gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Міські програми
Bнесення змін у Програму співпраці з містами-партнерами міста Жидачева на 2016 – 2018 роки Друк
Вівторок, 03 січня 2017, 13:24

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

12 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.12.2016                                                           № 248                                                 м. Жидачів

 

Про внесення змін у Програму співпраці

з містами-партнерами міста Жидачева

на 2016 – 2018 роки

 

            З метою уточнення обсягів фінансування заходів для реалізації Програми співпраці з містами-партнерами міста Жидачева на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням Жидачівської міської ради від 24.12.2015 р. № 39, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни у Програму співпраці з містами-партнерами міста Жидачева на 2016 – 2018 роки, затверджену рішенням Жидачівської міської ради від 24.12.2015 р. № 39, а саме додаток 1 до Програми викласти у новій редакції, що додається.
 2. Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджеті м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій, гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення і з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

 

 

Міський голова                                                               В.Левко

dod-248


 
Зміни у Програму охорони навколишнього природного середовища м. Жидачева на 2016– 2020 роки Друк
Вівторок, 22 березня 2016, 16:11

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

6 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

17.03.2016                                                             № 98                                             м. Жидачів

 

Про внесення змін у Програму охорони

навколишнього природного середовища

міста Жидачева на 2016– 2020 роки

 

            З метою забезпечення захисту території індивідуальної житлової забудови „За лікарнею” від підтоплення водами р. Стрий, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. Внести зміни у Програму охорони навколишнього природного середовища міста Жидачева на 2016 – 2020 роки (надалі – Програма), затверджену рішенням Жидачівської міської ради від 24.12.2015 р. № 33, а саме:

1.1.   розділ 4 „Основні напрямки розв’язання завдань” доповнити абзацом дев’ятим в такій редакції „ – будівництво дамби для захисту індивідуальної житлової забудови (за територією лікарні) від підтоплення водами р. Стрий в м. Жидачеві”;

1.2.   пункт 2.3. додатку 1 до Програми викласти у новій редакції, що додається.

2.Відділу фінансів і бюджету Жидачівської міської ради здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань житлово-комунального господарства та екології і з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

Міський голова                                                   В.Левко

 

 


ДОДАТОК

 

до рішення Жидачівської міської

ради від 17.03.2016 р. № 98

 

 

З А Х О Д И

на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища

міста Жидачева на 2016-2020 роки

 dod-98

Секретар міської ради                                                                                            О.Лешков’ят

 
Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жидачева на 2016 рік Друк
П'ятниця, 29 січня 2016, 13:04

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

3 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.12.2015                                                          № 23                                         м. Жидачів

 

Про затвердження Програми соціально-економічного

та культурного розвитку міста Жидачева на 2016 рік

 

З метою забезпечення комплексного розвитку міста Жидачева, відповідно до Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, відповідно до Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева, затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від 20.01.2012 р. № 353, керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Жидачева на 2016 рік (додається).
 2. Доручити виконавчому комітетові Жидачівської міської ради забезпечити виконання основних пріоритетних напрямків та завдань для досягнення цілей і показників Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жидачева на 2016 рік (надалі – Програми) і цільових програм та подавати міській раді звіти про хід та результати їх виконання.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Жидачівської міської ради.

 

            

 

Міський голова                                                         В.Левко

 

 

 

ДОДАТОК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від 24.12.2015 р. № 23

 

 

П Р О Г Р А М А

соціально-економічного та культурного розвитку

міста Жидачева на 2016 рік

 

 

ВСТУП

 

Основою розроблення Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жидачева на 2016 рік (надалі – Програма) є Конституція України, Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 „Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Програма є документом, у якому на основі аналізу розвитку міста визначаються цілі та пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2016 рік та заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян.

Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв’язання соціально-економічних проблем.

Підставою для розроблення Програми є Стратегічний план економічного розвитку міста Жидачева, затверджений рішенням Жидачівської міської ради від 20.01.2012 р. № 353, метою якого є вирішення проблем місцевого економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності економіки міста, залучення інвестицій на територію міста, підвищення якості життя його мешканців.

 

 

І. ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЖИДАЧЕВА НА 2016 РІК

 

1.1. Розвиток економіки, малого і середнього підприємництва

та ринку житлово-комунальних послуг

 

1.1.1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій

 

Основні цілі Програми на 2016 рік:

 

-          сприяння відновленню економічного зростання, що стане базовою передумовою для розв’язання гострих соціальних проблем та загального підвищення добробуту населення;

-          створення передумов для розвитку бізнесу;

-          регулювання земельних відносин;

-          надання в оренду комунального майна;

-          сприяння створенню нових робочих місць.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість залучених інвестицій;

-          кількість зареєстрованих нових суб’єктів господарювання;

-          обсяг виробництва продукції;

-          обсяг експорту;

-          обсяг реалізації товарів, послуг тощо;

-          кількість створених нових робочих місць;

-          кількість приміщень наданих в оренду.

Основні завдання та заходи Програми на 2016 рік:

-          сприяння залучення інвестицій, шляхом розроблення оновленого інвестиційного паспорта міста та створення інвестиційного сайту;

-          сприяння у відновленні виробничої діяльності публічного акціонерного товариства „Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат”;

-          створення сприятливих умов для започаткування бізнесу (своєчасний перегляд дозвільних регламентів, розроблення та вдосконалення регуляторних актів);

-          усунення перешкод у веденні господарської діяльності (своєчасний розгляд документів дозвільного характеру, встановлення оптимальних ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та розмірів пайової участі у розвитку інфраструктури міста);

-          впорядкування вуличної торгівлі та влаштування місць для тимчасової торгівлі;

-          упорядкування відомостей про земельні ділянки, їх землекористувачів, створення реального банку землі;

-          надання приміщень комунальної власності в оренду для здійснення підприємницької діяльності;

-          забезпечення умов щодо створення нових робочих місць, легалізації робочої сили та виплат заробітної плати.

 

1.1.2. Розвиток ринку житлово-комунальних послуг та енергоефективності на міських комунальних підприємствах

 

Основні цілі Програми на 2016 рік:

 

-          покращення якості житлово-комунальних послуг шляхом покращення конкурентного середовища у комунальній сфері;

-          запровадження комплексу заходів з утримання території міста в належному стані;

-          впровадження оптимізованої схеми теплопостачання міста та перехід на індивідуальне опалення;

-          забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення;

-          впровадження заходів щодо утеплення будинків та квартир;

-          сприяння в організації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (надалі – ОСББ) та органів самоорганізації населення (надалі – ОСН);

-          призначення управляючих будинком за зверненням мешканців;

-          підвищення рівня розрахунків споживачами за надані житлово-комунальні послуги;

-          надання фінансової підтримки міським комунальним підприємствам та здійснення внесків до їх статутних фондів, надання коштів на погашення різниці в тарифах;

-          встановлення економічно обґрунтованих тарифів.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість укладених договорів на надання житлово-комунальних послуг;

-          протяжність відремонтованих трубопроводів водопостачання та водовідведення;

-          рівень оплати споживачами житлово-комунальних послуг;

-          кількість створених ОСББ та ОСН, затверджених старших по будинках та призначення управляючих;

-          протяжність збудованих трас трубопроводів водопостачання та водовідведення;

-          площа відремонтованих покрівель комунального житлового фонду;

-          площа відремонтованого асфальтно-бетонного покриття прибудинкових територій;

-          протяжність відремонтованих вулиць та доріг;

-          відсотки зелених насаджень міста;

-          протяжність реконструйованого зовнішнього освітлення вулиць;

-          кількість зекономлених енергоносіїв в натуральних показниках;

-          кількість встановлених майданчиків та контейнерів для збору твердих побутових відходів;

-          кількість будинків та квартир, у яких влаштовано індивідуальне опалення;

-          кількість будинків, які відмовились від сміттєпроводів;

-          кількість замінених дверей у під’їздах та підвалах;

-          кількість утеплених квартир та будинків.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2016 рік:

 

-          забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики;

-          проведення заходів згідно Програми щодо влаштування каналізаційної мережі по мікрорайонах міста із залученням мешканців;

-          проведення ремонту житлового фонду міста та благоустрою прибудинкових територій;

-          реалізація оптимальної схеми санітарної очистки міста згідно рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради від 19.02.2014 р. № 29 „Про затвердження схеми санітарної очистки території міста Жидачева”;

-          у сфері поводження з відходами забезпечити поступове впровадження роздільного та контейнерного способу збору твердих побутових відходів, ліквідація будинкових сміттєпроводів;

-          догляд за зеленими насадженнями та збільшення площі зелених насаджень міста;

-          систематичний догляд за кладовищами та місцями поховань на території міста, впорядкування та огородження діючого міського кладовища;

-          забезпечення виконання Правил благоустрою території міста Жидачева;

-          проведення заходів з реконструкції зовнішнього освітлення міста Жидачева з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

-          залучення підприємств і підприємців до проведення заходів з благоустрою міста шляхом укладення договорів щодо благоустрою закріплених територій;

-          проведення робіт з ремонту вулиць міста;

-          впорядкування містобудівної документації;

-          поступовий перехід централізованого теплопостачання на індивідуальне та автономне опалення;

-          впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві міста (енергозберігаючі лампи, електрообладнання оптимальної потужності, утеплення приміщень, перехід на альтернативні види палива).

 

1.1.3. Становлення громадянського суспільства та підвищення ефективності дій

           Жидачівської міської ради

 

Основні цілі Програми на 2016 рік:

 

-          підвищення довіри до рішень Жидачівської міської ради та її виконавчого комітету;

-          зростання рівня участі громадян в управлінні життям і розвитком міста;

-          забезпечення вільного доступу громадян міста до інформації;

-          надання фінансової допомоги на реалізацію соціальних проектів розроблених громадськими організаціями;

-          розвиток інституту Старших по будинку, ОСББ та ОСН;

-          забезпечення належного розгляду звернень громадян;

-          впровадження механізму електронних звернень та електронних петицій.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість проведених громадських слухань, „круглих столів”, семінарів;

-          кількість органів самоорганізації населення;

-          кількість недержавних громадських організацій;

-          кількість випущених примірників інформаційного бюлетеня Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні”;

-          кількість щоденних відвідувань сайту міської ради;

-          сума коштів на фінансову допомогу громадським організаціям;

-          кількість Старших по будинках, створення ОСББ та ОСН;

-          кількість електронних звернень та електронних петицій.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2016 рік:

 

-          якісне надання адміністративних послуг, що надаються Жидачівською міською радою, її виконавчими комітетом та виконавчими органами;

-          щорічне оцінювання результатів діяльності службовців Жидачівської міської ради;

-          сприяння підвищенню кваліфікації працівників апарату Жидачівської міської ради;

-          сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства на території міста;

-          сприяння залученню громадян до управління містом через органи самоорганізації населення (об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків, квартальні, вуличні, будинкові комітети, Старші по будинках);

-          систематичний випуск інформаційного бюлетеня Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні”;

-          підтримка офіційного сайту Жидачівської міської ради;

-          залучення депутатів Жидачівської міської ради до участі в навчальних проектах;

-          участь у діяльності Асоціації міст України та Львівщини;

-          забезпечення доступу громади до інформації щодо діяльності Жидачівської міської ради та її виконавчого комітету;

-          протидія корупції та забезпечення верховенства права;

-          належний розгляд звернень громадян за принципом – „приязна міська рада”;

-          забезпечення надходження та належне реагування на електронні звернення і електронні петиції.

 

1.1.4. Підвищення конкурентоспроможності міста

 

Основні цілі Програми на 2016 рік:

 

-          підвищення ефективності використання місцевих ресурсів;

-          покращення інформаційного забезпечення та промоції міста;

-          забезпечення діяльності сайту для інвесторів;

-          створення логотипу міста та його гасла.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість укладених угод;

-          кількість підготовлених і поданих на конкурс проектів;

-          суми інвестицій;

-          обсяг реалізації продукції на експорт.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2016 рік:

 

-          підготовка нових та забезпечення реалізації укладених угод щодо розвитку міста;

-          проведення аналізу реалізації міської стратегії розвитку та співпраці з обласною і районною радами та районною державною адміністрацією;

-          підготовка переліків пріоритетних міських інвестиційних проектів, що потребують першочергової фінансової допомоги у 2016 році з державного, обласного та районного бюджетів;

-          реалізація заходів і проектів, спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку міста як прикордонної території, покращення екологічного стану, розвиток туризму тощо з метою активізації розвитку транскордонного співробітництва спільно з містами-партнерами;

-          організація конкурсу на визначення логотипу міста Жидачева та його гасла.

 

1.2. Людина і сталий розвиток

 

1.2.1. Розвиток трудового потенціалу

 

Основні цілі Програми на 2016 рік:

 

-          своєчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста та комунальних підприємств;

-          організація громадських робіт;

-          сприяння у створенні робочих місць;

-          сприяння у підготовці кадрів робітничих професій у ліцею, центрі зайнятості та підприємствах (перше робоче місце).

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          відсутність фактів затримки виплати заробітної плати;

-          кількість додатково створених робочих місць;

-          кількість осіб, залучених до громадських робіт;

-          демографічні показники;

-          підготовлено кадрів робітничих професій.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2016 рік:

 

-          забезпеченість бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету, коштами для виплати заробітної плати у розмірі 100 відсотків;

-          сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення за рахунок створення робочих місць та залучення до оплачуваних громадських робіт;

-          підтримка вразливих верств населення;

-          організація оплачуваних громадських робіт через Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства;

-          проведення стажування молоді на комунальних підприємствах міста.

 

1.2.2. Розвиток соціального захисту населення та охорони здоров’я

 

Основні цілі Програми на 2016 рік:

 

-      сприяння забезпеченню надання пільг та допомоги соціально незахищеним мешканцям (інваліди, діти-сироти);

-      втілення заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-      сприяння діяльності громадським організаціям інвалідів;

-      створення умов для діяльності аптек, об’єктів надання послуг для соціально незахищених осіб;

-      забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції на сході України (надалі – АТО) та членів їх родин, зокрема надання земельних ділянок.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість громадян, що отримали матеріальну допомогу;

-          кількість об’єктів, де влаштовано обладнання для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-          кількість аптек, об’єктів побуту, що взяли соціальні зобов’язання;

-          кількість учасників АТО, яким надано соціальні послуги та допомогу;

-          кількість наданих земельних ділянок для учасників АТО.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2016 рік:

 

-      впорядкувати списки громадян, що потребують соціальної допомоги, дітей-сиріт, багатодітних сімей;

-      контроль за виконанням рішень щодо забезпечення житлом дітей-сиріт;

-      реалізація Програми проведення реабілітаційних заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-      надання одноразової матеріальної допомоги, надання допомоги на поховання самотніх громадян;

-      організація обліку учасників АТО та мобілізованих військовослужбовців, надання необхідної допомоги.

 

1.2.3. Розвиток культури та туризму

 

Основні цілі Програми на 2016 рік:

 

-          забезпечення рівних можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей;

-          збереження і примноження культурних надбань;

-          створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян;

-          розбудова туристичної інфраструктури, повніше використання культурних і рекреаційних ресурсів міста;

-          відродження духовних цінностей українського народу;

-          збереження та адаптація нерухомої культурної спадщини до сучасних потреб суспільного життя;

-          відновлення статусу міста, яке має чудотворну ікону в рамках відзначення 610-річниці написання ікони Жидачівської Оранти;

-          сприяння формуванню та реалізації державної етнонаціональної політики, забезпеченню прав національних меншин, задоволення їх культурних потреб;

-          створення привабливого інвестиційного клімату для розвитку туристичної галузі, зокрема сентиментального і релігійного туризму;

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          проведені культурно-мистецькі та розважальні заходи;

-          відсоток охоплення населення гуртками художньої самодіяльності;

-          кількість взятих під охорону та зареєстрованих пам’яток культурної спадщини;

-          кількість об’єктів туристичної інфраструктури;

-          кількість туристів, що відвідали місто.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2016 рік:

 

-          проведення різноманітних культурно-масових заходів, в тому числі, приурочених до загальнодержавних і релігійних свят, Дня міста Жидачева та місцевих ювілейних дат, етнофестивалів;

-          проведення заходів з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства та Дня місцевого самоврядування;

-          створення міської експозиції історико-краєзнавчого характеру та розвитку паперової галузі міста у музеї історії та мистецтв Жидачівщини;

-          сприяння завершенню процедури затвердження історико-архітектурного опорного плану міста та охоронних зон об’єктів культурної спадщини;

-          створення міського центру з питань охорони пам’яток архітектури і містобудування, садово-паркового мистецтва та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць і розвитку туризму;

-          збереження існуючих та відтворення втрачених об’єктів культурної спадщини і збереження традиційного характеру середовища міста як історичного населеного місця;

-          сприяння реалізації Програми збереження і відродження культурної спадщини міста Жидачева та створення передумов для розвитку туризму;

-          проведення ремонту і часткової реставрації міського будинку культури „Папірник”;

-          створення презентаційних матеріалів про місто;

-          участь у виставкових та ярмаркових заходах з метою пропагування міста.  

 

1.2.4. Розвиток фізичної культури і спорту

 

Основні цілі Програми на 2016 рік:

 

-          сприяння якнайширшому залученню всіх верств населення до здорового способу життя;

-          підтримка фізичної культури і спорту серед інвалідів;

-          сприяння у розвитку спорту серед дітей, зокрема футболу, гандболу та важкої атлетики.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість населення залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

-          кількість влаштованих спортивних та дитячих майданчиків за місцем проживання і у місцях масового відпочинку населення;

-          забезпечення фінансуванням міських фізкультурно-спортивних програм.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2016 рік:

 

-          сприяння популяризації здорового способу життя та подолання стану байдужості до свого здоров’я та здоров’я нації;

-          сприяння впровадженню соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя та заборони усіх прямих та прихованих видів реклами алкоголю, тютюну, насильства;

-          залучення жителів міста до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

-          влаштування спортивних та дитячих майданчиків за місцем проживання і у місцях масового відпочинку населення;

-          проведення щорічного аматорського турніру з футболу серед команд міста присвяченого Дню міста;

-          сприяння проведенню щорічного юнацького регіонального турніру з футболу „Кубок Удеча”;

-          проведення робіт з реконструкції адмінбудинку та утримання міського стадіону „Авангард”;

-          сприяння розвитку силових видів спорту, придбання дитячих споруд для розміщення їх на дитячих майданчиках.

 

1.2.5. Охорона навколишнього природного середовища

 

Основні цілі Програми на 2016 рік:

 

-          поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;

-          підвищення рівня громадської свідомості з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічного виховання;

-          забезпечення підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

-          зменшення обсягу шкідливих викидів, що потрапляють у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення;

-          забезпечення діяльності в місті Жидачеві ландшафтного заказника місцевого значення „Базиївка” та дендропарку;

-          відродження статусу «місто коло річки»;

-          створення нових екологічних громадських просторів.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          збільшення площі зелених насаджень у місті;

-          кількість укладених договорів з юридичними та фізичними особами на вивезення твердих побутових відходів;

-          охоплюваність об’єктами берегоукріплення річки Стрий та захисними дамбами;

-          кількість будинків, підключених до централізованої каналізації.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2016 рік:

 

-          продовження робіт з будівництва в межах міста берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Стрий;

-          продовження робіт з будівництва побутової каналізації житлових масивів „За переїздом” та „Прибережний”;

-          сприяння продовженню робіт із спостереження за станом грунтів на території житлового масиву „Гора” та попередження провалів;

-          контроль за укладенням угод на вивіз відходів з усіма юридичними особами;

-          організація та проведення робіт із санітарної очистки міста і ліквідації стихійних сміттєзвалищ, профілактична робота з жителями міста, щодо поступового впровадження контейнерного способу збору твердих побутових відходів з активним використанням роздільного способу поводження з відходами;

-          активізація діяльності інспекції з благоустрою міста;

-          організація та проведення заходів з озеленення міста, благоустрою існуючих міських скверів;

-          вивчення протягом року досвіду міст-партнерів із країн Європейського Союзу щодо природоохоронної діяльності, стимулювання розвитку екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій і можливості їх впровадження в місті;

-          збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, включаючи посадки лісопаркових зон, зокрема, в урочищі „Біля бойні” (в межах відновлювальних зон екологічної мережі);

-          виконання заходів щодо утримання в місті Жидачеві ландшафтного заказника місцевого значення „Базиївка”;

-          розпочати роботи по створенню гідропарку на базі озера „Промінь”, зокрема влаштування пішохідної доріжки навколо озера;

-          зменшення масштабів деградації земель та подальше впорядкування земельних ділянок шляхом осушення;

-          виготовлення концепції дощової каналізації міста;

-          пошук альтернативних шляхів огрівання міських бюджетних установ;

-          придбання спеціальної техніки для міських комунальних підприємств.

 

ІІ. ПЕРЕЛІК МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ,

ЯКІ ДІЮТЬ У 2016 РОЦІ

 

 1. Програма інформаційного забезпечення діяльності Жидачівської міської ради на 2016 – 2018 роки.
 2. Програма промоції м. Жидачева на 2016 – 2018 роки.
 3. Програма благоустрою м. Жидачева на 2016 – 2020 роки.
 4. Про затвердження Програми функціонування та розвитку вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності у м. Жидачеві, на 2016 – 2018 роки.
 5. Програма охорони навколишнього природного середовища м. Жидачева на 2016– 2020 роки.
 6. Програма «Питна вода Жидачева» на 2016 – 2020 роки.
 7. Програма поліпшення становища дітей, які проживають на території м. Жидачева, на 2016 – 2020 роки.
 8. Програма зайнятості населення міста Жидачева на 2016 – 2020 роки.
 9. Програма проведення реабілітаційних заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями, які проживають на території міста Жидачева на 2016 – 2020 роки.
 10. Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у м. Жидачеві на 2016–2018 роки.
 11. Програма співпраці з містами-партнерами м. Жидачева на 2016 – 2018 роки.
 12. Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Жидачеві на 2016 – 2020 роки.
 13. Програма розвитку культури у м. Жидачеві на 2016 – 2018 роки.
 14. Програма розвитку електронного урядування у Жидачівській міській раді на 2016 – 2017 роки.

 

 

 

Секретар міської ради                                                     О.Лешковят

 
Програми соціального захисту та охорони здоров’я населення міста Жидачева на 2016 – 2020 роки Друк
Четвер, 28 січня 2016, 11:22

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

4 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01.2016                                                           55                                                м. Жидачів

 

Про затвердження Програми соціального

захисту та охорони   здоровя населення

міста Жидачева на 2016 – 2020 роки

 

З метою участі органу місцевого самоврядування в межах визначених законодавством України повноважень у соціальній підтримці осіб соціального ризику та усунення обмежень їх життєдіяльності, як одної із головних сфер суспільного життя, соціальній та матеріальній підтримці учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції і учасників добровольчих батальйонів, які мають довідку про безпосередню участь в зоні АТО, та членів їх сімей, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму соціального захисту та охорони здоров’я населення міста Жидачева на 2016 – 2020 роки (додається).
 2. Відділу фінансів і бюджету Жидачівської міської ради здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

 

Міський голова                                                        В.Левко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від 21.01.2016 р. № 55

 

 

П Р О Г Р А М А

соціального захисту та охорони здоровя населення міста Жидачева

на 2016 – 2020 роки

 

 

 1. Загальна частина

 

Програма соціального захисту та охорони здоров’я населення міста Жидачева на 2016 – 2020 роки (надалі – Програма) розроблена з врахуванням основних напрямків державної соціальної політики, як комплексу заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп територіальної громади м. Жидачева з метою забезпечення системного та комплексного підходу та вирішення питань соціального характеру із державними установами та громадськими організаціями міста. Програма розроблена на виконання Конституції України та законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про охорону здоров’я”, „Про фізичну культуру та спорт” та інших діючих законів у сфері соціальної політики.

 1. Опис та аналіз проблем, на розв’язання яких спрямовано Програму

Повноваженням Жидачівської міської ради як органу місцевого самоврядування є соціальний захист населення, захист законних інтересів громадян та охорона здоров’я мешканців територіальної громади міста. Це система комплексних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороби, інвалідності, старості, втрати годувальника, безробіття тощо). Не дублюючи функції управління праці та соціального захисту населення у Жидачівському районі, центру зайнятості населення тощо, Програма спрямована на соціальний захист мешканців міста, а саме на надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, котрі опинилися у скрутному матеріальному становищі (розмір допомоги визначається комісією з питань надання одноразової грошової матеріальної допомоги у кожному окремому випадку залежно від матеріального стану та складності проблеми заявника), надання одноразової грошової матеріальної допомоги мешканцям міста Жидачева – учасникам бойових дій у зоні антитерористичної операції і учасникам добровольчих батальйонів, які мають довідку про безпосередню участь в зоні АТО (надалі – учасники АТО) та членам їх сімей, соціальна підтримка та сприяння розвитку творчих здібностей дітей учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції, надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості населення як безробітна.

3.Мета і основні цілі Програми

     Основна мета Програми – участь органу місцевого самоврядування, в межах визначених законодавством України повноважень, у соціальній підтримці осіб соціального ризику та усунення обмежень їх життєдіяльності, як одної із головних сфер суспільного життя. Програма розрахована на період 2016 – 2020 років і має стати орієнтиром для формування спільних дій Жидачівської міської ради з державними установами та громадськими організаціями Жидачівського району з метою сприяння втілення правових, соціально-економічних та організаційних умов для усунення обмежень життєдіяльності, викликаних соціальними ризиками (хворобою, інвалідністю, старістю, втратою годувальника, безробіттям, тощо), сприяння підтримці соціального благополуччя населення.

              Основними цілями Програми є:

          здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень, надання адресної підтримки незахищеним верствам населення;

          забезпечення підтримки малозабезпечених сімей, учасників АТО та членів їх сімей;

          залучення до співробітництва з міською радою недержавних громадських організацій.

  4.Основні завдання Програми

   Основними завданнями Програми є:

           активна співпраця та партнерство в межах наданих повноважень з відповідними державними установами та громадськими організаціями в питаннях організації виконання державних програм у сфері соціальної політики та соціального захисту соціальних груп населення;

           забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення міста Жидачева;

           забезпечення надання грошової матеріальної допомоги мешканцям міста Жидачева – учасникам АТО та членам їх сімей;

           забезпечення соціальної підтримки дітей учасників АТО;

           забезпечення надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості населення як безробітна;

           забезпечення надання матеріальної допомоги на житлово-побутові потреби соціально незахищеним верствам населення;

           сприяння у роботі Жидачівської районної асоціації інвалідів та громадських організацій інвалідів, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян даної соціальної групи населення міста;

           соціально-правовий захист інвалідів, дітей-інвалідів, їх соціалізація, реабілітація та адаптація в місті;

           соціальна допомога особам з обмеженими фізичними можливостями;

           сприяння та активна участь у створенні умов для розвитку творчих здібностей для занять фізичною культурою і спортом для інвалідів та дітей-інвалідів;

           організація та проведення культурних, розважальних, спортивних, освітніх заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

           пропаганда соціальних засад охорони здоров’я – здорового способу життя з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян міста, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

   5.Очікувані результати реалізації Програми

    Виконання Програми сприятиме активній співпраці з державними установами та громадськими організаціями в питаннях соціального захисту та охорони здоров’я мешканців міста Жидачева, розширенню партнерських зв’язків з Жидачівською районною асоціацією інвалідів та громадськими організаціями інвалідів, учасниками АТО і учасниками волонтерського руху, що задоволить та узгодить потреби й інтереси громадян даної соціальної групи населення міста.

    Надання матеріальної допомоги дасть можливість зняти фінансову проблему незахищеним верствам населення міста Жидачева, що з різних причин перебувають у складному матеріальному становищі, хворим, що потребують дороговартісних життєво необхідних ліків та інші.

                Реалізація завдань Програми сприятиме соціальній адаптації інвалідів, дітей-інвалідів, реабілітації та соціалізації учасників АТО.

    6.Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію Програми

     Кількісними критеріями, що будуть свідчити про реалізацію Програми є:

             кількість громадян, які отримали одноразову грошову матеріальну допомогу;

             кількість мешканців міста Жидачева – учасників АТО і членів їх сімей, які отримали одноразову грошову матеріальну допомогу;

             кількість сімей учасників АТО, які охоплені соціально-пізнавальними заходами;

             кількість осіб з обмеженими фізичними можливостями, які взяли участь в організованих для них культурних, розважальних, спортивних, освітніх заходах.

     1. Фінансове забезпечення Програми

      

     Фінансування Програми та реалізація її заходів здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів міського бюджету у межах передбачених у бюджеті міста Жидачева на відповідний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

     Виділення коштів на реалізацію Програми буде здійснюватися щорічно відповідно до розподілу коштів на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на поточний рік, оскільки заходи Програми соціального захисту та охорони здоров’я населення міста Жидачева є складовою частиною заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста.

     Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у додатку 1, що є невід’ємною частиною цієї Програми.

      

     1. Контроль за реалізацією Програми

     Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії Жидачівської міської ради з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

        Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками громадських організацій, за їх згодою, ініціативними групами мешканців.

     Секретар міської ради                                                          О.Лешков’ят

      
     Програми розвитку електронного урядування у Жидачівській міській раді на 2016 – 2017 роки Друк
     Четвер, 28 січня 2016, 11:20

      

     ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

     м. Жидачів,   Львівської   області

      

     3 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 р.р.

      

     Р І Ш Е Н Н Я

      

     24.12.2015                                                           № 42                                                   м. Жидачів

      

     Про   затвердження Програми   розвитку

     електронного урядування у Жидачівській

     міській раді на 2016 – 2017 роки

     З метою формування ефективної системи муніципального управління, підвищення ефективності, відкритості та прозорості діяльності міської ради і надання можливості громадянам та суб’єктам господарювання отримувати електронні адміністративні послуги, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

      

     ВИРІШИЛА:

      

     1. Затвердити Програму розвитку електронного урядування у Жидачівській міській раді на 2016 – 2017 роки (додається).
     2. Відділу фінансів і бюджету Жидачівської міської ради здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджеті м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

      

      

      

     Міський голова                                                        В.Левко

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     ДОДАТОК

      

     ЗАТВЕРДЖЕНО

     рішення Жидачівської міської

     ради від 24.12.2015 р. № 42

      

     П Р О Г Р А М А

     розвитку електронного урядування у Жидачівській міській раді

     на 2016 – 2017 роки

      

     1. Загальна частина

     Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології (надалі – ІКТ) все ширше використовуються в повсякденному житті, муніципальному управлінні, житлово-комунальному господарстві, системах охорони здоровя та освіти. З кожним роком мешканці міста все більше віддають перевагу використанню ІКТ для направлення звернень у міську раду, ознайомлення з роботою Жидачівської міської ради та її виконавчого комітету, повідомлення про виявлення аварійних ситуацій, подання пропозицій, запитів на інформацію тощо.

     Стрімкий розвиток сучасних ІКТ стає каталізатором змін в процесах впровадження нових ефективних інструментів управління, найважливішим з яких є електронне урядування.

     Електронне урядування забезпечує нові форми комунікації між громадянами, суб’єктами господарювання владою, безперешкодний доступ до публічної інформації, сприяє участі громадян у процесах управління містом, покращенню якості надання послуг населенню та наближенню їх до вимог мешканців.

     Інформаційні технології та програмні засоби дозволяють реалізувати ефективну систему муніципального контролю за роботою міської ради, виконавчого комітету, комунальних підприємства, установ та організацій.

     2.Аналіз існуючої ситуації

      Для реалізації інтегрованої системи муніципального управління важливим є застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

      У Жидачівській міській раді з 2010 року формується та, постійно оновлюючись і розширюючись, розвивається інформаційне середовище. Діє офіційний сайт Жидачівської міської ради, який забезпечує всебічне висвітлення діяльності Жидачівської міської ради у сфері соціально-економічних відносин, культури, спорту, молодіжної політики тощо; забезпечує відкритість і доступність до інформації про роботу виконавчого комітету, посадових осіб і депутатів міської ради, органів самоорганізації населення; підвищує рівень поінформованості громадськості про зміст і шляхи реалізації заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жидачева, міських цільових програм тощо. Засобами електронної пошти реалізується комунікативний процес – взаємодія міської ради, виконавчим комітетом і посадовими особами міської ради з різними суб’єктами комунікації, в результаті чого здійснюється обмін інформацією, який включає формування, передавання, приймання і використання інформації в обох напрямках при взаємодії комунікантів. Проте в сучасних умовах цього є недостатньо.

      Для кращої ефективності та поінформованості необхідно додатково створити дата-центр, підсистему обробки електронних звернень, бібліотеку рішень; розробити веб-портал е-урядування, механізм онлайн-консультанта; впровадити систему електронного документообігу, електронний доступу до адміністративних послуг, електронний облік земель та обліку договорів оренди землі, електронну оплату комунальних послуг, єдину систему обміну інформацією між аварійно-диспетчерськими службами міста «Диспетчер», видачу електронної картки користувача системи, термінал е-урядування.

      Впровадження електронного урядування регламентується чинним законодавством України, а саме законами України „Про звернення громадян”, „Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки, Про Національну програму інформатизації, Про електронний цифровий підпис та розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 13.12.2010 р. № 2 2250-р Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україніта від 26.09.2011 р. № 1014-р Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні. Ця Програма розроблена у відповідності до вказаних нормативно-правових актів та на виконання Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева, затвердженого рішенням міської ради від 20.01.2012 р. № 353.

      Прагнучи до формування дійсно ефективної та прозорої влади, зростання довіри між громадянами та владою, виконавчий комітет міської ради активно вивчає успішні і вже реалізовані практики впровадження електронного урядування. Такими прикладами є: впровадження елементів електронного урядування, направлених на боротьбу з корупцією у місті Мартін (Словаччина), яке володіє унікальними напрацюваннями в сфері розвитку інструментів прозорості; створення унікального Дата-центру у м. Люблін (Польща), де сьогодні зберігається інформація з усіх проектів, що реалізовуються в місті, запровадження у м. Рига (Латвія) системи електронного квитка для оплати проїзду у сфері громадського транспорту. Ці інновації високо бюджетні, нереальні для малих містечок, але орієнтуючись на досвід цих успішних передових практик міська рада власне бачення розвитку електронного урядування на території міста Жидачів.

       

      3. Визначення потреб і проблем

       

      За останні пять років Жидачівська міська рада зробила ряд кроків до впровадження та застосування інформаційних систем. Проте зростаючі потреби і вимоги громадськості вимагають застосування у міській раді сучасних програмних рішень і їх постійної актуалізації.

      Програмне забезпечення провідних розробників постійно оновлюється, вдосконалюється, зростає його функціональність. При цьому зростають вимоги до серверного, мережевого обладнання та персональних комп’ютерів (надалі – ПК) користувачів, на яких воно може використовуватись. Крім того, актуальні версії програмного забезпечення необхідні для успішного захисту персональних даних в електронних базах. На даний час можна відмітити використання органом місцевого самоврядування та підпорядкованими їм комунальними підприємствами, закладами різнорідних спеціалізованих баз даних, різноплановість програмних засобів, несумісних між собою. До того ж відбувається дублювання окремої інформації, контроль за актуальністю якої здійснюється неефективно.

      Це не дозволяє забезпечити достатню ступінь гнучкості та надійності роботи системи управління. Крім того, недостатність заходів з модернізації наявної матеріально-технічної бази та програмного забезпечення впливає на зниження ефективності роботи працівників та призводить до неможливості одночасного використання програмного забезпечення, яке необхідне для повноцінної роботи, розширення переліку інформаційних ресурсів та вдосконалення баз даних для автоматизації робочих процесів.

       

      4.Мета Програми

        

       Метою цієї Програми є формування ефективної системи муніципального управління та вдосконалення процесу надання адміністративних послуг.

        

       5.Основні завдання Програми

         

        Основними завданнями Програми є:

        -      розробити і реалізувати актуальні цільові програми та проекти на основі інформаційних технологій (проекти „Прозоре місто”, „Безпечне місто”, „Муніципальна картка жидачівця”, „Побудова міського Дата-центру” та інші);

        -      ввести мультисервісну мережу та підключити до неї комунальні підприємства, установи та заклади міста;

        -      підвищити рівень консолідації виконавчих органів міської ради та підпорядкованих їм комунальних підприємств, установ і закладів, впровадити електронний документообіг між ними, посилити інтероперабельність інформаційно-комунікаційної інфраструктури;

        -      розширити кількість орієнтованих на потреби громадян електронних сервісів та адміністративних послуг, які надаються дистанційно.

        6.Заходи Програми

          

         Для досягнення мети та виконання завдань Програми необхідно реалізувати наступні заходи:

         -       провести детальний аналіз та визначити технічні і програмні ресурси, які забезпечуватимуть інформаційно-комунікаційну інфраструктуру;

         -       здійснити оновлення комп’ютерної техніки та мережевого обладнання міської ради, міських комунальних підприємств, установ та закладів для забезпечення впровадження нових технологій в інформаційній інфраструктурі;

         -      здійснити модернізацію офіційного сайту Жидачівської міської ради;

         -      розробити і модернізувати бази даних внутрішнього порталу для можливості он-лайн публікації;

         -       організувати максимально простий процес переходу програмного забезпечення на нові версії та його технічну підтримку;

         -       сформувати список комунальних підприємств та закладів, визначити кількість робочих місць, які потребують підключення до системи електроного документообігу, їх ролі у системі, необхідність розширення кількості конкурентних ліцензій системи електронного документообігу;

         -       підключити міські комунальні підприємства, установи та заклади до інформаційної мережі міської ради і встановити у них необхідне програмне забезпечення;

         -       здійснити аналіз та визначити необхідну кількість електронних цифрових підписів, що діятимуть в інформаційній системі міської ради, визначити стандарт електронного цифрового підпису та впровадити його у роботу відповідно до чинного законодавства;

         -       розробити та розмістити на web-ресурсі „Персональний кабінет” міської ради систему опитування з актуальних питань;

         -       здійснити підготовчі роботи, розробити і впровадити Муніципальну картку жидачівця;

         -      встановити у місті камери відеонагляду та пристрої „Тривожна кнопка”;

         -       розробити та затвердити Концепцію створення муніципального Дата-центру;

         -       підтримувати ініціативи щодо розвитку та поширення інформаційних технологій в місті Жидачеві.

         7.Очікувані результати виконання Програми

           

          Впровадження новітніх інформаційних технологій у діяльність Жидачівської міської ради, її виконавчого комітету, міських комунальних підприємств, установ та організацій посилить інтероперабельність інформаційно-комунікаційної інфраструктури органу місцевого самоврядування, тобто забезпечить здатність програмних та технічних ресурсів взаємодіяти і функціонувати з іншими програмними та технічними ресурсами без будь-яких обмежень в частині реалізації та доступу, що дозволить зменшити видатки, підвищити комунікативну взаємодію, оперативність прийняття рішень тощо.

          Функціонування web-ресурсу „Персональний кабінет” спростить доступ до адміністративних послуг. Зареєструвавшись у ньому, громадяни зможуть запланувати візит до Прозорого офісу, записатись до електронної черги, дистанційно замовити деякі адміністративні послуги, перевірити стан звернення громадян, перевірити відомості про земельні ділянки, інформацію про право власності та речові права тощо.

          Запровадження Муніципальної картки жидачівця є доцільним і раціональним для її використання у системі безготівкової оплати за комунальні послуги, для спрощення процедур отримання соціальних пільг та забезпечення адресних допомог, для   отримання   персонального   ідентифікатора тощо.

          Результатом успішного виконання Програми стане зростання прозорості та відкритості міської ради, зростання ефективності роботи муніципальної інформаційної системи, зростання швидкості прийняття управлінських рішень, розширення можливостей використання електронних документів, оперативне та якісне надання адміністративних і соціальних послуг населенню, наближення їх до вимог мешканців та європейських стандартів, збільшення кількості електронних сервісів та on-line послуг для громадян, забезпечення безпеки громадян, зменшення бюджетних витрат, що свідчить про доцільність використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та необхідність подальшого розвитку і поширення їх на території міста.

          8.Фінансове забезпечення Програми

           Фінансування Програми та реалізація її заходів здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів міського бюджету у межах передбачених у бюджеті м. Жидачева на відповідний рік та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

           Обсяги фінансування на реалізацію Програми уточнюються щорічно відповідно до розподілу коштів на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на поточний рік, оскільки заходи Програми розвитку електронного урядування у Жидачівській міській раді є складовою частиною заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста.

           Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у додатку № 1, що є невід’ємною частиною цієї Програми.

           9.Впровадження, моніторинг та перегляд Програми

            Виконавчий комітет Жидачівської міської ради, організації, комунальні підприємства, установи, заклади, відповідальні за здійснення запланованих Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у визначені терміни.

            Заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням існуючої соціально-економічної ситуації, результатів моніторингу, в залежності від потреб та виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету (визначається щорічно), а також у випадках змін в чинному законодавстві.

            Впродовж терміну виконання Програми рішеннями міської ради можуть вноситися зміни і доповнення до неї.

            1. Контроль за виконанням Програми

            Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Жидачівської міської ради з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

            Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками громадських організацій, за їх згодою, ініціативними групами мешканців.

             

            Секретар міської ради                                                         О.Лешковят

             
            << Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

            Сторінка 9 з 15