gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Про реорганізацію Комунального некомерційного підприємства «Жидачівська центральна районна лікарня» Друк
Вівторок, 15 грудня 2020, 19:45

Про реорганізацію Комунального некомерційного підприємства

«Жидачівська центральна районна лікарня»

Жидачівської районної ради Львівської області

 

У зв’язку з передачею Комунального некомерційного підприємства Жидачівська центральна районна лікарня Жидачівської районної ради Львівської області із спільної власності територіальних громад Жидачівського району у комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади на підставі рішення Жидачівської районної ради від 17.11.2020р. № 567 та рішення Жидачівської міської ради від 24.11.2020 р. № 12, керуючись Бюджетним, Цивільним та Господарським Кодексами України, статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Жидачівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати Комунальне некомерційне підприємство Жидачівська центральна районна лікарня Жидачівської районної ради Львівської області шляхом перетворення на  Комунальне некомерційне підприємство Жидачівська міська лікарня“.

2. Затвердити статут Комунального некомерційного підприємства Жидачівська міська лікарня (додається)

3. Призначити тимчасово виконуючим обов’язки директора Комунального некомерційного підприємства “Жидачівська міська лікарня“ ЯРЕМЦЬО Людмилу Володимирівну.

4. Доручити тимчасово виконуючій обов’язки директора Комунального некомерційного підприємства “Жидачівська міська лікарня“ ЯРЕМЦЬО Людмилі Володимирівні провести державну реєстрацію Комунального некомерційного підприємства “Жидачівська міська лікарня“ згідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення; з законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

ДОДАТОК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської  

ради від __.12.2020 р. №__

 

 

СТАТУТ

комунального некомерційного підприємства

"Жидачівська міська лікарня "

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Комунальне некомерційне підприємство «Жидачівська міська лікарня» Жидачівської міської ради Львівської області   ( далі – Підприємство) є лікарняним закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги первинної та вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

1.2. Підприємство створене за рішенням сесії районної ради № 567 від 17.11.2020 року "Про передачу з 01.01.2021 року із спільної власності територіальних громад Жидачівського району Львівської області бюджетних установ та майна у комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади (юридичній особі - Жидачівська міська рада), рішенням сесії Жидачівської міської ради Стрийського району Львівської області № 12 від 24.11.2020 року "Про прийняття в комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади бюджетних установ, майна із спільної власності територіальних громад Жидачівського району"

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків комунального некомерційного підприємства «Жидачівська міська лікарня» Жидачівської міської ради Львівської області.

1.3. Підприємство створене на базі комунального майна Жидачівської міської ради Львівської області.

1.4 Засновником Підприємства є Жидачівська міська рада   Львівської області ( далі – Засновник). Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.

1.5.Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.6.Забороняється розподіл отриманих доходів ( прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників ( учасників), працівників комунального некомерційного підприємства ( крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

1.7.Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п.1.6. Статуту, використання Підприємством власних доходів ( прибутків) виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети   ( цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

1.8.Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та   Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

 

ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1.Найменування:

- повне українською мовою: комунальне некомерційне підприємство «Жидачівська міська лікарня» Жидачівської міської ради Львівської області.

- скорочене українською мовою: КНП «Жидачівська МЛ».

2.2.Місцезнаходження: 81700, Львівська область, Стрийський район, місто Жидачів, вулиця Я.Мудрого,29.

 

ІІІ. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1.Основною метою діяльності Підприємства є надання первинної та вторинної         (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах встановлених законодавством України та цим Статутом, а також управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає ( перебуває) на території Жидачівського міської територіальної громади Львівської області, але не обмежуючись вказаними населеними пунктами та вжиття заходів із профілактики захворювань населення.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності підприємства є:

3.2.1.Медична практика з надання первинної медичної допомоги:

3.2.1.1.Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

3.2.1.2.Організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, у тому числі надання невідкладної медичної допомоги у разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнтам, які потребують екстреної, вторинної ( спеціалізованої) медичної допомоги.

3.2.1.3.Проведення профілактичних щеплень.

3.2.1.4.Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервного відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних ( під час вагітності) станів.

3.2.1.5.Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних,   фізіологічних ( під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя.

3.2.1.6.Взаємодія лікарів первинної медичної допомоги з суб’єктами надання вторинної ( спеціалізованої) та третинної ( високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних,   фізіологічних ( під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров'я пацієнта.

3.2.1.7.Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров'я та установ, що надають вторинну ( спеціалізовану) та третинну ( високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку.

3.2.1.8.Забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

3.2.1.9.Упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітація захворювань та станів.

3.2.1.10.Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.

3.2.1.11.Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності.

3.2.1.12.Участь у проведенні інформаційної та освітньо - роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя.

3.2.1.13.Участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я.

3.2.1.14.Участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством.

3.2.1.15.Участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги та шляхів їх вирішення.

3.2.1.16.Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою.

3.2.1.17.Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів.

3.2.1.18.Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.

3.2.1.19.Зберігання,перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин ( засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.2.1.20.Залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг.

3.2.1.21.Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів ( у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю.

3.2.1.22.Координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема, закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема, соціальною службою, та правоохоронними органами.  

3.2.1.23.Надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України.

3.2.1.24.Надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей.

3.2.1.25.Надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території Жидачівської міської територіальної громади.

3.2.1.26.Організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів тощо.

3.2.1.27.Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

3.2.2.Медична практика з надання вторинної ( спеціалізованої) медичної допомоги населенню:  

3.2.2.1.Створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства.

3.2.2.2.Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі послуг вторинної ( спеціалізованої) стаціонарної паліативної медичної допомоги , у тому числі екстреної ( невідкладної), необхідної для забезпечення належної профілактики, діагностики, лікування та догляду за хворими.

3.2.2.3.Надання пацієнтам відповідно до законодавства на безоплатній та платній основі вторинної ( спеціалізованої ) амбулаторної медичної допомоги ( спеціалізована медична практика).

3.2.2.4.Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров'я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством.

3.2.2.5.Організація взаємодії з іншими закладами   охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

3.2.2.6.Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності.

3.2.2.7.Направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою втратою працездатності.

3.2.2.8.Проведення профілактичних оглядів.

3.2.2.9.Придбання, зберігання, перевезення, реалізація ( відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.

3.2.2.10.Організація та проведення науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів тощо.

3.2.2.11.Навчально-методична, науково-дослідницька робота.

3.2.2.12.Провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України.

3.2.2.13.Здійснення іншої незабороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу Підприємства.

3.3.Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

3.4.Підприємство має право займатися іншими видами діяльності не передбаченими в даному Статуті і не забороненими законодавством України.

 

IV. ПРАВОВИЙ СТАТУС

 

4.1.Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

4.2.Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є власністю Жидачівської міської ради на праві оперативного управління.

4.3. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого уповноваженим органом управління, самостійно організовує виробництво продукції ( робіт, послуг) і реалізує її за цінами ( тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.4.Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5.Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.6.Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, Державному казначействі України, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.7.Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.8.Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність і затверджує штатний розпис.

4.9.Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.    

 

V.СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

 

5.1.Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2.Підприємство не має право відчужувати або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно третім особам ( юридичним чи фізичним особам) крім випадків, прямо передбачених законодавством . Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно Засновником.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення про його створення;

5.3.2. кошти місцевого бюджету ( бюджетні кошти);

5.3.3. власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду ( зі згоди Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції ( робіт, послуг);

5.3.4. цільові кошти;

5.3.5. кошти, отримані за договорами з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;

5.3.6. кредити банків;

5.3.7. майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.8. майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.9. майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством України;

5.3.10. інші джерела, не заборонені законодавством. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством України.

5.4. Статутний капітал Підприємства становить: 7 096 282,17 ( сім мільйонів дев’яносто шість тисяч двісті вісімдесять дві гривні 17 коп).

5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Засновника.

5.6. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичними та фізичними особами відповідно до законодавства України та локальних нормативних актів органів місцевого самоврядування.

5.7. Підприємство у визначеному законодавством порядку самостійно організовує та здійснює бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства.

5.8. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до законодавства України.

 

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;

6.1.2. самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення;

6.1.3. укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства;

6.1.4. здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства;

6.1.5. самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту;

6.1.6. здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку .

6.1.7. залучати підприємства, установи, організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

6.1.8. співпрацювати з іншими закладами охорони здоров'я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями;

6.1.9. надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров'я за їх запитом;

6.1.10. створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України:

6.1.11. здійснювати інші прав, що не суперечать законодавству.

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1. створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.2.2. здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством;

6.2.3 керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами та цим Статутом;

6.2.4. планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров'я в Жидачівській місцевій об’єднаній територіальній громаді;

6.2.5. забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України;

6.2.6. розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників;

6.2.7. акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

             VII. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ

               КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

 

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника та Директора Підприємства.

Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник Підприємства - Директор, який призначається на посаду і звільняється з неї за рішенням Жидачівської міської ради, відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням Жидачівської міської ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам , встановленим Міністерством охорони здоров’я України. Строк найму, права, обов’язки і відповідність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

У випадку подання Директором заяви про звільнення за власним бажанням звільнення здійснюється розпорядженням голови Жидачівської міської ради згідно ст..38 КЗпП України.

У випадку отримання судового рішення (вироку), яке набрало законної сили, звільнення Директора здійснюється розпорядженням голови Жидачівської міської ради згідно ст..36 КЗпП України.

Наглядова рада Підприємства контролює та спрямовує діяльність керівника Підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідації Наглядової ради та її комітетів, порядок призначення членів Наглядової ради затверджується рішенням Засновника.

7.2. Засновник:

7.2.1. затверджує Статут Підприємства та зміни до нього;

7.2.2. укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

7.2.3. погоджує Підприємству договори про спільну діяльність за якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному управлінні, кредитні договори та договори застави;

7.2.4. здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю Жидачівської міської ради та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

7.2.5. приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс.

7.2.6. проводить конкурс на зайняття посади Директора;

7.2.7. затверджує головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує плани діяльності та звіти про його виконання;

7.2.8. затверджує Фінансовий план Підприємства та контролює його виконання;

7.2.9. укладає з підприємством договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевого бюджету;

7.2.10. затверджує перелік та тарифи платних послуг, які надаються Підприємством з дотриманням норм чинного законодавства України.

7.2.11. встановлює рівень рентабельності на платні послуги.

7.3. Директор Підприємства:

7.3.1. діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підписів документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної Казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

7.3.2. самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесення законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника;

7.3.3. організовує роботу підприємства, щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів;

7.3.4. несе відповідальність за формування та виконання Фінансового плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві оперативного управління Підприємством майна спільної власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

7.3.5. користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;

7.3.6. у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

7.3.7. забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації;

7.3.8. у строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є обов’язковим;

7.3.9. подає в установленому порядку Засновнику квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 01.02. надає Засновнику бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів за запитом Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду;

7.3.10. приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства, забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядком Штатним розписом;

7.3.11. забезпечує проведені колективних переговорів, укладання Колективного договору в порядку, визначеному законодавством України;

7.3.12. призначає на посаду та звільняє з посади медичного директора, заступників і головного бухгалтера підприємства. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших працівників;

7.3.13. забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про Охорону праці, санітарно-гігієнічних, та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7.3.14. вживає заходів щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

7.3.15. несе відповідальність за збитки, завдані підприємству з вини Директора підприємства в порядку, визначеного законодавством;

7.3.16.затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають систематичний характер, зокрема:

- положення преміювання працівників за підсумками роботи підприємства;

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти і дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

7.3.17. за погодження і з Засновником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна;

7.3.18. вирішує інші питання, віднесенні до компетенції Директора згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між Засновником і Директором Підприємства;

7.4. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення закладом охорони здоров’я, фінансово-господарської діяльності на Підприємстві створюється       Спостережна Рада. До Спостережної Ради обереться не більше 15 осіб, строком на два роки. Спостережна Рада Підприємства складається з:

- представники Власника;

- депутатів міської ради;

- представників структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення;

- представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров’я.

Порядок утворення, права, обов’язки Спостережної Ради закладу охорони здоров’я і типове положення про неї затверджується Кабінетом Міністрів України.

7.5. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичних звітності у встановленому законодавством порядку.

7.6. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує Медичний Директор чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

 

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

 

8.1. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються Директором Підприємства.

8.2. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджуються Директором Підприємства.

8.3. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, погодженого в установленому законодавством та цим Статутом в порядку з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.

 

 

IХ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють в трудовому колективі, Спостережну Раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь працівників у його управлінні.

9.2. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору ( контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися Директор Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

9.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.5. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником.

9.8. Працівники Підприємства проводять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

Х. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних , статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарську діяльність Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров'я та законодавству.

 

ХІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

 

11.1.Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації     (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення Підприємства (ліквідації, злиття, приєднання, поділу, перетворення) усі активи Підприємства передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію.

11.5.Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних ( відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Підприємства.

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством України.

 

ХІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

 

12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

 

Додати коментар: