gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

№ 643 Про внесення змін до показників міського бюджету м. Жидачева на 2019 рік Друк
Понеділок, 24 червня 2019, 10:48

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                  34 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

20.06.2019                                                         643                                                м. Жидачів  

Про  внесення  змін до показників

бюджету міста Жидачева на 2019 рік

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, статтей 26, 59, 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення Жидачівської районної ради від 20.06.2019 р. № 439 „Про внесення змін до показників районного бюджету Жидачівського району на 2019 рік”, розпорядження голови Жидачівської районної державної адміністрації від 12.06.2019 р. № 156, беручи до уваги лист-клопотання відділу освіти Жидачівської районної державної дміністрації від 08.05.2019 р. № 390 , Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Збільшити на 2019 рік:

           - доходи бюджету міста у сумі 3098584 гривень, в тому числі доходи загального фонду бюджету – 3098584 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

            - видатки бюджету міста у сумі 5312284 гривень, в тому числі зменшити видатки загального фонду бюджету – 283200 гривень та збільшити видатки спеціального фонду бюджету – 5595484 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

            - профіцит за загальним фондом бюджету міста в сумі 3381784 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення за рахунок:

  • профіциту бюджету міста в сумі 3381784 гривень. Напрямком використання профіциту визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);
  • збільшення залишку коштів загального фонду бюджету міста на початок 2019 року на суму 2213700 гривень, з них кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) - 2213700 гривень;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста в сумі 5595484 гривень, в тому числі бюджету розвитку - 5595484 гривень. Джерелом покриття дефіциту визначити кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5595484 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

 

2. Збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів (Жидачівській міській раді) бюджету міста на 2019 рік за бюджетними програмами, у тому числі зменшити по загальному фонду на суму 283200 гривень та збільшити по спеціальному фонду на суму 5595484 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

3. Внести зміни до міжбюджетних трансфертів бюджету міста Жидачева на 2019 рік згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

4. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за обєктами у 2019 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

5. Внести зміни до розподілу витрат бюджету міста Жидачева на реалізацію міських програм у 2019 році згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

6. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності, економічного розвитку та інвестицій.

 

 

 

Міський голова                                               Володимир ЛЕВКО

 

м.Жидачів Додаток 1
до рішення Жидачівської міської ради
від 20.06.2019 року № 643
ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ

 бюджету міста Жидачева на 2019 рік
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти   3098584,00 3098584,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління   3098584,00 3098584,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3098584,00 3098584,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3098584,00 3098584,00 0,00 0,00
X Разом доходів 3098584,00 3098584,00 0,00 0,00
Секретар міської ради Лешковят О.Й.

 

м.Жидачів Додаток 2
до рішення Жидачівської міської ради
від 20.06.2019 року № 643
"ЗМІНИ ДО ФІНАНСУВАННЯ
 бюджету міста Жидачева на 2019 рік"
(грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 2213700,00 -3381784,00 5595484,00 5595484,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 2213700,00 -3381784,00 5595484,00 5595484,00
208100 На початок періоду 2213700,00 2213700,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -5595484,00 5595484,00 5595484,00
X Загальне фінансування 2213700,00 -3381784,00 5595484,00 5595484,00
Фінансування за типом боргового зобов’язання
600000 Фінансування за активними операціями 2213700,00 -3381784,00 5595484,00 5595484,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 2213700,00 -3381784,00 5595484,00 5595484,00
602100 На початок періоду 2213700,00 2213700,00 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -5595484,00 5595484,00 5595484,00
X Загальне фінансування 2213700,00 -3381784,00 5595484,00 5595484,00
Секретар міської ради Лешковят О.Й.

 

м.Жидачів Додаток 3
до рішення Жидачівської міської ради
від 20.06.2019 року № 643
ЗМІНИ ДО РОЗПОДІЛУ
видатків бюджету міста Жидачева  на 2019 рік
(грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Жидачівська міська рада -283200,00 414000,00 0,00 0,00 -697200,00 5595484,00 5595484,00 0,00 0,00 0,00 5595484,00 5312284,00
0110000     Жидачівська міська рада -283200,00 414000,00 0,00 0,00 -697200,00 5595484,00 5595484,00 0,00 0,00 0,00 5595484,00 5312284,00
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134014,00 134014,00 0,00 0,00 0,00 134014,00 134014,00
0111100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 200000,00 200000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 300000,00 300000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300000,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 74000,00 74000,00 0,00 0,00 0,00 1170000,00 1170000,00 0,00 0,00 0,00 1170000,00 1244000,00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596672,00 596672,00 0,00 0,00 0,00 596672,00 596672,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -27100,00 0,00 0,00 0,00 -27100,00 7700,00 7700,00 0,00 0,00 0,00 7700,00 -19400,00
0116071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виро -540000,00 0,00 0,00 0,00 -540000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -540000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету -370100,00 0,00 0,00 0,00 -370100,00 2487098,00 2487098,00 0,00 0,00 0,00 2487098,00 2116998,00
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00 0,00 1000000,00 1000000,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 240000,00 0,00 0,00 0,00 240000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240000,00
X X X Усього -283200,00 414000,00 0,00 0,00 -697200,00 5595484,00 5595484,00 0,00 0,00 0,00 5595484,00 5312284,00
X X X Усього -283200,00 340000,00 0,00 0,00 -623200,00 5595484,00 5595484,00 0,00 0,00 0,00 5595484,00 5312284,00
Секретар міської ради Лешковят О.Й.

 

 

Додаток 4
до рішення Жидачівської міської ради
від 20.06.2019 року № 643
Зміни до міжбюджетних трансфертів  на 2019 рік
(грн)
Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансфетру Трансферти з інших місцевих бюджетів загального фонду Трансферти  іншим бюджетам
Субвенції загального фонду на: Усього Субвенції загального фонду на: Усього
програму проведення обласного  конкурсу проектів місцевого розвитку  у Львівській області  на 2017-2020 роки" ("Капітальний ремонт покрівлі в корпусі №1 Жидачівської  дитячої музичної школи Жидачівського району Львівської області") програму проведення обласного  конкурсу проектів місцевого розвитку  у Львівській області  на 2017-2020 роки" ("Капітальний ремонт по заміні електромережі у ЗДО "Барвінок" м.Жидачів Львівської області") придбання житла учасникам антитерористичної операції  та родинам Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування в рамках реалізації Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки (Зубрицькому І.Р.) забезпечення діяльності бібліотек (Жидачівській районній бібліотеці на придбання книги "Повстанськими стежками Жидачівського краю" автора Данилишина О.В.) надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (придбання комплекту мультимедійного обладнання для Жидачівської гімназії ім. О.Партицького)
ККД 41053900 ККД 41053900 ККД 41053900 ККД 41053900 ККД 41053900
13305200000 Районний бюджет Жидачівського району 200000,0 134014,0 334014,0 140000,0 50000,0 50000,0 240000,0
Всього 200 000,00 134 014,00 334014,0 140000,0 50000,0 50000,0 240000,0
Рішення Жидачівської районної ради від 20.06.2019р. № 439 "Про внесення змін до показників районного бюджету Жидачівського району на  2019 рік"
Секретар міської ради                                                                                                      О.Лешков'ят

 

 

"Додаток 5
до рішення Жидачівської міської ради "
від 20.06.2019 року № 643
Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2019 році
грн
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця,найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об’єкта відповідно  до проектно- кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
0100000 Жидачівська міська рада х х 5 595 484,0 х
0110000 Жидачівська міська рада х х 5 595 484,0 х
Капітальний ремонт по заміні електромережі у ЗДО "Барвінок" м.Жидачів Жидачівського району Львівської області 2019 268 028,0 134 014,0 100,0
0111100 1100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) Капітальний ремонт покрівлі в корпусі №1 Жидачівської дитячої музичної школи Жидачівського району  Львівської області 2019 496 534,0 200 000,0 100,0
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів Капітальний ремонт міського будинку культури "Папірник" по вул.Шевченка,1 в м.Жидачеві Львівської області 2 019 2 819 900,0 1 170 000,0 100,0
0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства Підключення новозбудованого водоводу №1 до міської водопровідної мережі на перехресті вулиць Фабричної та Шашкевича і приєднання водоводів №1 та №2 на межі території Жидачівського ЦПК по вулиці Гніздичівська в м.Жидачеві Львівської області. (Капітальний ремонт) 2 019 299 674,0 299 674,0 100,0
Підключення новозбудованих водоводів №1 та №2 до міської водопровідної мережі на перехресті вулиць Фабричної та Грушевського в м.Жидачеві Львівської області. (Капітальний ремонт) 2 019 296 998,0 296 998,0 100,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Придбання дитячих ігрових споруд 2019 7 700,0
Капітальний ремонт дороги по вул. Д.Галицького від вул.Мазепи до вул.Грушевського в м.Жидачеві Львівської області 2019 300 000,0 300 000,0 100,0
Капітальний ремонт тротуарів по вул.Дерев'янка від  вул.М.Шашкевича до вул.Шкільна в м.Жидачів Львівської області 2019 609 590,0 300 000,0 49,2
Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Дерев'янка від  вул.М.Шашкевича до  вул.Шкільна в м.Жидачів Львівської області 2019 1 472 170,0 1 472 170,0 100,0
Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.Дерев'янка від перехрестя з вул.Шашкевича до перехрестя з вул.Мазепи в м.Жидачів Львівської області 2019 -553 500,0
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Котляревського від будинку № 1 до вул.Героіїв Крут в м.Жидачів Львівської області 2019 1 244 814,0 844 814,0 100,0
Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Котляревського від вул.Героіїв Крут до будинку № 39 в м.Жидачів Львівської області 2019 -247 349,0
Капітальний ремонт тротуару по вул.Надбережна від  вул.Міцкевича до вул.Б.Хмельницького в м.Жидачів Львівської області 2019 370 963,0 370 963,0 100,0
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (асенізаційної (вакуумної) машини МКП"Жидачівводоканал") 2019 1 000 000,0
х х х Всього х х х 5 595 484,0 х
Секретар міської ради                                                          Лешков'ят О.Й.                                             

 

 

Додаток 6
до рішення Жидачівської міської ради 
від 20.06.2019 року № 643
                                                                                Зміни до розподілу витрат  бюджету міста Жидачева на реалізацію міських програм  у 2019 році
        грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми  згідно з  Типовою програмною класифікацєю видатків та кредитування міцевих бюджетів Найменування місцевої /регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
0100000     Жидачівська міська рада   х 2 897 598,0 -597 200,0 3 494 798,0 3 494 798,0
0110000     Жидачівська міська рада   х 2 897 598,0 -597 200,0 3 494 798,0 3 494 798,0
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма  соціального захисту та охорони здоров’я  населення м.Жидачева на 2016-2020 роки рішення від 21.01.2016 № 55 300 000,0 300 000,0 0,0 0,0
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури в м.Жидачеві на 2019-2020 роки рішення від 20.12.2018 №574 40 000,0 40 000,0 0,0 0,0
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  Програма благоустрою м. Жидачева на 2016–2020 роки рішення від 24.12.2015 №31 -27 100,0 -27 100,0 0,0 0,0
Програма поліпшення становища дітей, які проживають на території м.Жидачева, на 2019-2020 роки рішення від 24.12.2015 № 35 7 700,0 0,0 7 700,0 7 700,0
0116071 6071 0640 Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницт Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів рішення від 22.02.2018 №453 -540 000,0 -540 000,0 0,0 0,0
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма функціонування та розвитку вулиць і доріг, що перебувають у комунальній власності у місті Жидачеві, на 2016-2018 роки рішення від 20.12.2018 № 575 2 116 998,0 -370 100,0 2 487 098,0 2 487 098,0
0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів рішення від 22.02.2018 №453 1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0
х х х Всього  х х 2 897 598,0 -597 200,0 3 494 798,0 3 494 798,0
Секретар міської ради                                                                                                                           Лешков'ят О.Й.                                              

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення Жидачівської міської ради «Про внесення змін до показників бюджету міста Жидачева на 2019 рік»

 

           Проект рішення підготовлений відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, з врахуванням рішення Жидачівської районної ради про надання міжбюджетного трансферту бюджету міста, розпорядження голови Жидачівської районної держадміністрації, листів-клопотань відділу освіти Жидачівської райдержадмініміністрації та Данилишина О.В.

           Проектом рішення передбачено збільшення дохідної частини бюджету міста на суму 3098,584 тис. грн, з них по загальному фонду за рахунок субвенції, виділеної з обласного бюджету на співфінансування мікропроектів «Капітальний ремонт покрівлі в корпусі №1 Жидачівської дитячої музичної школи Жидачівського району Львівської області» - 200,0 тис.грн, «Капітальний ремонт по заміні електромережі у ЗДО "Барвінок" м.Жидачів Жидачівського району Львівської області» - 134,014 тис. грн. та на покращення соціально-економічної інфраструктури та облаштування полігонів і звалищ твердих побутових відходів – 2764,57 тис. грн.

Обсяг видатків бюджету міста збільшено на суму 5312,284 тис. грн, з них по загальному фонду зменшено на суму 283,2 тис. грн та по спеціальному фонду (бюджету розвитку) збільшено на суму 5595,484 тис. грн.

                    

Видатки збільшено за рахунок:

1. Субвенції, виділеної обласним бюджетом, на співфінансування вищевказаних мікропроектів в сумі 334,014 тис. грн, на придбання асенізаційної вакуумної машини МКП «Жидачівводоканал» – 1000,0 тис. грн, капітальний ремонт МБК «Папірник» по вул. Шевченка, 1 - 1170,0 тис. грн, капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Деревянка – 594,57 тис. грн.

2. Спрямування вільного залишку коштів загального фонду міського бюджету, який склався станом на 1 січня 2019 року, на загальну суму 2213,7 тис. грн на видатки               спеціального фонду:

- капітальний ремонт доріг та тротуарів по вулицях Д.Галицького, Деревянка, Котляревського, Надбережна – 1892,528 тис. грн;

- підключення водогонів №1 та №2 до магістралів водогонів – 321,172 тис. грн.

            

Проведено перерозподіл між бюджетними програмами, а саме:

-         зменшено видатки по загальному фонду на загальну суму 997,2 тис. грн: по відшкодуванню різниці в тарифах МКП «Жидачівводоканал» - 600,0 тис. грн, поточному ремонту доріг – 370,1 тис. грн, по благоустрою міста – 27,1 тис. грн;

-         збільшено видатки загального фонду на суму 714,0 тис. грн: на одноразову матеріальну допомогу жителям міста – 300,0 тис. грн; на організацію та проведення Етнофестивалю – 40,0 тис. грн; поточний ремонт фасаду будівлі Народного дому по вул. Шашкевича,8 – 74,0 тис. грн; відшкодування різниці в тарифах Жидачівському МВУКГ – 60,0 тис. грн; субвенцію районному бюджету на загальну суму 240,0 тис. грн, з них: Жидачівській гімназії ім.Партицького на придбання комплекту мультимедійного обладнання – 50,0 тис. грн та Жидачівській районній бібліотеці на придбання книги «Повстанськими стежками Жидачівського краю» Данилишина О.В. - 50,0 тис. грн та для придбання житла учаснику АТО (ООС) Зубрицькому І.Р. на умовах співфінансування –– 140,0 тис. грн;

-         збільшено видатки спеціального фонду на суму 283,2 тис. грн: на придбання дитячих ігрових споруд – 7,7 тис. грн та підключення водогонів №1 та №2 до магістралів водогонів – 275,5 тис. грн.

 

 

Головний бухгалтер                                                      Ірина НИКОЛИН

rez_gol_34sesiya_03

Додати коментар: