gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2019 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Карти міста Жидачева

Календар новин

 гру   січень 2019   лют

нпвсчпс
   1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Julianna Walker Willis Technology
Про затвердження Порядку списання майна комунальної власності м. Жидачева Друк
Вівторок, 10 жовтня 2017, 16:32

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

__.__.2017                                                     № ___                                           м. Жидачів  

 

Про затвердження Порядку списання майна,

що   належить   до   комунальної   власності

територіальної громади м. Жидачева

 

З метою встановлення єдиних вимог до списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Жидачева, у зв’язку з втратою чинності наказу Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. №142/181 „Про затвердження Типової інструкції про порядок  списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ”, керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постановами Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314 „Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності” та від 06.06.2007 р. № 803 „Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності”, Жидачівська місьа рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева (додається).

 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Жидачівської міської ради від 25.05.2010 р. № 5707 „Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансу міських комунальних підприємств м. Жидачева”.  

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від ______2017 р. № ____

 

 

П О Р Я Д О К

списання майна, що належить до комунальної власності

територіальної громади м. Жидачева

 

І. Загальна частина

 

1.1. Порядок списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева (надалі – Порядок) розроблено відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", постанов Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314 „Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності” та від 06.06.2007 р. № 803 „Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності” та наказу Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 „Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”.

1.2. Цей Порядок визначає єдині вимоги до порядку списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева, а саме: матеріальні активи, що відповідно до законодавства України визнаються основними фондами (засобами), та обєкти незавершеного будівництва.

1.3. Терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку, зокрема:

1.3.1. орган управління – Жидачівська міська рада, до сфери управління якої належить та якій підпорядковується підзвітний, підконтрольний суб’єкт господарювання;

1.3.2. суб’єкт господарювання – міські комунальні підприємства, установи, організації, заклади, що засновані на власності територіальної громади м. Жидачева.

1.3.2. основні засоби – матеріальні активи, які суб’єкт господарювання або виконавчий орган міської ради утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, передачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), що належать до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева та закріплені за суб’єктом господарювання або виконавчого органу міської ради на праві господарського відання, оперативного управління чи використовуються ними на умовах інших видів речових прав.

Основними засобами, відповідно до законодавства, є будинки, споруди,       приміщення, машини та устаткування, транспортні засоби, обладнання, інструмент,       виробничий інвентар і приладдя, господарський інвентар, багаторічні насадження та інші необоротні матеріальні активи.

1.3.3. комплект основних засобів – єдиний об’єкт обліку чи група об’єктів обліку, що враховуються на балансі суб’єкта господарювання або виконавчого органу міської ради і мають єдине економічне призначення.

Складові частини меблів, обладнання, електронно-обчислювальних машин, приладів тощо, які обліковуються на балансі суб’єкта, не можуть бути списані як окремі об’єкти, крім випадків ремонту, модернізації, поліпшення, внаслідок чого відбувається вибуття окремих елементів комплекту чи їх заміна і для цілей, передбачених цим Порядком, вважаються єдиним об’єктом обліку – об’єктом основних засобів;

1.3.3. списання з балансу – виключення з бухгалтерського обліку та фінансової звітності основних засобів внаслідок втрат суб’єктом господарювання або виконавчим органом міської рад контролю за такими основними засобами та інших підстав.

1.4. Списання майна з балансу суб’єкта господарювання або виконавчого органу міської ради здійснюється способом:

 • ліквідації;

 • безоплатної передачі;

 • відчуження (продажу).

  1.5. Дія цього Порядку поширюється на майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева та закріплено за субєктом господарювання або виконавчого органу міської ради на праві господарського відання або на праві оперативного управління.

  1. Списанню з балансу суб’єкта господарювання або виконавчого органу міської ради підлягає майно комунальної власності територіальної громади м. Жидачева як таке, що:

 • непридатне для подальшого використання;

 • виявлене в результаті інвентаризації як недостача;

 • втратили критерії визнання активом відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” (вибули з контролю суб’єкта господарювання, якщо в майбутньому від їх використання отримання економічних вигод не очікується).

1.7. Дія цього Порядку не поширюється на списання:

1.7.1. цілісних майнових комплексів суб’єктів господарювання (міських комунальних підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів) або виконавчого органу міської ради;

1.7.2 майна, правовий режим якого визначається окремими законами (обєкти житлового фонду, обєкти цивільної оборони тощо);

1.7.3. індивідуально визначеного нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва та законсервованих об’єктів, що підлягають приватизації, відчуження яких регулюється Законом України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”, інших законів та нормативно-правових актів з приватизації майна;

1.7.4. майна, на яке відповідно до діючого законодавства України встановлена заборона на відчуження (застава, податкова застава, накладення арешту тощо);

1.7.5. майна, порядок відчуження якого визначається окремими нормативно-правовими актами.


II. Порядок списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева, способом ліквідації


2.1. Списанню з балансів суб’єктів господарювання або виконавчих органів міської ради підлягає майно, що відповідає наведеним нижче критеріям за умови, що знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості основних засобів, не може бути підставою для їх списання:

2.1.1. непридатне для подальшого використання;

2.1.2. виявлене у результаті інвентаризації як недостача (здійснюється списання після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо);

2.1.3. втратило критерій визнання активу, тобто отримання економічних вигод від його використання у майбутньому не очікується (морально застаріле, фізично зношене);

2.1.4. пошкоджене внаслідок аварій чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим та/або економічно недоцільним).

2.2. Списання майна здійснює суб’єкт господарювання або виконавчий орган міської ради, на балансі якого воно перебуває, після отримання на це відповідного дозволу, який надає:

2.2.1. на списання об’єктів нерухомого майна – міська рада;

2.2.2. на списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), первісна вартість яких становить більш як 100 000 грн для суб’єктів господарювання та 50 000 грн для виконавчих органів міської ради – міська рада.

2.2.3. на списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), первісна вартість яких становить від 10 000 грн до 100 000 грн для суб’єктів господарювання та від 5000 грн до 50 000 грн для виконавчих органів міської ради – виконавчий комітет.
2.3. Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів) суб’єктів господарювання, первісна вартість яких становить від 5000 грн до 10000 грн, здійснюється за рішенням керівника суб’єкта господарювання відповідно до цього Порядку за погодженням з органом управління, якому підпорядковується відповідний суб’єкт господарювання, без оформлення додаткового дозволу міської ради або виконавчого комітету.

2.4. Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів) суб’єктів господарювання, первісна вартість яких становить до 5000 грн здійснюється з дозволу керівника суб’єкта господарювання.
2.5. Субєкти господарювання при списанні майна, яке не належить до основних засобів (фондів) та обєктів незавершеного будівництва, а саме: інших необоротних матеріальних активів, малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та всіх груп запасів, строк використання яких більше одного року, повинні керуватися нормами діючого законодавства України і проводити їх списання на підставі акта про списання майна, погодженого органом управління, якому підпорядковується відповідний субєкт господарювання; а строк використання яких менше одного року – повинні керуватися нормами діючого законодавства і проводити їх списання на підставі акта про списання майна, затвердженого керівником субєкта господарювання, без попереднього погодження органом управління, якому підпорядковується відповідний субєкт господарювання.
2.6. Виконавчі органи міської ради при списанні майна, яке не належить до основних засобів (фондів) та об’єктів незавершеного будівництва, а саме: інші необоротні матеріальні активи, малоцінні необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та всі групи запасів, повинні керуватися нормами діючого законодавства і проводити їх списання на підставі акта про списання майна, затвердженого керівником виконавчого органу міської ради. При цьому керівник контролює процес списання і несе відповідальність за достовірність та правильність документів на списання.

2.7. З метою отримання дозволу на списання майна субєкт господарювання або виконавчий орган міської ради подає до виконавчого комітету міської ради наведені нижче документи:

2.7.1. звернення стосовно списання майна з обгрунтуванням необхідності та доцільності списання майна, погоджене з органом управління, якому підпорядковується суб’єкт господарювання (для виконавчих органів міської ради – звернення та пропозиції на розгляд виконавчого комітету).

2.7.2. відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку;

2.7.3. акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2.7.4. акт технічного стану майна, затверджений керівником субєкта господарювання або керівником виконавчого органу міської ради;

2.7.5. відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтверджуючими документами);

2.7.6. завірені належним чином копії документів на майно;

2.7.7. При списані транспортного засобу, крім зазначених вище документів, подає:

2.7.7.1. завірену належним чином копію технічного паспорта;

2.7.7.2. акт технічного стану автотранспортного засобу;

2.7.7.3. звіт з визначення придатності для подальшої експлуатації та визначення

             вартості;

2.7.7.4. рецензію на звіт з визначення придатності для подальшої експлуатації

             та визначення вартості (за вимогою виконавчого комітету міської ради).

2.8. Орган управління суб’єкта господарювання:

2.8.1. здійснює попередній розгляд звернення суб’єкта господарювання до виконавчого комітету або до міської ради;

2.8.2. за результатами попереднього розгляду звернення суб’єкта господарювання готує пропозиції на розгляд виконавчого комітету або міської ради;

2.8.3. перед погодженням документів про списання майна перевіряє наявність майна, що підлягає списанню, контролює та перевіряє зміст наданих на погодження документів та достовірність наведених у них даних.

2.9. Керівник субєкта господарювання або виконавчого органу міської ради несе відповідальність за зміст наданих документів та достовірність наведених у них даних.
2.10. Надання згоди на списання майна оформляється рішенням міської ради або її виконавчого комітету, а відмова у наданні такої згоди надається листом.

2.11. Відмова у наданні згоди на списання майна надається у разі, коли:

2.11.1. документи не відповідають вимогам, визначеним у пункті 2.7 цього Порядку, або надано не повний перелік документів.;

2.11.2. визначено інші способи використання майна, що пропонується до списання;

2.11.3. заявник подав передбачені цим Порядком документи з порушенням встановлених вимог, а також коли у документах наявні суперечності;

2.11.4. відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.
2.12. У разі потреби орган управління може додатково оглянути майно, що пропонується до списання, при цьому заявник повинен забезпечити проведення такого огляду.
2.13. Для встановлення факту непридатності майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Жидачева, і встановлення неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на його списання, розпорядчим актом керівника субєкта господарювання або виконавчого органу міської ради утворюється комісія у складі:

2.13.1. керівника або його заступника (голова комісії);

2.13.2. головного бухгалтера або його заступника (в установі де штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена – особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

2.13.3. керівника групи обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують майно.
2.14. Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути надані щорічній інвентаризаційній комісії.

2.15. Розпорядчий акт утворення комісії поновлюється щорічно або за потребою.
2.16. Для участі у роботі комісії зі встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної комісії, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який додається до акта і є його невід’ємною частиною.

2.17. Комісія субєкта господарювання або виконавчого органу міської ради:

            2.17.1. проводить у встановленому законодавством України порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

2.17.2. проводить обстеження майна, що підлягає списанню, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку;

2.17.3. визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції про його продаж, безоплатну передачу чи ліквідацію;

2.17.4. встановлює конкретні причини списання майна: фізична зношеність, моральна застарілість, непридатність для подальшого використання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі;

2.17.5. встановлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід майна з ладу (якщо такі є);

2.17.6. визначає можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об’єкта, що підлягає списанню і проводить їх оцінку;

2.17.7. здійснює контроль за вилученням зі списаного майна придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

2.17.8. складає відповідно до законодавства України акти на списання майна за встановленою типовою формою.

2.18. Комісія несе відповідальність за правдивість і достовірність встановлених у ході роботи даних.
2.19. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

2.19.1. акт інвентаризації майна комунальної власності, що пропонується до списання;

2.19.2. акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

2.19.3. акти на списання майна;

2.19.4. інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій,

           державних органів тощо (за наявності).

2.20. У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо способів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільними, заходи з відшкодування вартості майна, у результаті інвентаризації якого виявлена нестача чи розукомплектованого майна.
2.21. Протокол засідання комісії підписують всі члени комісії, які несуть відповідальність за зміст та достовірність наведених у протоколі даних.

2.22. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання і є його невід’ємною частиною.
2.23. В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.
2.24. У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію чи стихійне лихо, у якій зазначаються причини, що призвели до них.

2.25. Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджує керівник суб’єкта господарювання або керівник відповідного виконавчого органу міської ради, який несе персональну відповідальність за зміст та достовірність наведених у документах даних.

2.26. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після отримання відповідного дозволу на списання, оформленого згідно з цим Порядком (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).
2.27. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком забезпечує безпосередньо суб’єкт господарювання або виконавчий орган міської ради, на балансі якого перебуває майно.

2.28. Всі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані у результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку.

2.29. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати, оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

2.30. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих у результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства України.
2.31. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.
2.32. Забороняється знищувати, здавати у брухт кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

2.33. Кошти, що надійшли у результаті списання майна залишаються у розпорядженні субєкта господарювання.

2.34. Суб’єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають у місячний термін або у встановлений відповідним рішенням міської ради чи її виконавчого комітету термін після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування до органу управління звіт про списання майна комунальної власності.

2.35. Керівник суб’єкта господарювання або керівник відповідного виконавчого органу міської ради контролює дотримання норм цього Порядку та несе персональну відповідальність за зміст та достовірність наданих документів.

 

III. Порядок списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева, способом безоплатної передачі


3.1. Безоплатна передача майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева, з балансу суб’єктів господарювання здійснюється за погодженням сторін та органу управління, якому підпорядковуються суб’єкти господарювання, згідно рішень, прийнятих відповідно до пункту 2.2. цього Порядку.

3.2. Безоплатна передача майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева, з балансу виконавчого органу міської ради здійснюється за погодженням сторін та органу управління, якому підпорядковуються суб’єкти господарювання, згідно рішень, прийнятих відповідно до пункту 2.2. цього Порядку.

3.3. Безоплатна передача майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Жидачева, з комунальної власності до інших форм власності здійснюється згідно з вимогами діючого законодавства України рішенням міської ради.

 

IV. Порядок списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева, способом відчуження (продаж рухомого майна)


4.1. Відчуження рухомого майна суб’єктів господарювання або виконавчих органів міської ради здійснює безпосередньо суб’єкт господарювання або виконавчий орган міської ради (надалі – Заявник) після отримання на це рішення міської ради.

4.2. Для розгляду питання про відчуження рухомого майна, яке належить до комунальної власності територіальної громади м. Жидачева, згідно з цим Порядком Заявнику необхідно подати до виконавчого комітету міської ради такі документи:

4.2.1. звернення з обгрунтуванням доцільності відчуження основних засобів (рухомого майна), погоджене з органом управління, якому підпорядковується суб’єкт господарювання (для виконавчих органів міської ради – звернення, погоджене заступником міського голови, та пропозиції на розгляд виконавчого комітету або міської ради);

4.2.2. відомості про обєкти основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження, за даними бухгалтерського обліку на дату оцінки;

4.2.3. акт інвентаризації основних фондів (засобів), які пропонуються до відчуження;

4.2.4. акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником субєкта господарювання;

4.2.5. звіт про експертну оцінку вартості основних засобів (рухомого майна) з висновком про вартість основних засобів (рухомого майна);

4.2.6. рецензію на звіт про експертну оцінку вартості основних засобів (рухомого майна);

4.2.9. у разі відчуження транспортного засобу – завірену копію технічного паспорта.
4.3. Орган управління суб’єкта господарювання:

4.3.1. здійснює попередній розгляд звернення суб’єкта господарювання до виконавчого комітету;

4.3.2. за результатами попереднього розгляду звернення суб’єкта господарювання готує пропозиції на розгляд виконавчого комітету;

4.3.3. перед погодженням документів про списання майна перевіряє наявність майна, що підлягає списанню, контролює та перевіряє зміст наданих на погодження документів та достовірність наведених у них даних;

4.4. Початкова ціна продажу основних засобів (рухомого майна) визначається на підставі висновку за звітом про експертну оцінку основних засобів (рухомого майна), який виготовляє експерт відповідно до нормативно-правових документів, які діють на час її проведення.
4.5. Після проведення експертної оцінки Заявнику забороняється здійснювати дії щодо обєкта відчуження, які можуть призвести до зміни його вартості.

4.6. Відчуження основних засобів (рухомого майна) способом їх продажу здійснюється виключно на конкурентних засадах – через біржі, на аукціоні тощо.

4.7. Кошти, одержані внаслідок відчуження основних засобів (рухомого майна), залишаються у розпорядженні субєкта господарювання.

4.8. Суб’єкти господарювання зобов’язані подати до органу управління, якому підпорядковується суб'єкт господарювання, протягом 30 календарних днів або у термін, встановлений відповідним рішенням, з часу реалізації майна звіт за результатами відчуження та використання коштів, отриманих від продажу основних засобів (рухомого майна).

 

V. Прикінцеві положення


5.1. Орган управління контролює та відповідає за дотриманням підпорядкованими субєктами господарювання цього Порядку.

5.2. Керівник суб’єкта господарювання або керівник виконавчого органу міської ради контролює, організовує, забезпечує та відповідає за дотримання процедури списання майна відповідно до цього Порядку.


5.3. Керівники суб’єктів господарювання та керівники виконавчих органів міської ради несуть відповідальність за зміст та достовірність документів, що надаються згідно з цим Порядком.
5.4. Керівник суб’єкта господарювання або керівник виконавчого органу міської ради відповідає згідно з чинним законодавством України за цільове використання коштів, отриманих від реалізації основних засобів (рухомого майна).

Додати коментар: