gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)
Про затвердження Положення про порядок обговорення у м. Жидачеві проєктів містобудівної документації Друк
П'ятниця, 14 червня 2019, 17:10

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

_____________ 2019                                       №                                               м. Жидачів

 

Про затвердження Положення про порядок

проведення у місті Жидачеві громадських

слухань  щодо   врахування  громадських

інтересів під час розроблення   проєктів

містобудівної документації

 

З метою визначення механізму проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому   рівні: генерального плану м. Жидачева, плану зонування та детальних планів територій (далі – містобудівна документація), виконання законодавчих норм щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування, в тому числі містобудівної документації, керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 25, 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 21 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, Законом України „Про стратегічну екологічну оцінку”, Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 555 Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про порядок проведення у місті Жидачеві громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації згідно додатку.
 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Жидачівської міської ради від 25.10.2012 р. № 515.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань землекористування та містобудування і з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

 

                                                                                                           ДОДАТОК

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від __________2019 р. № ______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення у місті Жидачеві громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації

 

Загальні положення

1. Положення про порядок проведення у місті Жидачеві громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації (далі – Положення) визначає механізм проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації у м. Жидачеві: генерального плану міста, планів зонування та детальних планів територій (далі – містобудівна документація).

Містобудівна документація – це згідно Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку” вид документа державного планування (далі – ДДП): стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

2. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України   „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку”, Закону України „Про основи містобудування”, Закону України „Про архітектурну діяльність”, Закону України „Про звернення громадян”, Закону України „Про інформацію”, Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 555 Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні”, Статуту територіальної громади міста Жидачева, інших нормативних актів.

3. Проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проектах містобудівної документації здійснюється під час розроблення відповідних проектів містобудівної документації із врахуванням вимог Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку”.

            Термін „громадськість” у значенні, наведеному в Законі України „Про стратегічну екологічну оцінку” – це одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування, в тому числі містобудівної документації.

4. При розробленні містобудівної документації відповідно до частини третьої статті 21 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності” Жидачівська міська рада забезпечує:

-          оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

-          оприлюднення проектів містобудівної документації, пояснювальної записки, розділу „Охорона навколишнього природного середовища” або звіту про стратегічну екологічну оцінку на своєму офіційному вебсайті, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;

-          реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації;

-          проведення громадських слухань щодо проєктів містобудівної документації;

-          оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації.

Для   розгляду   спірних   питань, що виникають у процесі громадського   обговорення громадськістю проектів містобудівної документації, розпорядженням міського голови м. Жидачева утворюється погоджувальна комісія.

5. Відповідальна особа відповідно до визначених законодавством повноважень або розпорядження міського голови м. Жидачева оприлюднює прийняті рішення щодо розроблення проектів містобудівної документації та заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП шляхом опублікування у засобах масової інформації, а також розміщує на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради.

            Оприлюднення розроблених в установленому законодавством порядку проектів містобудівної документації та звіту про стратегічну екологічну оцінку здійснюється не пізніш як у місячний строк з дня їх подання розробником до виконавчого органу Жидачівської міської ради шляхом розміщення матеріалів (планшетів, макетів) у визначеному місці та інформування громадян через засоби масової інформації, що поширюються на відповідній території, а також розміщення інформації на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради

6. Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації має містити:

 1. 1)інформацію про мету, склад та зміст містобудівної документації, викладену у скороченій та доступній для широкої громадськості формі;
 2. 2)основні техніко-економічні показники, зокрема графічні матеріали, що відображають зміст містобудівної документації;
 3. 3)відомості про замовника та розробника проектів містобудівної документації та підстави для їх розроблення;
 4. 4)інформацію про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної   документації,   пояснювальною запискою, розділом „Охорона навколишнього природного середовища”, який розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку;
 5. 5)інформацію про посадову особу замовника містобудівної документації, відповідальну за забезпечення організації розгляду пропозицій, та адресу, за якою можуть надсилатися пропозиції (зауваження);
 6. 6)відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій;
 7. 7)інформацію про дату, час і місце проведення громадських слухань;
 8. 8)інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація,   прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо).

Особи, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій громадськості, призначаються розпорядженням міського голови м. Жидачева. Зазначені особи є відповідальними за автентичність проектів містобудівної документації.

7. Оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на   місцевому рівні, проектів містобудівної документації на місцевому рівні є підставою для подання пропозицій громадськості замовнику у строк, визначений замовником містобудівної документації.

8. Пропозиції громадськості подаються у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, який не може становити менш як 30 днів з дати оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні та повідомлення про
початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації.

Пропозиції,   подані   після   встановленого   строку,   не розглядаються.

9. Громадські   слухання   щодо   проектів   містобудівної документації проводяться у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, але не раніше 10 днів з дати оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні.

10. Громадські   слухання   проводяться   під   головуванням визначеної розпорядженням міського голови м. Жидачева відповідальної особи, яка забезпечує у Жидачівській міській раді роботу з розгляду пропозицій громадськості під час розроблення проекту містобудівної документації (далі – відповідальна особа), яка:

 1. 1)забезпечує реєстрацію їх учасників;
 2. 2)оголошує порядок денний;
 3. 3)інформує учасників про порядок ведення протоколу, подання пропозицій (зауважень) у письмовій та/або усній формі, зміст пропозицій (зауважень), що надійшли, та процедуру їх врахування;
 4. 4)забезпечує   ведення   обговорення,   подання   пропозицій (зауважень) громадськості з дотриманням регламенту;
 5. 5)забезпечує аудіо- та/або відеофіксацію перебігу громадськи слухань;
 6. 6)готує протокол громадських слухань.

11. Громадські слухання розпочинаються з доповіді розробника (його представника) та/або відповідальної особи Жидачівської міської ради про розроблений проект містобудівної документації.

            Перебіг громадських слухань та подані пропозиції (зауваження) оформляються протоколом, який підписується головуючим. Файл аудіо- та/або відеофіксації перебігу громадських слухань додається до протоколу.

            Відсутність пропозицій і зауважень громадськості фіксується у протоколі громадських слухань.

 

Подання, розгляд та врахування пропозицій громадськості

12. Пропозиції (зауваження) можуть подаватися в письмовій та/або усній формі під час громадських слухань із внесенням їх до протоколу громадських слухань.

Письмові пропозиції подаються під час громадського обговорення протягом строків, визначених пунктом 8 цього Порядку. Письмові пропозиції подаються фізичними особами
із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця проживання, із особистим підписом. Юридичні особи подають пропозиції із зазначенням найменування та місцезнаходження юридичної особи.

Анонімні пропозиції не розглядаються.

13. Відповідальні особи Жидачівської міської ради, які забезпечують проведення робіт щодо розгляду пропозицій громадськості, повідомляють через засоби масової
інформації та офіційний вебсайт міської ради про поштову адресу та електронну адресу для подання письмових пропозицій.

14. Пропозиції громадськості реєструються та розглядаються у міській раді у місячний строк з дня їх надходження.

            За результатами   розгляду   пропозицій   заявнику надається відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

            У   разі наявності пропозицій громадськості, рішення про врахування яких розробник і Жидачівська міська рада не можуть прийняти самостійно або мають місце спірні питання, відповідальні особи, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій   громадськості,   пропонують створення погоджувальної комісії (далі – комісія ).

15. Комісія утворюється розпорядженням міського голови м. Жидачева у тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості.

            Склад комісії повинен бути не меншу 5 (п’яти) осіб.

16. Головою комісії є заступник міського голови з питань діяльності виконавчого комітету Жидачівської міської ради.

До складу комісії входять:

 1. 1)посадові особи Жидачівської міської ради;
 2. 2)головний архітектор Жидачівського району;
 3. 3)представники відділу архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів Жидачівської районної державної адміністрації;
 4. 4)уповноважені представники громадськості, які обираються під час громадських слухань.

Кількість представників громадськості повинна становити не менш як 50 і не більш як 70 відсотків загальної чисельності членів комісії.

17. Комісія у двотижневий строк розглядає спірні питання та приймає рішення про врахування або мотивоване відхилення таких пропозицій.

18. Засідання комісії є правоможним, якщо у ньому взяли участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини – представників громадськості).

Рішення комісії приймається більшістю присутніх членів та оформлюється відповідним протоколом.

Урегульовані комісією спірні питання між сторонами є підставою для внесення змін до проекту містобудівної документації.

У разі неспроможності комісії врегулювати спірні питання між сторонами   остаточне   рішення   приймає  замовник містобудівної документації – виконавчий комітет Жидачівської міської ради.

19. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проектів містобудівної документації здійснюється у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в засобах масової інформації, що поширюються на відповідній території, а   також розміщення затвердженої містобудівної документації на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради.

20. Затвердження містобудівної документації без проведення громадського обговорення проектів такої документації забороняється. Матеріали щодо розгляду пропозицій громадськості є невід’ємною складовою зазначеної документації.

           21. У випадку відсутності пропозицій громадськості під час проведення громадського обговорення містобудівної документації відповідальна особа готує міському голові м. Жидачева доповідну записку про відсутність пропозицій та зауважень і рекомендує погодити проект містобудівної документації на засіданні виконавчого комітету міської ради, після чого подати на затвердження сесії міської ради.

22. Фінансування заходів щодо розгляду пропозицій громадськості здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Жидачева.

Громадське обговорення проєктів містобудівної документації

у процесі стратегічної екологічної оцінки

23. Містобудівна документація, як один з видів документів державного планування, згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проходить процедуру стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО).

СЕО – це процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» та цим Порядком.

24. Етапами стратегічної екологічної оцінки є:

 1. 1)визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (складання заяви про визначення обсягу СЕО);
 2. 2)складання звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 3. 3)проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, передбаченому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 4. 4)врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій;
 5. 5)інформування про затвердження документа державного планування.

25. Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку, та необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, відповідальна особа міської ради подає заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді) до Департаменту екології та природних ресурсів і Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації і оприлюднює її шляхом розміщення на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

26. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки повинна містити інформацію про:

 1. 1)замовника;
 2. 2)вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 3. 3)те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів);
 4. 4)ймовірні наслідки:
  1. a)для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

б) для територій з природоохоронним статусом;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

 1. 5)виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;
 2. 6)дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;
 3. 7)заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 4. 8)пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;
 5. 9)орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

27. Відповідальна особа повідомляє громадськість про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та (за наявності) проекту документа державного планування у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох), розміщує це повідомлення на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради та забезпечує вільний доступ громадськості до цих документів протягом усього строку громадського обговорення.

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення.

28. Департамент екології та природних ресурсів і Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку відповідальна особа міської ради самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

29. Департамент екології та природних ресурсів і Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації розглядають заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, в якій передбачена необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, приймають рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки цих змін, про що повідомляють міську раду у письмовій формі у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви.

Підставою для прийняття рішення про необхідність здійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, є критерії визначення наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, затверджені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

30. Якщо Жидачівська міська рада у відповідності до вимог діючого законодавства приймає рішення про нездійснення стратегічної екологічної оцінки незначних змін до документа державного планування, щодо якого раніше здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, відповідальна особа оприлюднює протягом п’яти робочих днів на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

31. Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку здійснюється після врахування зауважень і пропозицій, отриманих у процесі громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та наданих Департаментом екології та природних ресурсів і Департаментом охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.

32. Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

 1. 1)зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. 2)характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 3. 3)характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 4. 4)екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 5. 5)зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. 6)опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 7. 7)заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. 8)обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. 9)заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. 10)опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 11. 11)резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку підписується всіма його авторами (виконавцями) із зазначенням їхньої кваліфікації.

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який має відповідати вказаним вище вимогам.

33. Проект документа державного планування та звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості.

34. Про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку громадськість повідомляє відповідальна особа міської ради.

35. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку публікується у друкованих засобах масової інформації (не менш як у двох) та розміщується на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради.

Відповідальна особа забезпечує розміщення повідомлення та доступ до проекту документа державного планування і звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом усього строку громадського обговорення.

36. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку повинно містити інформацію про:

 1. 1)повну назву документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту;
 2. 2)орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування;
 3. 3)передбачувану процедуру громадського обговорення, у тому числі:

а) дату початку та строки здійснення процедури;

б)способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо);

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення);

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування;

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій;

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування;

 1. 4)необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування.

37. Строк громадського обговорення не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

38. Громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати у Жидачівську міську раду в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду. За результатами розгляду одержані зауваження і пропозиції враховуються або мотивовано відхиляються. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.

39. Оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку з метою одержання зауважень і пропозицій не виключає можливості проведення в порядку, передбаченому законодавством, громадських слухань, будь-яких інших форм публічного громадського обговорення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

40. За результатами громадського обговорення відповідальна особа довідку про громадське обговорення, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, надані у встановленому порядку (або обґрунтовує їх відхилення), а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки (доповідної записки) додаються протокол громадських слухань (у разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка (доповідна записка) про громадське обговорення є публічною інформацією.

41. Проект документа державного планування, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів відповідальна особа міської ради подає (на паперових носіях та в електронному вигляді) до Департаменту екології та природних ресурсів і Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації.

42. Департамент екології та природних ресурсів і Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації після отримання проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку протягом п’яти робочих днів розміщують повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування на своєму офіційному вебсайті із зазначенням замовника та у строк, що не перевищує 30 днів з дня отримання, подають замовнику в письмовій формі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

У разі неподання таких зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку вважається, що зауваження і пропозиції відсутні.

43. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду Жидачівською міською радою. За результатами розгляду одержані зауваження і пропозиції враховуються або мотивовано відхиляються.

44. Відповідальна особа готує довідку (доповідну записку), в якій підсумовує отримані від Департаменту екології та природних ресурсів і Департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані подані зауваження і пропозиції, а також обґрунтовує і пропонує на засідання виконавчого комітету Жидачівської міської ради обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки (доповідної записки) додаються отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про консультації є публічною інформацією.

45. Після погодження на засіданні виконавчого комітету Жидачівської міської ради документ державного планування подається на затвердження сесії Жидачівської міської ради.

46. Відповідальна особа протягом п’яти робочих днів з дня затвердження сесією міської ради документа державного планування розміщує на офіційному вебсайті Жидачівської міської ради затверджений документ державного планування, заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування, довідки про консультації та про громадське обговорення і письмово повідомляє про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Додати коментар: