gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

geoinf_syst

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Про міський бюджет м. Жидачева на 2019 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

________ 2018                                           №                                       м. Жидачів

 

Про міський бюджет міста Жидачева

на 2019 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, рішення Жидачівської районної ради від 29 листопада 2018 року № 372 «Про делегування повноважень на здійснення видатків районного бюджету Жидачівського району на утримання палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу на 2019 рік», керуючись статтями 26, 59, 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

  1. 1.Визначити на 2019 рік:

доходи міського бюджету у сумі 23432600 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету - 22646900 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету - 785700 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 23432600 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету - 17044900 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету - 6387700 гривень;

профіцит за загальним фондом міського бюджету у сумі 5620000 гривень  згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 5620000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у розмірі 10000 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду міського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів міського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат міського бюджету на реалізацію місцевих\регіональних програм у сумі 17031500 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2019 рік до доходів загального фонду міського бюджету належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України) а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», як рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату).

         7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 1 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 2 частини 3 статті 15 Бюджетного кодексу України.

           8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками міського бюджету видатки загального фонду на:

                     - оплата праці працівників бюджетних установ;

                        - нарахування на заробітну плату;

                        - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

                        - поточні трансферти населенню;

                    - поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

       10. Головному розпоряднику коштів міського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4)взяття бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачання ними бюджетних призначень в межах затверджених;

5) забезпечення в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

           11. У процесі виконання міського бюджету у межах його загального обсягу перерозподіл видатків за бюджетними програмами, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень розпоряднику коштів міського бюджету за загальним та спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл отриманих офіційних трансфертів за загальним і спеціальним фондами здійснювати виконавчому комітетові Жидачівської міської ради за погодженням з постійною комісією з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій, з наступним затвердженням рішень на сесії міської ради.

                 У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету міський голова здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

         12. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

13. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Оприлюднити це рішення в інформаційному бюлетені Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні” та на офіційному сайті Жидачівської міської ради. Відповідальним за оприлюднення визначити секретаря Жидачівської міської ради.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

Проект бюджету м.Жидачева по доходах загального фонду на 2019 рік
тис. грн
  ККД Доходи м.Жидачів  
Уточн. план на 2018 рік Очікувані надходження до кінця 2018 року Проект на 2019 рік Різниця (+,-)
  11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  30,5 75,117 75,1
  13030800 Рентна плата за користування надрами для видобув. корисних копалин держ. значення   0,000 10,0 10,0
  13030200 Рентна плата за користування надрами для видобув. корисних копалин місц. значення 70,0 92,603 92,6 0,0
  14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   3490,0 3317,0 2900,0 -417,0
  14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)-Пальне 500,0 412,000 310,0 -102,0
  14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів  -Пальне 1750,0 1700,000 1385,0 -315,0
  14040000 Акцизний под-к з реалізації суб`єктами господарювання роздрібї торгівлі підакц. товарів 1240,0 1205,000 1205,0 0,0
    Податок на нерух майно -разом 213,4 225,9 253,6 27,7
  18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юр. особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,1 0,713 0,8 0,1
  18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фіз. особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 24,8 31,210 35,0 3,8
  18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фіз. особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 19,5 24,788 27,8 3,0
  18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юр. особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 169 169,233 190,0 20,8
    Плата за землю 6288,5 6302,3 6300 -2,3
  18010500 Земельний податок з юридичних осіб   3925,5 3820,500 3976,3 155,8
  18010600 Орендна плата з юридичних осіб   1900,2 2058,500 1894,7 -163,8
  18010700 Земельний податок з фізичних осіб   124,4 49,500 63,5 14,0
  18010900 Орендна плата з фізичних осіб   338,4 373,800 365,5 -8,3
  18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0 2,083   -2,1
  18030000 Туристичний збір  2,6 5,125 5,1 0,0
  18050000 Єдиний податок   7898,493 8475,6 9318,0 842,4
  21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0 2,431   -2,4
  21081500 Адмінштрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 0 10,000   -10,0
  22012500 Плата за надання інших адмінпослуг 1780,0 2232,000 1900,0 -332,0
  22012600 Адмінзбір за держреєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 10,0 10,588 11,1 0,5
  22080400 Надходження від орендної плати за корист-я майном, що перебуває в комун. власності  543,1 589,500 600,0 10,5
  22090000 Державне мито   75,0 64 43,4 -20,6
  24060300 Інші надходження   16,0 16,000 16,1 0,1
  41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1001,2 1001,2 1121,9 120,7
Всього без урахування трансферт 20417,593 21420,3 21525,0 104,7
Всього по доходах загального фонду 21418,793 22634,8 22646,9 12,1
ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ НА 2019 РІК
19010000 Екологічний податок  385,7 776,655 776,7 0,0
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   8 8,02468 9 1,0
ВСЬОГО по доходах спеціального фонду 393,7 784,680 785,7 1,0


Пропозиції до проекту бюджету по видатках на 2019 рік
тис.грн
№ п/п Найменування видатків Загальний фонд Спеціальний фонд Разом на 2018 рік
1 Міська рада — всього 4133 80 4213
2 Заміна водопроводів по місту 1600 0 1600
3. Каналізація - всього, в т.ч.: 0 776,7 776,7
3.1 Вул. Пушкіна   355 355
3.2 Мікрорайону "За переїздом"   421,7 421,7
4 Благоустрій - всього, в тч.: 5857,5 198 6055,5
4.1 Благоустрій 5555,1   5555,1
4.2 Вуличне освітлення 199,9   199,9
4.3 Громадські роботи (програма зайнятості) 102,5   102,5
4.4. Реконструкція вуличного освітлення   198 198
5 Поточний ремонт доріг, тротуарів 3200   3200
6 Капремонт доріг, тротуарів, в тому числі:   5244 5244
6.1. Вулиці Котляревського   950 950
6.2. Вул. Чорновола   1350,2 1350,2
6.3. Вул. Дерев"янка   1500 1500
6.4. Вул. Затишна   323,9 323,9
6.5. Тротуар вул.Стрийська   275,8 275,8
6.6. Тротуару по вул.Грушевського від Д.Галицького до Симоненка   295,7 295,7
6.7. Капітальний ремонт прибудинкової території будинку №99 по вул Шашкевича   548,4 548,4
7 Організація і проведення Ів.Купала та Дня міста 170   170
8 Соцзахист — всього, в т.ч.: 350 0 350
  - допомога учасникам АТО-ООС 150   150
  - допомога жителям міста 200   200
9 Фізкультура і спорт — всього, в тому числі: 500   500
9.1. Футбол 450   450
9.2. Інші заходи по спорту (до дня міста - 20, війс-патріот-30) 50   50
10 Придбання і встановлення крісел на стадіоні "Авангард" 30   30
11 Придбання ігрових споруд для дитмайданчиків   80 80
12 Інші видатки (членські внески АМУ) 4,4   4,4
13 МБК "Папірник" (в т.ч.за рахунок субвенції виділеної райбюджетом-1121,9 тис. грн) 1200 9 1209
  ВСЬОГО ВИДАТКИ 17044,9 6387,7 23432,6
  За рахунок: 22646,9 785,7 23432,6
  - Доходи загального фонду 21525   21525
  - Доходи спеціального фонду   785,7 785,7
  - субвенція з районного бюджету 1121,9   1121,9

Додати коментар: