gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)
№ 275 Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м. Жидачеві Друк
Понеділок, 20 березня 2017, 10:51

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

13 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

16.03.2017                                                       № 275                                                 м. Жидачів

Про затвердження Положення про громадський

бюджет (бюджет участі) у місті Жидачеві

 

ВНЕСЕНО ЗМІНИ

згідно рішення № 275 – 13.02.2020

З метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету міста Жидачева та розвитку демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів, керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Жидачеві (додається).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

Міський голова                                                              В.Левко

                                                                           ДОДАТОК

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                          рішення Жидачівської міської

                                                                                                       ради від 16.03.2017 р. № 275

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Жидачеві

                                                            

1. Визначення понять

 

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Жидачеві (далі – громадський бюджет) – це частина міського бюджету міста Жидачева, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів міста Жидачева, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

1.2. Територіальна громада міста Жидачева – це жителі, об’єднані постійним проживанням в межах міста Жидачева, які мають спільні інтереси місцевого значення, визначений законом правовий статус та право на самоврядування.

1.3 Поточні видатки – це частина видатків бюджету, які забезпечують поточне функціонування органу місцевого самоврядування, бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків бюджету розвитку.

1.4. Проект – програма, задум, ідея, наміри, втілені у форму описання, обґрунтування, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього вигляду міста Жидачева та умов проживання у ньому громадян.

                                                      

2. Загальні положення

 

2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальній громаді м. Жидачева право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

2.2. Фінансування громадського бюджету проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева.

2.3 Реалізацію проектів буде здійснювати Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства.

2.4. Загальний обсяг громадського бюджету складає не більше 2% загального фонду міського бюджету в поточний бюджетний період.

2.5. За рахунок коштів громадського бюджету можуть бути втілені проекти мешканців, ініціативних груп та громадських організацій міста Жидачева.

2.6. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до земель комунальної власності територіальної громади м. Жидачева.

2.7. Пропозиції стосовно проведення поточних видатків, у разі їх невідповідності, мають бути відкориговані чи змінені їх автором таким чином, щоб орієнтовна вартість реалізації такої пропозиції не виходила за межі суми коштів, виділеної за відповідним напрямком.

2.8. Зміни до пропозиції відповідно до пункту 2.7 цього Положення повинні бути внесені її автором протягом 5 календарних днів від дати отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

 

3. Порядок подання пропозицій та проектів

3.1. Пропозиції та проекти, реалізація яких буде відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету, можуть подати мешканці, ініціативні групи та громадські організації міста Жидачева.

3.2. Пропозиції та проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету можуть стосуватися лише об’єктів, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева (вулиці, пішохідні доріжки, сквери, алеї, газони, дитячі і спортивні майданчики та інші місця загального користування).

3.3. Вартість пропозиції, проекту не повинна перевищувати 50 відсотків суми громадського бюджету, запланованого на поточний бюджетний рік.

3.4. Не підлягають розгляду проекти, що передбачають:

            - отримання заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат конкурсантам;

            - погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків;

            - купівлю і ремонт техніки для ініціативних груп, громадян, громадських організацій;

            - спрямування коштів громадського бюджету на політичну та виборчу діяльність;

            - отримання прибутку і прямої матеріальної допомоги.

3.5. Для подання пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, необхідно заповнити бланк-заявку за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами щонайменше 6 (шести) громадян України (окрім авторів пропозиції, проекту), які підтримують цю пропозицію, проект (додаток 2).

3.6. Пропозиції та проекти подаються в паперовому вигляді за адресою: м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, Жидачівська міська рада.

3.7. Пропозиції та проекти приймаються у 2017 році до 30.04.2017 року, у подальшому – щороку до 01 квітня.

3.8. Автор пропозиції, проекту може у будь-який момент зняти свою пропозицію (проект), але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку її розгляду на розширеному засіданні виконавчого комітету Жидачівської міської ради (пункт 5.1. Положення).

3.9. Об’єднання пропозицій, проектів можливе лише за взаємною згодою авторів пропозицій, проектів.

3.10. Внесення змін до пропозиції, проекту можливе лише за згодою авторів пропозиції, проекту після додаткових консультацій з громадськістю відповідно до норм, викладених у розділі 4.

 

4. Аналіз пропозицій та проектів

 

4.1. Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради веде реєстр отриманих пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

4.2. Якщо бланк-заявка пропозиції, проекту заповнена з порушенням вимог, автору пропонується дописати необхідну інформацію або внести корективи та подати остаточний варіант бланку-заявки не пізніше дати закінчення прийому проектів.

4.2. Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій скликає робочу групу, яка створюється розпорядженням міського голови і складається з спеціалістів Жидачівської міської ради та підвідомчих організацій Жидачівської міської ради (далі – Робоча група), з метою проведення аналізу, оцінювання кожної з пропозицій з використанням бланку-аналізу пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, згідно з додатком 3 до цього Положення.

4.3. Протягом 5 календарних днів з дня отримання пропозицій, проектів, Робоча група здійснює їх аналіз. В певних ситуаціях Робоча група може продовжити термін аналізу пропозицій, проектів до 10 календарних днів.

4.5. Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій виступає ініціатором зустрічей з авторами пропозицій, проектів у разі, коли більше ніж одна пропозиція, проект стосується одного об’єкта. Якщо протягом 7 календарних днів з дня повідомлення інформації авторам пропозицій, проектів, останні не дійдуть згоди і не запропонують спільної пропозиції , проекту або не знімуть одну з пропозицій, проектів, бланки-заявки розглядатимуться в своєму початковому варіанті.

4.6. Заповнені бланки-аналізу з висновками Робочої групи щодо пропозицій, проектів зберігаються у начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради.

4.7. Робоча група складає перелік пропозицій, проектів та результати їх висновків: задовільний, або ж незадовільний.

4.8. Перелік пропозицій, проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, і які отримали задовільний або ж незадовільний висновки, розміщуються у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті Жидачівської міської ради не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування (у 2017 році – 7 календарних днів) (згідно розділу 5).

4.9. Оприлюдненню підлягають пропозиції подані за формою та в обсязі відповідно до норм цього Положення. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо розгляду не підлягають.

 

5. Порядок голосування та встановлення підсумків

 

5.1. Пропозиції, проекти, які отримали задовільну оцінку і попередньо публікувалися на офіційному сайті Жидачівської міської ради, подаються на рейтингове голосування розширеного засідання виконавчого комітету Жидачівської міської ради за участі голів постійних депутатських комісій Жидачівської міської ради та представників громадськості.

5.2. Переможним являється проект, який набрав найбільшу кількість голосів учасників розширеного засідання виконавчого комітету.

5.3. Якщо два чи більше проектів набрали однакову кількість голосів, то наступне голосування проводиться за участі Робочої групи.

5.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті пропозиції, проекти, що набрали найбільшу кількість голосів, і загальна сума бюджету яких не перевищує обсяг коштів громадського бюджету.

 

6. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження громадського бюджету

 

6.1. У процесі впровадження громадського бюджету проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи:

         1) ознайомлення мешканців міста Жидачева, з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання пропозицій, проектів;

         2) розміщення переліку пропозицій, проектів з висновками Робочої групи «задовільно» або ж «незадовільно» у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті Жидачівської міської ради;

         3) інформування стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті Жидачівської міської ради.

6.2. У період, передбачений для подання пропозицій, проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, усі зацікавлені мешканці, громадські організації, ініціативні групи міста Жидачева, можуть отримати в начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради інформацію, яка стосується Положення впровадження громадського бюджету.

 

7. Прикінцеві положення

 

7.1. Консультації стосовно громадського бюджету мають циклічний характер, тобто, повторюються кожний наступний рік.

7.2. Процес реалізації громадського бюджету підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою його вдосконалення.

7.3. Рекомендації стосовно змін в процесі громадського бюджету на кожний наступний рік розробляє начальник економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради. Персональний та кількісний склад Робочої групи може бути змінений розпорядженням міського голови за поданням начальника економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради.

 

             Секретар міської ради                                                     О.Лешковят

 

 

Додаток 1

до Положення про громадський бюджет

(бюджет участі) у місті Жидачеві

 

 

БЛАНК-ЗАЯВКА

пропозиції, проекту, реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі),

у місті Жидачеві на _________ рік

 

 

___________________                                                                                       м. Жидачів

                                   (дата)    

 

                                                                                                      

 

Ідентифікаційний номер проекту

 

 

1. Назва проекту (не більше 15 слів) ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Проект буде реалізовано на території м. Жидачева (адреса місця реалізації проекту): ……………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

 

3. Опис проекту (актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість проекту; очікувані результати проекту; цільові групи, на задоволення потреб яких спрямовано даний проект; обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту):

………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

4. Мета проекту ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..……………………………………………

 

5. Завдання проекту ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

6. Орієнтовна вартість проекту:

 

Складові завдання

Орієнтовна вартість, грн

1.

2.

3.

4.

5.

6.

РАЗОМ:

 

7. Нефінансовий внесок (роботи по проекту, які можуть бути виконаними власноруч ініціаторами проекту):

………………………………………………………………………………………………………………………

8. Автори пропозиції, проекту та їх контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло):

 

Ім’я та прізвище

Контактні дані

Підпис

1.  

Поштова адреса: м. Жидачів вул.____________________________

 

e-mail:

№ тел.:

2.

Поштова адреса: м. Жидачів вул.____________________________

 

e-mail:

№ тел.:

Доступ до цієї інформації матимуть лише представники Жидачівської міської ради.

 

УВАГА! До проекту можна додати:

a) фотографія/ї, які стосуються цього проекту,

б) мапу з зазначеним місцем реалізації проекту,

в) інші, суттєві для заявника проекту, які саме.

 

 

Додаток 2

до Положення про громадський бюджет

(бюджет участі) у місті Жидачів

 

 

 

СПИСОК

громадян України, які підтримують пропозицію, проект, що реалізовуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі),

у місті Жидачеві на __________ рік

(окрім авторів проекту)

 

Назва проекту …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Ставлячи підпис у цьому списку, висловлюю свою згоду на:

- втілення цього проекту;

- можливі зміни в проекті (об’єднання з іншими проектами, а також зняття даної

пропозиції (проекту) її авторами).

 

№ п/п

Прізвище, імя,

по батькові

Адреса проживання

(поштовий індекс, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири)

Підпис

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 

Додаток 3

до Положення про громадський бюджет

(бюджет участі) у місті Жидачів

 

 

 

БЛАНК-АНАЛІЗ

пропозиції, проекту, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів

громадського бюджету (бюджету участі) у місті Жидачеві на ________ рік

 

 

___________________                                                                                            м. Жидачів

                                   (дата)    

 

 

Ідентифікаційний номер проекту

 

 

Розділ І. Аналіз з точки зору правильності і повноти заповнення бланку-заявки пропозиції, проекту

 

1. Бланк-заявка заповнена згідно Додатку 1 Положення про громадський бюджет:

а) так, б) ні (які недоліки? яких даних недостатньо?) ……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Розділ ІІ. Аналіз пропозиції

1.Запропонована пропозиція (проект) входить до повноважень міської ради:

а) так, б) ні (чому?) ……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………………. ……………………………………………………………………...…………………………………

 

2. Запропонована пропозиція (проект) відповідає чинному законодавству та нормативно- правовим актам, у тому числі в частині місцевого рівня, зокрема, Генеральному плану міста Жидачева (якщо це пов’язано із запропонованою пропозицією (проектом):

а) так, б) ні (чому?) ……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………………. ……………………………………………………………………...…………………………………

 

3. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проекту:

а) це територія/земельна ділянка, на якій міська рада має право здійснювати реалізацію того чи іншого проекту за рахунок коштів бюджету міста Жидачева;

б) ця територія/земельна ділянка не належить до переліку територій, на яких міська рада має право реалізувати запропоновану пропозицію (проект) за рахунок коштів бюджету міста Жидачева (чому?): ……………………………………………………………………...…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

 

4. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

а) так, б) ні (чому?) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Витрати за кошторисом, призначені на реалізацію запропонованого проекту:

а) без додаткових зауважень

б) з зауваженнями (необхідно внести їх, використовуючи для обґрунтування дані,

   наведені в таблиці нижче)

Складові завдання

Витрати за кошторисом

(грн)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Загальна сума

 

Обґрунтування: ……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………..………………………. ……………………………………………………………………...………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

6. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:

а) задовільний, б) незадовільний (чому?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

7. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого проекту в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів:

а) задовільний, б) незадовільний (чому?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

8. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого проекту в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів (нефінансовий внесок):

а) задовільний, б) незадовільний (чому?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

9. Чи реалізація пропозиції (проекту) не суперечить/перешкоджає реалізації інших пропозицій (проектів) або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або об’єкту/будівлі:

а) так (чому?), б) ні

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

10. Чи реалізація запропонованого проекту передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.):

а) так (які у річному вимірі?), б) ні

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Розділ ІІІ. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення пропозиції (проекту) запропонованої до громадського бюджету в бланк для голосування (опис передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції (проекту) та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проекту) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Начальник відділу економічного                                                                    

розвитку та інвестицій

Жидачівської міської ради                   _______________                    _____________________

                                                                           (підпис)                                                     (прізвище та ініцали)

 

 

 

 

РЕДАКЦІЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

(БЮДЖЕТ УЧАСТІ) У МІСТІ ЖИДАЧЕВІ

із змінами згідно рішення від 13.02.2020 р. № 787

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішенням Жидачівської міської

ради від 16.03.2017 р. № 275,

із змінами внесеними згідно

рішення Жидачівської міської

ради від 13.02.2020 р. № 787

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Жидачеві

                                                            

1. Визначення понять

 

1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Жидачеві (далі – громадський бюджет) – це частина міського бюджету міста Жидачева, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів міста Жидачева, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

1.2. Територіальна громада міста Жидачева – це жителі, об’єднані постійним проживанням в межах міста Жидачева, які мають спільні інтереси місцевого значення, визначений законом правовий статус та право на самоврядування.

1.3 Поточні видатки – це частина видатків бюджету, які забезпечують поточне функціонування органу місцевого самоврядування, бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків бюджету розвитку.

1.4. Проект – програма, задум, ідея, наміри, втілені у форму описання, обґрунтування, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього вигляду міста Жидачева та умов проживання у ньому громадян.

                                                        

2. Загальні положення

 

2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальній громаді м. Жидачева право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

2.2. Фінансування громадського бюджету проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева.

2.3 Реалізацію проектів буде здійснювати Жидачівське міське виробниче управління комунального господарства.

2.4. Загальний обсяг громадського бюджету складає не більше 2% загального фонду міського бюджету в поточний бюджетний період.

2.5. За рахунок коштів громадського бюджету можуть бути втілені проєкти мешканців, ініціативних груп, громадських організацій, органів шкільного самоврядування міста Жидачева.

(викладено в новій редакції згідно рішення Жидачівської міської ради від 13.02.2020 р. № 787)

2.6. У випадку, коли реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до земель комунальної власності територіальної громади м. Жидачева.

2.7. Пропозиції стосовно проведення поточних видатків, у разі їх невідповідності, мають бути відкориговані чи змінені їх автором таким чином, щоб орієнтовна вартість реалізації такої пропозиції не виходила за межі суми коштів, виділеної за відповідним напрямком.

2.8. Зміни до пропозиції відповідно до пункту 2.7 цього Положення повинні бути внесені її автором протягом 5 календарних днів від дати отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

 

3. Порядок подання пропозицій та проектів

 

3.1. Пропозиції та проекти, реалізація яких буде відбуватися за рахунок коштів громадського бюджету, можуть подати мешканці, ініціативні групи та громадські організації міста Жидачева.

3.2. Пропозиції та проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету можуть стосуватися лише об’єктів, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Жидачева (вулиці, пішохідні доріжки, сквери, алеї, газони, дитячі і спортивні майданчики та інші місця загального користування).

3.3. Вартість пропозиції, проекту не повинна перевищувати 50 відсотків суми громадського бюджету, запланованого на поточний бюджетний рік.

3.4. Не підлягають розгляду проекти, що передбачають:

            - отримання заробітної плати, винагороди та інших компенсаційних виплат конкурсантам;

            - погашення боргових зобов’язань та матеріальних збитків;

            - купівлю і ремонт техніки для ініціативних груп, громадян, громадських організацій;

            - спрямування коштів громадського бюджету на політичну та виборчу діяльність;

            - отримання прибутку і прямої матеріальної допомоги.

3.5. Для подання пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, необхідно заповнити бланк-заявку за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з підписами щонайменше 6 (шести) громадян України (окрім авторів пропозиції, проекту), які підтримують цю пропозицію, проект (додаток 2).

3.6. Пропозиції та проєкти подаються на паперових носіях на адресу: м. Жидачів, вул. Шашкевича, 2, Жидачівська міська рада, та в електронному вигляді в одному зісканованому PDF-файлі на адресу: meriya.zhydachiv@i.ua.

(викладено в новій редакції згідно рішення Жидачівської міської ради від 13.02.2020 р. № 787)

3.7. Пропозиції та проекти приймаються щороку до 01 квітня.

(викладено в новій редакції згідно рішення Жидачівської міської ради від 13.02.2020 р. № 787)

3.8. Автор пропозиції, проекту може у будь-який момент зняти свою пропозицію (проект), але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку її розгляду на розширеному засіданні виконавчого комітету Жидачівської міської ради (пункт 5.1. Положення).

3.9. Об’єднання пропозицій, проектів можливе лише за взаємною згодою авторів пропозицій, проектів.

3.10. Внесення змін до пропозиції, проекту можливе лише за згодою авторів пропозиції, проекту після додаткових консультацій з громадськістю відповідно до норм, викладених у розділі 4.

 

4. Аналіз пропозицій та проектів

 

4.1. Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради веде реєстр отриманих пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету.

4.2. Якщо бланк-заявка пропозиції, проекту заповнена з порушенням вимог, автору пропонується дописати необхідну інформацію або внести корективи та подати остаточний варіант бланку-заявки не пізніше дати закінчення прийому проектів.

4.2. Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій скликає робочу групу, яка створюється розпорядженням міського голови і складається з спеціалістів Жидачівської міської ради та підвідомчих організацій Жидачівської міської ради (далі – Робоча група), з метою проведення аналізу, оцінювання кожної з пропозицій з використанням бланку-аналізу пропозицій та проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, згідно з додатком 3 до цього Положення.

4.3. Протягом 5 календарних днів з дня отримання пропозицій, проектів, Робоча група здійснює їх аналіз. В певних ситуаціях Робоча група може продовжити термін аналізу пропозицій, проектів до 10 календарних днів.

4.5. Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій виступає ініціатором зустрічей з авторами пропозицій, проектів у разі, коли більше ніж одна пропозиція, проект стосується одного об’єкта. Якщо протягом 7 календарних днів з дня повідомлення інформації авторам пропозицій, проектів, останні не дійдуть згоди і не запропонують спільної пропозиції , проекту або не знімуть одну з пропозицій, проектів, бланки-заявки розглядатимуться в своєму початковому варіанті.

4.6. Заповнені бланки-аналізу з висновками Робочої групи щодо пропозицій, проектів зберігаються у начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради.

4.7. Робоча група складає перелік пропозицій, проектів та результати їх висновків: задовільний, або ж незадовільний.

4.8. Перелік пропозицій, проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, і які отримали задовільний або ж незадовільний висновки, розміщуються у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті Жидачівської міської ради не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку голосування (у 2017 році – 7 календарних днів) (згідно розділу 5).

4.9. Оприлюдненню підлягають пропозиції подані за формою та в обсязі відповідно до норм цього Положення. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо розгляду не підлягають.

 

5. Порядок голосування та встановлення підсумків

 

5.1. Пропозиції, проекти, які отримали задовільну оцінку і попередньо публікувалися на офіційному сайті Жидачівської міської ради, подаються на рейтингове голосування розширеного засідання виконавчого комітету Жидачівської міської ради за участі голів постійних депутатських комісій Жидачівської міської ради та представників громадськості.

5.2. Переможним являється проект, який набрав найбільшу кількість голосів учасників розширеного засідання виконавчого комітету.

5.3. Якщо два чи більше проектів набрали однакову кількість голосів, то наступне голосування проводиться за участі Робочої групи.

5.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті пропозиції, проекти, що набрали найбільшу кількість голосів, і загальна сума бюджету яких не перевищує обсяг коштів громадського бюджету.

 

6. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження громадського бюджету

 

6.1. У процесі впровадження громадського бюджету проводиться освітньо-інформаційна кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи:

       1) ознайомлення мешканців міста Жидачева, з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання пропозицій, проектів;

         2) розміщення переліку пропозицій, проектів з висновками Робочої групи «задовільно» або ж «незадовільно» у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті Жидачівської міської ради;

         3) інформування стосовно перебігу та результатів процесу запровадження громадського бюджету у розділі «Громадський бюджет» на офіційному сайті Жидачівської міської ради.

6.2. У період, передбачений для подання пропозицій, проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, усі зацікавлені мешканці, громадські організації, ініціативні групи міста Жидачева, можуть отримати в начальника відділу економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради інформацію, яка стосується Положення впровадження громадського бюджету.

 

7. Прикінцеві положення

 

7.1. Консультації стосовно громадського бюджету мають циклічний характер, тобто, повторюються кожний наступний рік.

7.2. Процес реалізації громадського бюджету підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою його вдосконалення.

7.3. Рекомендації стосовно змін в процесі громадського бюджету на кожний наступний рік розробляє начальник економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради. Персональний та кількісний склад Робочої групи може бути змінений розпорядженням міського голови за поданням начальника економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради.

 

ПРИМІТКА. Додатки до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті  

                       Жидачеві без змін.

 

 

 

            Секретар міської ради                                              Ольга ЛЕШКОВЯТ

 

rezylt-16-03-10


Додати коментар: