gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Міські програми
Програмa поліпшення становища дітей, які проживають на території міста Жидачева, на 2009-2015 роки Друк
Середа, 08 лютого 2012, 16:53

                                                                                                            

  

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

47 сесія пятого скликання 2006 – 2011 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

29.10.2009                                                     № 4704                                                   м. Жидачів

 

Про затвердження Програми поліпшення

становища дітей, які проживають на

території міста Жидачева, на 2009-2015 роки

 

               З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист і створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей, керуючись Законом України „Про охорону дитинства”, п.п. 22 п. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму поліпшення становища дітей, які проживають на території міста Жидачева на 2009-2015 роки (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та у справах сім’ї і молоді (О.Мальцева).

 

 

 

 

          Міський голова                                                  М.Щуйко            

 

 

 

 

 

 

 

 

         З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                                                                               рішення Жидачівської міської

                                                                                                  ради від 29.10.2009 р. № 4704

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

поліпшення становища дітей,

які проживають на території

міста Жидачева,

на 2009-2015 роки

 

 

 

 

 

м. Жидачів

2009 рік

Вступ

 

Програма поліпшення становища дітей, які проживають на території міста Жидачева, на 2009-2015 роки (далі – Програма) створена на виконання Закону України „Про охорону дитинства”. Цей Закон   визначає   охорону   дитинства   в   Україні   як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації   прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, встановлює основні засади державної політики у цій сфері. Охорона дитинства – це система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення   повноцінного   життя,   всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав.

 1. 1.Опис та аналіз проблем, на розв'язання яких

спрямовано Програму

 

               Одним з найважливіших завдань соціально орієнтованої держави є сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов'язків на забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей. Втілення в життя цих вимог потребує від держави невідкладних дій, спрямованих на пріоритетне та ефективне вирішення проблем дитинства.

               Ситуація, що склалась у сфері розвитку дітей, - складова демографічної кризи, яка характеризується погіршенням не лише кількісних, а   й   якісних   характеристик   населення,   зокрема загостренням проблеми здоров'я дітей.

               Вже вступаючи до школи великий відсоток дітей мають ті чи інші порушення соматичного та психічного характеру. Зростає кількість дітей, які мають психоневрологічні захворювання, хвороби нервової системи. У значної   частини   школярів   спостерігається недорозвиненість емоційно-почуттєвої, інтелектуальної   та     вольової     сфери. Почастішали випадки порушення імунної системи, хронічних запальних
захворювань бронхолегеневої системи, органів травлення, сечових шляхів та захворювань щитовидної залози.

               Загострюються проблеми   соціального   характеру. Серед підлітків та молоді поширюється куріння, алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, венеричні захворювання, посилюється загроза епідемії Сніду, частішають   випадки   вагітності   неповнолітніх.

               У духовному розвитку спостерігається розпливчастість життєвих цілей, девальвація   загальнолюдських   і   культурно-національних цінностей, для значної частини дітей властивий стан соціальної інфантильності. Актуалізуються   проблеми   культури спілкування, адаптованості дітей і підлітків до навчально-виховних колективів.

               Об'єктивними причинами різкого зниження фізичного, психічного, соціального і   духовного здоров'я підростаючого покоління є глибока соціально-економічна криза, екологічні проблеми, критичний стан щодо забезпечення дітей раціональним харчуванням, слабка матеріально-технічна база системи охорони здоров'я і освіти. Комерціалізація соціальної сфери обмежує доступ дітей до позашкільної освіти, задоволення їх культурних інтересів та спортивно-оздоровчих потреб.

Поліпшення умов розвитку дітей має розглядатись як передумова сприятливого соціально-економічного і демографічного майбутнього, як проблема пріорітетного національного значення, що потребує першочергового вирішення на рівні держави та органів місцевого самоврядування.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

                

              Основна мета Програма поліпшення становища дітей, які проживають на території міста Жидачева -   це забезпечення органом місцевого самоврядування в межах визначених законодавством України повноважень права кожної дитини народитися здоровою, вижити і мати умови для всебічного розвитку, бути надійно соціально і
психологічно захищеною.

               Програма розрахована на період до 2015 року і має стати орієнтиром для формування дій Жидачівської міської ради стосовно поліпшення становища дітей на території міста Жидачева на основі інтеграції діяльності міських освітніх установ (дошкільні навчальні заклади та центр творчості для дітей і молоді) і районних установ освіти і охорони здоров’я з громадськими та іншими організаціями.

              

               Основними завданнями Програми є:

-     сприяння та активна участь у формуванні гармонійно розвиненої особистості, громадянина, здатного до повноцінної життєдіяльності в усіх сферах виробництва, науки, освіти і культури;

-     сприяння та участь у створенні умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового та соціального захисту;

-     активна участь в межах наданих повноважень і співпраця з відповідними установами та організаціями в питаннях охорони здоровя дітей;

-     забезпечення в межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування;

-     сприяння розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і спорту;

-     сприяння в організації забезпечення новонароджених і немовлят дитячим харчуванням;

-     організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;

-     надання допомоги випускникам шкіл міста у працевлаштуванні;

-     участь в межах наданих повноважень у забезпеченні навчальних закладів підручниками та іншими матеріалами для освіти та самоосвіти;

-     участь в межах наданих повноважень у вирішенні відповідно до чинного законодавства питань про допомогу і захист дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку;

-     співпраця з відповідними установами та організаціями і участь в межах наданих повноважень у забезпеченні соціально-правового захисту безпритульних, бездоглядних дітей, їх соціалізації, реабілітації та адаптації в суспільстві;

-     співпраця в межах наданих повноважень з відповідними установами та організаціями в забезпеченні контролю за змістом діяльності культурно-розважальних закладів, комп’ютерних клубів, за дотриманням їх режиму роботи, недопущенні продажу дітям і неповнолітнім особам алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

-     співпраця в межах наданих повноважень з відповідними установами та організаціями з метою профілактики розповсюдження наркотиків, попередження проституції, насилля і жорстокості серед дітей та молоді;

-     співпраця в межах наданих повноважень з відповідними установами та організаціями з метою виявлення дітей, які ухиляються від навчання і схильні до бродяження, жебракування та інших протиправних дій;

-     організація та проведення позашкільних культурних, розважальних, спортивних, освітніх заходів для неповнолітніх дітей із залученням молоді;

-     активна участь і співпраця з іншими установами і організаціями у пропаганді здорового способу життя, пропаганді всесторонньо розвиненої і високодуховної особистості;

-     підтримка і розвиток обдарованих дітей;

-     організація обмінів учнівськими делегаціями між містами-партнерами Челядзь (Польща) і Вієсіте (Латвія) та іншими містами в рамках короткотермінових і довготермінових угод та проектів.

 

ІІІ. Основні напрями Програми

               Програма реалізується у комплексі з програмами Жидачівської районної державної адміністрації, Жидачівської районної ради спрямованих на поліпшення становища дітей, які проживають на території району, з міською програмою Діти нашого міста, планами та заходами міських дошкільних навчальних закладів, міського центру творчості для дітей та молоді, міського будинку культури Папірник”, державних установ та громадських організацій міста Жидачева за такими напрямами:

-     участь у поліпшенні умов розвитку, виховання та освіти дітей;

-     участь у пропаганді здорового способу життя;

-     сприяння покращенню умов життя дітей, які перебувають в особливо
складних і надзвичайних умовах;

-     подання пропозицій щодо удосконалення правового законодавства щодо захисту материнства і дитинства.

Основні заходи щодо забезпечення

виконання Програми

 

з/п

Н А З В А   З А Х О Д У

1.

Участь в обласних, всеукраїнських форумах, семінарах, акціях, конференціях, фестивалях, конкурсах

2.

Участь у спортивних змаганнях, інтелектуальних іграх

3.

Організація будівництва спортивних та дитячих ігрових майданчиків

4.

Проведення профілактичних акцій для дітей та молоді

5.

Підтримка молодіжних та жіночих громадських обєднань

6.

Організація і проведення заходу Жидачівська родина

7.

Проведення заходів присвячених Дню матері

8.

Проведення молодіжної акції до Дня боротьби з наркоманією

9.

Безоплатна демонстрація фільмів на соціальну тематику

10

Проведення заходів з метою виховання у дітей бережливого поводження з навколишнім середовищем (екологічне виховання)

11.

Проведення обмінів учнівськими та молодіжними делегаціями з містами партнерами Челядзь (Польща і Вієсіте (Латвія) та іншими містами України та зарубіжжя

12.

Підтримка діяльності міського учнівського парламенту

13.

Надання допомоги дітям-сиротам, дітям-інвалідам до Дня Святого Миколая

14.

Ініціювати та сприяти створенню центру статевого виховання підлітків при кабінеті гінекології дитячого та підліткового віку Жидачівської центральної районної лікарні

15.

Доповнити програми дошкільної та позашкільної освіти міських дитячих закладів тематикою щодо профілактики побутового,   дорожньо-транспортного,   спортивного травматизму та безпечного поводження на воді

16.

Забезпечити обов'язкове встановлення знаків дорожнього руху та дорожньої розмітки, що вказують на можливу присутність дітей на дорогах (поблизу шкіл, дитячих садків, оздоровчих та інших дитячих закладів), та посилити контроль за їх наявністю.

17.

Здійснювати заходи, спрямовані на збереження, впорядкування та розвиток мережі дошкільних навчальних   закладів та позашкільної освіти

18.

Здійснювати заходи спрямовані на розкриття та розвиток талантів дитини та підтримку обдарованих дітей

19.

Ураховувати особливості потреб     дітей-інвалідів   під   час здійснення будівництва   чи     реконструкції   споруд,   зведення громадських та житлових комплексів, проектування їх комунікацій

20.

Здійснювати заходи щодо захисту прав неповнолітніх у   зв'язку з приватизацією житла і укладенням відповідних   цивільно-правових угод

21.

Публікування у міському інформаційному бюлетені „Удеч сьогодні” порад спеціалістів для батьків і дітей з   актуальних питань виховання,   освіти, розвитку тощо

 

ІV. Очікувані результати реалізації Програми

 

Здійснення намічених Програмою заходів дасть змогу поліпшити якість освіти та виховання дітей з урахуванням їх індивідуальних здібностей і потреб, полегшить соціальну адаптацію дітей-сиріт, дітей, які залишились   без   піклування батьків, дітей-інвалідів, забезпечить підтримку творчо обдарованої особистості та інтеграцію зусиль місцевих органів державної виконавчої влади, установ та організацій, спрямованих на захист прав дітей.      

V. Джерела фінансування Програми

 

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти Державного бюджету України, обласного, районного та міського бюджету м. Жидачева;

- кошти підприємств, установ та організацій;

- гранти, спонсорські та благодійні внески;

- іноземні кошти міст-партнерів.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         О. Лешковят.

 

 

 

 
Програмa збереження і відродження культурної спадщини м. Жидачева та створення передумов для розвитку туризму на 2009 – 2015 роки Друк
Середа, 08 лютого 2012, 16:32

                                                                                                               

   ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

47 сесія пятого скликання 2006 – 2011 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

29.10.2009                                                   № 4703                                                     м. Жидачів

 

Про затвердження Програми збереження

і відродження культурної спадщини

м. Жидачева та створення передумов для

розвитку туризму на 2009 – 2015 роки

 

Розглянувши та обговоривши Програму збереження і відродження культурної спадщини м. Жидачева та створення передумов для розвитку туризму на 2009 – 2015 роки, керуючись п.п. 22 п. 1 ст. 26, ст. .59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Програму збереження і відродження культурної спадщини м. Жидачева та створення передумов для розвитку туризму на 2009 – 2015 роки (додається).
 2. Оприлюднити Програму збереження і відродження культурної спадщини м. Жидачева та створення передумов для розвитку туризму на 2009 – 2015 роки на       Інтернет-сторінці Жидачівської міської ради.
 3. Контроль за виконанням Програми збереження і відродження культурної спадщини м. Жидачева та створення передумов для розвитку туризму на 2009 – 2015 роки покласти на постійні комісії Жидачівської міської ради.

 

 

 

 

 

          Міський голова                                                   М.Щуйко            

 

 

 

 

 

 

         З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

                                                                                               рішення Жидачівської міської

                                                                                                 ради від 29.10.2009 р. № 4703

 

 

 

 

ПРОГРАМА

збереження і відродження

культурної спадщини м. Жидачева

та створення передумов для

розвитку туризму

на 2009 – 2015 роки

 

 

 

 

 

 

 

м. Жидачів

2009 р.

Вступ

 

Програма збереження і відродження культурної спадщини м. Жидачева та створення передумов для розвитку туризму на 2009 – 2015 роки створена на виконання Законів України „Про охорону культурної спадщини”, „Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004 – 2010 роки”, „Про поховання та похоронну справу”, Постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2001р. № 878 „Про затвердження Списку історичних населених місць України”, від 27.12.2001р. № 1760 „Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України”, від 13.03.2002р. №318 „Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць”, від 03.07.2006р. № 909 „Про затвердження Порядку визначення населеного місця історичним”, від 03.09.2009р. № 928 „Про занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України”.

1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми,

на розв'язання якої спрямовано проект

 

Місто Жидачів – районний центр Львівської області площею 13,4 кв. км із населенням 11,3 тис. осіб - знаходиться на відстані 60 км на південь від Львова та 30 км від м. Стрия. Має добре автомобільне та залізничне сполучення (через місто проходить залізнична дорога та автодорога загальнодержавного значення Стрий-Тернопіль-Знам”янка-Кіровоград).

Завдяки продукції ВАТ „Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат” місто відоме усій Україні та за кордоном.

Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат – одне з найбільших в Україні підприємств галузі із понад п’ятдесятирічним досвідом багато профільного виробництва. Головними напрямами діяльності комбінату є паперове, картонне і тарне виробництва.

На території міста також працює підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ „Монді Пекеджінг Бегс Юкрейн”, ВАТ „Жидачівський сирзавод”, ВАТ „Остов” і ВАТ „Шляхбудсервіс” (виконують різноманітні будівельно-монтажні роботи), ТОВ „Жидачівський хлібзавод” та цілий ряд інших підприємств та товариств.

В місті функціонує сім банківських установ, професійно-технічний ліцей, чотири дошкільні навчальні заклади, дві школи та гімназія, музична та спортивна школи, два будинки культури, центр творчості для дітей та юнацтва, лікарня. Добре розвинута торгівля та сфера послуг.

Перша письмова згадка про літописний Удеч (старовинна назва міста Жидачева) датується 1164 роком. В ХІІ столітті місто сформувалося як потужний торгівельний центр і відігравало значну роль в економічних зв’язках Галицько-Волинської Руси з Київською Руссю та західними і причорноморськими країнами. Через Жидачів проходив важливий торговий шлях із Сходу на Захід. Крім того, завдяки судноплавним в той час Дністру та Стрию, Жидачів був зв’язаний з столицею Галицько-Волинської Руси – м. Галичем, з придунайськими містами та морським портом Київської Руси – Олешшям. Жидачівські купці вели жваву торгівлю також з містами Польщі, Німеччини, Угорщини та інших країн.

У 1393 р. місто отримало магдебурське право.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001р. № 878 місто Жидачів занесено до списку історичних населених місць України (до переліку включено 401 населений пункт нашої держави).

Статус історичного населеного місця – це почесно, але, водночас, і накладає певні обов’язки. Тому міською радою спільно з науково-дослідною лабораторією з регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст України Національного університету „Львівська політехніка” протягом 2007 – 2009 років проведено велику науково - дослідну та науково - проектну роботи по дослідженню етапів історичного розвитку міста, визначенню меж історичного ареалу, виготовленню історико-архітектурного опорного плану м. Жидачева, по виявленню пам’яток культурної спадщини, складанню облікової документації на ново виявлені пам’ятки. За результатами досліджень проведено ряд „круглих столів”, видано путівник „Від Удеча до Жидачева”. Зазначена тема постійно висвітлюється в засобах масової інформації, зокрема в інформаційному бюлетені Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні”. Починаючи з другої половини 2008 року триває процедура реєстрації пам’яток культурної спадщини міста, затвердження історико-архітектурного опорного плану м. Жидачева та меж його історичного ареалу.

Унікальність міста полягає в тому, що тільки в Жидачеві у другій половині ХVІІ століття до складу середмістя входили чотири дерев’яні українські церкви: Різдва Пресвятої Богородиці, Теодора Тиронського, Воскресіння Божої Матері та св. Миколая. На території міста, в результаті археологічних досліджень, виявлено поселення черняхівської культури ІІІ – ІV ст., городище часів Киівської Русі. На сьогоднішній день у місті добре збережена вулична мережа ХІV ст., збереглися оборонні вали кінця ХІ – початку ХІV ст., мурований костел Успіня Пресвятої Богородиці 1577р., дерев”яний шпихлір (житниця) ІІ пол. ХVIII ст.(єдина в Україні дерев”яна господарська споруда), палацовий комплекс графа Скарбка та ряд інших пам’яток.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є збереження історичного середовища міста та створення сприятливого інвестиційного клімату.

Досягти поставлену мету можна за допомогою наступних завдань:

- виявлення, реєстрація та охорона об’єктів, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

- відновлення традиційного характеру міського середовища;

- встановлення та дотримання режиму використання пам’яток культурної спадщини, їх територій, зон охорони;

- чітка регламентація містобудівних процесів;

- популяризація справи збереження та охорони культурної спадщини;

- співпраця з громадськими організаціями, науково-дослідними, проектними організаціями, установами та підприємствами різних форм власності;

- створення передумов для розвитку туризму.

Зазначена Програма покликана виховувати почуття гордості за своє місто у молодого і підростаючого покоління, заходи по її реалізації стимулюватимуть жителів та гостей міста до вивчення історії краю, покращать загальний естетичний вигляд Жидачева, сприятимуть планомірній забудові центральної частини міста, характерній для малих містечок Галичини та у відповідності до чинних державно-будівельних норм, дозволять чітко виписати процедуру місцевого містобудівного процесу.

Забудова історичного центру Жидачева надзвичайно цікава для інвесторів, а фахова діяльність в історико-архітектурному середовищі вигідна для міста, сприятиме розвитку туристичної інфраструктури, економічному зростанню регіону.

 

ІІІ. Основні напрями розв’язання завдань

 

Щоб зберегти унікальність міста, традиційний характер забудови, пропонується розробити та затвердити місцеві правила забудови міста Жидачева з врахуванням меж його історичного ареалу та у відповідності до виготовленого історико-архітектурного опорного плану, а також виготовити концепцію регенерації центральної частини міста (історичної ринкової площі та приринкових територій) для подальшого її відновлення, відбудови рядової традиційної забудови ринкової площі, відзнакування втраченої ратуші (шляхом трасування), відновлення міської криниці.

Беручи до уваги специфічне розташування міста ( з трьох сторін оточене річками Стрий та Дністер, горою Базиївка з вираженими карстовими процесами), яке обмежує його розвиток, планується розглянути можливість планомірного ущільнення міської забудови.

Заходи проекту

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальна особа

1.

Збереження та адаптація нерухомої культурної спадщини до сучасних потреб суспільства

1.1.

Затвердження історико-архітектурного опорного плану міста та охоронних зон об’єктів культурної спадщини

2009-2010р.р.

Виконавчий комітет

1.2.

Виявлення, збереження, реєстрація та паспортизація пам’яток культурної спадщини

постійно

Виконавчий комітет

1.3.

Розробка концепції регенерації центральної частини міста

2010-2011р.р.

Виконавчий комітет

1.4.

Презентація концепції регенерації центральної частини м. Жидачева на засіданні „круглого столу”

2011р.

Заст. міського голови

1.5.

Відзнакування втрачених дерев”яних культових споруд

2010-2012р.р.

Виконавчий комітет

1.6.

Трасування втрачених локальних міських вулиць

2009-2011р.р.

Виконавчий комітет

1.7.

Виготовлення проекту реконструкції

пл. Свободи

2011р.

Виконавчий комітет

1.8.

Реконструкція центральної міської площі – колишньої ринкової площі

2012-2014р.р.

Виконавчий комітет

1.9.

Проведення археологічного обстеження території міста

2009р.

Виконавчий комітет

1.10.

Складання археологічного кадастру міста

2009-2010р.р.

Виконавчий комітет

1.11.

Проведення археологічних розкопок

2010-2015р.р.

Виконавчий комітет

1.12.

Реставрація фонтану біля МБК „Папірник”

2011р.

МБК „Папірник”

1.13.

Реставраційні, ремонтні та відновлювальні роботи на пам’ятках культурної спадщини

Постійно

Виконавчий комітет

1.14.

Догляд та охорона пам’яток культурної спадщини

постійно

МКП „Жидачівське МВУКГ”

1.15.

Відзнакування втраченої міської ратуші

2012-2014р.р.

Виконавчий комітет

1.16.

Відновлення міської криниці

2012-2014р.р.

Виконавчий комітет

1.17

Відбудова рядової традиційної забудови ринкової площі для розвитку приватного бізнесу (створення крамничок, кав’ярень, офісів і т.п.)

2012-2015р.р.

Виконавчий комітет

1.18.

Проведення конференції на тему „Європейський досвід щодо вивчення проблем дослідження, збереження та розвитку об’єктів культурної спадщини”

2010р.

Заст. міського голови

1.19.

Вивчення досвіду міст-партнерів щодо збереження пам’яток культурної спадщини

2009-2015р.р.

Виконавчий комітет

1.20.

Співпраця з громадськими організаціями, науково-дослідними, проектними організаціями, установами та підприємствами різних форм власності

постійно

Виконавчий комітет

1.21.

Популяризація справи збереження та охорони культурної спадщини

постійно

Редактор міського інформаційного бюлетеня „Удеч сьогодні”

2.

Сприяння формуванню та реалізації державної етнонаціональної політики, забезпеченню прав національних меншин, задоволення їх культурних потреб.

Постійно

Міська рада

3.

Розвиток музейної справи

3.1.

Збір експонатів, їх опрацювання та створення експозиції

Постійно

Виконавчий комітет, ГО

3.2.

Створення історично-краєзнавчого музею (ремонт приміщення, придбання меблів та обладнання, влаштування освітлення,   опалення, державна реєстрація музею)

2010р.

Виконавчий комітет

3.3.

Співпраця з Львівськими музеями народної архітектури та побуту, історичним   та ін.

Постійно

Виконавчий комітет

3.4.

Проведення тематичного круглого столу за участю вчителів-істориків, громадських організацій.

2009р.

Заст. міського голови, секретар ради

4.

Розробка та затвердження   правил забудови м. Жидачева.

2010-2011р.р.

Виконавчий комітет

5.

Проведення конкурсу дитячого малюнку „Моє рідне місто”

Щорічно до Дня міста

ЖМЦТДМ

6.

Виставка робіт фотографів – аматорів „Мандрівка вулицями Жидачева”

2010р.

ЖМЦТДМ

7.

Сприяння розвитку книготоргівлі у місті

Постійно

Виконавчий комітет

8.

Проведення заходів з підготовки до святкування 850-ої річниці міста Жидачева

2009-2014р.р.

Виконавчий комітет, МБК „Папірник”

9.

Розвиток туризму

9.1.

Створення туристичного маршруту по Жидачеву

2009р.

Виконавчий комітет

9.2.

Випуск буклетів, путівників, листівок, календарів про місто

2009-2015р.р.

Виконавчий комітет

9.3.

Розміщення на міській Інтернет-сторінці інформації про місто, його природні та культурні цінності, об’єкти туристичного сервісу

постійно

Редактор міського інформаційного бюлетеня „Удеч сьогодні”

9.4.

Співпраця з ТОВ „Р-ІНКОМ УКРАЇНА” щодо популяризації туристичної привабливості міста

Постійно

Виконавчий комітет

9.5.

Сприяння організації в місті об’єкту торгівлі „Жидачівський сувенір”

2009-2010р.р.

Виконавчий комітет

9.6.

Сприяння створенню хостелу на базі колишнього гуртожитку Жидачівського технічного ліцею

2010-2012р.р.

Виконавчий комітет

 

ІV. Очікувані результати реалізації Програми

 

Запропонована Програма складається з двох основних взаємопов”язаних частин: розробка та затвердження правил забудови м. Жидачева і розробка концепції регенерації центральної частини м. Жидачева. Обидва цих документи послужать базою для подальшої містобудівної діяльності адміністративно-територіальної громади, підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності.

У місцевих правилах забудови м. Жидачева планується чітко регламентувати умови і обмеження забудови, поверховість будинків і споруд, щільність забудови, розташування будинків і споруд щодо червоних ліній. В правилах будуть передбачені режими використання історичного ареалу, вимоги щодо впорядкування доріг, під’їздів до будинків, місць паркування автотранспорту, озеленення міста, впорядкування територій та план зонування. Правила регулюватимуть порядок проведення будівельних робіт в кожній із зон охорони пам’яток архітектури та містобудування (охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту).

Концепція регенерації центральної частини м. Жидачева передбачатиме заходи по реставрації територій пам’яток архітектури; реконструкції цінної забудови та відбудові рядової забудови ринкової площі; коректуванню архітектурного вирішення фасадів дисгармонійної забудови; реконструкції фонової забудови; ревалоризації дворів рядової забудови та присадибних ділянок; відзнакування втраченої ратуші (трасування); влаштування криниці на місці втраченої; влаштування пам’ятних знаків на місці давніх дерев’яних церков і синагоги; відзнакування першого етапу еволюції міста (встановлення пам’ятного знаку, фігури тощо); відзнакування історичної парцеляції ринкової площі (трасування); відзнакування втрачених ділянок вуличної мережі (трасування); впорядкування території церкви Всіх Святих, паркової зони біля будинку культури “Папірник”, меморіально-паркової зони братської могили воїнів ІІ світової війни; проектування нових паркових зон, тимчасової автомобільної стоянки на 36 машиномісць для службовців міської ради та районної держадміністрації; замощення доріг і ринкової площі бруківкою; замощення тротуарів кам’яною тротуарною плиткою.

Концепція регенерації центральної частини міста дасть чітке уявлення про те, що може буди збудоване у інвестиційно найпривабливішій частині міста, який вигляд може мати будівля та рекомендувати її функціональне використання.

І правила забудови м. Жидачева, і концепція регенерації центральної частини міста підлягають затвердженню міською радою, тобто наберуть статусу локального нормативного акту.

Реалізація запланованих заходів сприятиме поступленню інвестицій в місто, розвитку підприємництва, туризму, збільшенню поступлень до міського бюджету, зменшенню рівня безробіття. Зміна у майбутньому загального вигляду центру міста нестиме естетичне навантаження.

Відповідно до розробленої концепція регенерації центральної частини міста міська рада зможе організувати та провести земельні аукціони для подальшої комерційної чи житлової забудови.

Слід відмітити, що продукт даної Програми послужить базою для внесення змін і уточнень до Генерального плану міста, який розроблений ще у 1994 році та для виготовлення проектно-кошторисної документації по конкретних об’єктах містобудування.

 

V. Джерела фінансування Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є:

- кошти Державного бюджету України, обласного, районного та міського бюджету м. Жидачева;

- кошти підприємств, установ та організацій;

- гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески;

- іноземні інвестиції та кошти фізичних і юридичних осіб, що залучаються шляхом передачі об’єктів культурної спадщини в управління, оренду, концесію.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                         О. Лешковят.

 

 

 
Програмa по охороні, раціональному використанню земель та покращенню угідь на території Жидачівської міської ради на 2009-2012 роки Друк
Середа, 08 лютого 2012, 15:48

                                                                                                            

  

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

40 сесія пятого скликання 2006 – 2011 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

24.04.2009                                                     № 4006                                               м. Жидачів

Про затвердження Програми по охороні,

раціональному використанню земель та

покращенню угідь на території Жидачівської

міської ради на 2009-2012 роки

 

Розглянувши Програму по охороні, раціональному використанню земель та покращенню угідь на території Жидачівської міської ради на 2009-2012 роки та з метою забезпечення виконання заходів, направлених на ефективне використання земель міста і їх охорону, керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про охорону земель”, Жидачівська міська рада ВИРІШИЛА:

 1. 1.Затвердити Програму по охороні, раціональному використанню земель та покращенню угідь на території Жидачівської міської ради на 2009-2012 роки (додається).

                  Міський голова                                               М.Щуйко

       ДОДАТОК

                                                                                                        до рішення Жидачівської міської

                                                                                                          ради від 24.04.2009 р. № 4006

ПРОГРАМА

по охороні, раціональному використанню земель

та покращенню угідь на території Жидачівської міської ради

на 2009-2012 роки

1. Обгрунтування   прийняття Програми

 

           З часу прийняття першої екологічної програми м. Жидачева пройшло понад 10 років. Аналіз стану навколишнього природного середовища в м. Жидачеві свідчить, що незважаючи на відносне покращення якісних показників стану атмосферного повітря та часткову стабілізацію цих показників, водних та інших природних ресурсів, екологічна ситуація в місті не відповідає сучасним вимогам. Особливо, це стосується стану використання земельних ресурсів територій Жидачівської міської ради, який характеризується як напружений, подекуди кризовий, має тенденції до погіршення зі значними диспропорціями, зокрема: інтенсивним розвитком деградаційних процесів та наявністю значних площ деградованих земель (заболочених, під розміщенням відходів, підданих ерозії берегів річки та озер) і недостатньою часткою земель природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого, історико – культурного призначення.

Понад чверть території м. Жидачева знаходиться в зоні несприятливого водного режиму. Ця проблема потребує комплексних заходів щодо водовідведення поверхневих та ґрунтових вод. На території міста 77 га займають перезволожені грунти, на яких ростуть чагарники , 48 га - заболочені, під водними об`єктами – 145 га.

Внаслідок діяльності відкритого акціонерного товариства «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» рівень поверхні його промислових біовідстійників у районі вулиць Зелена – Данила Галицького піднятий на 1-1,5 м, що унеможливлює відведення дощових вод північно – східної частини міста із вулиць Матросова і Космонавтів та житлового масиву «Привокзальний». Переповнення біовідстійника цього підприємства призвело до затоплення сільськогосподарських угідь Жидачівського професійного ліцею на площі біля 50 га.

Утилізація твердих побутових відходів в м. Жидачеві здійснюється на полігоні (сміттєзвалищі) твердих побутових відходів відкритого акціонерного товариства «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат», який займає площу 13 га. Відсутність пофракційного сортування відходів, методи переробки для яких вже існують, веде до нераціонального використання території сміттєзвалища та виникнення пожеж. Існуюче сміттєзвалище є одним з основних об’єктів - забруднювачів навколишнього середовища. Його експлуатація проводиться в переповненому колишньому кар`єрі з видобування суглинків. Рекультивація цих земель не проводилась з 1964 року. Початкове влаштування полігону здійснене без ізолюючого шару для захисту від забруднення грунту та підземного водоносного горизонту. Не організовано відомчий лабораторний контроль за станом грунтових вод. Сміттєзвалище не огороджене по периметру та не обладнане ровом для відводу дренажних вод, не обладнаний дезінфекційний бар’єр. До сих пір не вирішені питання озеленення санітарно-захисної зони сміттєзвалища та обладнання майданчика для миття і знезараження сміттєвозів, які задіяні для вивезення твердих побутових відходів та в саночистці міста.

Внаслідок незадовільної діяльності меліоративної системи земельної ділянки в урочищі «Боярники» та замулення меліоративних ровів, відбувається підтоплення житлових будинків у низинах вулиць 22 Січня, Полуботка, Петлюри, Заньковецької. Існує проблема затоплення присадибних ділянок під час проходження повеней в житловому масиві «Біля лікарні».

У північній частині м. Жидачева в 2005-2006 роках спостерігались провали грунту, причиною яких після інженерно – геодезичних та геологічних досліджень територій на думку спеціалістів ДП «Західукргеологія» є розвиток небезпечних карстових процесів. Існує гостра необхідність здійснення заходів по централізованому водовідведенню з житлового масиву «Гора» та заліснення   схилів гори Базиївки.

Недостатнім є озеленення міських територій та її промислових об’єктів, а наявні зелені насадження потребують суттєвого оновлення. Природо - заповідний фонд на території м. Жидачева представлений лише однією пам’яткою природи «Кипарис» площею 0,030 га. Занедбаний стан скверів на вулицях Грушевського і Шевченка   та лісопаркові насадження вздовж залізничної колії. Багато дерев аварійні, сухостійні, пошкоджені шкідниками. Частину дерев необхідно знести, сквери реконструювати і зробити їх місцем відпочинку мешканців міста, створити лісопаркові зони за рахунок водоохоронних зон в рамках програми створення міської екологічної мережі. Через брак коштів у міському бюджеті для підтримання належного благоустрою місто набуває   непривабливого вигляду особливо, території його околиць. Проблемою є і те, що в місті немає облаштованих місць для купання, і це при тому, що навколо міста тече річка Стрий і є численні озера. Особливої уваги потребують прибережні захисні смуги та водоохоронні зони р. Стрий, що на території міста займають площу біля 108 га.

Проблеми, що мають місце у використанні та охороні земель, потребують невідкладного розв’язання.

2. Мета Програми

Мета Програми полягає у проведенні системи заходів спрямованих на охорону,   раціональне використання земель та захист їх від забруднення, засмічення, підтоплення, збереження ландшафтного і біологічного різноманіття та створення екологічно безпечних умов проживання та провадження господарської діяльності в місті.

3. Основні напрями виконання Програми

Система взаємопов’язаних організаційних, правових, екологічних та інших заходів і завдань, які передбачені Програмою, спрямована на ефективне використання земель та їх охорону, передбачатиме такі види охорони земель міста:

-          захист земель від підтоплення, заболочення, забруднення промисловими та хімічними речовинами;

-          поліпшення сільськогосподарських угідь;

-          створення та реконструкція існуючих зон відпочинку з висадженням багаторічних зелених саджанців в межах міської екологічної мережі, затвердженої рішенням Жидачівської міської ради;

-          запобігання порушенню гідрологічного режиму водних об’єктів;

-          дотримання екологічних вимог, встановлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об’єктів.

 

4. Заходи по охороні, раціональному використанню

земель та покращенню угідь

            Заходи з охорони, раціонального використання земель та покращення угідь м. Жидачева:

-          освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, а саме, для освоєння боліт та непродуктивних земель порослих очеретом та чагарниками на площі біля 50 га у східній частині міста Жидачева в урочищі „Чермінь”;

-          збільшення кількості зелених насаджень в місті, благоустрій та впорядкування міських територій, особливо водоохоронних і лісопаркових зон, наявних на території міста озер, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття в межах міської екологічної мережі на площі 319,2 га , створення в смугах відведення доріг захисних зелених насаджень (на період до 2015 року передбачається здійснення заходів із створення системи багаторічних зелених насаджень на площі біля 183 га);

-          розроблення спільно з відкритим акціонерним товариством „Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат” заходів по впорядкуванню сміттєзвалища, його поетапної рекультивації, організація та проведення робіт по санітарній очистці міста і ліквідації стихійних сміттєзвалищ, профілактична робота з населенням;

-          продовження робіт зі спостереження за станом грунтів у житловому масиві „Гора” та запобігання утворення провалів грунту, включаючи будівництво побутової каналізації житлового масиву „Гора” та заліснення схилів гори Базиївки;

-          розвиток інженерних мереж для каналізування північної та „старої” частини міста, організація дощо- та водовідведення із східної частини міста, покращення санітарного очищення житлових масивів, покращення діяльності меліоративної системи в житловому масиві „За переїздом”;

-          продовження робіт по будівництву берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Стрий в межах міста в урочищах «Біля бойні» і «Біля гори Базиївка» та організація берегоукріплюючих робіт біля міського стадіону «Авангард» (вул. Загір`я);

-          впорядкування недіючих та існуючого кладовищ;

-          зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з наступним використанням його для благоустрою міста і промислових зон;

-          удосконалення діяльності у сфері використання земель водного фонду (озер)   шляхом надання їх в оренду юридичним і фізичним особам для догляду за водними об’єктами;

-          удосконалення системи моніторингу (із створенням бази даних обліку земель міста) з метою забезпечення збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про стан земельних ресурсів, прогнозування його змін та розроблення рекомендацій для прийняття ефективних управлінських рішень;

-          екологічна освіта та інформування населення.

5. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

 

            Виконання передбачених Програмою заходів і завдань дасть змогу:

-          оптимізувати структуру земельних угідь міста;

-          збільшити площі земель з природними ландшафтами до рівня, достатнього для збереження ландшафтного і біологічного різноманіття;

-          створити єдину та завершену систему лісомеліоративних насаджень у долинах річки Стрий, довести рівень озеленення територій до європейського рівня;

-          здійснити покращення деградованих, малопродуктивних, заболочених і техногенно забруднених земель шляхом залуження (самозалуження) та заліснення;

-          здійснити рекультивацію порушених земель;

-          створити та упорядкувати водоохоронні зони і прибережні смуги водних об'єктів, запровадити особливий режим використання земель на ділянках водоохоронних зон річки Стрий та численних озер;

-          розробити природно – сільськогосподарське, еколого – економічне, ґрунтово-ерозійне та інші види районування земель, які узагальнюють уявлення про земельний фонд і є основою інформаційної бази та обґрунтування системи природоохоронних заходів;

           Реалізація Програми шляхом здійснення комплексу організаційних, правових, еколого-економічних та інших заходів дозволить зупинити процеси деградації ґрунтового покриву, мінімізувати, перш за все, ерозійні процеси, створити стійку систему нарощування біоресурсного потенціалу земель та підвищити економічну ефективність їх використання.

6. Фінансування Програми

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету (кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва та місцевого фонду охорони навколишнього середовища), державного бюджету (фінансування Державної програми „Ліси України”), власників землі і землекористувачів, а також інших джерел, передбачених законами України.

Щорічне використання коштів місцевого бюджету (кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва) здійснюється на підставі рішень Жидачівської міської ради.


               Секретар міської ради                                                   О. Лешков’ят.

 
Програмa розроблення пропозицій щодо меж, структури і конфігурації екологічної мережі Жидачівської міської ради, її збереження, відтворення та перспективного розвитку на 2009-2015 р.р. Друк
Середа, 08 лютого 2012, 15:45

 

                                                                                                    

  

             ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

36 сесія пятого скликання 2006 – 2011 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я


 

23.12.2008                                                   № 3630                                          м. Жидачів

 

 

Про затвердження Програми розроблення

пропозицій щодо меж, структури і конфігурації

екологічної мережі Жидачівської міської ради,

її збереження, відтворення та перспективного

розвитку на 2009-2015 р.р.

 

Розглянувши клопотання громадської організації „ЕКО-Довкілля” про затвердження Програми розроблення пропозицій щодо меж, структури і конфігурації екологічної мережі Жидачівської міської ради, її збереження, відтворення та перспективного розвитку на 2009-2015 р.р., з метою збереження біологічного та ландшафтного різноманіття флори, керуючись п.п. 22 п. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”, Законом України „Про екологічну мережу України”, Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Жидачівська міська рада ВИРІШИЛА:

 

 

 1. Погодити Програму розроблення пропозицій щодо меж, структури і конфігурації екологічної мережі Жидачівської міської ради, її збереження, відтворення та перспективного розвитку на 2009-2015 р.р. (далі –Програма) (додаток № 1).
 2. Погодити схему та перелік територій Жидачівської міської ради для розміщення елементів екологічної мережі (додаток № 2).
 3. Передбачити при уточненні генерального плану міста Жидачева проектування екологічної мережі на території Жидачівської міської ради та погодити її у встановленому законодавством порядку.
 4. Передбачити у міському бюджеті міста Жидачева на 2009 рік кошти на співфінансування заходів з реалізації Програми.
 5. Довести дане рішення до відома головного архітектора Жидачівського району, адміністрації відкритого акціонерного товариства «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» та Жидачівського професійного ліцею.
 6. Оприлюднити дане рішення у міському інформаційному бюлетені «Удеч сьогодні».
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету та розвитку підприємництва (М.Волошин) і з питань регулювання земельних відносин та екології (Р.Денис).

 

 

Міський голова                                                           М.Щуйко.

                                                                                                 Д О Д А Т О К № 1

до рішення Жидачівської міської

                                                                                                    ради від 23.12. 2008 р. № 3630

ПРОГРАМА

 

розроблення пропозицій щодо меж, структури і конфігурації екологічної мережі Жидачівської міської ради,

її збереження, відтворення та перспективного розвитку  

на 2009 - 2015 роки

Жидачів – 2008 р.

 

                                                                                                  

 

1. Обгунтування необхідності прийняття програми

1.1 Поняття про екологічну мережу

Ідея про екологічну мережу як природоохоронну технологію виникла у 80-х роках минулого століття. У 1993 році на міжнародній конференцій з питань охорони довкілля в Маастрихті голандськими спеціалістами було запропоновано створити Європейську екологічну мережу (ЄЕМ). Програма створення ЄЕМ стала складовою частиною Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, прийнятій на Конференції міністрів з охорони навколишнього середовища європейських країн, яка відбулася у 1995 році в Софії.

Структурними елементами ЄЕМ повинні стати так звані екологічні ядра, екологічні коридори та буферні зони. Екологічні ядра являють собою малозмінені, екологічно цінні та значні за розмірами території , які як правило мають природно - охоронний статус. Основним їх завданням є збереження біологічного та ландшафтного різноманіття на еталонних природних ділянках, сприяння підтримання екологічного балансу в регіоні.

            Екологічні ядра повинні з`єднюватись між собою екологічними коридорами - смугами чи масивами відносно малозмінних, відновлених чи штучно створених природних ландшафтів. Це можуть бути долини річок, озера, болота, балки, лісові масиви та смуги, меліоративні канали, тощо. З метою запобігання негативному впливу господарської діяльності людини на природні комплекси створюються буферні зони з регульованим обмеженим господарюванням. Таким чином, із вказаних вище трьох структурних компонентів формується своєрідна мережа, яка більш-менш рівномірно вкриває регіон. При достатньому представництві і площі така екологічна мережа створює прийнятні умови для збереження біологічного та ландшафтного різноманіття певного природно – територіального комплексу. Останнє, поряд з іншими   природоохоронними заходами, в значній мірі сприяє підтриманню сталості регіональної екосистеми.  

Складовою частиною Європейської екологічної мережі є екологічні мережі окремих держав , зокрема Національна екологічна мережа України. Її створення передбачене Законом України „Про загальнодержавну програму формування екологічної мережі України на 2000-2015 роки”

1.2 Законодавче забезпечення, правова сторона створення екологічної мережі в Україніі

У 1992 році Конференція ООН з навколишнього природнього середовища і розвитку в Ріо – де- Жанейро прийняла Конвенцію про біорізноманіття як основу еволюції і функціонування систем біосфери і сталого забезпечення потреб населення Землі. Нею проголошено збереження   не окремих ланок природи , а всіх систем біосфери в глобальному масштабі. В цьому ж році Рада Європи прийняла Конвенцію Європейської Екомережі ( European Ecological Network) як ідеєю загальноєвропейської системи охорони   природної спадщини Європи.

 

Україна ратифікувала міжнародні угоди , а 21 вересня 2000 року Верховна Рада прийняла Закон України “Про загальнодержавну Програму формування національної екологічної мережі України на 2002 –2015р”. У процесі реалізації Програми передбачено поєднання національної екологічної мережі з екологічними мережами сусідніх країн.

В Україні правові основи формування екологічної мережі регульовані Законами України “Про охорону навколишнього природного середовища” (1991), “Про природно-заповідний фонд України” (1993), “Про рослинний світ” (1999), “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” (2002), “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр.” (2000) „Про екологічну мережу України”, а також Рамковою конвенцією про охорону довкілля та сталий розвиток Карпат (2003).

2. Актуальність програми

2.1. Опис проблеми

У місті Жидачеві склалась критична ситуація із станом навколишнього природного середовища обумовлена неврахуванням екологічних факторів при плануванні розвитку регіону та самого міста. Внаслідок цих помилок місто отримало значні проблеми, а саме: велику кількість порушених земель; щороку значно збільшується смертність населення; спостерігається велика кількість захворювань на хвороби , які пов’язані із забрудненням довкілля та екологічними проблемами. Якщо така тенденція буде продовжуватиметься, місто перетвориться у безбарвну територію, у якому мешканцям проживати буде некомфортно і небезпечно. Одним з ключових варіантів покращення екологічної ситуації в найближчі роки та на перспективу є довгострокова політика по зупиненню хаотичного і в основі - споживацького природокористування. Найфундаментальнішою ідеєю і реагуванням на дигресивні процеси у природі – є ідея сталого екологічного та економічного розвитку, один із принципів якої – збереження природного середовища, біологічного і ландшафтного різноманіття. На думку фахівців із збереження біорізноманіття, вирішенням цієї проблеми може стати створення офіційно затвердженої екомережі кожного населеного пункту , району, області, країни. Для цього необхідно оцінити реальний стан території, розробити Схему, що включатиме ядра і коридори мережі, врахувати зв’язок з сусідніми територіями і законодавчо затвердити статус новоствореного об’єкту.

Територія Жидачівської міської ради та прилеглі до неї території є цінною не лише через притаманне їй велике видове різноманіття, а і як важлива складова Прикарпатсько - Дністровського екологічного коридору в межах Альпійсько – Карпатського міжнародного екологічного коридору , котрий є основним шляхом міграцій тварин і   рослин з півночі на південь України і навпаки.

2.2. Іноваційність програми

Це один з перших в Україні прецедентів детального проектування локальної екомережі на місцевому рівні.

2.3. Території, які планується включити до екологічної мережі

Загальна площа земель, включених в межах міської ради до екологічної мережі становитимуть 319,2 га, тобто 23,75% від її загальної площі (1344 га) території м.Жидачева.

     Екомережа Жидачівської міської ради складається з двох великих ядер, до складу яких входять вже існуючі об’єкти майбутнього природно-заповідного фонду (ділянок відносно недоторканої природи, де тварини і рослини практично позбавлені впливу людини). Між собою обидва ядра зв’язані екологічним коридором – річкою, що протікає між ними та потужною буферною зоною, що проходить по південній околиці міста є долина р. Стрий та численні озера поряд.

    Перше ядро екомережі розташоване на крайній південній околиці міста Жидачева біля річки Стрий та складається із пам’ятки археології національного значення часів Київської Русі урочища Городища в межах гори „Базиївки (45,2 га). В межах ядра поєднано заплавні луки, заплавний вербовий ліс, витоки джерела, заплавні плеса,  штучне лісопаркове утворення, як основа майбутнього дендропарку.

       Друге ядро утворене комплексом ділянок на північному сході міста . До нього входять дві резервні ділянки природно-заповідного фонду – проектовані заказники «Замкова гора» (5га) та «Кораблище» (5 га), а також розташована північніше від них відпочинкова зелена зона загального користування. Основу ядра становлять водно – болотні території урочища «Кораблище” та схили Замкової гори, які зосереджують в межах ядра різноманіття різної рослинності характерних для над дністровського ландшафту. Саме вкриті степовою рослинністю пагорби та схили Замкової гори та болотно – лучна рослинність заплави старорічища , з яких власне і складається ядро, становлять основу естетичної привабливості ландшафту другого ядра екомережі м.Жидачева.

   Природоохоронна оцінка екологічної мережі Жидачівської міської ради на час прийняття Програми вказує на її важливість з огляду створення екологічних коридорів, які можуть слугувати , як для перенесення та поширення діаспор рослин, так і міграційних шляхів птахів, які зупиняються для ночівлі та годівлі під час осіннього та весняного міграційних періодів. З висновків наданих науковцями Львівського національного університету ім.. Івана Франка дана територія заслуговує на велику увагу в плані наукових досліджень біологів різних спеціальностей.

     Створення екологічної мережі міста, закладка дендропарку та екологічної стежини стануть першим випадком для всієї України та прецедентом найбільш ефективного впровадження природозберігаючого режиму, що в повній мірі відповідає принципам сталого екологічного та економічного розвитку. Територія екологічної мережі - це той мінімум, який ми лишаємо живим істотам Землі, і який обов’язково має бути звільненим від впливу господарської діяльності людини.

           Екологічна мережа Жидачівської міської ради розташованої безпосередньо в межах Прикарпатсько - Дністровського екологічного коридору, безумовно, буде частиною Регіональної екологічної мережі району та Львівської області і, відповідно – Національної екологічної мережі.

 

3. Очікуванні результати

     Реалізація проекту по формуванню екологічної мережі Жидачівської міської ради   носить комплексний характер і буде мати не тільки екологічні, але й певні позитивні соціально – економічні результати. Його реалізація та втілення в найближчому майбутньому забезпечить збереження і відтворення ландшафтного різноманіття, а також сприятиме:  

- дотриманню екологічної рівноваги на території регіону;

- цілеспрямованому перетворенню ландшафту для забезпечення оптимальних умов співіснування людини і екосистеми;

       - створенню природних умов для життя і розвитку людини в екологічно збалансованому природному середовищі, максимально наближеному до природних ландшафтів;

     - розвитку ресурсної бази для заняття туризмом, відпочинку та оздоровлення населення;

     - запобіганню безповоротній втраті частини гено-, демо-, цено- та екофонду регіону;

     - ренатуралізації земель, що вилучаються із сільськогосподарського використання;

     - посиленню узгодженості діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у розв’язання проблем екологічної безпеки в регіоні.

     Створення місцевої екологічної мережі безумовно потребуватиме значних організаційних, матеріальних та фінансових витрат. Але у даному випадку „мета виправдовує засоби”. Реалізація програми дозволить з часом відновити в регіоні втрачений екологічний баланс і підтримувати його в майбутньому.

4. Етапи реалізації Програми

     Розроблення та затвердження проекту схеми екологічної мережі м.Жидачева доцільно поділити на два етапи:

         - перший етап (2008 - 2009 роки):

-          збір матеріалів польових обстежень (дослідження флори та фауни території проектованої екомережі);

-          аналіз літературних джерел, картографічних матеріалів;

-          розробка перспективної схеми екологічної мережі з робочими варіантами карт;

-          обгрунтування переліку структурних елементів екомережі;

-          узгодження регіональних та місцевих схем формування екомережі зі зведеною схемою формування екомережі України.;

-          виготовлення планшетного   просторового макету екологічної мережі міста Жидачева;

-          відображення фрагментів територій екомережі на світлинах та інформування громадськості міста (друкування інформаційного бюлетення).

 

           - другий етап (2009 - 2010 роки):

-          виготовлення проекту землеустрою, включаючи проектування екологічної мережі при розробці нового генерального плану м.Жидачева із зміною цільового призначення ряду непродуктивних земель (сіножатей, пасовищ, неугідь) під створення земель природно – заповідного , історико-культурного , рекреаційного призначення та лісового фонду   ( який включатиме також саме погодження з власниками та користувачами земельних ділянок та природних ресурсів , відповідною радою.

 

5. Перспектива реалізації формування екологічної мережі території Жидачівської

   міської ради (2010-2015 роки)

 

   2010 р. - затвердження статусу природоохоронних об’єктів території Жидачівської

                   міської ради (г.Базиївки та Замкової гори- Кораблища);

   2011-2015 роки - облаштування та догляд територій екологічної мережі м.Жидачева,

                 включаючи посадки лісопаркових зон (відновлювальних зон екологічної

                   мережі)

 

6. Джерела фінансування Програми

Фінансування заходів з розроблення схеми екологічної мережі територій Жидачівської міської ради здійснюється за рахунок коштів територіальної громади.

Фінансування заходів по облаштуванню елементів екологічної мережі міста може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, міжнародних грантів, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

 

 

Голова громадської організації „ЕКО-Довкілля”                                       Є.Турченяк.

                                                                                          Д О Д А Т О К № 2

до рішення Жидачівської міської

                                                                                                   ради від 23.12. 2008 р. № 3630

 

 

Території Жидачівської міської ради

для розміщення елементів екологічної мережі

 

Загальна територія земель включених в межах Жидачівської міської ради до екологічної мережі становить 319,20 га, тобто 23.75 відсотків від загальної площі (1344 га) території м.Жидачева, в тому числі в розрізі елементів екологічної мережі м.Жидачева:

 

1.Ядро екологічної мережі – 52,2 га

1.1. гора Базиївка разом із схилами - 45,2 га (30,0 га ріллі, 9,0 га лісу, 6,2 га чагарників);

1.2. Замкова гора та схили, розміщене поряд озеро „Кораблище” - 10,0 га (включаючи

       водно – болотні угіддя).

 

2.Екологічний коридор – 42,0 га

2.1. річка Стрий у межах міста (6 км) – 6,0 га та прибережна водоохоронна зона – 6,0 га;

2.2. чагарникові (вербові) насадження в пониженнях річкової долини – 30,0 га.

     (крім цього слід брати до уваги те, що   від межі територій Жидачева до впадіння

    р.Стрий в р.Дністер доєднюється 66,0 га територій екологічного коридору

     протяжністю 8 км ( 16,0 га річкової та водоохоронної зони і заплавні вербово-

     чагарникові насадження в урочищі „Оболонь” -50,0 га)

 

3. Відновлювальна зона для влаштування лісо-паркових зон - 183,0 га

3.1. територія існуючого сміттєзвалища ВАТ „ЖЦПК” поряд з р.Стрий - 14,0 га;

3.2. територія кар’єру для видобування глини (поетапно після завершення експлуатації

     кар’єру ) – 8,0 га;

3.3. заплава р. Стрий біля ВАТ „ЖЦПК” - 5,0 га ;

3.4. заплава р. Стрий біля водоспаду – 5,0 га ;

3.5. територія між старим та новим мостом – 1,0 га;

3.6. територія урочища „Бойня” в заплаві р.Стрий – 50,0 га;

3.7. територія урочище „Запречистя” (від захисної дамби до р.Стрий та підніжжя

       гори Базиївки – 2,0 га);

3.8. територія схилів гори Базиївка до р.Стрий – 8,0 га;

3.9. заплава р.Стрий за горою Базиївкою та стадіону „Авангард” (територія ліцею) -20,0

       га;

3.10. територія північної частини земель ліцею - 20,0 га;

3.11. заболочена територія урочища „чермінь” (територія ліцею) – 50,0 га.

 

4. Буферна зона - 42,0 га

4.1. озеро „Промінь” та „по вул. Загір’я”” – 15,0 га;

4.2. озеро „Гребний канал” – 10,0 га;

4.3. озеро „Чисті озера” – 17,0 га.

     (крім цього слід брати до уваги те, що поряд з горою Базиївка розміщена потужна

     буферна зона на території Зарічанської сільської ради – озера – кар’єри в заплаві

     річки Стрий площею біля 40,0 га).

 

 

Голова громадської організації „ЕКО-Довкілля”                                       Є.Турченяк.

 
Програмa співпраці з містами-партнерами міста Жидачева на період до 2012 року Друк
Середа, 08 лютого 2012, 15:41

                                                                                                            

  

             ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

 м. Жидачів,   Львівської   області

28 сесія п’ятого скликання 2006 – 2011 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

10.06.2008                                                  № 2828                                                 м.Жидачів

 

Про затвердження Програми співпраці

з містами-партнерами міста Жидачева

на період до 2012 року

 

 

Розглянувши та обговоривши Програму співпраці з містами-партнерами міста Жидачева з метою налагодження нових контактів та зміцнення існуючих зв’язків і поглиблення взаємовідносин між містами України і містами та народами інших держав, керуючись ст. 144 Конституції України, п.п. 22 п. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. із змінами і доповненнями, Жидачівська міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. 1.Затвердити Програму співпраці з містами-партнерами міста Жидачева на період до 2012 року (додається).
 2. 2.Доручити міському голові щорічно підписувати Протокол співпраці з містами – партнерами міста Жидачева.
 3. 3.Доручити виконавчому комітету Жидачівської міської ради шорічно:

-          розробляти заходи та програми з реалізації підписаних Протоколів співпраці з містами-партнерами;

-          до 1 березня подавати на сесію міської ради інформацію про хід виконання Програми співпраці

 1. 4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету та розвитку підприємництва (М.Волошин) і з гуманітарних питань та у справах сімї і молоді (О.Мальцева).

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                        О.Лешков’ят.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                  

                                                                              

                                                                                            ДОДАТОК

                                                                                              до рішення Жидачівської міської

                                                                                                ради від 10.06.2008 р. № 2828

                                                                  

 

                

П Р О Г Р А М А

 

співпраці з містами - партнерами міста Жидачева

на період до 2012 року

 

 

Вступ

 

Малі міста займають особливе місце в історичному розвитку держави. В них розвивались національна культура та духовність. Проте спад виробництва, економічна дестабілізація суттєво послабили соціально-економічну та фінансову бази малих міст.

Громади цих міст обділені Бюджетним кодексом, дія якого сьогодні закінчується на рівні районів, не поширюючись на міста районного значення. Досі не проведено чітких меж між власними повноваженнями місцевого самоврядування та тими, що делегує йому держава. В глухий кут загнано житлово-комунальне господарство. Більшість населення охоплена соціальною апатією, люди замкнулися в своїх проблемах, відчужені від влади, господарників і підприємців.

Тому, питання відродження й розвитку малих міст, збереження культурної спадщини, відродження народних традицій, художніх промислів і ремесел, туристична привабливість набувають сьогодні особливого значення.

Засади співпраці з містами інших країн відповідають цим принципам та загальновизнаним міжнародним нормам і стандартам, а демократичні перетворення в Україні сприяють формуванню відносин із закордонними громадами, що дає змогу забезпечувати їх цілеспрямовану, довготривалу і конкретну підтримку.

 

 

Мета програми

 

Програма співпраці з містами - партнерами міста Жидачева на період до 2012 року (далі – Програма) складена відповідно до Договору про налагодження партнерських контактів та співпраці між містами (далі – Договір) та з метою налагодження нових контактів і поглиблення взаємовідносин між містами України і містами та народами інших держав .

Щоб зрозуміти, чи правильним шляхом йде міська громада, потрібно серед безлічі чинників виділити такий, як вивчення досвіду „сусідів”.

Для цього Жидачівською міською радою підписано Договір про налагодження партнерських контактів і співпраці між містами Челядзь (Польща) та Жидачів (Україна) і Вієсіте (Латвія) та Жидачів (Україна). Проводиться робота щодо налагодження контактів з м. Обі (Франція), а також пошук міст-партнерів в інших державах та в Україні.

Метою програми є обмін позитивним досвідом здійснення місцевого самоврядування, громадської та підприємницької діяльності, вивчення історії, національно-культурної самобутності та політичної і економічної особливостей країн, регіонів і міст, використання інтелектуального, ділового та духовного потенціалу, зміцнення зв’язків між містами-партнерами.

 

 

Основні завдання та напрямки діяльності Програми

 

Співпраця між містами-партнерами реалізовуватиметься у різних сферах життя громад. Основними її напрямами є проведення заходів у сфері молодіжного обміну та у сфері діяльності міст.

Міста-партнери щорічно узгоджують деталі Договору, що стосуються співпраці на поточний рік і підписують Протокол співпраці між містами, який є додатком до Договору.

 

Основними завданнями та напрямками у сфері діяльності міст-партнерів є:

-    обмін офіційними делегаціями;

-    зміцнення співпраці органів місцевого самоврядування;

-    налагодження контактів між громадськими організаціями, активізація їх

    співпраці;

-    вивчення національної самобутності та дослідження етнічної ідентичності;

-    поширення за кордоном відомостей про Україну, про наш регіон, про наше

     місто;

-    створення спільних програм і проектів у сфері культури, мистецтва, освіти,

   охорони здоров’я та спорту;

-          налагодження і розширення безпосередніх контактів між мешканцями.

 

Основними завданнями та напрямками діяльності у сфері молодіжного обміну є:

-          обмін учнівськими та молодіжними делегаціями;

-          налагодження та розвиток контактів між дошкільними навчальними закладами, закладами освіти, культури і спорту;

-          проведення культурно-мистецьких обмінів;

-          інтегрування учнів у партнерські школи, позашкільні організації та сім’ї;

-          покращення знань іноземних мов;

-          залучення до обміну учнів та молоді на рівній основі незалежно від їхніх мовних здібностей або інших навичок;

-          обмін досвідом у боротьбі з соціальними проблемами (наркоманія, СНІД, алкоголізм тощо);

-          набуття позитивного досвіду боротьби з негативними упередженнями і стереотипами.

 

 

Фінансове забезпечення

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у межах коштів, передбачених міським бюджетом, а також за рахунок інших джерел.

 

 

Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу:

-          продовжити роботу з подальшого розвитку і поглиблення зв’язків між містами-

     партнерами на довгостроковій основі;

-          налагодити нові контакти і поглибити взаємовідносин між містами України і містами та народами інших держав;

-          вивчати досвід діяльності і розвитку місцевого самоврядування та житлово-комунального господарства з метою вповадження кращих ідей та уникнення помилок при прийнятті певних рішень;

-          впроваджувати дієву систему виявлення, реєстрації та поширення кращих практик та ініціатив у галузі сталого розвитку населених пунктів;

-          вивчати досвід роботи колег з міст-партнерів та впроваджувати цікаві прогресивні ідеї на своєму робочому місці;

-          рекламувати інвестиційну привабливість нашого міста;

-          пропагувати національну культуру та українські народні звичаї;

-          створювати оптимальні умови, необхідні для розвитку співпраці у всіх сферах життя громад міст-партнерів;

-          збільшити кількість іноземців, зокрема молоді, які відвідуватимуть Україну та наше місто для ознайомлення з життям її громадян і досягненнями.

Молодіжний обмін делегаціями стимулюватиме бажання учнівської молоді до більш глибокого вивчення іноземних мов, історії держави та міста, сприятиме знайомству і налагодженню безпосередніх дружніх стосунків між молоддю міст-партнерів. Молодь матиме можливість презентувати нашу державу у Європі і знайомитися з культурою та історичною спадщиною інших держав, що сприятиме бажанню більше пізнавати і знати про інші країни і міста та розширювати свій кругозір.

 

 

Контроль за виконанням Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії Жидачівської міської ради з питань бюджету та розвитку підприємництва і з гуманітарних питань та у справах сімї і молоді.

 

 

Секретар міської ради                                                   О.Лешков’ят.    

 
<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 Наступна > Кінець >>

Сторінка 15 з 15