gototopgototop
№ 343 Про затвердження Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфрастуктури міста Жидачева Друк
Четвер, 16 лютого 2012, 10:37

 

  

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

13 сесія шостого скликання 2010 – 2015 р.р.

 

Р І Ш Е Н Н Я


22.12.2011                                                № 343                                                        м. Жидачів

Про затвердження Положення про порядок

залучення, розрахунку розміру і використання

коштів пайової участі у розвитку інфрастуктури

міста Жидачева

 

   З метою залучення і використання коштів пайової участі замовника, який має намір щодо забудови земельної ділянки на території міста Жидачева, у розвитку інфраструктури міста, зокрема, для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, на виконання статей 30, 40 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, враховуючи лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 22.07.2011 р. № 23-11/6294/0/6-11 „Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів”, керуючись ст. 144 Конституції України, ст.ст. 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада ВИРІШИЛА:

 

 1. Встановити розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева:

-          1 відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

-          1 відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків;

-          0,5 відсотка загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для самовільно збудованих будівель та споруд;

 1. Затвердити Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева (додаток № 1).
 2. Затвердити типовий Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Жидачева (додаток № 2).
 3. Доручити виконавчому комітету Жидачівської міської ради до 01.03.2012 р. переглянути прийняті з 14.01.2009 р. рішення та договори щодо пайової участі і привести їх у відповідність до даного рішення.
 4. Оприлюднити дане рішення у 10-ти денний термін в інформаційному бюлетені Жидачівської міської ради „Удеч сьогодні” та/або на офіційному сайті Жидачівської міської ради.
 5. Визнати таким, що втратило чинність рішення Жидачівської міської ради від 24.04.2009 р. № 4004 „Про затвердження Порядку пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Жидачева

”.

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань бюджету та розвитку підприємництва (Р.Мачоган) та секретаря Жидачівської міської ради (О.Лешков’ят).

 

 

Міський голова                                                     В.Левко.


 

Д О Д А Т О К № 1

 

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішення Жидачівської міської

ради від 22.12.2011 р. № 343

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок залучення, розрахунку розміру і використання

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури

міста Жидачева

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Положення про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева (надалі – Положення) розроблене відповідно до законів України „Про регулювання містобудівної діяльності”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та „Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Дане Положення регламентує порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Жидачева, зокрема, для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста.

1.3. Дія даного Положення поширюється на замовників, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території міста Жидачева.

1.4. Участь замовників, які мають намір щодо забудови земельних ділянок на території міста Жидачева, у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Жидачева є обов’язковою.

1.5. Не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева замовники у разі будівництва на земельній ділянці на території міста Жидачева:

-          об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних
органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів;

-          будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

-          будинків житлового фонду соціального   призначення   та доступного житла;

-          індивідуальних   (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних   метрів, господарських   споруд,   розташованих на відповідних земельних ділянках;

-          об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

-          об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

-          об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані   внаслідок   надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

1.6. Для підтвердження приналежності об’єкта будівництва до видів будівель вказаних у пункті 1.5. замовник будівництва подає до Жидачівської міської ради Декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, в якій зазначено код будівлі відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд ДК 018 – 2000, затвердженого наказом Держстандарту України від 17.08.2000 р. № 507 на рівні її підкласу (за п’ятим знаком), за яким будівля класифікується в системі статистичних спостережень.  

1.7. Рішенням Жидачівської міської ради звільняються від сплати коштів пайової участі замовники об’єктів будівництва, які одночасно з будівництвом об’єкта споруджують на цій земельній ділянці об’єкт соціальної інфраструктури, який призначений для обслуговування мешканців відповідного мікрорайону чи кварталу м. Жидачева – дошкільний чи навчальний заклад, заклади медичного чи оздоровчого призначення, центри соціальної реабілітації чи соціальної допомоги, інтернати, будинки пристарілих, соціальні аптеки, будівлі побутового обслуговування, громадського харчування тощо, які замовник будівництва погоджується збудувати добровільно за погодженням із Жидачівською міською радою в рамках планового забезпечення відповідної території (мікрорайону, кварталу) необхідним елементом соціальної інфраструктури згідно з відповідною затвердженою містобудівною документацією на місцевому рівні (генеральний план міста, план зонування території, детальний план території).

1.8. Якщо технічними  умовами   передбачається   необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Жидачева зменшується рішенням Жидачівської міської ради на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність територіальної громади міста.

               У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Жидачева, Жидачівська міська рада приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури міста.

1.9. Замовник будівництва, який набув право власності чи користування земельною ділянкою за результатами земельних торгів (аукціон) не звільняється від пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева.  

 

 1. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ       УЧАСТІ

 

2.1. Залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва на спеціальний рахунок Жидачівської міської ради „На створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Жидачева”.

2.2. Перерахування коштів пайової участі здійснюється відповідно до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Жидачева, укладеного на підставі рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради, прийнятого протягом десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника будівництва.

2.3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Жидачева укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію. До звернення замовник додає документи, що підтверджують кошторисну вартість будівництва об’єкта.

2.4. Замовник будівництва зобов’язаний перераховувати визначену для нього величину коштів пайової участі для створення і розвитку інфраструктури міста Жидачева у повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком і в строки, що визначаються договором укладеним відповідно до рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради.

               До 1 січня 2013 року замовники будівництва мають право на відстрочення сплати коштів пайової участі на період після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, але не пізніше 01.01.2013 р.


 1. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ       ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

 

3.1. Розмір пайової   участі   у   розвитку   інфраструктури міста Жидачева визначається у гривнях – встановлений рішенням Жидачівської міської ради відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

               При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

3.2. Для багатофункціональних об’єктів будівництва розмір пайової участі визначається окремо на приміщення житлового та нежитлового призначення.

3.3. У разі, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю.

3.4. Визначений розмір пайової участі вказується у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Жидачева.

3.5. Жидачівській міській раді та виконавчому комітету міської ради забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі
здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої чинним законодавством.

3.6. Відповідальним за розрахунок розміру пайової участі є відділ фінансів та бюджету Жидачівської міської ради.

3.7. Контроль за виконанням фінансових зобов’язань замовника будівництва щодо пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева покладається на відділ фінансів та бюджету Жидачівської міської ради.


4. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

 

4.1. Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, використовуються відповідно до рішення Жидачівської міської ради виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Жидачева.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1. Відповідальність за достовірність наданої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та невиконання умов Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

5.2. У разі невиконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Жидачева, міська рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

5.3. Після 01.01.2013 р. виконавчому комітету Жидачівської міської ради не приймати рішення на клопотання замовника щодо надання дозволу на оформлення права власності на об’єкт будівництва у випадку, якщо замовник не уклав Договір про пайову участь і не виконав його умов, в тому числі, на об’єкти, рішення щодо дозволу на будівництво яких прийняті після 14.01.2009 р.  

5.4. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Жидачева вирішуються у судовому порядку.

 

 

 

            Секретар міської ради                                                               О.Лешков’ят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О Д А Т О К № 2

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

рішення Жидачівської міської

ради від 22.12.2011 р. № 343

 

Д О Г О В І Р

про пайову участь у розвитку інфраструктури

міста Жидачева 

 

________________20__ року                         № ___                                                       м. Жидачів

 

Жидачівська міська рада в особі міського голови міста Жидачева ЛЕВКА ВОЛОДИМИРА СЕМЕНОВИЧА, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та протоколу територіальної виборчої комісії про встановлення результатів виборів у одномандатному виборчому окрузі з виборів міського голови м. Жидачева від 02.11.2010 р., з однієї сторони (надалі – Одержувач) та __________________________________________

                                                                                                                                            назва юридичної особи

в особі ________________________________________________________________________ ,

                                                                                             посада,   прізвище, імя, по батькові                                            

який діє на підставі _______________________________ (надалі – Замовник будівництва) з

                                                                           назва документа

іншої сторони (разом – Сторони), уклали цей Договір відповідно до рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради від ___________ № ____________ про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. Розрахунок та залучення коштів пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Жидачева.

 

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

2.1. Одержувач зобов’язується провести розрахунок розміру пайової участі Замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Жидачева.

2.2. Замовник будівництва зобов’язується внести на відповідний рахунок Одержувача кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева відповідно до розрахунку, який є невід’ємною частиною даного Договору у сумі _________ грн. ____ коп. (______________________________________________).

                                              прописом                          

2.2. Замовник будівництва зобов’язується сплатити кошти пайової участі єдиним платежем до ___________________________(або - частинами, а саме в сумі ______________________ до ___________________, в сумі ______________ до і т.д.), але не пізніше до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

2.3. Замовник будівництва несе відповідальність за достовірність наданої інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва.

2.4. Замовник будівництва має право звернутися до Одержувача з клопотанням про внесення змін до даного Договору.

2.5. Одержувач зобов’язується на вимогу Замовника будівництва надавати необхідну інформацію та пояснення щодо пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева.

2.6. Одержувач має право приймати рішення про надання дозволу Замовнику будівництва на оформлення права власності на об’єкт будівництва тільки після сплати коштів пайової участі згідно даного Договору.

2.7. Одержувач має право на клопотання Замовник будівництва та відповідно і на підставі рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради вносити зміни в умови даного Договору в межах діючого законодавства.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

3.1. За невиконання однією із Сторін договірних зобов’язань винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

3.2. За порушення строків сплати коштів пайової участі Замовник будівництва сплачує пеню у розмірі 0,5% облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

3.3. У разі невиконання Замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Жидачева, міська рада здійснює заходи щодо стягнення коштів пайової участі у судовому порядку.

 

4. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

 

4.1. Спори щодо виконання Сторонами умов даного Договору вирішуються шляхом переговорів, а за відсутності взаємної згоди – у судовому порядку.

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до моменту виконання Замовником будівництва зобов’язань передбачених цим Договором.

5.2. Договір може бути розірвано у порядку визначеному чинним законодавством України.

 

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

 

6.1. Внесення змін до цього Договору здійснюється відповідно та на підставі рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради з ініціативи однієї та за згодою обох Сторін у письмовій формі шляхом укладання Додаткової угоди до Договору.

6.2. При виникненні умов та обставин не передбачених цим договором Сторони керуються чинним законодавством.

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.

 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

            ОДЕРЖУВАЧ                                                            ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА        

 

Жидачівська міська рада                                                                  ________________________

вул. Шашкевича, 2,                                                                                  _____________________

м. Жидачів,                                                                                  ____________________________

81700, Львівська обл.                                                                       ________________________

р/р №________________                                                                   _________________________

у Львівській області                                                                        _________________________                                                                             код ЄДРПОУ 30649837                                                                                                 __________

тел. (03239) 3-11-15

 

Міський голова м. Жидачева                                         Директор

 

____________________ В.Левко                                                                                     ________

               М.П.                                                                                                                          М.П.

 

 

 

Д О Д А Т О К

до Договору про пайову участь

у розвитку інфраструктури

міста Жидачева

Р О З Р А Х У Н О К

розміру пайової участі у розвитку інфраструктури міста Жидачева

до Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури

міста Жидачева від _____________20__ року № _____

 

________________20__ року                                                                                           м. Жидачів

 

            Розрахунок розміру пайової участі ___________________________________________________

                                                                                                                                                                                        назва Замовника будівництва

у розвитку інфраструктури міста Жидачева проведено відповідно і на підставі рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради від ___________ № ___ на об’єкт будівництва ______________________________, що знаходиться за адресою м. Жидачів, вул. ___________________ .

         назва обєкта будівництва

 

Розмір пайової участі визначено за формулою: Пу = Кв х В%, у тис. грн.,

де: Пу – розмір пайової участі у тис. грн.;

     Кв – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта у тис. грн.;

     В   – відсоток загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

                   ______ тис. грн. = _________ тис. грн. х __ %

 

При розрахунку розміру пайової участі використано проектно-кошторисну документацію (іншу документацію), яка підтверджує загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта.

 

            Розмір пайової участі ________________________________________________________________

                                                                                                                                                          назва Замовника будівництва

у розвитку інфраструктури міста Жидачева при будівництві об’єкта ______________________________,

                                                                                                                                                          назва об’єкта будівництва

що знаходиться за адресою м. Жидачів, вул. ___________________ , становить ______________ тис.грн.

_____________________________________________________.

                                                                       прописом

                                     

         ОДЕРЖУВАЧ                                                            ЗАМОВНИК БУДІВНИЦТВА        

 

Жидачівська міська рада                                                                  ________________________

вул. Шашкевича, 2,                                                                                  _____________________

м. Жидачів,                                                                                 ____________________________

81700, Львівська обл.                                                                         ________________________

р/р № ________________                                                                  _________________________

у Львівській області                                                                         _________________________                                                                             код ЄДРПОУ 30649837  

тел. (03239) 3-11-15                                                              

 

Міський голова м. Жидачева                                          Директор

 

____________________ В.Левко                                                                                     ________  

М.П.                                                                                                                      М.П.  

 

ПОГОДЖЕНО: Начальник відділу фінансів та бюджету _________________   _____________                                  

                                                                                  

 

Додати коментар: