gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)
№ 772 Про поновлення договору оренди землі у м. Жидачеві на вул. Промислова, 3 Друк
П'ятниця, 06 грудня 2019, 17:05

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                   38 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

05.12.2019                                                   772                                            м. Жидачів  

 

Про поновлення договору оренди землі

у м. Жидачеві на вул. Промислова, 3


(ФО – П Швед В.В.)

 

Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Шведа Володимира Васильовича від 25.11.2019 р. (вх. № 816 від 27.11.2019 р.) з клопотанням про надання згоди на поновлення на десять років терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 1,0000 га у м. Жидачеві на вул. Промислова, 3, кадастровий номер 4621510100:01:075:0052, який укладено з Жидачівською міською радою 20.01.2010 р. та зареєстровано у Жидачівському районному відділі Львівської регіональної філії державного підприємства „Центр державного земельного кадастру” 22.04.2010 р. за № 041045100008, для обслуговування виробничих будівель, керуючись статтею 144 Конституції України, Земельним кодексом України, статтею 33 Закону України „Про оренду землі”, Законом України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, підпунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Поновити фізичній особі – підприємцю Шведу Володимиру Васильовичу договір оренди землі від 20.01.2010 р., зареєстрований у Жидачівському районному відділі Львівської регіональної філії державного підприємства „Центр державного земельного кадастру” 22.04.2010 р. за № 041045100008, на земельну ділянку комунальної власності територіальної громади м. Жидачева площею 1,0000 га, що розміщена у м. Жидачеві на вул. Промислова, 3, кадастровий номер 4621510100:01:075:0052, для обслуговування виробничих будівель (код КВЦПЗ 11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, на новий строк до 31.12.2029 р.
 2. Фізичній особі – підприємцю Шведу Володимиру Васильовичу:

2.1.  у місячний термін укласти з Жидачівською міською радою додаткову угоду про поновлення договору оренди землі згідно пункту 1 цього рішення та провести державну реєстрацію речових прав на вказану земельну ділянку;

2.2.  використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням нормативних вимог та врахуванням меж ділянок і забудови на суміжних землекористуваннях;

2.3.  проводити будь-які будівельні роботи у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 1. 3.Доручити:

3.1.  міському голові м. Жидачева підписати додаткову угоду про поновлення договору оренди землі згідно пунктів 1, 2 цього рішення;

3.2.  секретарю Жидачівської міської ради повідомити Стрийське управління Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області про прийняте рішення;

3.3.  землевпоряднику Жидачівської міської ради внести відповідні зміни у земельно-кадастрові дані.

 1. 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та містобудування.

 

 

 

Міський голова                                                    Володимир ЛЕВКО

 

 

 
Про нагородження Грамотою Жидачівської міської ради Гаврильчука Я.Г. Друк
Четвер, 05 грудня 2019, 17:11

У К Р А Ї Н А

ЖИДАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 05.12.2019 р.                                 №168                                             м. Жидачів

 

Про нагородження Грамотою

Жидачівської міської ради

 

         За багаторічну бездоганну роботу в Жидачівській міській раді, високий професіоналізм, вагомий внесок у реформування місцевого самоврядування, економічний та культурний розвиток міста, пропагування історичного значення стародавнього Удеча, активну громадську діяльність та з нагоди 65-річчя від дня народження нагородити Грамотою Жидачівської міської ради ГАВРИЛЬЧУКА Ярослава Григоровича.

 

 

 

         Міський голова                                                         Володимир ЛЕВКО

 

 

 
Про бюджет міста Жидачева на 2020 рік Друк
Середа, 04 грудня 2019, 15:58

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

__.___.2019                                           №                                     м.Жидачів

 

Про бюджет міста Жидачева

на 2020 рік

 

13305301000

(код бюджету)

 

               Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про   Державний бюджет України на 2020 рік», статтями 26, 59, 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Жидачівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. 1.Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету міста у сумі 28393400 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету - 27803800 гривень та доходи спеціального фонду бюджету - 589600 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету міста у сумі 21853510 гривень, в тому числі видатки загального фонду бюджету - 19551010 гривень та видатки спеціального фонду бюджету - 2282500 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету міста у сумі 8252790 гривень  згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста у сумі 1692900 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету міста у розмірі 10000 гривень, що становить 0,05 відсотка видатків загального фонду бюджету міста, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів (Жидачівській міській раді) бюджету міста на 2020 рік за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат бюджету міста на реалізацію міських програм у сумі __________ гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету міста на 2020 рік до доходів загального фонду бюджету міста належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міста на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

         8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міста видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

                               - нарахування на заробітну плату;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

                                 - поточні трансферти населенню;

                                 - поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міста, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       10. Міському голові забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4)взяття бюджетних зобовязань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачання ними бюджетних призначень в межах затверджених;

5) забезпечення в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги звязку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених бюджетних коштів та обґрунтованих лімітів споживання.

           11. У процесі виконання бюджету міста у межах його загального обсягу перерозподіл видатків за бюджетними програмами, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень розпоряднику коштів бюджету міста за загальним та спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл отриманих офіційних трансфертів за загальним і спеціальним фондами здійснювати виконавчому комітетові Жидачівської міської ради за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій, з наступним затвердженням рішень на сесії міської ради.

                 Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію міських програм, переліку об’єктів, визначених за рахунок коштів бюджету розвитку, вносити виконавчому комітетові Жидачівської міської ради, в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

                 У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету міський голова здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету відповідно до вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.

         12. Виконавчому комітету Жидачівської міської ради подати до 01.02.2020 року міській раді на затвердження перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок нерозподілених видатків та залишку коштів бюджету міста Жидачева на 01.01.2020 року.

         13. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

14. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в інформаційному бюлетені Жидачівської міської ради «Удеч сьогодні» та на офіційному сайті Жидачівської міської ради. Відповідальним за оприлюднення визначити секретаря Жидачівської міської ради.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до рішення Жидачівської міської ради

«Про бюджет міста Жидачева на 2020 рік»

Загальні положення

Формування бюджету міста Жидачева на 2020 рік проводилося на підставі Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», чинного бюджетного та податкового законодавства з урахуванням окремих законодавчих змін, а також листа Міністерства фінансів України від 03.09.2019 року № 05110-14-/22263 «Про особливості складання проєкту місцевого бюджету на 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки».

При формуванні показників бюджету міста на 2020 рік враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 – 2022 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України за № 555 від 15.05.2019 року. При плануванні бюджету важливими параметрами є розміри державних соціальних стандартів, що безпосередньо впливають на формування дохідної і видаткової частини міського бюджету. На наступний рік встановлено:

розмір мінімальної заробітної плати - 4723 грн;

розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС – 2102 грн;

прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць: з 1 січня 2020 року - 2102 грн, з 1 липня – 2197 грн, з 1 грудня – 2270 грн.

Також, передбачено продовжити дію пункту 20 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України щодо надання права здійснювати утримання закладів культури з міста районного значення, а саме: міського будинку культури (МБК) «Папірник» за рахунок субвенції, виділеної з районного бюджету на його утримання.                          

                 Обсяг дохідної частини бюджету міста на 2020 рік передбачено в сумі 28393,4 тис. грн, з них:

         -   загальний фонд   – 27803,8 тис. грн;

         -   спеціальний фонд –       589,6 тис. грн..

     Обсяг видаткової частини бюджету міста на 2020 рік – 21833,51 тис. грн, з них:

-          загальний фонд   -   19551,01 тис. грн;

-          спеціальний фонд -     2282,5 тис. грн.

Бюджет міста Жидачева на 2020 рік передбачено з профіцитом в сумі 6559,89 тис. грн.

Доходи бюджету

Надходження (без врахування трансферт) до бюджету міста передбачено в сумі 27166,0 тис. грн, з них до загального фонду – 26576,4 тис. грн та спеціального фонду – 589,6 тис. грн.

Дохідна частина загального фонду складається із:

 1. 1.Податок на прибуток підприємств комунальної власності заплановано по факту поступлень у 2019 році в сумі 108,1 тис.грн.
 2. 2.
  1. 3.Податок на майно в сумі 9987,7 тис. грн, в тому числі:
 • тис. грн - плата за землю (податок за землю та орендна плата);
 1. 4.Місцеві податки і збори очікується одержати в сумі 10,7 тис. грн, а саме   туристичного збору, на рівні 2019 року з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати.
 2. 5.630,0 тис. грн - це надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, які розраховано на підставі укладених договорів оренди на майно, що перебуває у комунальній власності.
 3. 6.10230,9 тис. грн передбачено єдиного податку з юридичних та фізичних осіб, збільшеного від очікуваного виконання 2019 року на 8,8%.
 4. 7.3660,0 тис. грн акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та виробленого і ввезеного на територію України пального, збільшено від очікуваного виконання до кінця року на 6%.
 5. 8. тис. грн заплановано державне мито, на рівні очікуваних поступлень в 2019 році.
 6. 9.Плата за надання адміністративних послуг, що справляється за місцем надання послуг, передбачена в загальній сумі 1850,0 тис. грн, ріст на 15,6% за рахунок адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, який не передбачався у минулому році – 300,0 тис. грн.

До загального фонду бюджету міста передбачено надходження офіційних трансфертів в сумі 1227,4 тис. грн: субвенція з районного бюджету на утримання МБК «Папірник» в порівнянні з минулим роком збільшена на 9,4%.

В дохідну частину спеціального фонду заплановано надходження:

1. Екологічного податку на суму 580,0 тис. грн, зокрема:

                     - надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами забруднення в сумі – 412,0 тис.грн;

                     - надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти  - 24,0 тис. грн;

                     - надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях   чи   на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини – 144,0 тис. грн.

               Даний вид податку передбачено менше на 268,0 тис. грн від очікуваного поступлення минулого року у зв’язку із тим, що ПАТ «ЖЦПК» провів реконструкцію виробничої системи паропостачання з влаштуванням вбудованих індивідуальних котелень паперово-картонного цеху та цеху гофрокартонної тари і відбувся перехід з твердого опалення.

2. Власні надходження бюджетних установ - плата від здачі в оренду майна, що надаються бюджетними установами (МБК «Папірник») – 9,6 тис. грн.

Видатки бюджету

В бюджеті міста Жидачева у 2020 році на утримання виконавчих органів міської ради заплановано в загальній сумі 6067,8 тис.грн, в тому числі по загальному фонду – 5999,8 тис. грн, по спеціальному фонду – 68,0 тис. грн. На утримання апарату ради передбачено видатки в сумі 5483,2 тис. грн та центру надання адміністративних послуг – 584,6 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями на неї заплановано видатки в сумі 5630,8 тис. грн, що становить 93,9% від усіх витрат на утримання. В порівнянні з 2019 роком фонд оплати праці збільшено за рахунок введення додатково 6 штатних одиниць, з них: в апарат міської ради 1 одиницю – радника міського голови та 2 одиниці - державних реєстраторів; в центр надання адміністративних послуг - 3 штатні одиниці. Заробітна плата складається із складових: посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років, надбавки та доплати стимулюючого характеру, матеріальних допомог.

Планування фонду посадового окладу розраховано на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року №525 «Про внесення змін у додатки до постанови КМУ від 9 березня 2006р. № 268», наказу Міністерства праці від 02.10.1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» із врахуванням змін.

Планові показники видатків на оплату за енергоносії та комунальні послуги визначені виходячи із діючих у грудні цього року цін і тарифів на теплопостачання, водопостачання та електроенергію з урахуванням коефіцієнту підвищення та враховано фактичне споживання енергоносіїв в натуральних показниках у 2019 році і передбачено в сумі 150,3 тис. грн.

Видатки по незахищених статтях обраховані в сумі 218,7 тис. грн. Вказані бюджетні призначення забезпечать в повному обсязі потребу на витрати, пов’язані з господарським утриманням приміщення міської ради на 2020 рік (оплата за телекомунікаційні послуги, радіоточки, Інтернет, придбання та заправка картриджів, придбання канцелярських та господарських товарів та видатки на утримання службового автомобіля, на відрядження).

По спеціальному фонду заплановано видатки на придбання ком”ютерної техніки на суму 68,0 тис грн.

На 2020 рік в загальному фонді передбачено видатки для надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян міста в сумі 440,0 тис. грн, в тому числі учасникам організації обєднаних сил – 130,0 тис.грн.

По загальному фонду передбачено видатки: на благоустрій міста – 6870,0 тис. грн, на оплату електроенергії за вуличне освітлення міста – 265,0 тис. грн, за виконані громадські роботи – 90,8 тис. грн.

Також, передбачено видатки для МКП «Жидачівводоканал» на відшкодування різниці в тарифах в сумі 800,0 тис. грн.

         На утримання МБК «Папірник» передбачено видатки по загальному фонду на суму 1336,9 тис. грн, з них за рахунок субвенції, виділеної з районного бюджету – 1227,4 тис. грн та коштів міської ради – 109,5 тис. грн. По загальному фонду видатки на заробітну плату становлять 1184,1 тис. грн. Фонд заробітної плати збільшено на 15 % відповідно до минулого року. Обсяг видаткiв на оплату працi працiвникiв визначений, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2020 року в сумі 4723 грн та розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2020 року в сумі 2102 грн.

             На оплату за енергоносії передбачено видатки в сумі 123,6 тис. грн, на витрати, пов’язані з господарським утриманням установи, придбання канцелярських товарів та оплати послуг – 29,2 тис. грн.

             Видатки спеціального фонду МБК «Папірник» планується в сумі 9,6 тис. грн на придбання предметів та матеріалів за рахунок надходжень від надання платних послуг (плата від здачі в оренду приміщення).

В міському бюджеті на 2020 рік заплановано видатки на проведення спортивних заходів у місті в сумі 50,0 тис. грн та на участь футбольної команди “Авангард” у Чемпіонаті з футболу у Львівській області — 650,0 тис грн.

Загальний обсяг видатків на утримання та розвиток транспортної інфраструктури м.Жидачева передбачено в сумі 4363,7 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 3200,0 тис. грн, по спеціальному фонду — 1163,7 тис. грн, що становить 20,0% від загального обсягу видатків. По спеціальному фонду передбачається провести капітальний ремонт доріг по вулицях Затишна та Стрийська.

В бюджеті міста передбачено видатки на будівництво вуличної каналізаційної мережі в масиву «за переїздом» по вулицях 22 Січня та Полуботка в сумі 1004,0 тис. грн (становить 5% від загального обсягу видатків), з них за рахунок міського природоохоронного фонду в сумі 580,0 тис. грн.

           Також, у бюджеті міста заплановано видатки на оплату членських внесків за участь в об’єднанні «Асоціація міст України» в сумі 4,4 тис. грн,

             Обсяг видаткової частини спеціального фонду планується за рахунок поступлень податкових та неподаткових надходжень та власних надходжень бюджетних установ на суму 589,6 тис. грн та коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1692,9 тис.грн.  

 

                                 Прогноз бюджету міста Жидачева на 2021-2022 роки

             При плануванні дохідної частини прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки керувалися:

 • основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555:

Показники

2021рік

2022 рік

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року), %

105,7

105,3

Індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року), %

108,0

106,1

 • нормами чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, рішеннями міської ради при обчисленні податків та зборів, враховуючи при цьому нормативи їх зарахування до міського бюджету та індексацію ставок окремих з них.

Доходи бюджету міста на 2021-2022 роки:                                       грн

Показник

Прогноз 2021 рік

Прогноз 2022 рік

Загальний обсяг доходів, усього у тому числі:

25468680

26331740

міжбюджетні трансферти

1300000

1374000

податкові надходження, усього з них:

21017080

21702140

Податок на нерухоме майно

342500

362000

Плата за землю

9664300

9664300

Єдиний податок

10875800

11540700

неподаткові надходження, усього з них:

2504000

2544000

Плата за надання адмінпослуг

1730000

1700000

Надходження від орендної плати за користування майном комунальної власності

690000

760000

Інші доходи по спецфонду

647600

711600

При розрахунках показників видатків враховано основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів:

Показники

2021 рік

2022 рік

Розмір мінімальної заробітної плати:

     з 1 січня року, гривні

     ріст до попереднього року, %

 

5003

5,9

 

5290

5,7

Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

     з 1 січня року, гривні

     ріст до попереднього року, %

 

 

2270

8/0

 

 

2445

7,7

                       Видатки за функціональною ознакою по загальному та спеціальному фондах разом на 2021-2022 роки:                                                                                       грн

КТПКВ МБ

Найменування

Прогноз 2021 рік

Прогноз 2022 рік

0110100

Державне управління

7260000

8700000

0113000

Соціальний захист

500000

550000

0114000

Культура і мистецтво

1645400

1746100

0115000

Фізична культура і спорт

750000

800000

0116000

Житлово-комунальне господарство

8900000

9200000

0117300

Будівництво та регіональний розвиток

466000

 

513000

0117400

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

3200000

3200000

 

0117600

Інші програми та заходи, повязані з економічною діяльністю

4300

4300

0118300

Охорона навколишнього природного середовища

638000

702000

Загальний обсяг видатків

23363700

26515400

 

 

 
Протокол 37-ї сесії Жидачівської міської ради від 21.11.2019 р. Друк
П'ятниця, 29 листопада 2019, 18:06

П Р О Т О К О Л № 37

пленарного засідання 37-ї сесії Жидачівської міської ради

сьомого скликання 2015 – 2020 рр. від 21.11.2019 р.

 

Загальний   склад міської ради: 26 депутатів

Присутні на сесії – 21 депутат і міський голова                                                                         (реєстраційний список додається)  

 

Головуючий на сесії – міський голова В.Левко.

Лічильники депутати міської ради В.Гуменчук, Г.Данилейко.

Порядок денний, запропонований відповідно до розпорядження від 11.11.2019 р. № 156, з внесеними змінами і доповненнями затверджується одноголосно.

Протокольний запис пленарного засідання   міської ради подано у книзі протоколів пленарних   засідань Жидачівської   міської   ради VІІ скликання 2015 – 2020 рр. (протокол № 37).

Результати поіменного голосування додані до рішень, прийнятих на пленарному засіданні 37-ї сесії міської ради.

           На 37-й сесії розглянуто і прийнято рішення одноголосно або більшістю голосів з наступних питань:

 

1. Затвердження звіту про виконання бюджету міста Жидачева за 9-ть місяців 2019 року

Рішення № 701 додається.

2. Про внесення змін до показників бюджету міста Жидачева на 2019 рік

Рішення № 702 додається.

3. Про затвердження структури та загальної чисельності аппарату Жидачівської міської ради

Рішення № 703 додається.

4. Про внесення змін до рішення Жидачівської міської ради від 20.12.2018 р. № 577

Рішення № 704 додається.

5. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста Жидачева на 2020 рік та основних напрямків розвитку міста на 2021 – 2022 роки

Рішення № 705 додається.

            6. Про надання матеріальної допомоги (Вербовська І.М.)

Рішення № 706 додається.

            7. Про надання матеріальної допомоги (Петрінець В.Й.)

Рішення № 707 додається.

            8. Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права         комунальної власності територіальної громади м. Жидачева до переліку об’єктів, що   підлягають приватизації

Рішення № 708 додається.

            9. Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Жидачева, що підлягають приватизації

Рішення № 709 додається.

            10. Про затвердження детального плану території у м. Жидачеві на вул. Вокзальна, 1 Б (ФО – П Бацик І.С.)

Рішення № 710 додається.

11. Про затвердження детального плану території в м. Жидачеві на вул. Бандери С., 4/1 (Корецький М.П., Корецька М.С., Корецький І.М., Корецький В.М.)

Рішення № 711 додається.

            12. Про затвердження детального плану території в м. Жидачеві на вул. Міцкевича А., 9 (ТзОВ „Дар”)

Рішення № 712 додається.

            13. Про надання дозволу на розроблення комплексної схеми розміщення та архітипу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на земельній   ділянці у місті Жидачеві на вулиці Кобзарева, 5 В (ФО – П Андрущакевич О.Є.)

Рішення № 713 додається.

            14. Про надання дозволу на розроблення комплексної схеми розміщення та архітипу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на земельній ділянці у місті Жидачеві на вулиці Шашкевича М., 23 (Жидачівська районна спілка споживчих товариств)

Рішення № 714 додається.

            15. Про внесення доповнення до рішення Жидачівської міської ради від 19.09.2019 р.

№ 690 (Козак Х.М., Козак Р.М.)

Рішення № 715 додається.

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у місті Жидачеві на вулиці Виговського І., 25 і передачу її безоплатно у власність для будівництва і обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд (Крушевська Н.І.)

Рішення № 716 додається.

17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у місті Жидачеві на вулиці Опришківська, 15 і передачу її безоплатно у власність для будівництва і обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд (Масляник Г.О.)

Рішення № 717 додається.

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у місті Жидачеві на вулиці Шептицького А., 10 і передачу її безоплатно у власність для будівництва і обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд (Михайлець І.І.)

Рішення № 718 додається.

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) місті Жидачеві на вулиці   Мазепи І., 14 А і передачу її безоплатно у власність для будівництва і обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд (Пасічник Р.М.)

Рішення № 719 додається.

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у місті Жидачеві на вулиці Виговського І., 33 і передачу її безоплатно у власність для будівництва і обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд (Пономаренко Л.І.)

Рішення № 720 додається.

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у місті Жидачеві на вулиці Партицького О., 5 і передачу її безоплатно у власність для будівництва і обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд (Салій І.Є.)

Рішення № 721 додається.

22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Мазепи І. та передачу її безоплатно у власність для ведення індивідуального садівництва (Возна Л.М.)

Рішення № 722 додається.

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у місті Жидачеві на вулиці Зелена і передачу її безоплатно у власність для обслуговування індивідуального гаража № 36, блок 3 (Іваник Я.Д.)

Рішення № 723 додається.

24. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення   земельної ділянки у місті Жидачеві на вулиці Грушевського М., 39 А з метою її продажу у власність на земельних торгах 

Рішення № 724 додається.

25. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Запречистська, 15 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (Гивель П.А.)

Рішення № 725 додається.

26. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Запречистська, 17 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (Майкут П.Й.)

Рішення № 726 додається.

27. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у місті Жидачеві на вулиці Тиха, 6 для передачі її безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (Полєська Л.А.)

Рішення № 727 додається.

28. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Гайдамацька, 4 для передачі її безоплатно у   спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (Павлик С.В., Павлик В.А., Никитюк М.А., Крамар Н.В.)

Рішення № 728 додається.

29. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місті Жидачеві на вулиці Мазепи І., 14 А для передачі її безоплатно у     власність для індивідуального садівництва (Пасічник Р.М.)

Рішення № 729 додається.

30. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-7 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 7 (Баранкевич В.М.)

Рішення № 730 додається.

31. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-8 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 8 (Візняк І.М.)

Рішення № 731 додається.

32. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-22 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 22 (Гришик В.В.)

Рішення № 732 додається.

33. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-2 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 2 (Дударенко М.І.)

Рішення № 733 додається.

34. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-1 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 1 (Кузишин О.Л.)

Рішення № 734 додається.

35. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-15 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 15 (Лопушинський О.А.)

Рішення № 735 додається.

36. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-12 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 12 (Марусов О.С.)

Рішення № 736 додається.

37. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-3 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 3 (Мельник Т.Р.)

Рішення № 737 додається.

38. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-19 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 19 (Муцей М.І.)

Рішення № 738 додається.

39. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-9 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 9 (Наконечний З.Г.)

Рішення № 739 додається.

40. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-21 для передачі її безоплатно у власність для будівництва індивідуального гаража № 21 (Олійник О.Я.)

Рішення № 740 додається.

41. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-11 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 11 (Пакіж С.П.)

Рішення № 741 додається.

42. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-20 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 20 (Пітула О.В.)

Рішення № 742 додається.

43. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-4 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 4 (Русин І.Б.)

Рішення № 743 додається.

44. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-16 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 16 (Смірнов О.В.)

Рішення № 744 додається.

45. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-25 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 25 (Цвик Р.Б.)

Рішення № 745 додається.

46. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-24 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 24 (Цюба Р.І.)

Рішення № 746 додається.

47. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-17 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 17 (Череп К.М.)

Рішення № 747 додається.

48. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-18 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 18 (Яворський М.І.)

Рішення № 748 додається.

49. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення     земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Фабрична, 18-14 для передачі її безоплатно у   власність для будівництва індивідуального гаража № 14 (Яремків Н.Л.)

Рішення № 749 додається.

50. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Зелена, для передачі її безоплатно у власність для   будівництва індивідуального гаража № 2 А блок 4 (Яковець М.Ф.)

Рішення № 750 додається.

51. Про поновлення договору оренди землі у м. Жидачеві на вул. Міцкевича, 9 (ФО – П Фаринюк О.М.)

Рішення № 751 додається.

52. Про поновлення договору оренди землі у м. Жидачеві на вул. Промислова (ФО – П Чорнейко І.М.)

Рішення № 752 додається.

               53. Про поновлення договору оренди землі у м. Жидачеві   на   вул. Шкільна, 7 (ПП „Край”)

Рішення № 753 додається.

               54. Про поновлення договору оренди землі у м. Жидачеві на вул. Чисті озера, 1 для 
обслуговування господарських будівель (ТзОВ „Стариця”)

Рішення № 754 додається.

               55. Про поновлення договору оренди землі у м. Жидачеві на вул. Чисті озера, 1 для   ведення підсобного сільського господарства (ТзОВ „Стариця”)

Рішення № 755 додається.

56. Про передачу в користування (оренда) земельної ділянки у місті Жидачеві на вул. Будівельників, 16/5 А для виробничих потреб (Петришин Р.М.)

Рішення № 756 додається.

57. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Січових Стрільців, 28 для передачі її в користування (оренда) для будівництва і обслуговування будівель торгівлі (Микитин О.Б.)

Рішення № 757 додається.

58. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місті Жидачеві на вулиці Міцкевича А., 9-Б для передачі її в користування (оренда) (ТзОВ „Дар”)

Рішення № 758 додається.

59. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у місті Жидачеві на вулиці Міцкевича А., 9-Д для передачі її в користування (оренда) (ТзОВ „Дар”)

Рішення № 759 додається.

60. Про припинення шляхом розірвання договору оренди землі у м. Жидачеві на вул. Січових Стрільців-Каштанова (ТзОВ „Родина” )

Рішення № 760 додається.

 

           

 

Міський голова                                                   Володимир ЛЕВКО

 

 

 

 

 

Протокол вела О.Лешковят

 
№168 Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єктів будівництва (поточний ремонт пішохідної доріжки біля будинку №28 по вул. Мазепи) Друк
Четвер, 07 листопада 2019, 11:31

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

11.10.2019р.                                            № 168                                               м. Жидачів

 

Про затвердження   зведеного кошторисного

розрахунку вартості об`єктів будівництва

(поточний ремонт пішохідної доріжки біля будинку №28

по вул. Мазепи)

 

Розглянувши   зведений кошторисний розрахунок вартості об`єктів будівництва (поточний ремонт пішохідної доріжки біля будинку №28 по вул. Мазепи),   відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560 «Про затвердження Порядку затвердження   проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (із змінами), керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жидачівської міської ради ВИРІШИВ:

 

1.Затвердити зведений кошторисний розрахунок   вартості   об’єкта будівництва :

1.1. «Поточний ремонт пішохідної доріжки біля будинку №28 по вул. Мазепи в м.Жидачів Львіської області» в сумі 199,234 тис. грн. (підрядник фізична особа – підприємець Саргсян Шаген Гарнікович )

 

 
 

        Міський голова                                                  Володимир ЛЕВКО

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 558