gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Міські програми
Програма партнерських взаємовідносин міської ради з релігійними організаціями на 2019-2020 роки Друк
П'ятниця, 26 липня 2019, 15:47

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                  35 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

23.07.2019                                                           № 676                                               м. Жидачів  

 

Про затвердження Програми партнерських

взаємовідносин Жидачівської міської ради

з релігійними організаціями міста Жидачева

на 2019-2020 роки

 

З метою забезпечення конституційного права мешканців міста Жидачева на свободу світогляду і віросповідання, створення умов для консолідації громади, міжконфесійної стабільності, сприяння збереженню та примноженню традиційної релігійної культури, розвитку партнерських взаємовідносини Жидачівської міської ради і релігійних організацій, відповідно до статті 29 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації”, статті 10 Закону України „Про охорону культурної спадщини”, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Програму партнерських взаємовідносин Жидачівської міської ради з релігійними організаціями міста Жидачева на 2019 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.
  1. Відділу фінансів і бюджету Жидачівської міської ради здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджеті м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

 

 

                                                               ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від 23.07.2019 р. № 676

 

 

ПРОГРАМА

партнерських взаємовідносин Жидачівської міської ради

з релігійними організаціями міста Жидачева на 2019 – 2020 роки

 

 

І. Загальні положення

 

            Жидачів – районний центр адміністративно-територіальної одиниці Львівської області, культурний центр і духовний осередок, в якому діють храми різних конфесій: української православної, греко-католицької, римо-католицької, євангельських християн-баптистів, свідків Єгови та інших.

Наявність у м. Жидачеві релігійних громад різних віросповідань потребують від органу місцевого самоврядування забезпечення виконання та додержання законодавства про свободу совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації.

Жидачівська міська рада у межах своєї компетенції спільно з релігійними організаціями сприяє забезпеченню прав мешканців м. Жидачева на свободу совісті, консолідації громади міста, збереженню та примноженню його традиційної релігійної культури, формуванню його ціннісних орієнтацій, розв’язанню загальносуспільних проблем.

Партнерські взаємовідносини Жидачівської міської ради і релігійних організацій ґрунтуються на визнанні того, що будучи відокремленими один від одного в питаннях, що належать до їх виняткової компетенції, діють вони в інтересах мешканців м. Жидачева.

Питання державно-церковних відносин в Україні регламентуються відповідною нормативно-правовою базою, це – міжнародні нормативно-правові акти, Конституція України та закони України, а також підзаконні акти органів державної влади та місцевого самоврядування. Такі документи існують з багатьох питань конкретної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з релігійними організаціями. Проте нині в Україні немає єдиного нормативно-правового акта, що регламентував би концепцію державно-церковних відносин.

Тому державні органи влади, органи місцевого самоврядування докладають максимум зусиль для досягнення взаєморозуміння та взаємної толерантності між ними, забезпечення міжконфесійної стабільності, запобігання виникненню та загостренню конфліктів на релігійній основі, протистоянню релігійних організацій, у т. ч. в питаннях повернення їм колишнього церковного майна; здійснюють спільні програми у сфері формування здорового способу життя, зміцнення інституту сім’ї, захисту дитинства, соціальної інтеграції осіб з особливими потребами, ліквідації наслідків стихійних лих, екологічних та техногенних катастроф, соціальної реабілітації осіб, які її потребують, зокрема осіб з обмеженими можливостями, учасників АТО-ООС, культурно-просвітницької діяльності, пов’язаної із захистом і утвердженням суспільно-моральних засад.

Співробітництво Жидачівської міської ради і релігійних організацій виступає дієвим засобом подолання упередженості, проявів релігійної нетолерантності, міжконфесійних незгод, недовіри між конфесіями, місцевою владою і церквою.

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

 

Соціально-політична стабільність України багато в чому зумовлюється змістом та спрямованістю державно-церковних і міжконфесійних відносин та соціальною активністю релігійних інституцій. Сучасна стратегія співробітництва місцевих органів влади і церкви як цілеспрямований і системний процес, утверджує духовну культуру, формує поле толерантності та взаємоповаги, спрямована на пошук взаємоприйнятних форм і методів розв’язання соціальних і релігійних проблем.

Сучасному розвиткові державно-церковних відносин в Україні притаманні такі риси: помітне зростання релігійного чинника в суспільному житті; посилення релігійності населення; збільшення кількості релігійних громад; поліконфесійність, розширення спектру конфесій, напрямів і течій; територіальна нерівномірність поширення релігійних організацій; відродження та активізація діяльності церков національних меншин; поява в релігійному спектрі значної кількості нетрадиційних культів.

Система державно-церковних відносин, що склалася у м. Жидачеві, відповідає демократичним принципам, базується на засадах прав людини і свободи віросповідання та рівності, що забезпечує подальший динамічний розвиток релігійного життя.

Жидачівська міська рада розуміє важливість релігійної сфери та її урегульованості для громадського життя та динамічного розвитку громади міста. Це розуміння реалізується на засадах справедливості, толерантності і взаєморозуміння. Ці принципи активно реалізовуються Жидачівською міською радою, зокрема впроваджується комплекс заходів щодо подальшого вдосконалення взаємовідносин між міською владою та релігійними організаціями, сприяння міжконфесійній злагоді й міжцерковному співробітництву.

Зважаючи на сьогоднішню ситуацію, міська рада і надалі ставить перед собою завдання збереження подальшого позитивного розвитку та динаміки відносин з релігійними організаціями у м. Жидачеві, сприяння національно-культурному розвитку мешканців, утвердженню їх духовності, пошуку правильних шляхів подолання існуючої моральної кризи.

Для досягнення поставлених завдань розроблена міська цільова Програма співпраці Жидачівської міської ради з релігійними організаціями м. Жидачева на 2019 – 2020 роки.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є:

ü  створення умов для забезпечення конституційного права мешканців міста Жидачева на свободу світогляду і віросповідання;

ü  сприяння створенню умов для забезпечення справедливості, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, їх розвитку;

ü  сприяння формуванню цілісного національного духовно-культурного простору;

ü  сприяння розвитку й активізації духовно-культурної творчості;

ü  розвиток і вдосконалення партнерських взаємовідносин міської влади з міськими релігійними організаціями;

ü  надання фінансово-матеріальної підтримки релігійним громадам міста для здійснення їхньої діяльності.

 

ІV. Основні завдання Програми

 

Завданнями Програми є:

ü  створення сприятливих умов для утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності, розвитку можливостей мешканців м. Жидачева сповідувати будь-яку релігію, духовного розвитку з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних та інших особливостей;

ü  залучення релігійних громад до суспільного життя міста;

ü  участь у спільних заходах, спрямованих на утвердження національної свідомості, духовності, високих моральних цінностей;

ü  сприяння та фінансово-матеріальна участь міської влади в проведенні робіт з метою збереження існуючих культових споруд – пам’яток історії і культури, їх ремонту і реставрації та будівництва нових храмів (придбання будівельних матеріалів, обладнання, оформлення відповідної документації тощо);

ü  залучення і виділення фінансово-матеріальних ресурсів для вирішення питань у сфері діяльності міських релігійних організацій.

 

V. Основні заходи Програми

 

            Для реалізації мети та основних завдань Програми плануються наступні заходи:

ü  сприяння в забезпеченні організації та проведення релігійних свят і загальноміських заходів з участю настоятелів храмів та представників релігійних громад (свято Різдва Христового, свято Водохреща, свято Великодня, День міста, вшанування пам’яті Т.Шевченка, свято Покрови Пресвятої Богородиці, інші християнські свята та громадські заходи);

ü  сприяння релігійним громадам у налагодженні контактів з релігійними організаціями закордонних міст-партнерів м. Жидачева;

ü  сприяння розвитку у м. Жидачеві сакрального та паломницького туризму, проведенню духовно-реколекційних таборів;

ü  сприяння в організації та проведенні фестивалів духовного співу, конкурсів, виставок, оглядів духовної творчості;

ü  надання консультативної, організаційної, фінансово-матеріальної допомоги релігійним громадам в проведенні ремонтно-будівельних і реставраційних робіт з метою збереження пам’яток місцевої сакральної архітектури та будівництві нових храмів, їх утриманні тощо.

 

VІ. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання заходів Програми об’єднає мешканців м. Жидачева, забезпечить їх конституційні права на свободу совісті та реалізацію релігійних потреб, підвищить духовний рівень і рівень суспільної моралі, забезпечить збереження культових будівель – пам’яток культурної спадщини та підвищить можливості релігійних громад в будівництві нових храмів.

 

VІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

VІІІ. Контроль за реалізацією Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками громадських організацій, за їх згодою, ініціативними групами мешканців.

 

ІX. Прикінцеві положення

 

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної, внутрішньо- та зовнішньо-політичної ситуації в країні, змін у діючому законодавстві, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування її заходів.

Впродовж терміну виконання Програми рішенням міської ради можуть вноситися зміни і доповнення до неї.

 

            

            Секретар міської ради                                 Ольга ЛЕШКОВЯТ

 

 


ДОДАТОК 1

до Програми

 

 

П А С П О Р Т

Програми партнерських взаємовідносин Жидачівської міської ради

з релігійними організаціями міста Жидачева на 2019 – 2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

2.

 

Підстава розроблення Програми

Конституція України, Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації”, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про охорону культурної спадщини”, договори про налагодження партнерських контактів і співпраці з містами Челядзь, Домброва Тарновска, Вієсіте, Прнявор

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

6.

 

Учасники Програми

Виконавчий комітет міської ради, освітні, культурні установи та заклади міста, міські релігійні організаці, мешканці міста

7.

Термін реалізації Програми

2019 – 2020 роки

8.

 

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

міський бюджет, інші джерела не заборонені діючим законодавством України

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

 

9.1.

коштів міського бюджету

 

9.2.

коштів інших джерел

 

 

 
Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2019 рік, внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2019 рік (розпорядження №104) Друк
П'ятниця, 19 липня 2019, 03:05
rozporyad104
 
Програма співпраці з містами-партнерами м. Жидачева на 2019-2020 роки Друк
Середа, 17 липня 2019, 17:29

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                                           м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                  32 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

23.04.2019                                                           № 613                                               м. Жидачів  

 

Про затвердження Програми співпраці

з містами-партнерами міста Жидачева

на 2019 – 2020 роки

З метою реалізації умов договорів про співпрацю з містами-патрнерами, розширення існуючих зв’язків, налагодження нових контактів, відкриття перспектив для розвитку ділових контактів, економічних інтересів міста Жидачева з містами України та містами інших держав, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Програму співпраці з містами-партнерами міста Жидачева на 2019 – 2020 роки (додається).
  2. Виконавчому комітету Жидачівської міської ради забезпечити реалізацію визначених Програмою заходів за рахунок та в межах видатків, які передбачаються міським бюджетом м. Жидачева на відповідний рік та інших джерел, не заборонених діючим законодавством.
  3. Відділу фінансів і бюджету Жидачівської міської ради здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

 

Міський голова                                             Володимир ЛЕВКО

 

 

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від23.04.2019 р. № 613

 

 

 

П Р О Г Р А М А

співпраці з містами-партнерами міста Жидачева

на 2019 – 2020 роки

І. Загальна частина

 

            Програма співпраці з містами-партнерами міста Жидачева (надалі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 344, та інших нормативно-правових актів.

            Програма визначає правові, організаційні і фінансові засади діяльності Жидачівської міської ради у сфері партнерських зв’язків, зокрема співробітництво органу місцевого самоврядування з містами України та інших держав, що реалізується на підставі договорів та меморандумів про налагодження партнерських контактів і співпраці.

            Прийняття Програми обумовлене необхідністю створення цілісної ефективної системи співробітництва з іноземними містами та містами України, яка відкриває нові перспективи і можливості для послідовного налагодження дружніх відносин, взаємозбагачення знаннями з історії, культури, народних традицій, розширення пізнавально-інформаційного простору та формування позитивного іміджу міста Жидачева за його межами.

Реалізація Програми сприятиме зміцненню та активізації існуючих зв’язків і налагодженню нових для співпраці в різних сферах діяльності міської ради, установ та організацій міста Жидачева, ознайомленню з європейськими і світовими цінностями, формуванняю додаткових можливостей в усіх напрямах роботи органу місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, закладів освіти, охорони здоров’я та інших.

            Співпраця з містами-партнерами – це шлях у майбутнє, це формування психологічної готовності до змін, це практине впровадження європейських та світових норм і стандартів у повсякденне життя мешканців міста.

ІІ. Сучасний стан співпраці з містами-партнерами

 

Жидачівська міська рада має багатолітній досвід практичної співпраці з містами-партнерами Польщі та Латвії. У 2004 році було підписано договір про налагодження партнерських контактів з польським містом Челядзь, у 2006 році – з містом Вієсіте (Латвія). У вересні 2011 року підписано договір про співпрацю з містами Домброва Тарновска (Польща) та Прнявор (Республіка Сербська Боснії і Герцеговини). З 2009 року підтриуються товариські стосунки з м. Загуж (Польща).

            За час міжнародного співробітництва відбулися обміни делегаціями обох сторін міст-партнерів у сфері обміну досвідом і вивчення діяльності органів місцевого самоврядування, обміну учнівською молоддю, участь у фестивалях, спортивних змаганнях.

Протягом 2005 – 2011 років під час літніх канікул відбувалися молодіжні обміни учнівськими делегаціями міст Челядзь та Жидачів. У Польщі жидачівські учні протягом двох тижнів мали можливість спілкуватися не тільки з польськими ровесниками, але й з однолітками з Латвії, Угорщини, Франції.

Польські партнери радо діляться своїм досвідом і знаннями у сфері господарської діяльності, реалізації проектів і планів спрямованих на розвиток міста і його територій, збереження культурної спадщини та народних традицій.

Плідною є співпраця з м. Вієсіте. Відбуваються постійні обміни делегаціями, представниками яких є не тільки працівники органів місцевого самоврядування, але й педагоги, лікарі, працівники культури, працівники сфери комунального господарства, приватні підприємці. Завдяки партнерським стосункам відбуваються щорічні спортивні дитячі змагання з футболу, ведуться перемовини про організацію таких змагань і з волейболу серед дівчат. Важливим аспектом співпраці є ознайомлення з традиціями і культурою народів інших країн. Мешканці м. Вієсіте на Дні міста радо приймали учасників жидачівського гурту «Галичани», які викликали захоплення виконанням українських пісень і ностальгічні спогади про рідний край в українців, які проживають у Латвії. У вересні 2018 року у м. Жидачеві показав свою хореографічну майстерність ансамбль народного танцю «Аугжземе» (м. Вієсіте), який став окрасою святкування 625-річчя з часу надання м. Жидачеву Магдебурзького права.

У березні 2019 року у м. Прнявор (Республіка Сербська Боснії і Герцеговини) відбулася зустріч представників місцевої влади з представниками делегації м. Жидачева, які обговорили плани дієвої співпраці відповідно до умов укладеного у вересні 2011 року договору про партнерські стосунки. Місто Прнявор – багатонаціональне місто, в якому найбільша меншина – українська. Обговорено питання участі жидачівських художніх колективів у Фестивалі національних меншин, який відбудеться у м. Прнявор в кінці липня цього року. Дитячі футбольні команди з Жидачева отримали запрошення на участь у футбольному турнірі, який організовується у м. Прнявор в кінці серпня 2019 року. Узгоджуються питання обміну учнями, який відбуватиметься під час навчального процесу у вересні. Цей обмін в першу чергу сприятиме молодим прняворським українцям вдосконалювати рідну мову в україномовному середовищі, вивчати українську культуру і традиції, а жидачівські школярі матимуть можливість ознайомитися з системою освіти і навчальним процесом у Республіці Сербській, налагоджувати партнерські стосунки з ровесниками.     

Одним з дуже важливих напрямків співпраці міста Жидачева в сучасних умовах, коли в Україні проходить процес об’єднання територіальних громад, що супроводжується змінами в адміністративно-територіальному устрої, є набуття практичного досвіду проходження цього шляху іноземними містами-партнерами, застосування на практиці європейських і міжнарожних демократичних стандартів і принципів в роботі органу місцевого самоврядування, що стане запорукою утвердження громадянського суспільства, реалізації інтересів і прав громадян і мешканців м. Жидачева зокрема.

ІІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програми

 

            Міжнародне та міжрегіональне співробітництво має велике значення для розвитку міста, розширення знань і світогляду його мешканців, вдосконалення організації управління органу місцевого самоврядування. Проте, незважаючи на позитивні моменти у сфері міжнародної співпраці, для підвищення її якості і результативності існують деякі перешкоди, зокрема: недостатній рівень активності у сфері співпраці депутатів, міських установ та організацій, суб’єктів господарювання, громадських організацій, відсутність належного фінансування.

IV. Мета Програми

 

Метою Програми є:

-          забезпечення розвитку та підтримання існуючих партнерських зв’язків та налагодження нових з іншими містами України та зарубіжних країн;

-          підвищення ефективності співпраці, взаємного обміну делегаціями та вивчення досвіду в сфері місцевого самоврядування та інших сферах суспільного життя через систему заходів і завдань, виконання яких сприятиме впровадженню і реалізації цієї Програми;

-          розроблення і втілення заходів спільних проектів;

-          формування і подальша підтримка позитивного іміджу міста Жидачева.

            V. Завдання Програми

 

            Основними завданнями Програми є:

-          організація співпраці з органами місцевого самоврядування та депутатським корпусом міст-партнерів міста Жидачева, інших міст в Україні та поза її межами у відповідності до укладених договорів про налагодження партнерських контактів;

-          організація офіційних візитів делегацій міста Жидачева за кордон з представників депутатського складу та посадових осіб міської ради, громадських організацій, представників міських установ, організацій, громади міста;

-          організація міжнародних дитячо-юнацьких спортивних змагань;

-          організація прийомів делегацій міст-партнерів, інших іноземних міст та міст України;

-          організація, підготовка і проведення спільних заходів і проектів у сфері культури, спорту, освіти, охорони здоров’я, підприємництва, житлово-комунального господарства, соціального захисту, молодіжної політики (фестивалі, семінари, конференції, «круглі столи», День міста, День незалежності тощо);

-          налагодження зв’язків і забезпечення співпраці з українцями за кордоном;

-          забезпечення своєчасного, повного та об’єктивного інформування громади міста про співпрацю з містами-партнерами.

VІ. Заходи і засоби реалізації Програми

 

Реалізацію завдань Програми здійснює виконавчий комітет Жидачівської міської ради, який є координатором дій структурних підрозділів і працівників апарату міської ради, міських установ та організацій, спрямованих на впровадження і виконання Програми.

Виконання Програми планується шляхом проведення відповідних заходів:

-          підготовка, організація і проведення ділових зустрічей (конференції, семінари, «круглі столи» тощо) з представниками офіційних делегацій у місті Жидачеві;

-          підготовка, організація і проведення міжнародних фестивалів, спортивних змагань, спрямованих на активізацію та поглиблення співпраці з містами-партнерами та іншими іноземними й українськими містами;

-          організація перебування офіційних делегацій у м. Жидачеві (протокольні заходи, проживання, харчування);

-          організація ознайомчих і пізнавальних турів-екскурсій представникам офіційних делегацій по визначних пам’ятках місцевості у місті Жидачеві, в музеї, на виставки, експозиції, в заповідники у Львівській області, по історичних та визначних місцях в інших областях України (транспортні послуги, послуги екскурсоводів, туристичних гідів, послуги перекладу).

           

VІІ. Очікувані результати та етапи виконання Програми

 

У результаті виконання Програми очікується:

-          підтримання і розвиток зв’язків та формування нових моделей співпраці з містами-партнерами міста Жидачева;

-          встановлення нових ділових контактів з містами України та містами інших країн;

-          участь міста Жидачева в особі Жидачівської міської ради у міжнародних проектах і програмах у сфері місцевого самоврядування, культури, освіти, спорту, соціального спрямування тощо;

-          набуття досвіду і впровадження новацій в роботу міської ради, міських установ і організацій;

-          залучення до співпраці представників громадських організацій і громади міста, що стимулюватиме до більш глибокого вивчення іноземних мов, історії держав та міст, розширення кругозору і налагодження безпосередніх дружніх стосунків між мешканцями міст-партнерів;

-          покращення інвестиційного клімату та налагодження бізнесових контактів;

-          вивчення і впровадження в практику ідей та практичного досвіду у різних сферах господарської діяльності, у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту;

-          участь в реалізації спільних з містами-партнерами міжнародних проектах, програмах, спрямованих на культурний і соціально-економічний розвиток міста Жидачева;

-          промоція міста Жидачева і поширення його привабливості та позитивного іміджу в Україні і за кордоном як міста культурного і привабливого;

-          пропагування української культури і народних трацій та ознайомлення з культурою і звичаями інших народів.

Програма впроваджуватиметься протягом 2019 – 2020 років.

 

VІІІ. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

в участі та реалізації Програми

 

Програма сприятиме забезпеченню рівноправної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень щодо пріоритетів партнерства і співробітництва між містами, що у перспективі забезпечить покращення добробуту та якості життя членів громади міста Жидачева.

Гендерний вимір буде враховуватися на всіх етапах планування, реалізації та оцінки Програми.

Перш за все, буде забезпечено принцип гендерного паритету у складі робочих груп, делегацій, які будуть приймати участь у реалізації заходів для досягнення цілей і мети Програми.

Жінки і чоловіки братимуть рівноправну участь у заходах, спрямованих на виконання основних завдань Програми, зокрема, в обміні досвідом щодо діяльності органів місцевого самоврядування, підприємницької діяльності, здійснюватимуть оцінювання заходів з точки зору їх впливу на забезпечення рівних прав жінок і чоловіків та можливостей рівного доступу до послуг і ресурсів, які закладені в цій Програмі.

ІХ. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, інших передбачених законом джерел.

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.

Програма не потребує створення додаткових матеріально-технічних ресурсів.

Фінансування заходів спрямованих на реалізацію Програми може здійснюватися за рахунок коштів спонсорів, меценатів, міста-партнера, міжнародної технічної допомоги і грантів, проектів, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у додатку 1, що є невід’ємною частиною цієї Програми.

Х. Контроль за реалізацією Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками громадських організацій, за їх згодою, ініціативними групами мешканців.

XI. Прикінцеві положення

 

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної, внутрішньо- та зовнішньо-політичної ситуації в країні, змін у діючому законодавстві, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування її заходів.

Впродовж терміну виконання Програми рішенням міської ради можуть вноситися зміни і доповнення до неї.

            Секретар міської ради                                      Ольга ЛЕШКОВ’ЯТ                              

 

 

 


ДОДАТОК 1

до Програми

 

П О Т Р Е Б А

в обсягах фінансування заходів щодо реалізації

Програми співпраці з містами-партнерами міста Жидачева

на 2019 – 2020 роки

 

 

з/п

 

Назва заходу

Обсяг фінансування за бюджетами (тис. грн)

Фінансування за роками

(тис. грн)

всього

в тому числі

2019 рік

2020 рік

міський бюджет

інші джерела

всього

в тому числі

всього

 

в тому числі

міський бюджет

інші джерела

міський бюджет

інші джерела

1.

Підготовка, організація і проведення ділових зустрічей (конференції, семінари, «круглі столи» тощо) з представниками офіційних делегацій у місті Жидачеві

5,5

4,0

1,5

2,5

2,0

0,5

3,0

2,0

1,0

2.

Підготовка, організація і проведення міжнародних фестивалів, спортивних змагань

з участю міст-партнерів та інших іноземних й українських міст

25,0

20,0

5,0

10,0

8,0

2,0

15,0

12,0

3,0

3.

Організація перебування офіційних делегацій у м. Жидачеві (протокольні заходи, проживання, харчування);

65,0

65,0

-

30,0

30,0

-

35,0

35,0

-

4.

Організація ознайомчих і пізнавальних турів-екскурсій представникам офіційних делегацій по визначних пам’ятках місцевості у місті Жидачеві, у Львівській області, в інших областях України (транспортні послуги, послуги екскурсоводів, туристичних гідів, послуги перекладу)

17,0

17,0

-

7,0

7,0

-

10,0

10,0

-

ВСЬОГО

112,5

106,0

6,5

49,5

47,0

2,5

63,0

59,0

4,0

 


ДОДАТОК 2

до Програми

 

 

 

П А С П О Р Т

Програми співпраці з містами-партнерами міста Жидачева

на 2019 – 2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

2.

 

Підстава розроблення Програми

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, договори про налагодження партнерських контактів і співпраці з містами Челядзь, Домброва Тарновска, Вієсіте, Прнявор

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

6.

 

Учасники Програми

Виконавчий комітет міської ради, освітні, культурні, спортивні установи та заклади міста, міські громадські організації, мешканці міста

7.

Термін реалізації Програми

2019 – 2020 роки

8.

 

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

міський бюджет, інші передбачені законом джерела фінансування

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

112,5 тис. грн,

з них: 2019 рік – 49,5 тис. грн

           2020 рік – 63,0 тис. грн

 

9.1.

коштів міського бюджету

106,0 тис. грн,

з них: 2019 рік – 47,0 тис. грн

           2020 рік – 59,0 тис. грн

 

9.2.

коштів інших джерел

6,5 тис. грн,

з них: 2019 рік – 2,5 тис. грн

           2020 рік – 4,0 тис. грн

 

 
Про затвердження паспортів бюджетної програми на 2019 рік, внесення змін до паспортів бюджетної програми на 2019 рік (розпорядження №64) Друк
П'ятниця, 10 травня 2019, 10:40

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 4 з 15