gototopgototop
Заява про визначення обсягу СЕО детального плану території у м. Жидачеві на вул. Грушевського М., 39 Друк
Середа, 10 квітня 2019, 11:21

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

детального плану території у м. Жидачеві на вул. Грушевського М., 39 для реконструкції і обслуговування нежитлової будівлі (магазину промислових товарів)

 

1. Замовник стратегічної екологічної оцінки (надалі – СЕО): Виконавчий комітет Жидачівської міської ради.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування: Детальний план території є містобудівною документацією, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території у м. Жидачеві на вул. Грушевського М., 39 для реконструкції і обслуговування нежитлової будівлі (магазину промислових товарів).

Детальний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою території проектування, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології (якщо вони присутні).

Завданнями проекту детального плану території (надалі – ДПТ) є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального використання території;
 • визначення на території проектування особливих функціональних зон, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання, розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території.

Детальний план території у м. Жидачеві на вул. Грушевського М., 39 для реконструкції і обслуговування нежитлової будівлі (магазину промислових товарів), розробляється згідно з рішенням Жидачівської міської ради від 14.02.2019 р. № 599. При розробленні ДПТ враховується генеральний план м. Жидачева, чинна містобудівна документація на місцевому рівні, інформація містобудівного та земельного кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування, стратегії та програми економічного, екологічного та соціального розвитку населеного пункту, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі, щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Детальним планом території у м. Жидачеві на вул. Грушевського М., 39 для реконструкції і обслуговування нежитлової будівлі (магазину промислових товарів), передбачається визначення граничних параметрів об’єкта і допустимого функціонального використання території в умовах існуючої ситуації. Одним з найважливіших критеріїв, за яким проводиться обґрунтування можливості розміщення, є прогнозований вплив на навколишнє середовище, а також заходи, які сприяють охороні навколишнього природного середовища від очікуваних негативних впливів.

Існуюча земельна ділянка  площею 0,0353га, кадастровий номер 4621510100:01:030:0007, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

На земельній ділянці розташована будівля, розмірами в плані 19,85х12,98 м, загальною площею забудови 257,6 кв. метра, що використовується як магазин.

Детальним планом території передбачається реконструкція будівлі магазину з надбудовою другого поверху та добудовою з південної сторони, розмірами в плані 19,0х5,0 м, загальною площею 95 кв. метрів. Вхід на другий поверх планується по зовнішніх сходах з східної сторони будівлі.

Проектом реконструкції передбачено розширення земельної ділянки для обслуговування магазину на 0,0252 га.

Територія, на яку розробляється детальний план території, спланована в ув’язці з прилеглими територіями, автомобільними проїздами та існуючим рельєфом.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3.

Згідно статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території зокрема визначає:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних обєктів.

4. Ймовірні наслідки:

           а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: об’єкт, що реконструюється – нежитлова будівля (магазин промислових товарів) не утворює викидів і не спричинятиме негативного впливу на довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

            б) для територій з природоохоронним статусом: в межах детального планування відсутні території з природоохоронним статусом;

            в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: не спричинятимуть транскордонних наслідків на довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

       5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено: згідно генерального плану м. Жидачева.

       6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки: не потребує додаткових досліджень.

       7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування: об’єкт, що реконструюється не спричиняє наслідків на довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

       8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку: відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

       9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО проекту ДПТ та строки їх подання: 81700, Львівська обл., Жидачівський р-н, м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, Жидачівська міська рада, відповідальна особа Лешковят Ольга Йосипівна, тел./факс. (03239) 31-151, тел. (03239) 31-845, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

          Строки подання зауважень і пропозицій: 15 діб з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу CЕО детального плану території у м. Жидачеві на вул. Грушевського М., 39 для реконструкції і обслуговування нежитлової будівлі (магазину промислових товарів) відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

kozak


Додати коментар: