gototopgototop
Про внесення змін у Програму розвитку культури у м. Жидачеві на 2019-2020 рр. Друк
Вівторок, 11 лютого 2020, 11:54

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

__.__.2020                                                           № ___                                               м. Жидачів  

 

Про внесення змін у Програму розвитку

культури     у місті   Жидачеві    на

2019 –2 020 роки

 

З метою уточнення обсягів фінансування заходів на виконання Програми розвитку культури у м. Жидачеві на 2019 – 2020 роки, затвердженої рішенням Жидачівської міської ради від 20.12.2018 р. № 574, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни у Програму розвитку культури у місті Жидачеві на 2019 – 2020 роки, затверджену рішенням Жидачівської міської ради від 20.12.2018 р. № 574, а саме додаток 1 до Програми викласти у новій редакції, що додається.
  2. Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджеті м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

ДОДАТОК

до рішення Жидачівської міської

ради від ____________ 2020 р. № ___

 

Додаток 1

до Програми

 

 

 

ПОТРЕБА

в обсягах фінансування заходів на виконання Програми розвитку культури

у місті Жидачеві на 2019 – 2020 роки

 

 

 

 

 

№ з/п

Назва заходу

Обсяг фінансування за бюджетами

(тис. грн)

Фінансування за роками

(тис. грн)

всього

в т.ч.

2019 рік

2020 рік

міський бюджет

інші джерела

всього

в т.ч.

всього

в т.ч.

міський бюджет

інші джерела

міський бюджет

інші джерела

1.

Організація і проведення Дня міста

210

210

-

110

110

-

100

100

-

2.

Організація і проведення фестивалів, конкурсів, виставок культурно-мисте-цького і пізнавального спрямування

225

225

-

125

125

-

100

100

-

3.

Організація і проведення заходів на відзначення державних, релігійних, місцевих і професійних свят

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Придбання костюмів для учасників художньої самодіяльності

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Покращення матерільної бази будинку культури (придбання підсилювальної, освітлювальної та музичної апаратури,

музичних інструментів, електро - акустичного устаткування тощо)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Участь художніх колекти-вів, окремих виконавців і майстрів декоративно-прик-ладного та ужиткового мис-тецтва у різноманітних ку-льтурно-мистецьких прог-рамах і проєктах районного, обласного, державного і міждержавного рівнів

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Сприяння в діяльності Музею історії та мистецтва Жидачівщини (сприяння у забезпеченні матеріальної бази, оформленні експозицій тощо)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

ВСЬОГО

435

435

-

235

235

-

200

200

-

 

 

 

Додати коментар: