gototopgototop
Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку м. Жидачева на 2018 рік Друк
П'ятниця, 16 лютого 2018, 15:44

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

__.__.2018                                                 № ___                                                     м. Жидачів

                                                                                                        

Про затвердження Програми економічного

і соціального розвитку міста Жидачева на

2018 рік

 

З метою забезпечення комплексного розвитку міста Жидачева, відповідно до Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева, затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від 20.01.2012 р. № 353, керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку міста Жидачева на 2018 рік (додається).
 2. Доручити виконавчому комітетові Жидачівської міської ради забезпечити виконання основних пріоритетних напрямків та завдань для досягнення цілей і показників Програми економічного і соціального розвитку міста Жидачева на 2018 рік (надалі – Програми) і цільових програм та подавати міській раді звіти про хід та результати їх виконання.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Жидачівської міської ради.

 

ДОДАТОК

 

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

   ради від ______ 2018 р. № ____

 

 

П Р О Г Р А М А

економічного і соціального розвитку

міста Жидачева на 2018 рік

 

 

ВСТУП

 

Основою розроблення Програми економічного і соціального розвитку міста Жидачева на 2018 рік (далі – Програма) є Конституція України, Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 „Про розробку прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Програма є документом, у якому на основі аналізу розвитку міста визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку міста Жидачева на 2018 рік та заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та добробуту громадян.

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми у 2018 році наведений у додатку 1, який є невід’ємною частиною цієї Програми.    

Метою Програми є створення умов для забезпечення сталого розвитку міста, підвищення ефективності використання його природно-ресурсного потенціалу, якості життя населення, розв’язання соціально-економічних проблем.

Підставою для розроблення Програми є Стратегічний план економічного розвитку міста Жидачева, затверджений рішенням Жидачівської міської ради від 20.01.2012 р. № 353, метою якого є вирішення проблем місцевого економічного розвитку, підвищення конкурентоспроможності економіки міста, залучення інвестицій на територію міста, підвищення якості життя його мешканців.

 

 

І. ЦІЛІ І ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО і СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЖИДАЧЕВА НА 2017 РІК

 

1.1. Розвиток економіки, малого і середнього підприємництва

та ринку житлово-комунальних послуг

 

1.1.1. Забезпечення сприятливих умов для розвитку економіки та залучення інвестицій

 

Основні цілі Програми на 2018 рік:

 

-          сприяння відновленню економічного зростання, що стане базовою передумовою для розв’язання гострих соціальних проблем та загального підвищення добробуту населення;

-          створення передумов для розвитку бізнесу;

-          регулювання земельних відносин;

-          надання в оренду комунального майна;

-          сприяння створенню нових робочих місць.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість залучених інвестицій;

-          кількість зареєстрованих нових суб’єктів господарювання;

-          обсяг виробництва продукції;

-          обсяг експорту;

-          обсяг реалізації товарів, послуг тощо;

-          кількість створених нових робочих місць;

-          кількість приміщень наданих в оренду.

Основні завдання та заходи Програми на 2018 рік:

-          сприяння залученню інвестицій, зокрема в галузі паперової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції;

-          створення сприятливих умов для започаткування бізнесу (своєчасний перегляд дозвільних регламентів, розроблення та вдосконалення регуляторних актів);

-          усунення перешкод у веденні господарської діяльності (своєчасний розгляд документів дозвільного характеру, встановлення оптимальних ставок єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю та розмірів пайової участі у розвитку інфраструктури міста);

-          впорядкування вуличної торгівлі та влаштування місць для тимчасової торгівлі;

-          упорядкування відомостей про земельні ділянки, їх землекористувачів;

-          надання приміщень комунальної власності в оренду для здійснення підприємницької діяльності;

-          забезпечення умов щодо створення нових робочих місць, легалізації робочої сили та виплат заробітної плати.

 

1.1.2. Розвиток ринку житлово-комунальних послуг та енергоефективності на міських комунальних підприємствах, забезпечення належного благоустрою та комфортного проживання мешканців

 

Основні цілі Програми на 2018 рік:

 

-          покращення якості житлово-комунальних послуг шляхом створення конкурентного середовища у комунальній сфері;

-          запровадження комплексу заходів з утримання території міста в належному стані;

-          впровадження оптимізованої схеми теплопостачання міста та перехід на індивідуальне опалення;

-          забезпечення стабільного водопостачання і водовідведення згідно вимог Комплексної схеми оптимізації роботи системи водопостачання міста Жидачева;

-          впровадження заходів щодо утеплення будинків та квартир;

-          сприяння в організації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (надалі – ОСББ) та органів самоорганізації населення (надалі – ОСН);

-          призначення управ ителів будинками згідно чинного законодавства;

-          забезпечення виконання заходів у сфері поводження з відходами;

-          надання фінансової підтримки міським комунальним підприємствам шляхом здійснення внесків до їх статутних фондів, надання коштів на погашення різниці в тарифах;

-          встановлення економічно обґрунтованих тарифів.

-          ремонт фасадів житлових та нежитлових будівель.

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість укладених договорів на надання житлово-комунальних послуг;

-          протяжність відремонтованих трубопроводів водопостачання та водовідведення;

-          рівень оплати споживачами житлово-комунальних послуг;

-          кількість створених ОСББ та ОСН, затверджених старших по будинках та призначення управителів;

-          протяжність збудованих трас трубопроводів водопостачання та водовідведення;

-          площа відремонтованих покрівель комунального житлового фонду;

-          площа відремонтованого асфальтно-бетонного покриття прибудинкових територій;

-          протяжність відремонтованих вулиць та доріг;

-          кількість створених нових громадських просторів;

-          відсотки зелених насаджень міста;

-          протяжність реконструйованого зовнішнього освітлення вулиць;

-          кількість зекономлених енергоносіїв в натуральних показниках;

-          кількість встановлених майданчиків і контейнерів для збору твердих побутових відходів та з метою їх роздільного збору;

-          кількість будинків та квартир, у яких влаштовано індивідуальне опалення;

-          кількість будинків, які відмовились від сміттєпроводів;

-          кількість замінених дверей у під’їздах та підвалах;

-          кількість відремонтованих фасадів будинків комунальної власності.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2018 рік:

 

-          сприяння мешканцям у впровадженні вимог Закону України „Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку”;

-          забезпечення збалансованої та економічно обґрунтованої тарифної політики;

-          проведення ремонту житлового фонду міста та благоустрою прибудинкових територій;

-          створення нових громадських просторів;

-          реалізація оптимальної схеми санітарної очистки міста згідно рішень виконавчого комітету Жидачівської міської ради від 19.02.2014 р. № 29 „Про затвердження схеми санітарної очистки території міста Жидачева” та від 24.09.2015 р. № 147 „Про внесення змін до схеми санітарної очистки території міста Жидачева”;

-          у сфері поводження з відходами забезпечити впровадження роздільного та контейнерного способу збору твердих побутових відходів, ліквідація будинкових сміттєпроводів;

-          сприяння у належному утриманні сміттєзвалища;

-          догляд за зеленими насадженнями та збільшення площі зелених насаджень міста;

-          систематичний догляд за кладовищами та місцями поховань на території міста, впорядкування та огородження діючого міського кладовища;

-          забезпечення виконання Правил благоустрою території міста Жидачева;

-          проведення заходів з реконструкції зовнішнього освітлення міста Жидачева з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

-          залучення підприємств і підприємців до проведення заходів з благоустрою міста шляхом укладення договорів щодо благоустрою закріплених територій;

-          проведення робіт з ремонту вулиць міста;

-          впорядкування містобудівної документації;

-          перехід централізованого теплопостачання на індивідуальне та автономне опалення;

-          впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві міста (енергозберігаючі лампи, електрообладнання оптимальної потужності, утеплення приміщень, перехід на альтернативні види палива у міських котельнях).

 

1.1.3. Становлення громадянського суспільства та підвищення ефективності дій

           Жидачівської міської ради

 

Основні цілі Програми на 2018 рік:

 

-          підвищення довіри до рішень Жидачівської міської ради та її виконавчого комітету;

-          активізація заходів щодо здійсненя реформ децентралізації;

-          зростання рівня участі громадян в управлінні життям і розвитком міста;

-          забезпечення вільного доступу громадян міста до інформації;

-          надання фінансової допомоги на реалізацію соціальних проектів розроблених громадськими організаціями;

-          розвиток інституту Старших по будинку, ОСББ та ОСН;

-          забезпечення належного розгляду звернень громадян;

-          впровадження механізму електронного врядування.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість проведених громадських слухань, „круглих столів”, семінарів;

-          кількість органів самоорганізації населення;

-          кількість недержавних громадських організацій;

-          кількість випущених примірників інформаційного бюлетеня Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні”;

-          кількість відвідувань сайту міської ради;

-          сума коштів на фінансову допомогу громадським організаціям;

-          кількість Старших по будинках, створення ОСББ та ОСН;

-          кількість електронних звернень та електронних петицій.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2018 рік:

 

-          якісне надання адміністративних послуг, що надаються Жидачівською міською радою, її виконавчими комітетом та виконавчими органами;

-          щорічне оцінювання результатів діяльності службовців Жидачівської міської ради;

-          сприяння підвищенню кваліфікації працівників апарату Жидачівської міської ради;

-          сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства на території міста зокрема щодо здійснення реформи децентралізації;

-          сприяння залученню громадян до управління містом через органи самоорганізації населення (об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків, квартальні, вуличні, будинкові комітети);

-          систематичний випуск інформаційного бюлетеня Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні”;

-          підтримка офіційного сайту Жидачівської міської ради;

-          залучення депутатів Жидачівської міської ради до участі в навчальних проектах;

-          участь у діяльності Асоціації міст України та Львівщини;

-          забезпечення доступу громади до інформації щодо діяльності Жидачівської міської ради та її виконавчого комітету;

-          протидія корупції та забезпечення верховенства права;

-          належний розгляд звернень громадян за принципом – „приязна міська рада”;

-          забезпечення надходження та належне реагування на електронні звернення і електронні петиції;

-          впровадження системи персонального елетронного голосування.

 

1.1.4. Підвищення конкурентоспроможності міста

 

Основні цілі Програми на 2018 рік:

 

-          підвищення ефективності використання місцевих ресурсів;

-          покращення інформаційного забезпечення та промоції міста,зокрема історія древного Жидачева;

-          забезпечення діяльності сайту для інвесторів;

-          активізація співпраці з містами-партнерами розроблення промоцій них матеріалів.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість укладених угод;

-          кількість підготовлених і поданих на конкурс проектів;

-          суми інвестицій;

-          обсяг реалізації продукції на експорт.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2018 рік:

 

-          підготовка нових та забезпечення реалізації укладених угод щодо розвитку міста;

-          підготовка переліків пріоритетних міських інвестиційних проектів, що потребують першочергової фінансової допомоги у 2018 році з державного, обласного та районного бюджетів;

-          реалізація заходів і проектів, спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку міста як прикордонної території, покращення екологічного стану, розвиток туризму тощо з метою активізації розвитку транскордонного співробітництва спільно з містами-партнерами;

-          виготовлення промоційних матеріалів;

-          відзначення на державному рівні 625-річчя надання Жидачеву магдебурзького права;

1.2. Людина і сталий розвиток

 

1.2.1. Розвиток трудового потенціалу

 

Основні цілі Програми на 2018 рік:

 

-          своєчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста та комунальних підприємств;

-          організація громадських робіт;

-          сприяння у створенні та легалізація робочих місць;

-          сприяння у підготовці кадрів робітничих професій у ліцею, центрі зайнятості та підприємствах (перше робоче місце);

-          сприяння у відповідному росту заробітньої плати.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          відсутність фактів затримки виплати заробітної плати;

-          кількість додатково створених робочих місць;

-          кількість осіб, залучених до громадських робіт;

-          підготовлено кадрів робітничих професій.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2018 рік:

 

-          сприяння розширенню сфери застосування праці економічно активного населення за рахунок створення робочих місць та залучення до оплачуваних громадських робіт;

-          підтримка вразливих верств населення;

-          організація оплачуваних громадських робіт через Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства;

-          забезпечення росту заробітної плати та стимулювання спеціально пакету для провідних працівників комунальних підприємств міста.

-          проведення стажування молоді на комунальних підприємствах міста та в апараті міської ради;

-          налагодження співпраці міської ради з Жидачівським професійним ліцеєм у сфері підготовки кадрів робітничих професій.

 

1.2.2. Розвиток соціального захисту населення та охорони здоров’я

 

Основні цілі Програми на 2018 рік:

           -            

 

-      сприяння забезпеченню надання пільг та допомоги соціально незахищеним мешканцям (інваліди, діти-сироти);

-      втілення заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-      сприяння діяльності громадським організаціям інвалідів;

-      створення умов для діяльності суб’єктів надання послуг для соціально незахищених осіб;

-      забезпечення соціального захисту учасників антитерористичної операції на сході України (надалі – учасників АТО) та членів їх родин, зокрема надання земельних ділянок.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість громадян, які отримали матеріальну допомогу;

-          кількість об’єктів, де влаштовано обладнання для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-          кількість суб’єктів, що надають соціально-побутові послуги, насамперед соціально незахищеним верствам населення;

-          кількість учасників АТО, яким надано соціальні послуги та допомогу;

-          кількість наданих земельних ділянок для учасників АТО.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2018 рік:

 

-      оновлення списків громадян, що потребують соціальної допомоги, дітей-сиріт, багатодітних сімей;

-      контроль за виконанням рішень щодо забезпечення житлом дітей-сиріт;

-      реалізація Програми проведення реабілітаційних заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-      надання одноразової матеріальної допомоги, надання допомоги на поховання самотніх громадян;

-      організація обліку учасників АТО та мобілізованих військовослужбовців, надання необхідної допомоги.

 

1.2.3. Розвиток культури та туризму

 

Основні цілі Програми на 2018 рік:

 

-          забезпечення рівних можливостей громадян у створенні, використанні та поширенні культурних цінностей;

-          збереження і примноження культурних надбань;

-          створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення культурного рівня громадян;

-          розбудова туристичної інфраструктури, повніше використання культурних і рекреаційних ресурсів міста;

-          відродження духовних цінностей українського народу;

-          збереження та адаптація нерухомої культурної спадщини до сучасних потреб суспільного життя;

-          відновлення статусу міста, яке має чудотворну ікону;

-          сприяння формуванню та реалізації державної етнонаціональної політики, забезпеченню прав національних меншин, задоволення їх культурних потреб;

-          створення привабливого інвестиційного клімату для розвитку туристичної галузі, зокрема сентиментального і релігійного туризму.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          проведені культурно-мистецькі та розважальні заходи;

-          відсоток охоплення населення гуртками художньої самодіяльності;

-          кількість взятих під охорону та зареєстрованих пам’яток культурної спадщини;

-          кількість об’єктів туристичної інфраструктури;

-          кількість туристів, що відвідали місто.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2018 рік:

 

-          проведення різноманітних культурно-масових заходів, в тому числі, приурочених до загальнодержавних і релігійних свят, Дня міста Жидачева та місцевих ювілейних дат, зокрема 625 років з часу надання місту магдебурзького права, етнофестивалів;

-          проведення заходів з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства та Дня місцевого самоврядування;

-          створення міської експозиції історико-краєзнавчого характеру та розвитку паперової галузі міста у музеї історії та мистецтв Жидачівщини;

-          сприяння завершенню процедури затвердження історико-архітектурного опорного плану міста та охоронних зон об’єктів культурної спадщини;

-          створення міського центру з питань охорони пам’яток архітектури і містобудування, садово-паркового мистецтва та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць і розвитку туризму;

-          збереження існуючих та відтворення втрачених об’єктів культурної спадщини і збереження традиційного характеру середовища міста як історичного населеного місця, проведення археологічних досліджень Замкової гори та гори Базиївка;

-          сприяння реалізації заходів зі збереження і відродження культурної спадщини міста Жидачева та створення передумов для розвитку туризму;

-          проведення ремонту і часткової реставрації міського будинку культури „Папірник”;

-          створення презентаційних матеріалів про місто;

-          участь у виставкових та ярмаркових заходах з метою пропагування міста.  

 

1.2.4. Розвиток фізичної культури і спорту

 

Основні цілі Програми на 2018 рік:

 

-          сприяння якнайширшому залученню всіх верств населення до здорового способу життя;

-          підтримка фізичної культури і спорту серед інвалідів;

-          сприяння у розвитку спорту серед дітей, зокрема футболу, шахів, гандболу та важкої атлетики.

-          зміцнення матеріальної бази для розвитку фізичної культури і спорту.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          кількість населення залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

-          кількість влаштованих спортивних та дитячих майданчиків за місцем проживання і у місцях масового відпочинку населення;

-          забезпечення фінансуванням міських фізкультурно-спортивних програм.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2018 рік:

 

-          сприяння популяризації здорового способу життя та подолання стану байдужості до свого здоров’я та здоров’я нації;

-          сприяння впровадженню соціальної реклами різних аспектів здорового способу життя та заборони усіх прямих та прихованих видів реклами алкоголю, тютюну, насильства;

-          залучення жителів міста до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

-          влаштування спортивних та дитячих майданчиків за місцем проживання і у місцях масового відпочинку населення;

-          проведення щорічного аматорського турніру з футболу серед команд міста присвяченого Дню міста;

-          сприяння проведенню щорічного юнацького регіонального турніру з футболу „Кубок Удеча”;

-          проведення робіт з реконструкції адмінбудинку й утримання міського стадіону „Авангард” та військово-спортивної бази табору для військово-патріотичної підготовки молоді учнів 9-11 класів середніх шкіл міста Жидачева;

-          сприяння розвитку силових видів спорту;

-          придбання дитячих споруд для розміщення їх на дитячих майданчиках;

-          влаштування спортивних і тренажерних майданчиків;

-          підтримка спортсменів – майстрів спорту та учасників міжнародних й олімпійських ігор, які є мешканцями міста Жидачева.

 

1.2.5. Охорона навколишнього природного середовища

 

Основні цілі Програми на 2018 рік:

 

-          поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;

-          підвищення рівня громадської свідомості з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічного виховання;

-          забезпечення підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

-          зменшення обсягу шкідливих викидів, що потрапляють у атмосферу від стаціонарних джерел забруднення;

-          забезпечення діяльності в місті Жидачеві ландшафтного заказника місцевого значення „Базиївка” та дендропарку;

-          відродження Жидачеву статусу „місто коло річки”;

-          створення нових екологічних громадських просторів;

-          виконання заходів у сфері поводження з відходами та впорядкування сміттєзвалища міста.

 

Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:

 

-          збільшення площі зелених насаджень у місті;

-          кількість укладених договорів з юридичними та фізичними особами на вивезення твердих побутових відходів;

-          охоплюваність об’єктами берегоукріплення річки Стрий та захисними дамбами;

-          кількість будинків, підключених до централізованої каналізації.

 

Основні завдання та заходи Програми на 2018 рік:

 

-          продовження робіт з будівництва в межах міста берегоукріплюючих споруд на правому березі річки Стрий;

-          продовження робіт з будівництва побутової каналізації житлових масивів „За переїздом” та „Прибережний”;

-          сприяння продовженню робіт із спостереження за станом грунтів на території житлового масиву „Гора” та попередження провалів;

-          контроль за укладенням угод на вивіз відходів з усіма юридичними особами;

-          організація та проведення робіт із санітарної очистки міста і ліквідації стихійних сміттєзвалищ, профілактична робота з жителями міста, щодо поступового впровадження контейнерного способу збору твердих побутових відходів з активним використанням роздільного способу поводження з відходами;

-          активізація діяльності інспекції з благоустрою міста;

-          організація та проведення заходів з озеленення міста, благоустрою існуючих міських скверів;

-          вивчення протягом року досвіду міст-партнерів із країн Європейського Союзу щодо природоохоронної діяльності, стимулювання розвитку екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій і можливості їх впровадження в місті;

-          збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, включаючи посадки лісопаркових зон, зокрема, в урочищі „Біля бойні” (в межах відновлювальних зон екологічної мережі);

-          виконання заходів щодо утримання в місті Жидачеві ландшафтного заказника місцевого значення „Базиївка”;

-          організація робіт зі створення гідропарку на базі озера „Промінь”;

-          зменшення масштабів деградації земель та подальше впорядкування земельних ділянок шляхом осушення;

-          забезпечення належного функціонування дощової каналізації міста;

-          пошук альтернативних шляхів огрівання міських бюджетних установ;

 

ІІ. ПЕРЕЛІК МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ,

ЯКІ ДІЮТЬ У 2018 РОЦІ

 

 1. Програма розвитку органів самоорганізації населення у місті Жидачеві на 2015 – 2019 роки.
 2. Програма охорони правопорядку на території міста Жидачева на 2015 – 2018 роки.
 3. Програма інформаційного забезпечення діяльності Жидачівської міської ради на 2016 – 2018 роки.
 4. Програма промоції м. Жидачева на 2016 – 2018 роки.
 5. Програма благоустрою м. Жидачева на 2016 – 2020 роки.
 6. Програма функціонування та розвитку вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності у м. Жидачеві, на 2016 – 2018 роки.
 7. Програма охорони навколишнього природного середовища м. Жидачева на 2016– 2020 роки.
 8. Програма поліпшення становища дітей, які проживають на території м. Жидачева, на 2016 – 2020 роки.
 9. Програма зайнятості населення міста Жидачева на 2016 – 2020 роки.
 10. Програма проведення реабілітаційних заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями, які проживають на території міста Жидачева на 2016 – 2020 роки.
 11. Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у м. Жидачеві на 2016–2018 роки.
 12. Програма співпраці з містами-партнерами м. Жидачева на 2016 – 2018 роки.
 13. Програма розвитку фізичної культури і спорту в м. Жидачеві на 2016 – 2020 роки.
 14. Програма розвитку культури у м. Жидачеві на 2016 – 2018 роки.
 15. Програма соціального захисту та охорони здоров’я населення м. Жидачева на 2016 – 2020 роки.
 16. Програма військово-патріотичного виховання молоді міста Жидачева та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017 – 2019 роки.
 17. Комплексна Програма попередження надзвичайних ситуації та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Жидачів на 2017 – 2019 роки.
 18. Програма „Питна вода Жидачева” на 2018 – 2022 роки.
 19. Програма поповнення бібліотечних фондів Жидачівської бібліотеки для дорослих та бібліотеки для дітей на 2018 – 2020 роки.
 20. Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2018 – 2022 роки.
 21. Програма проведення капітального ремонту будинків, які обслуговуються Жидачівським МВУКГ, на 2018 – 2019 роки.

 

ДОДАТОК 1

до Програми

 

 

П О К А З Н И К И

фінансування заходів Програми економічного та соціального

розвитку міста Жидачева на 2018 рік

і міських цільових програм за кошти міського бюджету у 2018 році

 

з/п

Назва цільової програми

та заходи для її реалізації

Видатки на фінансування заходів Програми, тис. грн

міський бюджет

інші джерела

усього

загальний фонд

спеціальний

фонд

 

 

1

2

3

4

5

 

1.

Програма благоустрою м. Жидачева

на 2016 – 2020 роки

6154

4390

1164

600

1.1.

Благоустрій міста

4180

4140

40

1.2.

Утримання вуличного освітлення

250

250

 

1.3.

Відновлення елементів благоустрою в’їзду та прибудинкової території житло-вого будинку № 10 A по вул. Мазепи в м. Жидачів Львівської обл. (капітальний ремонт)

624

624

1.4.

Співфінансування мікропроектів

1100

500

600

2.

Програма охорони навколишнього природного середовища м. Жидачева на 2016 – 2020 роки

5648,755

 

1205,6

4443,155

2.1.

Каналізування вулиць, в т.ч.:

1205,6

2.1.2

Будівництво побутової каналізації мікро-району „ Прибережний”, вул. Надбереж-на, Б.Хмельницького, Опришківська, Стрийська, Гоголя, провулок Стрийський у м.Жидачеві Львівської області

5348,755

905,6

4443,155

2.1.3

Будівництво побутової каналізації з КНС для підключення масиву „За переїздом ” до міської мережі в м. Жидачів Львівсь-кої обл. від вул. О.Олеся до вул. Д.Галицького

300

300

3.

 

Програма функціонування та розвитку вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності у м. Жидачеві

на 2016 – 2018 роки

7965,147

 

3300

3307,393

 

1357,754

3.1.

Поточний ремонт доріг і тротуарів

3300

3300

3.2.

Капітальний ремонт доріг і тротуарів в т.ч:

3307,393

3307,393

3.2.1.

Капітальний ремонт дороги по вул. Вок-зальна в межах вул. Д. Галицького і Каштанової

2462,844

1105,09

1357,754

3.2.2

Відновлення елементів благоустрою тро-туару по вул. Грушевського від вул. Д.Га-лицького до вул. Симоненка в м.Жидачів Львівської обл. (капітальний ремонт)

297

297

3.2.3

Відновлення елементів благоустрою тротуару по вул. Валова від вул. С.Банде-ри до вул. Озерної в м.Жидачів Львівсь-кої обл.(капітальний ремонт)

170

170

3.2.4

Відновлення елементів благоустрою тро-туару по вул. Грюнвальдській від вул. Д.Галицького до вул. Симоненка в м. Жидачів Львівської області (капітальний ремонт)

295,220

295,220

3.2.4

Капітальний ремонт тротуару по вул. Стрийська від вул. Шашкевича до вул. Надбережної (права сторона) в м.Жидачів Львівської області

299,576

299,576

3.2.5

Капітальний ремонт тротуару по вул. Шашкевича від Шкільного бульвару до вул. Дерев’янка в м.Жидачів Львівської області

300

300

3.2.6

Капітальний ремонт тротуару по вул. Грушевського від вул. Клубна до вул. Стефаника в м.Жидачів Львівської області

299,304

299,304

3.2.7

Капітальний ремонт тротуару по вул. Грушевського від вул. Стефаника до ДНЗ ,,Теремок’’ в м. Жидачів Львівської області

260,556

260,556

3.2.8

Капітальний ремонт тротуару по вул. Грушевського від   ДНЗ ,,Теремок’’ до

вул. В. Симоненка в м. Жидачів Львівської області

180,647

180,647

3.2.9

Виготовлення   проектно-кошторисної документації капремонту доріг і тротуарів

100

100

4.

 

Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2018 – 2022 роки

350

350

4.1.

Відшкодування різниці в тарифах міському комунальному   підприємству    ,,Жидачівводоканал”

300

300

Відшкодування різниці в тарифах міському комунальному   підприємству    ,,Жидачівтеплокомуненерго”

50

50

5.

 

Програма інформаційного забезпечен-ня діяльності Жидачівської міської ради на 2016 – 2018 роки

55,5

55,5

5.1.

Систематичний випуск інформаційного бюлетеня Жидачівської міської ради ,,Удеч сьогодні”

18

18

5.2.

Обслуговування офіційного сайту Жидачівської міської ради

3

3

5.3.

Оновлення існуючих та встановлення у громадських місцях нових інформацій-них стендів

7,5

7,5

5.4.

Оновлення   матеріально-технічної забез-печеності міської ради для висвітлення її діяльності (інформаційна біжуча стрічка, відеореєстратор, камера і програмне забезпечення для відео запису сесій)

27

27

6.

 

Програма розвитку фізичної культури і спорту у м. Жидачеві

на 2016 – 2020 роки

384

330

 

54

6.1.

Проведення міських змагань та спартакі-ад з різних видів спорту серед населення міста Жидачева

4

4

6.2.

Підтримка футбольного клубу через

громадську організацію ,,Пульс”

330

280

 

50

6.3.

Проведення міських змагань з   військово-прикладних видів спорту

50

50

7.

 

Програма поліпшення становища дітей, які проживають на території м. Жидачева на 2016 – 2020 роки

170

 

100

70

7.1.

Придбання подарунків

20

 

20

7.2.

Влаштування дитячих майданчиків, придбання спортивно- ігрових   споруд

150

100

50

8.

 

Програма зайнятості населення

м. Жидачева на 2016 – 2020 роки

100

100

 

8.1.

Організація громадських робіт з благоустрою міста

100

100

9.

 

Програма соціального захисту та охорони здоров’я населення міста Жидачева на 2016 – 2020 роки

365

350

 

15

9.1.

Надання одноразової грошової матеріаль-ної допомоги та допомоги на поховання

170

170

9.2.

Допомога учасникам АТО та їх родинам

150

150

9.3.

Фінансова підтримка ГО неповносправ-них осіб

30

30

9.5.

Соціальна допомога

5

5

9.6.

Організація та проведення культурних, розважальних, спортивних, освітніх заходів для осіб з обмеженими фізичними можливостями

10

10

10.

Програма промоції м. Жидачева

на 2016 – 2020 роки

50

50

10.1.

Виготовлення візуальних матеріалів

10

10

10.2.

Розроблення і виготовлення промоційної поліграфічної продукції

15

15

10.3.

Розроблення і виготовлення промоційної сувенірної продукції

25

25

11.

Програма ,,Питна вода Жидачева” на 2018 – 2022 роки

8439,312

2109,8

6329,512

11.1.

Перекладання водоводів № 1 та № 2 (ре-конструкція) від існуючої водопровідної насосної станції до межі земель запасу Жидачівської міської ради в обхід тери-торії Жидачівського ЦПК м. Жидачева Львівської обл.

1903,583

475,867

1427,716

11.2

Перекладання водоводів № 1та № 2 (нове будівництво) від межі території Жидачів-ського ЦПК по вул. Гніздичівська, Січо-вих Стрільців, Фабрична до міської роз-подільної мережі в м. Жидачеві Львівської обл.

6535,729

1633,933

4901,796

12.

Програма надання фінансової підрим-ки громадським організаціям на реа-лізацію соціально-культурних проектів у м. Жидачеві на 2016 – 2018 роки

70

70

12.1

Бюджет участі (парципаторний бюджет)

70

70

13.

Програма проведення реабілітаційних заходів для осіб з обмеженими фізич-ними можливостями, які проживають на території міста Жидачева

на 2016 – 2020 роки

70

 

70

13.1.

Влаштування пандусів та   зручних пішохідних переходів

70

70

14.

Програма співпраці з містами-партне-рами м. Жидачева на 2016 – 2018 роки

33,5

33, 5

15.

Програма розвитку культури в

м. Жидачеві на 2016-2018 роки

 

 

 

 

16.

Програма розвитку органів самоорганізації населення у місті Жидачеві на 2015 – 2019 роки

17.

Програма охорони правопорядку на території міста Жидачева

на 2015 – 2018 роки

18.

Програма військово-патріотичного виховання молоді м. Жидачева та участі населення міста у заходах з оборонної роботи на 2017 – 2019 роки

145

50

 

95

19.

Комплексна Програма попередження надзвичайних ситуації та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Жидачів на 2017 – 2019 роки

20

 

20

20.

 

Програма поповнення бібліотечних фондів Жидачівської бібліотеки для дорослих та бібліотеки для дітей

на 2018-2020 роки

 

 

21.

 

Програма проведення капітального ремонту будинків, які обслуговуються
Жидачівським МВУКГ 

на 2018-2019 роки          

250,0

250,0

 

 

 

 

22.

 

Членські внески за участь в Асоціації міст України та громад

21,7

21,7

 

 

 

 

ДОДАТОК 2

до Програми

П А С П О Р Т

Програми еклномічного та соціального розвитку

міста Жидачева на 2018 рік

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

2.

Підстава розроблення Програми

На виконання Стратегічного плану економічного розвитку міста Жидачева, затвердженого рішенням Жидачівської міської ради від 20.01.2012 р. № 353

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

4.

Співрозробники Програми

 

 

5.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет

6.

Учасники Програми

Міські комунальні підприємства, громадські організації

7.

Термін реалізації Програми

2018 рік

8.

 

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

    30291,9 тис. грн

 

9.1.

коштів міського бюджету

  17237,5 тис. грн

 

9.2.

коштів інших джерел

    13054,4 тис. грн

 

Додати коментар: