнення мети можливе шляхом системної реалізації запланованих завдань протягом 2017 – 2019 років та проведення заходів із військово-патріотичної роботи із залученням усіх верств населення міста Жидачева.

Військово-патріотична робота буде здійснюватися трьома шляхами:

 1. 1)прикладний напрямок (проведення військово-медичних вишколів, польових зборів і теоретичних навчань);
 2. 2)медійний напрямок (соціальна реклама певної тематики у місцевій пресі та соціальних мережах);
 3. 3)культурно-просвітницький напрямок (організація благодійних та мистецьких заходів, просвітних акцій, зустрічей з ветеранами визвольних змагань).

 

 1. Завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

-          сприяння формуванню у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту цілісності, незалежності та національних інтересів України;

-          сприяння та участь у вихованні соціальної активності молоді, вихованні її на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського народу;

-          сприяння формуванню здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної ситуації в країні, уміння на цій основі самостійно й адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі та світі, свою роль і місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни;

-          сприяння удосконаленню педагогічних форм і методів навчання молоді основам військової справи;

-          сприяння формуванню прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;

-          участь в заходах та сприяння підвищенню престижу військової служби, військової професійної орієнтації молоді, формуванню і розвитку мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;

-          сприяння реалізації заходів, спрямованих на популяризацію проходження військової служби за контрактом;

-          узгодження дій Жидачівської міської ради з Жидачівським районним комісаріатом, правоохоронними органами, силами цивільного захисту щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни.

 

5. Заходи Програми та орієнтовні обсяги фінансування заходів  

 

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування
за роками

(тис. грн)

Загальні обсяги фінансу

вання

(тис. грн)

 

2017

 

2018

 

2019

 

 1. 1.Розроблення науково-практичної методології аспектів військово-патріотичного виховання

1.1.

Надання методичної допомоги за-гальноосвітнім, професійно-техніч-ним закладам з вивчення предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання

Жидачівський РВК, відділ освіти Жида-чівської РДА, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти міста

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

1.2.

Проведення науково-практичних се-мінарів, конференцій   за участю пе-дагогічних працівників із питань викладання предмета «Захист Віт-чизни» та організації військово-па-тріотичного виховання учнів у зага-льноосвітніх та професійно-техніч-них навчальних закладах міста

Відділ освіти РДА, Жидачіівський РВК

ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти міста

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

               Разом за підрозділом 1

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2. Організація військово-патріотичного виховання у навчальних закладах

2.1.

Організація проведення у навчаль-нихзакладах тематичних заходів, присвячених пам’яті загиблих, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність України

Відділ освіти Жидачівської РДА

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти міста

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

2.2.

Сприяння в організації та проведен-ні у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах міста навчально-польових зборів та інших заходів

Відділ освіти РДА

ЖидачівськийРВК,

ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти міста

 

15,0

 

15,0

 

15,0

 

45,0

Разом за підрозділом 2

15,0

15,0

15,0

45,0

 

3. Військова, психологічна та медична підготовка юнаків

до служби в лавах Збройних Сил України та інших військових формуваннях

 

3.1.

Організація та проведення війсь-ково-медичних польових вишколів з учнями та молоддю міста на базі тренувального комплексу

Відділ освіти РДА

Жидачівський РВК

ГО «Народний легі-он» та інші громадські спільноти міста

 

15,0

 

20,0

 

25,0

 

60,0

3.2.

Обладнання кімнати для проведен-ня теоретичних та практичних занять на міському стадіоні «Аван-гард» (придбання інфостендів, ма-кети зброї, медичний інструмент, пневматичні гвинтівки, інші засоби)

Жидачівська міська рада, відділ освіти РДА, Жидачівський РВК, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

80,0

 

90,0

 

100,0

 

270,0

3.3.

Організація та проведення міських змагань із військово-прикладних ви-дів спорту на базі міського стадіону «Авангард» із залученням громадсь-ких організацій, волонтерів, військовослужбовців

Відділ освіти РДА

Жидачівський РВК, Жидачівська міська рада, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

10,0

 

15,0

 

20,0

 

45,0

Разом за підрозділом 3

105,0

125,0

145,0

375,0

 

4. Популяризація військової служби в суспільстві,

створення позитивного іміджу української армії в засобах масової інформації

4.1.

Організація роботи щодо висвітлен-ня у засобах масової інформації за-ходів, спрямованих на посилення військово-патріотичного виховання молоді, формування справжніх ду-ховних цінностей, національної свідомості

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, Жидачівська РЦБС, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

4.2.

Організація роботи щодо створення відповідних тематичних рубрик та публікації матеріалів про воїнів- учасників антитерористичної опера-ції, членів їх сімей та активістів гро-мадських організацій, волонтерів

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, Жидачівська РЦБС, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

4.3.

Висвітлення заходів Програми на офіційному веб-сайті Жидачівської міської ради та на сторінках видань комунальних друкованих ЗМІ

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, Жидачівська РЦБС, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Разом за підрозділом 4

0,0

0,0

0,0

0,0

 

5. Організація взаємодії з громадськими

та волонтерськими організаціями і релігійними конфесіями

5.1.

Організація та проведення тематичних семінарів за участю громадських та волонтерських організацій військово-патріотичної спрямованості

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, Жидачівська РЦБС, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

5.2.

Організація молодіжних акцій, флешмобів, спрямованих на популяризацію патріотичного виховання молоді

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, Жидачівська РЦБС, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Разом за підрозділом 5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

6. Проведення культурно-мистецьких

та спортивних заходів під час організації роботи з військово-патріотичного виховання молоді

6.1.

Організація та проведення благодійних концертів, вечорів та інших заходів з метою популяризації патріотичного виховання молоді

МБК «Папірник»,

Жидачівська РЦБС,  

ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

6.2.

Сприяння в організації та проведен-ні змагань і турнірів з важкої атле-тики, боксу, вуличної гімнастики, рукопашного бою, карате, та спортивного туризму

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, ГО «Народний легіон»

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Разом за підрозділом 6

0,0

0,0

0,0

0,0

 

7. Створення нових та підтримання у належному стані

існуючих культурно-історичних об`єктів патріотичної спрямованості

7.1.

Сприяння встановленню меморіальних відзнак воїнам, що загинули у боротьбі за Незалежність і територіальну цілісність України

Жидачівська міська рада

Відділ освіти РДА

Жидачівський РВК

ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

7.2.

Залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни

Жидачівська міська рада, Відділ освіти РДА, Жидачівський РВК, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

Разом за підрозділом 7

0,0

0,0

0,0

0,0

 

8. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади з органами   військового управління, правоохоронними органами, силами цивільного захисту населення з питань військово-патріотичного виховання

8.1.

Організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань «круглих столів» з питань військово-патріотичного виховання із залученням представників громадських військово-патріотичних організацій за участю представників місцевих органів виконавчої влади, органів військового управління,   правоохоронних органів, сил цивільного захисту населення

Жидачівська міська рада

Відділ освіти РДА

Жидачівський РВК

ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

8.2.

Видання друкованих наочних матеріалів (пам’яток, листівок, плакатів) та розповсюдження матеріалів на військово-патріотичну тематику

Жидачівська міська рада, Жидачівський РВК, ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

 

5,0

 

5,0

 

5,0

 

15,0

8.3.

Організація та проведення тематичних зустрічей військовослужбовців Збройних Сил України та ветеранів визвольних змагань ХХ століття із молоддю міста

Жидачівська міська рада

Відділ освіти РДА

Жидачівський РВК

ГО «Народний легіон» та інші громадські спільноти

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за підрозділом 8

5,0

5,0

5,0

15,0

Разом за Програмою

125,0

145,0

165,0

435,0

 

6. Результати, очікувані від виконання Програми

 

Виконання Програми дозволить всебічно забезпечити заходи допризовної підготовки, підвищити якість військово-патріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій, сформувати у свідомості юнаків необхідність захисту держави.

 

7. Етапи та строки виконання Програми

 

            Виконання Програми та реалізація її заходів планується у три етапи:

-                      І-й етап протягом 2017 року;

-          ІІ-й етап протягом 2018 року;

-          ІІІ-й етап протягом 2019 року.

 

 

8. Обсяги і джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік), коштів районного, обласного, державного бюджетів, залучених коштів міжнародних організацій, власних коштів юридичних та фізичних осіб-співвиконавців Програми, вкладів вітчизняних та іноземних спонсорів, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у додатку 1, що є невід’ємною частиною цієї Програми.

Сума коштів, призначених для реалізації Програми за рахунок цільових коштів міського бюджету, щорічно з врахуванням пропозицій постійних комісій міської ради затверджується на сесії Жидачівської міської ради.

 

9. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій та з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

Інформація про хід виконання Програми щороку заслуховується на сесії міської ради.

За необхідністю Програма може бути скоригована відповідним рішенням Жидачівської міської ради.

 

 

 

            Секретар міської ради                                                         О.Лешков’ят

 

 


 

 


ДОДАТОК 1 до Програми

 

ПОТРЕБА

в обсягах фінансування заходів на виконання Програми військово-патріотичного виховання молоді мімта Жидачева

та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017-2019 роки

 

 

dod-231

 

 

 

 

 

 


ДОДАТОК 2 до Програми

П А С П О Р Т

Програми військово-патріотичного виховання молоді міста Жидачева

та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017-2019 роки

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради,Жидачівський РВК,ГО «Народний легіон»

2.

Підстава розроблення Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування»

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради,Жидачівський РВК,ГО «Народний легіон

4.

Співрозробники Програми

Жидачівський РВК,ГО «Народний легіон»

5.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

6.

Учасники Програми

Жидачівська міська рада, Жидачівська РДА, навчальні заклади міста, Жидачівський РВК, комунальні служби міста , громадські організації

7.

Термін реалізації Програми

2017 – 2019 роки

8.

 

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

міський бюджет, інші, передбачені законом, джерела фінансування

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

435,0 тис. грн

9.1.

коштів міського бюджету

150,0 тис. грн

9.2.

коштів інших джерел

285,0 тис. грн

 
Затвердження Комплексної програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Жидачева на 2017-2019 роки Друк
Вівторок, 03 січня 2017, 15:16

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

12 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я


22.12.2016                                                       № 232                                             м. Жидачів

 

Про затвердження  Комплексної програми

попередження   надзвичайних  ситуацій  та

забезпечення пожежної і техногенної безпеки

на території м. Жидачева на 2017-2019 роки  


З метою забезпечення державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення шукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 р. № 308 „Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та їх наслідків”, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Комплексну програму попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Жидачева на 2017 – 2019 роки (додається).
 2. Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджеті м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань житлово-комунального господарства та екології і з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 4. Міський голова                                                               В.Левко

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від 22.12.2016 р. № 232

 

 

                                                                                       Додаток

до рішення міської ради

від

Комплексна програма

попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної

і техногенної безпеки на території м. Жидачів

   на 2017-2019 роки

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконком міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Кодекс цивільного захисту;

Постанови Кабінету Міністрів України:

‑ від 15.02.1999 № 192 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях”;

- від 29.03.2001 № 308 „Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та їх наслідків”;

- від 19.08.2002 № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”;

- від 16.02.1999 №174 “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”.

3.

Розробник програми

Жидачівська міська рада

4.

Співрозробники програми

1  ДПРЧ-16 ГУ ДСНС України у Львівській області                                            

5.

Відповідальні виконавці програми

ДПРЧ-16 ГУ ДСНС України у Львівській області

Жидачівське виробниче управління комунального господарства,

МКГ « Жидачівводоканал»,

  

6.

Учасники програми

ДПРЧ-16 ГУ ДСНС України у Львівській області  

Жидачівське виробниче управління комунального господарства,

МКГ « Жидачівводоканал»,

7.

Термін реалізації програми

2017-2019 роки

7.1.

Етапи виконання програми(для довгострокових програм)

І етап: 2017 рік

ІІ етап 2018 рік

ІІІ етап 2019 рік

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Жидачівський міський бюджет та не бюджетні джерела фінансування, не заборонені законом

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,у тому числі:

35тис.грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

10тис. грн.

коштів інших джерел

25 тис. грн.

2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована програма

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення та ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту, Указу Президента України від 9 лютого 2001 року № 80/2001 “Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, Указу Президента України від 4 лютого 2003 року № 76/2003 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 року “Про стан техногенної та природної безпеки України” є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади.          

Актуальними є завдання забезпечення безпеки населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, що спричиняються небезпечними природними явищами: підтопленнями, зсувами, ураганами, буревіями, сильними опадами, градом, обледенінням. Також характерні для м. Жидачів надзвичайні ситуації техногенного характеру, а саме виявлення вибухо-небезпечних предметів часів першої та другої Світових війн.

3. Визначення мети програми

Метою комплексної програми є забезпечення державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки на території м. Жидачів та організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов для відпочинку населення міста Жидачева, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та     джерела фінансування; строки та етапи виконання програми

Досягнення вищезазначеної мети можливе при здійсненні впродовж 2017-2019 років комплексу заходів спрямованих на:

- запобігання виникнення та ліквідація і мінімізація можливих наслідків надзвичайних ситуацій на території міста Жидачів;

- забезпечення збереження життя та здоров’я населення міста Жидачів, збереження приватної та комунальної власності під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (подій) різноманітного характеру на території міста Жидачів;

- удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації;

- виконання заходів, спрямованих на навчання населення основам життєдіяльності, діям в екстремальних ситуаціях;

- здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Комплексної програми, становить                                 35тис.грн.   гривень.

Фінансування витрат на виконання заходів проводиться з міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту міста є:

1. Систематичне аналізування стану забезпечення техногенної та пожежної безпеки на об’єктах управління житлово-комунального господарства, на підприємствах, установах та організаціях. За результатами аналізу і з урахуванням даної програми розроблення комплексних планів заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій.

2. Здійснення координації над діяльністю управлінь, відділів та інших підрозділів міської ради щодо попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Жидачів.                                                                

3. Розроблення комплексу заходів та пропозицій щодо попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Жидачів до виконавчого комітету.    

4. Ремонт, заміна та встановлення вуличних пожежних гідрантів. Перевірка стану протипожежного водопостачання, встановлення покажчиків пожежних гідрантів, фарбування люків колодязів пожежних гідрантів.

5. З метою протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості, розташованих на території міста, приведення в робочий стан системи протипожежної автоматики та забезпечення їх належного функціонування.

6. Щорічне проведення для працівників органів виконавчої влади нарад, семінарів, оглядів - конкурсів з питань попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Жидачів.

7. Згідно із вимогами чинного законодавства здійснення періодичного контролю продукції, що реалізується через торгівельну мережу, на її відповідність вимогам пожежної безпеки.      

8. Організування проведення міського фестивалю дружин юних пожежних, змагань пожежно-прикладного спорту, а також змагань юних рятувальників “Школа безпеки“, забезпечення участі міських команд в заходах обласного рівня.

9. Проведення в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах заходів з питань безпеки життєдіяльності, дні цивільного захисту, зустрічі, лекції, тощо.

10. Забезпечення організації та контроль за проведенням паспортизації потенційно - небезпечних об’єктів і територій міста. Проведення ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів, ділянок підтоплення (катастрофічного затоплення), територій на яких є загроза виникнення небезпечних екзогенних геологічних процесів, об’єктів житлово-комунального господарства, що формують систему життєзабезпечення міста, складання і коригування їх переліку.

11 . Проведення пропаганди безпеки життєдіяльності серед населення міста, навчання громадян основам безпечної життєдіяльності через засоби масової інформації, соціальної реклами під час проведення масових заходів. Ініціювання розгляду та вирішення питання щодо виділення земельних ділянок для встановлення рекламних щитів відповідного інформаційного змісту.

12. Організація комплексних перевірок та оглядів-конкурсів захисних споруд цивільного захисту, розташованих на території м. Жидачів

13. Здійснення дієвих заходів щодо забезпечення безпечного проїзду транспортних засобів автомобільними шляхами м. Жидачів в умовах ускладнення метеорологічної обстановки.

14. З метою забезпечення високого рівня боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів, передбачення можливості їх забезпечення спеціальним одягом, спорядженням та аварійно-рятувальним обладнанням, утримання аварійно-рятувальної техніки.

15. Забезпечення паливно-мастильними матеріалами на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших рятувальних робіт.

16. Здійснення заходів щодо забезпечення медичних працівників, а також працівників ветеринарної медицини необхідними засобами індивідуального захисту та оснащенням для проведення невідкладних робіт в зоні епідемій, пандемій та епізоотїй.

17. Здійснення заходів та встановлення контролю за створенням локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого ураження та персоналу вищезазначених об’єктів у разі виникнення аварій.

18. Визначення рівня розвитку небезпечних екзогенних геологічних процесів, а саме, - явищ просідання та провалів земної поверхні центральної частини міста, явища суфозії, зсувних процесів, карсту, заболочення, вивчення їх специфіки, механізму та динаміки.

19. Забезпечення проведення комплексних навчань та тренувань міських служб цивільного захисту.

20. Здійснення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту.

         21. Здійснення обов’язкового оприлюднення подій надзвичайного характеру (пожеж, аварій, стихійних лих, ін.), матеріалів щодо їх попередження та вимог діючих нормативних документів, за попередньо поданою інформацією від органів Державної служби з надзвичайних ситуацій.

22. Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в м.Жидачів, на підприємствах, в установах та організаціях, розроблення за результатами аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей.

22. Забезпечення ведення щорічної звітності на підставі адміністративних даних про кількість пожеж та їх наслідки в м. Жидачів, на підприємствах, в установах та організаціях шляхом збирання, узагальнення та оброблення статистичних даних про пожежі та їх наслідки.

Реалізація основних завдань комплексної програми дасть змогу захистити населення і територію міста Жидачів, запобігати виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій, покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захистити навколишнє природне середовище та локалізувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Внаслідок підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб об’єктів, покращення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного дооснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку матеріальної бази для підготовки особового складу буде забезпечено повний обсяг заходів для реагування і попередження надзвичайних ситуацій і подій на території міста, оповіщення людей, зниження нещасних випадків та створення безпечних умов життя населення міста Жидачів.

У результаті виконання завдань комплексної програми створиться реальна можливість суттєво підвищити рівень безпеки людини і навколишнього середовища, їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів.

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів для завчасного виконання заходів цивільного захисту неможливе.

6. Напрями діяльності та заходи програми

         Напрями реалізації Комплексної програми зазначені у додатку 2.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Безпосередній контроль за здійсненням заходів, визначених комплексною програмою, покладається на ДПРЧ-16 ГУ ДСНС України у Львівській області, які раз на рік подають виконавчому комітету міської ради узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

.

За результатами здійснення заходів комплексної програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.

proektu-richen-2016-prog-mns-1

proektu-richen-2016-prog-mns-2

proektu-richen-2016-prog-mns-3

proektu-richen-2016-prog-mns-4

proektu-richen-2016-prog-mns-5

proektu-richen-2016-prog-mns-6


 
Bнесення змін у Програму благоустрою міста Жидачева на 2016–2020 роки Друк
Вівторок, 03 січня 2017, 15:15

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

12 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.12.2016                                                           № 233                                                м. Жидачів

 

Про внесення змін у Програму благоустрою

міста Жидачева на 2016–2020 роки

 

З метою уточнення обсягів фінансування заходів для реалізації Програми благоустрою міста Жидачева на 2016–2020 роки, затвердженої рішенням Жидачівської міської ради від 24.12.2015 р. № 31, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни Програму благоустрою міста Жидачева на 2016–2020 роки, затверджену рішенням Жидачівської міської ради від 24.12.2015 р. № 31, а саме додаток 1 до Програми викласти у новій редакції, що додається.
 2. Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджеті м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань житлово-комунального господарства та екології і з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

Міський голова                                                               В.Левко

dod-1-233

dod-2-233

 
Bнесення змін у Програму охорони навколишнього природного середовища міста Жидачева на 2016-2020 роки Друк
Вівторок, 03 січня 2017, 15:14

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

12 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.12.2016                                                           № 234                                                 м. Жидачів

Про внесення змін у Програму охорони

навколишнього природного середовища

міста Жидачева на 2016-2020 роки

            З метою уточнення обсягів фінансування заходів для реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища міста Жидачева на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Жидачівської міської ради від 24.12.2015 р. № 33, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни у Програму охорони навколишнього природного середовища міста Жидачева на 2016-2020 роки, затверджену рішенням Жидачівської міської ради від 24.12.2015 р. № 33, а саме додаток 1 до Програми викласти у новій редакції, що додається.
 2. Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань житлово-комунального господарства та екології і з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

Міський голова                                                              В.Левко

dod-234-1

dod-234-2

dod-234-3

dod-234-4

dod-234-5


 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 7 з 15