gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Про затвердження Положення про службу в справах дітей Жидачівської міської ради Друк
Вівторок, 02 лютого 2021, 17:14

Про затвердження Положення

про службу в справах дітей

Жидачівської міської ради

 

Відповідно до Закону України Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей, керуючись статтями 26, 59 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні, Законами України Про охорону дитинства, Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, Про запобігання та протидію домашньому насильству Жидачівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про службу в справах дітей Жидачівської міської ради (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

     

ДОДАТОК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської ради

від 11.02.2021р. № 198

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Жидачівської міської ради

 

І . Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Жидачівської міської ради (далі - служба) є структурним підрозділом Жидачівської міської ради, утворюється сесією міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

1.2. Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Жидачівської міської ради, без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється бухгалтерією Жидачівської міської ради.

1.3. Служба має власний бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах міської ради. Посадовим особам служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.4. Повне найменування юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Скорочена назва: СуСД Жидачівської міської ради

1.5. Служба підпорядкована міському голові, підзвітна та підконтрольна Жидачівській міській раді.

1.6. Юридична адреса служби: 81700, Львівська область, Стрийський район, місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2.

1.7. Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями міського голови, рішеннями сесії та виконкому, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

                                                  

ІІ. Основні завдання

                              

2.1. Основними завданнями служби є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

1) реалізація на території громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу прийомних сімей,та патронатних сімей, сприяння усиновленню;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території міської ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

                                                       

ІІІ. Функції служби

 

3.1. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики в сфері захисту прав дітей та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів дітей;

3) здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

4) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

6) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень міського голови;

10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень, рішень виконавчого комітету, сесії, міського голови, проектів рішень, виконавчого комітету та міської ради головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

11) бере участь у підготовці звітів голови Жидачівської міської ради  для їх розгляду на сесії міської ради;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Жидачівської міської ради;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є служба;

17) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

18) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

19) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

20) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

21) забезпечує захист персональних даних;

22) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до компетенції служби;

23) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

24) організовує розроблення і здійснення на території об’єднаної громади заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

25) надає підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

26) забезпечує ведення особових справ та документації дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб, що бажають взяти їх на виховання;

26) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей дитячих будинків сімейного типу та патронатних сімей, сприяє усиновленню;

27) подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

28) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

29) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, патронатних сім’ях;

30) спільно з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює передовий міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

31) організовує і проводить спільно з іншими виконавчими органами Жидачівської міської ради, кримінальною поліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

32) розробляє і подає на розгляд Жидачівської міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

33) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які підлягають усиновленню, усиновлених дітей, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та осіб, що бажають взяти їх на виховання;

34) надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

35) готує акти обстеження умов проживання дітей та опис їх майна, а також акти обстеження житлово-побутових умов проживання потенційних опікунів, піклувальників, кандидатів у прийомні батьки, батьки- вихователі та усиновлювачів;

36) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

37) готує звіти про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

38) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів  соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

39) забезпечує ведення Єдиної інформаційної-аналітичної системи «Діти»;

41) виявлення дітей залишених без батьківського піклування та забезпечення їх тимчасового влаштування;

40) забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають ;

41) забезпечення діяльності Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Жидачівської міської ради;

42) розглядає звернення керівників навчальних установ, підприємств, установ або організацій усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо відрахування/звільнення осіб молодше 18 років;

43) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

ІV. Права та обов’язки

 

4.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Жидачівської міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Жидачівської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Жидачівської міської ради у сфері соціального захисту дітей;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції.

 

V. Організація роботи

 

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з роботи за розпорядженням міського голови.

5.3. Начальник служби:

1)  здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2) розробляє та затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Жидачівської міської  ради;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5) звітує перед головою Жидачівської міської ради про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь в роботі сесій міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться міською радою та виконавчим комітетом;

8) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва міської ради;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконання;

10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

11) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.4. Накази начальника служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою міської ради.

5.5. Гранична чисельність працівників служби затверджується Жидачівською міською радою.

 

VІ. Зміни та доповнення до положення

 

Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Жидачівської міської ради.

Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується, згідно чинного законодавства

Зміни до положення підлягають державній реєстрації, згідно чинного законодавства.

Рішення Жидачівської міської ради, що подається до державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується, згідно чинного законодавства.

Додати коментар: