gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради Друк
Середа, 12 лютого 2020, 13:52

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

_______ 2020                                   №                                                         м. Жидачів

 

Про затвердження Положення про відділ

економічного розвитку та інвестицій

Жидачівської міської ради

 

            Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 26,54,59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Положення про відділ економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.ДОДАТОК

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Жидачівської міської

ради від ________2020 р. № ___


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Жидачівської міської ради, утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови.                                    

1.3. Структура, штат та чисельність Відділу визначається рішенням міської ради.         Працівників Відділу призначає та звільняє з посади міський голова згідно вимог чинного законодавства.                                                                                                                             Начальник відділу та працівники Відділу свої функціональні обов’язки здійснюють згідно з цим Положенням та посадовими інструкціями.

1.4. Рішення щодо утворення, ліквідацію або реорганізацію Відділу як структурного прідрозділу приймає Жидачівська міська рада.

1.5. Координація всіх дій щодо функціонування Відділу відповідальність за організацію його діяльності покладається на керуючого справами (секретаря виконкому) міської ради.

 

ІІ. Завдання та функції відділу

2.1. У сфері економіки:

2.1.1. Здійснення аналізу стану і тенденції економічного і соціального розвитку міста, участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та підготовка пропозицій з цих питань;

2.1.2. Розроблення програм економічного і соціального розвитку міста ;

2.1.3. Участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів.;

2.1.4.Сприяння створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території міста, надання  консультаційної, інформаційної та іншої допомоги суб’єктам підприємницької діяльності;

2.1.5. Забезпечення захисту економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;

2.1.6. Аналіз стану здійснення державної регуляторної діяльності та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, відповідно до вимог здійснення державної регуляторної політики, забезпечення дотримання процедури підготовки та прийняття регуляторних актів;

2.1.7. Організація участі підприємств, установ та організацій у виставково-ярмаркових заходах;

2.1.8. Аналіз  стану та участь  в розробленні  пропозицій  щодо  розвитку  споживчого  ринку,  ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування  населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

2.1.9. Проведення аналізу результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є комунальною власністю територіальної громади міста;

2.1.10. Участь в ефективному управлінні майном комунальної власності територіальної громади міста;

2.1.11. Підготовка пропозицій з питань розміщення на території міста нових, реконструкції,  розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до комунальної власності міста;

2.1.12. Підготовка пропозицій щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового обслуговування;

2.1.13. Здійснення діяльності в рекламній сфері, у сфері залучення  замовника у створенні  і  розвитку  інженерно–транспортної та соціальної  інфраструктури м. Жидачева.

 

2.2. У сфері інвестицій

2.2.1. Забезпечення впровадження державної, регіональної, місцевої політики у сфері інвестиційної, інноваційної діяльності та державно-приватного партнерства;

2.2.2. Реалізація державної, регіональної, місцевої політики у сфері євро інтеграції та об’єднання громад;

2.2.3. Підготовка Стратегії розвитку громади, програми соціально-економічного розвитку, інших програм, а також надання відповідних висновків та подання їх на розгляд.

2.2.4. Підготовка прогнозних показників та пропозицій щодо економічного і соціального розвитку міста;

2.2.5. Визначення основних напрямків інвестиційної політики в місті, розроблення заходів, спрямованих на залучення внутрішніх та іноземних інвестицій та кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу, забезпечення їх впровадження;

2.2.6. Формування бази міських проектів, які потребують залучення інвестицій, підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу міста;

2.2.7. Здійснення пошуку та інформування потенційних інвесторів, у тому числі зарубіжних, щодо інвестиційних містобудівних проектів, інших міських проектів, що потребують залучення інвестицій;

2.2.8. Забезпечення супроводу інвестиційних проектів;

2.2.9. Сприяння здійсненню інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктами господарювання на території міста;

2.2.10. Участь у формуванні переліку інвестиційних об’єктів комунальної власності, право на реалізацію проектів по яких набувається шляхом проведення конкурсу;

2.2.11. Надання пропозицій до проектів регіональних і міжрегіональних програм з метою залучення зовнішніх ресурсів на нагальні потреби територіальної громади міста;

2.2.12. Підготовка угод про пайову участь суб’єктів господарювання в розвитку інженерно – транспортних комунікацій, соціальної інфраструктури та благоустрою;

2.2.13. Сприяння налагодженню міжнародних зв’язків міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганда інвестиційної привабливості міста, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх джерел фінансування;

2.2.14. Моніторинг звернень інвесторів до міської ради та менеджменту здійснення інвестиційної діяльності;

2.2.15. Участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів; розробка та організація реалізації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, у тому числі підготовка та подання пропозицій щодо інвестиційних    проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів.

 

ІІІ. Права відділу

3.1. З метою забезпечення виконання своїх функцій Відділ має право отримувати в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали, що необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.2. У встановленому порядку залучати спеціалістів до розгляду питань, що входять до компетенції Відділу;

3.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

ІV. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, який  призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови;

4.2. Начальник зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань.

V. Взаємодія з іншими підрозділами

5.1. Відділ у своїй діяльності взаємодіє з відділами, та іншими виконавчими органами ради, а також з підприємствами, установами та організаціями  незалежно від форми власності та підпорядкування.

                                            VI. Відповідальність

6.1. Начальник і працівники Відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та функцій згідно із законодавством.

 

 

Додати коментар: