gototopgototop
Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на 2018-2020 роки Друк
П'ятниця, 16 лютого 2018, 18:59

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

__.__.2018                                                           № ___                                             м. Жидачів  

 

Про затвердження  Програми   поповнення

бібліотечних фондів Жидачівської бібліотеки

для  дорослих та бібліотеки  для дітей на

2018 – 2020 роки

 

           З метою забезпечення бібліотек міста Жидачева українською та зарубіжною літературою, керуючись статтею 144 Конституції України, Законом України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Програму поповнення бібліотечних фондів Жидачівської бібліотеки для дорослих та бібліотеки для дітей на 2018 – 2020 роки (додається).
  2. Здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджеті м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

ДОДАТОК

до рішення Жидачівської міської

ради від _______2018 р. № ___  

 

 

ПРОГРАМА

поповнення бібліотечних фондів Жидачівської бібліотеки

для дорослих та бібліотеки для дітей на 2018 - 2020 роки

1.Опис проблеми

 

            Бібліотеки міста Жидачева функціонують як центри громадської активності та спілкування, забезпечення інтелектуального та культурно-освітнього розвитку мешканців міста, інформаційно-культурного супроводження економічних і політичних процесів, що відбуваються в країні, продукування і поширення нових ідей і знань.

            Важливим культурним, науковим, освітнім та інформаційним надбанням країни є бібліотечні фонди, спрямовані на задоволення читацького попиту, реалізацію прав громадян на доступ до інформації. На сьогоднішній день гостро постала проблема поповнення бібліотечних фондів бібліотек бо сучасний читач потребує сучасного обслуговування та україномовної сучасної літератури, оскільки значна їх частина це – видання 60-80-х років ХХ століття, які не користуються попитом серед читачів.

            Особливу тривогу викликає стан поповнення бібліотечних фондів українською літературою, яка необхідна учням міста Жидачева в рамках шкільної програми під час навчального процесу та літніх канікул. Протягом 2017 року Жидачівська бібліотека для дітей отримала 318 примірників книг на суму 15262 грн, а бібліотека для дорослих 388 примірників на суму 24345 грн - це 1% від усього бібліотечного фонду, а для повноцінного забезпечення читацького попиту необхідне, як мінімум 10% оновлення фонду бібліотеки.

            Недостатнє фінансування галузі стало основною причиною зниження оновлення надходжень до бібліотек, що в свою чергу стає причиною інформаційного дефіциту, який уповільнює темпи розвитку науки, культури, освіти та економіки.

            Програма поповнення бібліотечних фондів Жидачівської бібліотеки для дорослих та бібліотеки для дітей на 2018 – 2020 роки (надалі – Програма) сприятиме покращенню якості обслуговування читачів, підвищенню рівня читацької компетентності, розвитку зацікавленості громадян, особливо молоді, у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації.

 

2.Мета та завдання Програми.

 

Головною метою Програми є забезпечення бібліотек міста Жидачева українською та зарубіжною літературою відповідно до їх статусу та вимог їхніх користувачів.

Основним завданням програми є поповнення та оновлення бібліотечних фондів бібліотек міста Жидачева сучасною україномовною літературою.

 

3. Заходи Програми 

 

з/п

Зміст заходу

Виконавці

Загальні обсяги фінансування

(тис. грн)

Орієнтовні обсяги фінансування
за роками (тис. грн)

 

2018

2019

2020

 

1.

 

Придбання книг

 

Жидачівська міська рада

 

 

60,0

 

20,0

 

20,0

 

20,0

 

ВСЬОГО

 

60,0

 

20,0

 

20,0

 

20,0

 

4. Результати, очікувані від виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

ü  забезпечити бібліотеки м.Жидачева українською та зарубіжною літературою;

ü  підвищити ефективність використання фондів бібліотек, що в свою чергу сприятиме зростанню їх наукового, освітнього, інформаційного потенціалу;

ü  покращити якість обслуговування читачів, підвищити рівень читацької компетентності, розвиток зацікавленості громадян у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації.

 

5. Джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми

 

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік), інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів міського бюджету затверджується щорічно на сесії Жидачівської міської ради.

Виконання Програми передбачається здійснити у 3 етапи: I – 2018 рік, II – 2019 рік, III – 2020 рік.

 

6. Контроль за виконання Програми

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.гуманітарних питань Жидачівської міської ради.

 

ДОДАТОК 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

Програми поповнення бібліотечних фондів Жидачівської бібліотеки

для дорослих та бібліотеки для дітей на 2018-2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Жидачівська районна централізована бібліотечна система

2.

Підстава розроблення Програми

Закон України „Про бібліотеки і бібліотечну справу”, Стратегія розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 р., Указ Президента України від 24.11.2005 р. №1647/2005 “Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства”

3.

Розробник Програми

Жидачівська районна централізована бібліотечна система

4.

Співрозробники Програми

Районний відділ культури, туризму і спорту Жидачівської РДА, Жидачівська міська рада

5.

Відповідальний виконавець

Жидачівська міська рада

6.

Учасники Програми

7.

Термін реалізації Програми

2018 – 2020 роки

8.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

 

 

60 тис. грн

9.1.

коштів міського бюджету

60 тис. грн

9.2.

коштів інших джерел

-

 

 

Додати коментар: