gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

№ 526 Про затвердження Програми сприяння діяльності УДКСУ у Жидачівському районі на 2018 рік Друк
П'ятниця, 06 липня 2018, 14:10

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

26 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.07.2018                                                       № 526                                               м. Жидачів  


Про затвердження Програми сприяння

діяльності     управління     Державної

казначейської     служби     України   у

Жидачівському     районі     Львівської

області на 2018 рік


Відповідно до статтей 43, 48, 78, 112 Бюджетного кодексу України, які визначають функції органів Державної казначейської служби України, наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:


  1. Затвердити Програму сприяння діяльності управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області на 2018 рік (додається).
  2. Фінансування Програми, вказаної у пункті 1 цього рішення, здійснювати за рахунок коштів міського бюджету м. Жидачева в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

Міський голова                                                               В.Левко


 

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Жидачівської міської

ради від 05.07.2018 р. № 526

 

 

ПРОГРАМА

сприяння діяльності управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області на 2018 рік

 

Загальні положення

 

                       Питання прозорості бюджетного процесу, ефективності використання наявних фінансових ресурсів та цільового спрямування бюджетних коштів місцевих бюджетів набувають особливої актуальності в умовах запровадження нових норм бюджетного законодавства, які сприяють більш ефективному їх використанню. На реалізацію зазначених завдань спрямована програма бюджету Жидачівської міської ради «Програма сприяння діяльності управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області на 2018 рік» (далі - Програма).

Зміни в бюджетній політиці, що відбуваються під впливом демократичного механізму прийняття рішень, знайшли своє відображення в законодавчих та нормативних актах. Це сприяє розширенню завдань та функцій органів Державної влади, органів місцевого самоврядування, підвищенню ролі органів Державної казначейської служби України в реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Програма розроблена у відповідності до статтей 43, 48, 78, 112 Бюджетного кодексу України, які визначають функції органів Державної казначейської служби України, наказу Міністерства Фінансів України від 23.08.2012 р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (із змінами).

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

На виконання Бюджетного кодексу України управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково - касове обслуговування 89 розпорядників та одержувачів коштів бюджетів, приймає, консолідує та формує звітність про їх виконання. Щоденно до УДКСУ у Жидачівському районі клієнтами бюджетів району подається до 400 платіжних доручень та розпоряджень на виділення бюджетних коштв для поточного фінансування установ, крім того в програмному комплексі «Казна Є», здійснюється реєстрація кошторисів, довідок про зміни, планів використання бюджетних коштів, бюджетних та бюджетних фінансових зобов’язань. Активно запроваджується Система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство», впроваджено електронне подання звітності «Є-звітність».

На сьогодні УДКСУ у Жидачівському районі потребує сприяння органів місцевого самоврядування всіх рівнів в частині виділення коштів для покращення матеріально – технічної бази, з метою покращення умов обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, створення належних умов клієнтам.

 

Мета і основні завдання Програми

 

Мета Програми – покращення матеріально – технічної бази та умов праці працівників управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області.

Основне завдання Програми – забезпечення ефективного обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів.

 

Очікувані результати виконання Програми

 

            За результатами виконання Програми очікується:

-          підвищення якості та оперативності обслуговування бюджетних коштів;

-          забезпечення покращення умов обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які обслуговуються управлінням;

-          забезпечення ефективного використання програмних комплексів, застосування новітніх технологій в інформаційній галузі.

 

Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування завдань Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету міста Жидачева у вигляді виділення міжбюджетних трансфертів, за умови вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду, відповідно до глави 13 Бюджетного кодексу України (додаток 1 до Програми).

 

Виконання Програми

 

Виконавець Програми – управління Державної казначейської служби України (далі – УДКСУ) у Жидачівському районі Львівської області.

 

 

 

Секретар міської ради                                                   О.Лешковят

 

 

 

 

 

 

 


ДОДАТОК 1

до Програми

ПЕРЕЛІК

завдань, заходів, показників Програми сприяння діяльності управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області на 2018 рік та обсяги її фінансування

 

з/п

Назва завдання Програми

Перелік заходів Програми

Термін

виконання

заходу

Виконавець заходу

Джерела

фінансування

 

Обсяги

фінансування

(тис. грн)

Очікувані результати

1.

Покращення матеріально-технічного забезпечення УДКСУ у Жидачівському районі

Львівської області

Поточний ремонт розподільчого вузла внутрішньої тепломережі з заміною окремих ділянок тепломережі (КЕКВ 2240)

до жовтня

2018 року

УДКСУ у Жидачівському районі Львівської області

міський бюджет

м. Жидачева

15,0

Покращення матеріальної бази та створення належних умов праці працівникам і клієнтами УДКСУ у Жидачвському районі Львівської

2.

Забезпечення ефективної роботи програмних продуктів Казначейства та Клієнтів, захисту інформації

Придбання ліцензованого программного забезпечення для належного функціонування СДО «Клієнт-Казначейство», систем «Є-Видатки», «Є- Звітність», «Є-Доходи» (КЕКВ 2240)

протягом 2018 року

УДКСУ у Жидачівському районі Львівської області

міський бюджет

м. Жидачева

5,0

Забезпечення ефективного управління державними фінансами, оперативне прийняття клієнтами управлінських рішень

ВСЬОГО

20,0

 

 

 

                        Секретар міської ради                                                                      О.Лешков’ят    

 

 


ДОДАТОК 2

до Програми

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми сприяння діяльності управління Державної казначейської служби України у Жидачівському районі Львівської області на 2018 рік

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

УДКСУ у Жидачівському районі

2.

Розробник Програми

УДКСУ у Жидачівському районі

3.

Відповідальний виконавець Програми

УДКСУ у Жидачівському районі

4.

Учасники Програми

Жидачівська міська рада, УДКСУ у Жидачівському районі

5.

Термін реалізації Програми

2018 рік

6.

Обсяг фінансування Програми, всього, в тому числі:

 

20,0 тис. грн

6.1.

коштів міського бюджету

20,0 тис. грн

6.2.

коштів інших джерел

-

 

 

 

 

            Секретар міської ради                                        О.Лешковят

udks

Сохранить

Додати коментар: