gototopgototop
Про внесення змін у Програму охорони навколишнього природного середовища на 2016 - 2020 рр. Друк
Вівторок, 11 лютого 2020, 13:22

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

______2020                                               №                                                   м. Жидачів  

Про внесення змін у Програму охорони

навколишнього природного середовища

міста Жидачева на 2016 - 2020 роки

            З метою уточнення обсягів фінансування заходів для реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища міста Жидачева на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Жидачівської міської ради від 24.12.2015 р. № 33, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни у Програму охорони навколишнього природного середовища міста Жидачева на 2016 – 2020 роки, затверджену рішенням Жидачівської міської ради від 24.12.2015 р. № 33, а саме додаток 1 до Програми викласти у новій редакції, що додається.
  2. Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань житлово-комунального господарства та екології і з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

ДОДАТОК

до рішення Жидачівської міської

ради від ________ 2020 р. № ______

 

Додаток 1

до Програми

 

ПОТРЕБА

в обсягах фінансування заходів на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища

міста Жидачева на 2016-2020 роки

п/п

 

Назва заходу

Кошторисна вартість

(тис. грн)

 

 

Фінансування   по роках

(тис. грн)

Примітка

загальна кошто-рисна

вартість (тис. грн)

залишкова

кошто-рисна вартість (тис. грн)

2016

2017

2018

 

2019

2020

міський бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Ціль 1. Поліпшення   екологічної ситуації та підвищення   рівня екологічної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Проведення робіт по об’єктах   систем водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Шашкеви-ча в м. Жидачеві Львівської області

998,217

 

-

998,217

-

 

-

-

 

1.2.

Будівництво побутової каналізації мікрорайону „Прибережний”, вул. Надбережна, Б.Хмельницького, Опришківська, Стрийська, Гоголя, провулок Стрийський у м. Жидачеві Львівської області

 

7122,380

 

5348,755

 

1423,625

 

350,0

 

905,6

 

4443,155

 

-

 

-

 

 

1.3.

Будівництво каналізаційної мережі в м. Жидачів Львівської області вул. Підвальна, вул. Запречистсь-ка, вул. Бічна, вул. Лисенка, вул. Зарічна, каналіза-ційний колектор від КНС до вул. Д.Галицького. Коригування

 

644,168

 

470

 

 

525,587

 

-

 

-

 

-

 

-

 

470

 

1.4.

Будівництво каналізаційної мережі по вул. Сагайда-чного в м. Жидачеві

753,380

 

226,898

-

 

-

-

-

-

 

 

1.5.

Будівництво побутової каналізації з КНС для   підключення масиву „За переїздом”, до міської мережі в м. Жидачеві Львівської області від О.Олеся   до вул. Д.Галицького

 

992,926

 

1266,2

 

156,5

 

372,5

 

225,27

 

750

 

-

 

-

 

 

1.6.

Побутова каналізація північної частини м. Жидачів Львівської області по вул. Лісна – вул. Валова, по вул. Виговського. Каналізаційні вуличні колектори

 

831,170

 

-

 

210,232

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

1.7.

Будівництво вуличної   каналізаційної мережі в м. Жидачеві в масиві „За переїздом” по вул. 22 Січня, Бокова, Полуботка, Петлюри, Стуса, Заньковецької, Шептицького в м. Жидачеві

 

2533,004

 

2533,004

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

2533,004

 

1.8.

Будівництво вуличної   каналізаційної мережі в м. Жидачеві в масиві „За переїздом” по вул.   22 Січня

392,8

 

 

 

 

 

 

392,8

 

1.9.

Будівництво вуличної   каналізаційної мережі в м. Жидачеві в масиві „За переїздом” по вул. Полуботка

611,2

 

 

 

 

 

 

611,2

 

1.10.

Будівництво головного каналізаційного колектора в масиві За переїздом” в м.Жидачеві Львівської області

538,8

 

 

 

 

 

 

538,8

 

1.11.

Капітальний ремонт методом модульної санації каналізаційного трубопроводу по вул. Д.Галицького в м. Жидачеві Львівської області.

1120

 

 

 

 

 

 

1120

 

1.12.

Будівництво каналізаційної мережі   по вул. Пушкіна (63 будинки, протяжність 500 м)

173,021

-

-

-

-

-

-

200

 

1.13.

Виготовлення проєктно кошторисної документації будівництва каналізаційних мереж (частини вул.Гайдамацької, присадиб з вул. Надбережна до вул.Шашкевича)

 

-

 

-

 

-

 

100

 

-

 

-

 

-

 

100

 

1.14.

Будівництво вуличної каналізаційної мережі в масиві «За переїздом» по вул. Петлюри в м.Жидачів Львівської області

 

 

 

 

 

 

 

884,8

 

1.15.

Реконструкція окремих технологічних вузлів водопро-відних мереж та споруд МКП «Жидачіводоканал» з перспективою залучення нових абонентів (окремих населених пунктів) Жидачівського р-нуЛьвівської обл.

 

1450,687

 

1450,687

 

-

 

-

 

-

 

1450,687

 

-

 

-

 

1.16.

Влаштування системи водовідведення стічних (господарсько-фекальних )вод для під»єднання та підключення індивідуальних житлових будинків по вул. Гайдамацька вм.Жидачів Львівської обл. до існуючої мережі міста (шляхом реконструкції)

 

100,175

 

100,175

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

100,175

 

1.17.

Будівництво транзитної дороги з вул. Фабричної до вул. Д.Галицького

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

Ціль 2. Охорона та раціональне використання земель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Освоєння боліт   шляхом осушення деградованих зе-мель урочища „Чермінь” з метою створення   лісових насаджень на території   Жидачівської міської ради Львівської області в цінах станом на 05.08.2011 р.

 

297,332

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Шляхом пар-тнества або вилучення земель від ліцею

2.2.

Берегоукріплення річки Стрий в межах міста Жидачів   протяжністю 650 м – будівництво (повне відновлення після стихійного лиха 23-27 липня 2008 року)

 

25435,019

 

15139,4

 

-

 

-

 

-

 

4000

 

-

 

-

За кошти державного бюджету

2.3.

Будівництво захисної дамби від затоплення водами річки Стрий житлової забудови в урочищі „За лікарнею”

 

5554,685

 

-

 

292,9

 

1300

 

-

 

1472,430

 

-

 

-

 

 

 

2.4.

Завершення виготовлення документації   земельно-господарського устрою, включаючи винесення меж водоохороних зон, екологічної мережі

 

 

 

30,0

-

-

 

-

-

 

2.5.

Належне утримання прибережних зон річки Стрий

-

-

5

 

 

 

5

5

Громадські роботи, участь громади

 

Ціль 3. Безпечне поводження з відходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

Утримання на правах оренди та проведення поетап-ної рекультивації сміттєзвалища

Капітальному ремонту місця видалення відходів (сміттєзвалища) на вул.Заводська (влаштування під’їзної дороги та виготовлення проектно-кошторисної документації)

 

 

-

50

 

 

1200

 

 

50

50

Без врахування коштів на рекультива-цію (по проекту)

3.2.

Охоплення населення системою збирання та впровадження елементів сортування побутових відходів

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Залучені кошти під-приємців

3,3

Придбання сміттєвоза

-

-

-

210

-

-

-

-

 

 

Ціль 4. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Утримання та облаштування ландшафтного заказника   місцевого значення „Базиївка” та дендропарку в ботанічному саду. Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на території заказника

 

-

 

 

-

 

10

 

-

 

-

 

-

 

10

 

10

Громадські роботи та із   залученням

Львів.НУ ім. І.Франка

4.1.1

Виготовлення проекту землеустрою з організації та встановлення меж   ландшафтного заказника „Базиївка” (винесення в натурі меж)

 

-

-

44,8

 

 

-

-

З обласного фонду НС

4.2.

Реалізація заходів в рамках місцевої ініціативи Програми розроблення пропозицій щодо меж, стру-ктури і конфігурацій екологічної мережі Жидачівсь-кої міської ради, її збереження, відтворення та перс-пективного розвитку, затвердженої рішенням від 23.12.2008 р. № 3630 (з внесенням змін у пункт 5, абзац 2 рішення, а саме у тексті   „перспективи облаштування та догляд територій   екомережі”   термін реалізації заходів   продовжити до 2020 року та внесенням змін по тексту Програми, замість „2009 -2015 р.р.”, замінити „на період до 2020 року”

 

 

-

2

 

 

 

2

2

Кошти спонсорів, участь громади, громадські роботи

 

 

4.2.1

Підготовка наукових обґрунтувань та дослідження територій і об’єктів зеленого господарства, перспективних для наступного заповідання в урочищі „Замкова гора”

 

 

-

-

 

 

 

2,5

2,5

Залучення наукових закладів (НУ ім. І.Франка, Інститут Карпат)

4.2.2

Створення нових громадських екологічних просторів (зелених зон відпочинку в межах екологічної мережі) шляхом проведення локальних ландшафтних перепланувань та зміни видового складу зелених насаджень

– створення лісопарку Лівий берег» або „Лівобережний парк” - благоустрою   зелених насаджень в межах заплавної території р. Стрий урочища „Зарінки” та між мостами

- Влаштування сходів до зеленої зони біля старого мосту

– створення гідропарку „Набережна біля водоспаду” шляхом   благоустрою   зелених насаджень в межах заплавної території р.

Стрий від старого моста до сміттєзвалища ПАТ „Жидачівський ЦПК” , очистки озер від намулу (з використанням намулу для рекультивації сміттєзвалища)

– гідропарку „Замкова гора” шляхом благоустрою прилеглих територій озера „Промінь” (біовідстійників, схилів озер) та очистки озер від намулу

– реконструкція міських скверів по вул. Т.Шевченка по вул. М.Грушевського

- реконструкція міських скверів по вул.   М.Грушевського

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

-

 

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

-

 

 

 

 

 

Залучення коштів та участі громади

 

Залучення

коштів та участі громади

 

 

 

Залучення коштів та участі громади

 

Згідно проектів за кошти по Програмі благоустро

4.3.

Матеріально – технічне забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1

Придбання садово-паркового інвентаря, устаткуван-ня і механізмів для утримання газонів, узбіччя центральних доріг, парків і скверів на території ради, придбання   саджанців дерев

 

 

-

10

 

 

 

10

10

 

 

Ціль 5. Підвищення   рівня   суспільної екологічної свідомості населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Проведення рекламно – інформаційної, просвітницької кампанії

 

-

5

 

 

 

5

5

 

5.2.

Активізація екологічного навчання в школах, діяльності громадських організацій, проведе-ння екологічних заходів в рамках всеукраїн-ських заходів „До чистих джерел”, День дов-кілля, „Чиста Україна – чиста земля”. Орга-нізація конкурсів на екологічну тематику в дитячих навчальних закладах, школах

 

 

2

 

 

 

2

2

 

 

 

 

49548,96

26308,22

2979,742

4575,517

1130,87

12116,27

406,5

7357,279

 

Додати коментар: