gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Про затвердження Програми партнерських взаємовідносин міської ради з релігійними організаціями Друк
Середа, 17 липня 2019, 14:19

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

________________ 2019                                         №                                                     м. Жидачів

 

Про затвердження Програми партнерських

взаємовідносин Жидачівської міської ради

з релігійними організаціями міста Жидачева

на 2019-2020 роки

 

 

З метою забезпечення конституційного права мешканців міста Жидачева на свободу світогляду і віросповідання, створення умов для консолідації громади, міжконфесійної стабільності, сприяння збереженню та примноженню традиційної релігійної культури, розвитку партнерських взаємовідносини Жидачівської міської ради і релігійних організацій, відповідно до статті 29 Закону України „Про свободу совісті та релігійні організації”, статті 10 Закону України „Про охорону культурної спадщини”, керуючись статтею 144 Конституції України, підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

  1. 1.Затвердити Програму партнерських взаємовідносин Жидачівської міської ради з релігійними організаціями міста Жидачева на 2019 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.
  1. Відділу фінансів і бюджету Жидачівської міської ради здійснювати фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджеті м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

 

                                                                

ДОДАТОК

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від ________ 2019 р. № ___

 

 

ПРОГРАМА

партнерських взаємовідносин Жидачівської міської ради

з релігійними організаціями міста Жидачева на 2019 – 2020 роки

 

 

І. Загальні положення

            Жидачів – районний центр адміністративно-територіальної одиниці Львівської області, культурний центр і духовний осередок, в якому діють храми різних конфесій: української православної, греко-католицької, римо-католицької, євангельських християн-баптистів, свідків Єгови та інших.

Наявність у м. Жидачеві релігійних громад різних віросповідань потребують від органу місцевого самоврядування забезпечення виконання та додержання законодавства про свободу совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації.

Жидачівська міська рада у межах своєї компетенції спільно з релігійними організаціями сприяє забезпеченню прав мешканців м. Жидачева на свободу совісті, консолідації громади міста, збереженню та примноженню його традиційної релігійної культури, формуванню його ціннісних орієнтацій, розв’язанню загальносуспільних проблем.

Партнерські взаємовідносини Жидачівської міської ради і релігійних організацій ґрунтуються на визнанні того, що будучи відокремленими один від одного в питаннях, що належать до їх виняткової компетенції, діють вони в інтересах мешканців м. Жидачева.

Питання державно-церковних відносин в Україні регламентуються відповідною нормативно-правовою базою, це – міжнародні нормативно-правові акти, Конституція України та закони України, а також підзаконні акти органів державної влади та місцевого самоврядування. Такі документи існують з багатьох питань конкретної взаємодії органів державної влади та місцевого самоврядування з релігійними організаціями. Проте нині в Україні немає єдиного нормативно-правового акта, що регламентував би концепцію державно-церковних відносин.

Тому державні органи влади, органи місцевого самоврядування докладають максимум зусиль для досягнення взаєморозуміння та взаємної толерантності між ними, забезпечення міжконфесійної стабільності, запобігання виникненню та загостренню конфліктів на релігійній основі, протистоянню релігійних організацій, у т. ч. в питаннях повернення їм колишнього церковного майна; здійснюють спільні програми у сфері формування здорового способу життя, зміцнення інституту сім’ї, захисту дитинства, соціальної інтеграції осіб з особливими потребами, ліквідації наслідків стихійних лих, екологічних та техногенних катастроф, соціальної реабілітації осіб, які її потребують, зокрема осіб з обмеженими можливостями, учасників АТО-ООС, культурно-просвітницької діяльності, пов’язаної із захистом і утвердженням суспільно-моральних засад.

Співробітництво Жидачівської міської ради і релігійних організацій виступає дієвим засобом подолання упередженості, проявів релігійної нетолерантності, міжконфесійних незгод, недовіри між конфесіями, місцевою владою і церквою.

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Соціально-політична стабільність України багато в чому зумовлюється змістом та спрямованістю державно-церковних і міжконфесійних відносин та соціальною активністю релігійних інституцій. Сучасна стратегія співробітництва місцевих органів влади і церкви як цілеспрямований і системний процес, утверджує духовну культуру, формує поле толерантності та взаємоповаги, спрямована на пошук взаємоприйнятних форм і методів розв’язання соціальних і релігійних проблем.

Сучасному розвиткові державно-церковних відносин в Україні притаманні такі риси: помітне зростання релігійного чинника в суспільному житті; посилення релігійності населення; збільшення кількості релігійних громад; поліконфесійність, розширення спектру конфесій, напрямів і течій; територіальна нерівномірність поширення релігійних організацій; відродження та активізація діяльності церков національних меншин; поява в релігійному спектрі значної кількості нетрадиційних культів.

Система державно-церковних відносин, що склалася у м. Жидачеві, відповідає демократичним принципам, базується на засадах прав людини і свободи віросповідання та рівності, що забезпечує подальший динамічний розвиток релігійного життя.

Жидачівська міська рада розуміє важливість релігійної сфери та її урегульованості для громадського життя та динамічного розвитку громади міста. Це розуміння реалізується на засадах справедливості, толерантності і взаєморозуміння. Ці принципи активно реалізовуються Жидачівською міською радою, зокрема впроваджується комплекс заходів щодо подальшого вдосконалення взаємовідносин між міською владою та релігійними організаціями, сприяння міжконфесійній злагоді й міжцерковному співробітництву.

Зважаючи на сьогоднішню ситуацію, міська рада і надалі ставить перед собою завдання збереження подальшого позитивного розвитку та динаміки відносин з релігійними організаціями у м. Жидачеві, сприяння національно-культурному розвитку мешканців, утвердженню їх духовності, пошуку правильних шляхів подолання існуючої моральної кризи.

Для досягнення поставлених завдань розроблена міська цільова Програма співпраці Жидачівської міської ради з релігійними організаціями м. Жидачева на 2019 – 2020 роки.

 

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є:

ü  створення умов для забезпечення конституційного права мешканців міста Жидачева на свободу світогляду і віросповідання;

ü  сприяння створенню умов для забезпечення справедливості, захисту прав і законних інтересів релігійних організацій, їх розвитку;

ü  сприяння формуванню цілісного національного духовно-культурного простору;

ü  сприяння розвитку й активізації духовно-культурної творчості;

ü  розвиток і вдосконалення партнерських взаємовідносин міської влади з міськими релігійними організаціями;

ü  надання фінансово-матеріальної підтримки релігійним громадам міста для здійснення їхньої діяльності.

 

ІV. Основні завдання Програми

Завданнями Програми є:

ü  створення сприятливих умов для утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності, розвитку можливостей мешканців м. Жидачева сповідувати будь-яку релігію, духовного розвитку з урахуванням соціально-економічних, культурних, національних та інших особливостей;

ü  залучення релігійних громад до суспільного життя міста;

ü  участь у спільних заходах, спрямованих на утвердження національної свідомості, духовності, високих моральних цінностей;

ü  сприяння та фінансово-матеріальна участь міської влади в проведенні робіт з метою збереження існуючих культових споруд – пам’яток історії і культури, їх ремонту і реставрації та будівництва нових храмів (придбання будівельних матеріалів, обладнання, оформлення відповідної документації тощо);

ü  залучення і виділення фінансово-матеріальних ресурсів для вирішення питань у сфері діяльності міських релігійних організацій.

 

V. Основні заходи Програми

            Для реалізації мети та основних завдань Програми плануються наступні заходи:

ü  сприяння в забезпеченні організації та проведення релігійних свят і загальноміських заходів з участю настоятелів храмів та представників релігійних громад (свято Різдва Христового, свято Водохреща, свято Великодня, День міста, вшанування пам’яті Т.Шевченка, свято Покрови Пресвятої Богородиці, інші християнські свята та громадські заходи);

ü  сприяння релігійним громадам у налагодженні контактів з релігійними організаціями закордонних міст-партнерів м. Жидачева;

ü  сприяння розвитку у м. Жидачеві сакрального та паломницького туризму, проведенню духовно-реколекційних таборів;

ü  сприяння в організації та проведенні фестивалів духовного співу, конкурсів, виставок, оглядів духовної творчості;

ü  надання консультативної, організаційної, фінансово-матеріальної допомоги релігійним громадам в проведенні ремонтно-будівельних і реставраційних робіт з метою збереження пам’яток місцевої сакральної архітектури та будівництві нових храмів, їх утриманні тощо.

 

VІ. Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми об’єднає мешканців м. Жидачева, забезпечить їх конституційні права на свободу совісті та реалізацію релігійних потреб, підвищить духовний рівень і рівень суспільної моралі, забезпечить збереження культових будівель – пам’яток культурної спадщини та підвищить можливості релігійних громад в будівництві нових храмів.

 

VІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у додатку 1, що є невід’ємною частиною цієї Програми.

 

VІІІ. Контроль за реалізацією Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій і з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється представниками громадських організацій, за їх згодою, ініціативними групами мешканців.

 

ІX. Прикінцеві положення

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням загальної соціально-економічної, внутрішньо- та зовнішньо-політичної ситуації в країні, змін у діючому законодавстві, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування її заходів.

Впродовж терміну виконання Програми рішенням міської ради можуть вноситися зміни і доповнення до неї.

 

           

 

ДОДАТОК 1

до Програми

 

 

П А С П О Р Т

Програми партнерських взаємовідносин Жидачівської міської ради

з релігійними організаціями міста Жидачева на 2019 – 2020 роки

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

2.

 

Підстава розроблення Програми

Конституція України, Закон України „Про свободу совісті та релігійні організації”, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України „Про охорону культурної спадщини”, договори про налагодження партнерських контактів і співпраці з містами Челядзь, Домброва Тарновска, Вієсіте, Прнявор

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Жидачівської міської ради

6.

 

Учасники Програми

Виконавчий комітет міської ради, освітні, культурні установи та заклади міста, міські релігійні організаці, мешканці міста

7.

Термін реалізації Програми

2019 – 2020 роки

8.

 

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

міський бюджет, інші джерела не заборонені діючим законодавством України

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

 

9.1.

коштів міського бюджету

 

9.2.

коштів інших джерел

 

Додати коментар: