gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Про погодження створення ДП "Житлосервіс" Друк
Вівторок, 04 лютого 2020, 18:25

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

_____________ 2020                                   №                                           м. Жидачів

 

Про погодження створення дочірнього

підприємства Жидачівського МВУКГ

 

            Розглянувши клопотання Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства щодо створення дочірнього підприємства відповідно до пункту 5 статті 57 Господарського кодексу України, з метою забезпечення якості надання послуги з управління багатоквартирним будинком згідно вимог Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”, керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Погодити Жидачівському міському виробничому управлінню комунального господарства створення дочірнього підприємства „Житлосервіс” (далі – ДП „Житлосервіс”).
  2. Погодити статут ДП „Житлосервіс” Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства, що додається.
  3. Жидачівському міському виробничому управлінню комунального господарства здійснити відповідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації ДП „Житлосервіс”, його статуту та інших дій згідно чинного законодавства.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та екології.

                                               ДОДАТОК

 

ПОГОДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської  

ради від _____.2019 р. № _____

 

 

СТАТУТ

дочірнього підприємства «Житлосервіс»

Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства

 

1. Загальні положення

1.1. Дочірнє підприємство «Житлосервіс» Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства (надалі – Дочірнє підприємство), засноване на комунальній власності територіальної громади м. Жидачева відповідно до наказу Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства та рішення Жидачівської міської ради .

У своїй діяльності Дочірнє підприємство керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, іншими нормативно-правовими актами України, наказами та розпорядженнями Засновника з врахуванням особливостей, передбачених цим Статутом.          

1.2. Засновником Дочірнього підприємства є Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства (далі – Засновник), юридична адреса: 81700, Україна, Львівська область, місто Жидачів, вулиця Кобзарева, 9.

1.3. Власником майна Дочірнього підприємства є територіальна громада міста Жидачева в особі Жидачівської міської ради.

1.4. З питань основної діяльності Дочірнє підприємство є підзвітним і підконтрольним Засновнику, Жидачівській міській раді, виконавчому комітету Жидачівської міської ради, міському голові Жидачева.

1.5. Координацію діяльності Дочірнього підприємства здійснює Засновник.

1.6. Назва Дочірнього підприємства:

Повна назва Дочірнього підприємства українською мовою: Дочірнє підприємство «Житлосервіс» Жидачівського міського виробничого управління комунального господарства;

Скорочена назва Дочірнього підприємства українською мовою: ДП «Житлосервіс» Жидачівського МВУКГ.

1.7. Місцезнаходження (юридична адреса) Дочірнього підприємства: 81700, Україна, Львівська область, місто Жидачів, вулиця Кобзарева, 9.

1.8. Організаційно-правова форма Дочірнього підприємства: дочірнє підприємство.

2. Юридичний статус Дочірнього підприємства

2.1. Дочірнє підприємство є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Дочірнє підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

2.2. Дочірнє підприємство веде самостійний баланс, має розрахункові та інші рахунки в установах банків. Дочірнє підприємство має печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки, може мати знак для товарів і послуг.

2.3. Дочірнє підприємство є самостійним суб’єктом господарювання, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах різних інстанцій, укладати угоди, договори та інші правочини з урахуванням обмежень, що передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

2.4. Власник та Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Дочірнього підприємства, а Дочірнє підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Засновника.

Дочірнє підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами та майном, що перебуває у його розпорядженні.

2.5. Дочірнє підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3. Мета, основні завдання та предмет діяльності Дочірнього підприємства

3.1. Дочірнє підприємство створюється з метою задоволення  потреб територіальної громади міста Жидачева та інших фізичних та юридичних осіб у  його  послугах (роботах, товарах), здійснення господарської діяльності для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.

3.2. Основними завданнями Дочірнього підприємства є:

3.2.1.      надання житлово-комунальних послуг;

3.2.2.      здійснення фінансово-господарського і матеріально-технічного забезпечення об’єктів, що знаходяться на балансі Дочірнього підприємства;

3.2.3.      здійснення господарської діяльності з метою отримання джерел фінансування своєї основної діяльності.

3.3. Предметом діяльності Дочірнього підприємства є господарська діяльність по наданню послуг та виконанню робіт, що спрямована на виконання статутних цілей.

3.4. Основними видами діяльності Дочірнього підприємства є:

3.4.1.      експлуатація (утримання, капітальний і поточний ремонт) будівель і споруд житлового, нежитлового і соціального-культурного призначення, їх сервісне обслуговування, виконання робіт з благоустрою прибудинкових територій;

3.4.2.      послуги з управління багатоквартирним будинком;

3.4.3.      послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території;

3.4.4.      ремонтно-будівельні роботи;

3.4.5.      утримання житлових і нежитлових приміщень, нежитлових будівель і споруд, які знаходяться на балансі дочірнього підприємства;

3.4.6.      виготовлення столярних виробів;

3.4.7.      надання платних послуг по ремонту житлових і нежитлових приміщень;

3.4.8.      виконання робіт за індивідуальним замовленням населення;

3.4.9.      електромонтажні роботи;

3.4.10.  оброблення та видалення безпечних відходів;

3.4.11.  надання платних послуг автотранспортом та іншими механізмами;

3.4.12.  покриття підлоги й облицювання стін;

3.4.13.  малярні роботи;

3.4.14.  штукатурні роботи;

3.4.15.  покрівельні роботи;

3.4.16.  надання послуг з приватизації майна;

3.4.17.  інша діяльність, що не заборонена чинним законодавством України;

3.4.18.  надання послуг по сажоочищувальних роботах;

3.4.19.  надання послуг щодо обліку громадян;

3.4.20.  складське господарство.

3.5. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, та для її реалізації Дочірнє підприємство здійснює інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

Види діяльності, які потребують ліцензування або спеціального дозволу відповідних державних органів, а також які виникають з приводу володіння і користування природними ресурсами, здійснюється Дочірнім підприємством після одержання відповідних ліцензій та дозволів в порядку та на умовах, визначених законодавством України.

4. Майно Дочірнього підприємства

4.1. Майно Дочірнього підприємства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Дочірнього підприємства.

4.2. Майно Дочірнього підприємства є власністю територіальної громади міста Жидачева.

За Дочірнім підприємством закріплюється право повного господарського відання цим майном.

Перелік майна, що закріплюється за Дочірнім підприємством на праві господарського відання, визначається Засновником за погодженням з Власником і може ним змінюватися.

Здійснюючи право господарською відання Дочірнє підприємство володіє, користується і розпоряджається майном закріпленим за ним на праві господарського відання, вчиняє інші дії, згідно норм чинного законодавства.

Здійснюючи право господарського відання Дочірнє підприємство не має права самостійно:

- безоплатно передавати майно закріплене за ним на праві господарського відання іншим юридичним чи фізичним особам;

- відчужувати, знищувати, віддавати в заставу, позичку, найм майнові об’єкти, що належать до основних фондів.

Дочірнє підприємство має право з дозволу Засновника за погодженням з Власником або уповноваженого ним органу відчужувати, здавати в оренду, передавати в заставу або надавати в позику іншим підприємствам, організаціям, установам належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в установленому порядку.

Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, Дочірнє підприємство має право лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачені чинним законодавством.

Засновник за погодженням з Власником майна, закріпленого на праві господарського відання за Дочірнім підприємством, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Дочірнього підприємства:

- приймає рішення щодо списання, передачі з балансу на баланс, відчуження, надання в позичку, заставу, оренду майна яке закріплене за Дочірнім підприємством на праві господарського відання;

- вилучає у Дочірнього підприємства надлишкове майно, а також майно, що не використовується або використовується не за призначенням;

- здійснює контроль за використанням і збереженням майна, переданого в господарське відання.

4.3. Дочірнє підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та вимог чинного законодавства України.

4.4. Джерелами формування майна Дочірнього підприємства є:

- майно, передане йому Засновником або територіальною громадою міста Жидачева;

- прибутки, одержані в результаті господарської діяльності, інших видів фінансово- господарської діяльності, передбачених цим Статутом;

- кредити банків та інших кредиторів;

- доходи від цінних паперів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.5. Відчуження майна, що відноситься до основних фондів, може здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства Засновником за погодженням з Власником.

Одержані в результаті відчуження та списання зазначеного майна кошти є комунальною власністю і спрямовуються на господарську діяльність Дочірнього підприємства.

Приймати рішення про передачу під заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів Дочірнього підприємства має право Засновник за погодженням з Власником і на підставі рішення останнього.

4.6. Збитки, завдані Дочірньому підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.7. Збитки, завдані Дочірньому підприємству в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами відшкодовуються Дочірньому підприємству відповідно до вимог чинного законодавства України.

5. Розмір і порядок формування статутного капіталу Дочірнього підприємства

5.1. Для забезпечення статутної діяльності Дочірнього підприємства у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом, формується статутний капітал.

5.2. Статутний капітал Дочірнього підприємства утворюється за рішенням Засновника.

5.3. Розмір статутного капіталу Дочірнього підприємства становить 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень та вноситься Засновником до 31.12.2020 року.

5.4. За рішенням Засновника статутний капітал Дочірнього підприємства може збільшуватись або зменшуватись у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.5. Зміни (зменшення, збільшення) розміру статутного капіталу відображаються в бухгалтерському обліку Дочірньою підприємства на підставі документів, згідно яких проводяться ці зміни.

5.6. Зміни до Статуту, пов’язані зі змінами статутного капіталу, підлягають реєстрації у встановленому законом порядку.

5.7. Статутний капітал Дочірнього підприємства формується з:

- коштів та майна, переданого підприємству Засновником;

- частини доходів Дочірнього підприємства, одержаних ним за результатами господарської діяльності, передбаченої цим Статутом;

- інших джерел, не заборонених законом.

6. Права та обов’язки Дочірнього підприємства

6.1. Дочірнє підприємство за погодженням з Засновником:

- планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

- входить в асоціації, корпорації, консорціуми та інші об’єднання підприємств, у тому числі за участю іноземних юридичних і фізичних осіб;

- одержує на договірних засадах від будь-яких фінансово-кредитних установ кредитні кошти без застави майна;

6.2. Дочірнє підприємство для здійснення статутної діяльності за погодженням із Власником та Засновником має право:

- передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, обмінювати, надавати в тимчасове користування майно, яке знаходиться на балансі Дочірнього підприємства;

- створювати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати Положення про них;

- здавати рухоме та нерухоме майно в оренду та/або спільне користування юридичним та фізичним особам у порядку, встановленому нормами чинного законодавства України.

6.3. Дочірнє підприємство самостійно має право:

- від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у судах України, а також судах інших держав;

- вступати у взаємовідносини із юридичним та фізичними особами на договірних засадах для виконання робіт та здійснення спільної діяльності;

- самостійно здійснювати господарську діяльність, виходячи із виробничих потреб та в межах повноважень, передбачених цим Статутом;

- розробляти графіки і здійснювати заходи щодо проведення поточного та капітального ремонту майна, яке знаходиться на балансі Дочірнього підприємства;

- у встановленому порядку звертатись до органів державної влади і місцевого самоврядування з метою отримання від них інформації, необхідної для реалізації статутної мети та основних завдань Дочірнього підприємства;

- здійснювати самостійно або через посередників зовнішньоекономічну діяльність;

- набувати у власність майно, а також одержувати матеріали та вироби через роздрібну, оптову та комісійну торгівлю, у юридичних та приватних осіб;

- реалізувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами;

- купувати необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб:

- користуватися іншими правами, передбаченими нормами чинного законодавства України та цим Статутом.

6.4. Дочірнє підприємство, здійснюючи статутну діяльність, має такі обов’язки:

- забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов’язкових платежів і відрахувань згідно з чинним законодавством України;

- проводити закупівлю необхідних матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правила і норми охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

- здійснювати заходи по вдосконаленню організації оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Дочірнього підприємства, забезпечувати економне та раціональне використання Фонду споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Дочірнього підприємства по заробітній платі.

- виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

- забезпечувати виконання заходів по цивільній обороні, протипожежній безпеці і мобілізаційній підготовці;

- здійснювати будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів;

- забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та швидке введення в дію придбаного обладнання;

- щоквартально звітувати перед Засновником про стан фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства.

7. Управління Дочірнім підприємством

7.1. До компетенції Засновника належить:

- прийняття рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності Дочірнього підприємства;

- визначення основних напрямів діяльності підприємства, погодження інвестиційних програм, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

- затвердження Статуту Дочірнього підприємства та змін до нього;

- призначення та звільнення директора;

- затвердження річних результатів діяльності підприємства;

- встановлення показників ефективності використання майна і прибутку Дочірнього підприємства;

- здійснення контролю фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства;

- погодження укладення директором підприємства договорів на закупівлю товарів, робіт чи послуг на суму, що дорівнює або перевищує 100 (сто) тисяч гривень;

- затвердження правил процедури прийняття рішень та інших внутрішніх документів підприємства, визначення організаційної структури підприємства та погодження штатного розпису підприємства;

- прийняття рішення про передачу у повне господарське відання Дочірнього підприємства відповідного майна, що є власністю Жидачівської міської ради, за погодженням з останньою;

- за погодженням з Жидачівською міською радою вирішення питання відчуження майна, що перебуває у повному господарському віданні Дочірнього підприємства;

- за погодженням з Жидачівською міською радою надання дозволу на передачу в оренду та визначення умов договорів оренди майна, що перебуває у повному господарському віданні Дочірнього підприємства;

- за погодженням з Жидачівською міською радою надання дозволу на списання майна, що перебуває у повному господарському віданні Дочірнього підприємства;

- здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, рішеннями Жидачівської міської ради та цим Статутом.

7.2. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням майна Дочірнього підприємства в порядку, встановленому діючим законодавством України, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Дочірнього підприємства.

7.3. Очолює та здійснює управління (керівництво) Дочірнім підприємством його керівник – директор, який призначається наказом керівника Засновника.

Із директором Дочірнього підприємства укладається контракт. В контракті визначаються строк дії контракту, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його із займаної посади (з урахуванням гарантій, передбачених законодавством України), інші умови праці за погодженням сторін.

7.4. Директор Дочірнього підприємства здійснює поточне (оперативне) керівництво Дочірнім підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність.

Директор Дочірнього підприємства вирішує питання діяльності Дочірнього підприємства в межах та порядку, визначених законодавством України та Статутом Дочірнього підприємства.

Директор Дочірнього підприємства несе персональну відповідальність за способи та результати здійснення господарської діяльності.

7.5. Директор Дочірнього підприємства відповідно до покладених на нього завдань:

- самостійно вирішує питання діяльності Дочірнього підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника чи/та Власника;

- затверджує за погодженням з Засновником структуру та штатний розпис підприємства;

- приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та звільняє працівників Дочірнього підприємства;

- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов’язаних з діяльністю Дочірнього підприємства;

- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;

- забезпечує складання проєктів планів, звітів про їх виконання, подання Засновнику річного балансу та звіту про фінансово-господарську діяльність;

- без доручення діє від імені Дочірнього підприємства, представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах, організаціях та судових органах;

- одноосібно укладає та підписує від імені Дочірнього підприємства угоди та договори всіх видів на суму що не перевищує 100 (сто) тисяч гривень. Укладення договорів на суму що перевищує 100 (сто) тисяч гривень здійснює за письмовим погодженням з керівником Засновника;

- видає доручення (довіреності) від імені Дочірнього підприємства, є розпорядником належних Дочірньому підприємству коштів, які згідно з цим Статутом можуть вільно використовуватись Дочірнім підприємством, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- проводить розподіл функціональних обов’язків керівників структурних підрозділів Дочірнього підприємства, затверджує положення про структурні підрозділи, призначає на посади та звільняє з посад працівників Дочірнього підприємства і керівників структурних підрозділів;

- установлює розпорядок робочого дня, змінність роботи, обирає форму і систему оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників Дочірнього підприємства;

- забезпечує здорові і безпечні умови праці працівників Дочірнього підприємства;

- забезпечує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

- забезпечує дотримання норм пожежної безпеки, дотримання санітарних та екологічних норм;

- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Дочірнього підприємства в установленому порядку;

- забезпечує вирішення інших питань діяльності Дочірнього підприємства, які не віднесені до компетенції Засновника.

7.6. Директор не вправі приймати рішення, обов’язкові для Засновника підприємства.

7.7. Директор підзвітний Засновникові Дочірнього підприємства і організовує виконання його рішень.

7.8. Директор зобов’язаний відшкодувати шкоду, що заподіяна підприємству з його вини, в тому числі у зв’язку зі вчиненням дій з перевищенням своєї компетенції.

8. Господарська діяльність Дочірнього підприємства

8.1. Дочірнє підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи його розвитку, враховуючи попит на надані послуги, вироблену продукцію та виконані роботи, а також необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Дочірнього підприємства, ріст доходів, розробляє та надає Засновнику для затвердження річні фінансові та виробничі плани.

8.2. Дочірнє підприємство самостійно здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва через систему прямих угод, договорів. правочинів (контрактів).

8.3. Для здійснення, діяльності, передбаченої статутом Дочірнє підприємство має право за згодою з Засновником:

- самостійно визначати свою внутрішню організаційну структуру;

- визначати штатний розпис, форми, системи та розміри оплати праці;

- володіти і користуватися землею, іншими природними ресурсами;

- набувати будь-яке майно, не заборонене законом;

- залучати до виконання робіт громадян, які не є працівниками підприємства;

- набувати, брати в оренду за згодою з Засновником необхідне майно для здійснення своєї господарської діяльності;

- користуватися кредитами банків, залучати на договірних умовах кошти інших юридичних осіб та громадян за згодою з Засновником;

- відряджати за кордон працівників Дочірнього підприємства.

8.4. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Дочірнього підприємства є прибуток або збитки.

8.5. Прибуток Дочірнього підприємства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку підприємства сплачуються проценти по кредитах банків та облігаціях, якщо вони були емітовані підприємством, відшкодування частини доходів від спільної діяльності, також вносяться передбачені законодавством України податки, збори, інші обов’язкові платежі до бюджету, та сплачуються інші обов’язкові платежі.  

Прибуток Дочірнього підприємства одержаний після зазначених розрахунків розподіляється наступним чином:

- 80% прибутку перераховується на розрахунковий рахунок Засновника;

- 20% прибутку залишається у повному розпорядженні підприємства.

8.6. Дочірнє підприємство може утворювати цільові фонди, формування і порядок використання яких встановлюється чинним законодавством України,

8.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Дочірнього підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Дочірнє підприємство за погодженням із Засновником, визначає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених чинним законодавством України.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

8.8. Умови оплати праці та матеріальне забезпечення директора Дочірнього підприємства визначаються відповідно до укладеного з ним контракту.

8.9. Джерелом формування фінансових ресурсів Дочірнього підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити, дотації з бюджету різних рівнів.

8.10. Дочірнє підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України і відповідно до укладених договорів.

8.11. Дочірнє підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, веде статистичну звітність у встановленому порядку, несе відповідальність за її достовірність і подає її у встановлені строки статистичним і фінансовим органам. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

8.12. Фінансовий рік починається: 1 (першого) січня та закінчується 31 (тридцять першого) грудня того ж року.

9. Трудовий колектив Дочірнього підприємства

9.1. Трудовий колектив Дочірнього підприємства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору.

9.2. Інтереси трудового колективу дочірнього підприємства може представляти профспілковий комітет Засновника.

9.3. На членів трудового колективу Дочірнього підприємства поширюється дія колективного договору Засновника.

9.4. Всі обов’язкові інструктажі працівники Дочірнього підприємства проходять у відповідних структурних підрозділах Засновника.

9.5. Члени трудового колективу зобов’язані :

- виконувати вимоги чинного законодавства, дотримуватися Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, умов трудового договору (контракту, угоди тощо );

- забезпечувати виконання робіт, надання послуг належної якості.

9.6. Конкретний перелік обов’язків членів трудового колективу встановлюється в погоджених в установленому порядку положеннях про відділи, посадових інструкціях, умовах трудового договору, угодах про виконання окремих робіт, правилах внутрішнього трудового розпорядку та ін.

9.7. Члени трудового колективу дочірнього підприємства мають право :

- виконувати роботу з урахуванням кваліфікації і відповідно до умов трудового договору, контракту;

- вносити пропозиції по поліпшенню діяльності Дочірнього підприємства, усунення недоліків в роботі Дочірнього підприємства та його посадових осіб;

- отримувати заробітну плату відповідно до встановленої на Дочірньому підприємстві системи оплати праці;

- на відпочинок, культурно-побутове обслуговування, соціальне страхування;

- інші права, передбаченні чинним законодавством.

9.8. Штатні працівники Дочірнього підприємства підлягають соціальному забезпеченню в порядку і на умовах , встановлених для працівників Дочірнього підприємства.

9.9. Дочірнє підприємство сплачує внески по соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і розмірах встановлених чинним законодавством.

9.10. Працівники відшкодовують матеріальну шкоду, нанесену Дочірньому підприємству внаслідок неналежного виконання покладених на них трудових обов’язків, халатності, порушення трудової дисципліни та зловживання службовим становищем.

Дочірнє підприємство стягує матеріальну шкоду шляхом добровільного відшкодування її працівником або через суд.

9.11. Працівники Дочірнього підприємства користуються правом на всі види допомоги по державному, пенсійному та соціальному страхуванню.

10. Реорганізація і ліквідація Дочірнього підприємства

10.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) і ліквідація Дочірнього підприємства здійснюється за рішенням Засновника, Власника чи уповноваженого ними органу або суду згідно з чинним законодавством.

10.2. Ліквідація Дочірнього підприємства проводиться створеною Засновником ліквідаційною комісією, а у випадку банкрутства та припинення діяльності підприємства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню майном підприємства.

10.3. У випадку банкрутства Дочірнього підприємства його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством України.

10.4. При реорганізації і ліквідації Дочірнього підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

10.5. Дочірнє підприємство вважається припиненим з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11. Правові відносини між Засновником та Дочірнім підприємством

11.1. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Засновника покладаються в основу діяльності Дочірнього підприємства.

11.2. Засновник має право:

- отримувати повну інформацію щодо діяльності Дочірнього підприємства;

- знайомитись з даними бухгалтерського обліку, звітності та іншими документами;

- надавати Дочірньому підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Дочірнього підприємства;

- контролювати виконання завдань, покладених Засновником на Дочірнє підприємство.

11.3. Засновник приймає на себе зобов'язання щодо сприяння Дочірньому підприємству у здійсненні мети його діяльності.

11.4. З метою розгляду Засновником питання щодо погодження укладення директором Дочірнього підприємства договорів на суму, що дорівнює або перевищує 100 (сто) тисяч гривень, Дочірнє підприємство направляє Засновнику письмове звернення, яке має містити: назву, предмет і загальну суму договору, найменування другої сторони та відповідне обґрунтування необхідності укладення такого договору.

Строк розгляду питання щодо погодження укладення директором Дочірнього підприємства договорів на суму, що дорівнює або перевищує 100 (сто) тисяч гривень – до п’яти робочих днів з дня надходження відповідного письмового звернення.

За результатами розгляду Засновником питання щодо погодження укладення директором Дочірнього підприємства договорів на суму, що дорівнює або перевищує 100 (сто) тисяч гривень видається письмове погодження або надається письмова обґрунтована відповідь про відмову в погодженні.

12. Заключні положення

12.1. Цей Статут набирає чинності після його державної реєстрації в порядку, передбаченому законом.

12.2. Цей Статут складений у 4 (чотирьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються на Дочірньому підприємстві, у органі, який здійснив його реєстрацію, у Засновника та в Жидачівській міській раді.

12.3. Рішення щодо затвердження нової редакції Статуту Дочірнього підприємства приймає Засновник та погоджує її з Жидачівською міською радою.

12.4. Зміни до Статуту вносяться у встановленому законодавством порядку та підлягають державній реєстрації.

12.5. Внесені зміни і доповнення до Статуту набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

 

 

Додати коментар: