gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Про затвердження Положення про відділ - ЦНАП Жидачівської міської ради Друк
Вівторок, 04 лютого 2020, 15:19

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

_______ 2020                                   №                                                         м. Жидачів

 

Про затвердження Положення про відділ –

центр  надання  адміністративних послуг

Жидачівської міської ради

 

            На виконання Закону України „Про адміністративні послуги”, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг”, Жидачівська міська ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про відділ – центр надання адміністративних послуг Жидачівської міської ради, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.ДОДАТОК

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Жидачівської міської

ради від ________2020 р. № ___


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ – центр надання адміністративних послуг Жидачівської міської ради

 

1. Відділ – центр надання адміністративних послуг Жидачівської міської ради (надалі –ЦНАП) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг у м. Жидачеві.

 

2. ЦНАП – це структурний підрозділ, утворений Жидачівською міською радою.

 

            3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАПу як структурного прідрозділу приймає Жидачівська міська рада.

           

4. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, рішеннями Жидачівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови Жидачева, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

          

5. Координація всіх дій щодо функціонування ЦНАПу, відповідальність за організацію діяльності ЦНАПу покладається на керуючого справами (секретаря виконкому) міської ради.

 

6. У цьому Положенні терміни застосовуються у значеннях, наведених у законах України „Про адміністративні послуги, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.

 

7. Основними завданнями відділу – центру є:

 

 1. 1)організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 

 1. 2)спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 

 

 1. 3)забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП.

 

            8. Відділ – центр надання адміністративних послуг Жидачівської міської ради розміщений в адміністративному будинку за адресою: вул. Шашкевича М., 2, м. Жидачів, Львівська обл., 81700 (перший поверх, праворуч).

          

9. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

           

10. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається рішенням Жидачівської міської ради та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

У зв’язку з відсутністю центру надання адміністративних послуг при Жидачівській районній державній адміністрації на основі узгоджених рішень ЦНАП Жидачівської міської ради може також забезпечувати надання адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є структурні підрозділи Жидачівської районної державної адміністрації.

          

11. Перелік суб’єктів надання адміністративних послуг, які здійснюють їх надання через ЦНАП, визначається на підставі переліку адміністративних послуг, затверджених міською радою.

    

12. За рішенням Жидачівської міської ради у ЦНАПі також може здійснюватися прийняття вхідної кореспонденції (звітів, декларацій, звернень, службових документів тощо), розгляд яких віднесено до повноважень міської ради та її виконавчих органів, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

    

13. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

 

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється Жидачівською міською радою на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

 

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

            14. У місцях прийому суб’єктів звернень ЦНАП облаштовується інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

 

            Консультацію та інформацію про хід розгляду заяв суб’єкти звернення можуть отримувати за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

 

           15. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦНАПі звертається до адміністратора – посадової особи міської ради, яка організовує надання адміністративних послуг.

 

           16. Адміністратор ЦНАПу призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

 

            Кількість адміністраторів, які працюють у ЦНАПі, визначається рішенням Жидачівської міської ради.

 

17. Повноваження адміністратора визначає посадова інструкція.

 

18. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування ЦНАПу.

 

19. Основними завданнями адміністратора є:

 

 1. 1)надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 

 1. 2)прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України „Про захист персональних даних”;

 

 1. 3)видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 

 1. 4)організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 

 1. 5)здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 

 1. 6)надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

20. Адміністратор має право:

 

 1. 1)безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 

 1. 2)погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

 

 1. 3)інформувати керівника ЦНАПу та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 

 1. 4)посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 

 1. 5)порушувати клопотання перед керівником ЦНАПу щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу – центру надання адміністративних послуг.

 

21. Керівник ЦНАПу призначається на посаду та звільняється з посади міським головою Жидачева.

 

22. Керівник ЦНАПу відповідно до завдань, покладених на відділ – центр надання адміністративних послуг:

 

 1. 1)здійснює керівництво роботою ЦНАПу, несе персональну відповідальність за організацію діяльності ЦНАПу;

 

 1. 2)організовує діяльність ЦНАПу, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи ЦНАПу;

 

 1. 3)координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 

 1. 4)організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАПу, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 

 1. 5)сприяє створенню належних умов праці у ЦНАПі, вносить пропозиції міському голові та виконавчому комітету щодо матеріально-технічного забезпечення ЦНАПу;

 

 1. 6)розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 

 1. 7)може здійснювати функції адміністратора;

 

 1. 8)виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цього Положення.

 

23. ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

            24. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок бюджету міста Жидачева та інших джерел відповідно до законодавства України.

 

            25. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП.

 

Час прийому суб’єктів звернень становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

 

Прийом суб’єктів звернень у ЦНАПі здійснюється без перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години.

 

За рішенням Жидачівської міської ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

    

26. Адміністратори та суб’єкти надання адміністративних послуг не несуть відповідальність за недостовірність поданих фізичними особами та суб’єктами господарювання (їх уповноваженими представниками) документів (їх копій) для отримання адміністративних послуг.

 

27. Адміністратори та інші посадові особи, уповноважені відповідно до законодавства надавати адміністративні послуги, несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

 

28. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, можуть бути оскаржені у суді у порядку, передбаченому законодавством.

 

29. Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, внаслідок їх неправомірних дій, відшкодовується у встановленому законом порядку.

 

 

 

 

 

 

  

Додати коментар: