gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Про затвердження Програми сприяння діяльності казначейської служби у Жидачівському районі на 2018 р. Друк
Вівторок, 03 липня 2018, 17:21

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

_____2018                                                   № ___                                             м. Жидачів  

 

Про затвердження Програми сприяння

діяльності     управління     Державної

казначейської     служби     України   у

Жидачівському     районі     Львівської

області на 2018 рік

Відповідно до статтей 43, 48, 78, 112 Бюджетного кодексу України, які визначають функції органів Державної казначейської служби України, наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити Програму сприяння діяльності управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області на 2018 рік (додається).
  2. Фінансування Програми, вказаної у пункті 1 цього рішення, здійснювати за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від ___________ р. № _____

 

 

ПРОГРАМА

сприяння діяльності управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області на 2018 рік

 

 

Загальні положення

 

              Питання прозорості бюджетного процесу, ефективності використання наявних фінансових ресурсів та цільового спрямування бюджетних коштів місцевих бюджетів набувають особливої актуальності в умовах запровадження нових норм бюджетного законодавства, які сприяють більш ефективному їх використанню. На реалізацію зазначених завдань спрямована Програма бюджету Жидачівської міської ради: «Програма сприяння діяльності управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області на 2018 рік»(далі - Програма).

Зміни в бюджетній політиці, що відбуваються під впливом демократичного механізму прийняття рішень, знайшли своє відображення в законодавчих та нормативних актах. Це сприяло розширенню завдань та функцій органів Державної влади, підвищенню ролі органів Державної казначейської служби України в реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Програма розроблена у відповідності до ст.ст.43,48,78,112 Бюджетного Кодексу України, які визначають функції органів Державної казначейської служби України, наказу Міністерства Фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів»(із змінами).

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

На виконання Бюджетного Кодексу України управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково - касове обслуговування 89 розпорядників та одержувачів коштів бюджетів; приймає, консолідує та формує звітність про їх виконання. Щоденно до УДКСУ у Жидачівському районі клієнтами бюджетів району подається до 400 платіжних доручень та розпоряджень на виділення бюджетних коштв для поточного фінансування установ, крім того в програмному комплексі «Казна Є», здійснюється реєстрація кошторисів, довідок про зміни, планів використання бюджетних коштів, бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань. Активно запроваджується Система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство», впроваджено електронне подання звітності «Є-звітність».

На сьогодні УДКСУ у Жидачівському районі потребує сприяння органів місцевого самоврядування всіх рівнів в частині виділення коштів для покращення матеріально – технічної бази, з метою покращення умов обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, створення належних умов клієнтам.

 

Мета і основні завдання Програми

 

Мета Програми – покращення матеріально – технічної бази та умов праці працівників управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області. Основне завдання Програми – забезпечення ефективного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів.

 

Очікувані результати виконання Програми

 

1. Підвищення якості та оперативності обслуговування бюджетних коштів .

2. Забезпечення покращення умов обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються управлінням.

3. Забезпечення ефективного використання програмних комплексів, застосування новітніх технологій в інформаційній галузі.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування завдань, поставлених програмою здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Жидачівської міської ради, у вигляді виділення міжбюджетних трансфертів, за умови вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду, відповідно до глави 13 Бюджетного кодексу України.

 

Виконання Програми

 

Виконавець Програми – управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                          Програма сприяння діяльності управління

                                    Державної казначейської служби України    

                                                                 у Жидачівському районі Львівської області  на 2018 рік

 

Паспорт програми

Програма сприяння діяльності управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області на 2018 рік

 

1.Ініціатор розроблення Програми                             УДКСУ у Жидачівському

                                                     районі

 

2.Дата, номер документу про

   затвердження Програми                                               ______________________

 

3.Розробник Програми                                              УДКСУ

у Жидачівському районі              

 

4.Відповідальний виконавець                                   Управління Державної

   Програми                                                                   казначейської служби

                                                                                      України у Жидачівському

                                                                                       районі Львівської області

5. Учаснии Програми                           Жидачівська міська рада,                                                                                       Управління Державної                     

                                                                                       казначейської служби

                                                                                       України у Жидачівському

                                                                                        районі Львівської області

6.Термін реалізації Програми                                      2018 рік

7.Обсяг фінансового ресурсу

   Програми                                                                   20,0 тис. грн.

 

 


Додаток 2

Програма сприяння діяльності управління  

Державної казначейської служби України                                                                                                                                                             у Жидачівському районі Львівської області на 2018 рік

Перелік завдань, заходів та показників Програми

 

№з/п

 

Назва завдання

програми

 

 

Перелік заходів                                          програми

 

Термін

виконання заходу

 

 

 

 

   Виконавець

       заходу

 

 

Джерела фінансування

 

Обсяги фінансування,

тис. грн.

 

Очікуваний

результат

1.

Покращення матеріально – технічного забезпечення органів державної влади

Поточний ремонт розподільчого вузла внутрішньої тепломережі з заміною окремих ділянок тепломережі (КЕКВ 2240)

До жовтня

2018 року

УДКСУ у Жидачівському районі Львівської області

 

Бюджет Жидачівської міської ради

 

 

 

15,0

Покращення матеріальної бази та створення належних умов праці працівникам і клієнтами УДКСУ у Жидачвському районі Львівської області

2.

Забезпечення єфективної роботи програмних продуктів Казначейства та Клієнтів, захисту інформації.

Придбання ліцензованого программного забезпечення для належного функціонування СДО «Клієнт-Казначейство», систем «Є-Видатки», «Є- звітність», «Є-Доходи» (КЕКВ 2240)

Протягом 2018 року

УДКСУ у Жидачівському районі Львівської області

 

Бюджет Жидачівської міської ради

5,0

 

Забезпечення єфективного управління державними фінансами, оперативне прийняття клієнтами управлінських рішень.

Всього                                                                                                                                          20,0

 

Додати коментар: