gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)
Про внесення змін у Регламент Жидачівської міської ради VII скликання 2015 – 2020 р.р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

__.__.2016                                                 № ___                                               м. Жидачів

 

Про внесення змін у Регламент Жидачівської

міської ради VII скликання 2015 – 2020 р.р.

 

            На виконання вимог Закону України „Про запобігання корупції” щодо особливостей запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, відповідно до пункту 2 статті 67 Регламенту Жидачівської міської ради VII скликання 2015 – 2020 р.р., керуючись статтею 35 Закону Українии„Про запобігання корупції”, статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

ВИРІШИЛА:

 

 1. 1.Внести зміни у Регламент Жидачівської міської ради VII скликання 2015 – 2020 р.р., а саме:

1.1.   доповнити розділом IV „Врегулювання конфлікту інтересів” такого змісту:

„Стаття 67. Врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення під час діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування: міського голови, секретаря міської ради, депутатів міської ради, здійснюється шляхом подання відповідної заяви під час підготовки проекту рішення. Заява встановленого зразка (додається) міським головою подається сесії міської ради, секретарем та депутатами міської ради – міському голові. Заяви реєструються у встановленому порядку.

Стаття 68. Депутат міської ради, у якого виник конфлікт інтересів, у разі присутності при розгляді проекту рішення на засіданні постійної комісії оголошує про цей факт і не бере участі у голосуванні. Всі дії депутата спрямовані на запобігання і врегулювання конфлікту інтересів фіксуються у протоколі засідання комісії.

Стаття 69. При представленні проекту рішення на пленарному засіданні міської ради оголошується заява про конфлікт інтересів. У разі присутності особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування (міського голови, секретаря міської ради, депутата міської ради), на пленарному засіданні сесії міської ради при розгляді проекту рішення, що є причиною виникнення конфлікту інтересів, така особа оголошує про цей факт і не бере участі у голосуванні. Всі дії суб’єкта, на який поширюється дія Закону України „Про запобігання корупції”, фіксується у протоколі пленарного засідання сесії міської ради.

Стаття 70. У разі якщо неучасть депутата міської ради, у якого виник конфлікт інтересів, у прийнятті рішення радою призведе до втрати її правомочності (кворуму), розгляд проекту рішення переноситься на наступне пленарне засідання міської ради.”.

1.2.   розділ IV вважати розділом V;

1.3.   статтю 67 вважати статтею 71.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ДОДАТОК

   

  до рішення Жидачівської міської

  ради від _________ 2016 № _____

   

   

   

   

  Жидачівська міська рада

   

  або

   

  Міському голові міста Жидачева

   

   

   

  З А Я В А

   

   

  Я, _____________________________________________________________

  (вказати прізвище, ім’я, по батькові

   

  __________________________________________________________________________________________________________

  та повноваження на виконання функцій місцевого самоврядування: міський голова, секретар міської ради, депутат міської ради)

  повідомляю про наявність конфлікту інтересів при прийнятті рішення ______

  ________________________________________________________________

  (вказати назву рішення)

  ________________________________________________________________  

   

  оскільки _________________________________________________________

  (вказати суть конфлікту інтересів)

  ________________________________________________________________

   

  ________________________________________________________________

   

  ________________________________________________________________

   

  Зважаючи на викладене я не братиму участі у прийнятті Жидачівською міською радою вказаного вище рішення.

   

  _________________                   _____________           __________________

                       (дата)                                                                     (підпис)                                             (прізвище та ініціали)

   

   

   

  Додати коментар: