gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

№ 796 Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку та інвестицій міської ради Друк
Вівторок, 18 лютого 2020, 12:44

           ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

                                               м. Жидачів,   Львівської   області

 

                                                   39 сесія сьомого скликання 2015 – 2020 рр.

 

                           Р І Ш Е Н Н Я

 

13.02.2020                                                         796                                            м. Жидачів  

 

Про затвердження Положення про відділ

економічного розвитку та інвестицій

Жидачівської міської ради

 

            Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 26,54,59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Жидачівська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Положення про відділ економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради, що додається.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

 

 

Міський голова                                                  Володимир ЛЕВКО

 

  

ДОДАТОК

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Жидачівської міської

ради від 13.02.2020 р. № 796

 


ПОЛОЖЕННЯ
про відділ економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради

 

1. Відділ економічного розвитку та інвестицій Жидачівської міської ради (надалі – Відділ) є виконавчим органом Жидачівської міської ради, утворюється рішенням Жидачівської міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету.

 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, актами органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови.                                    

 

3. Рішення щодо утворення, ліквідацію або реорганізацію Відділу, як структурного підрозділу, приймає Жидачівська міська рада.

 

4. Структура, штат та чисельність Відділу визначається рішенням Жидачівської міської ради.        

 

Працівників Відділу призначає та звільняє з посади міський голова згідно вимог чинного законодавства.

 

Начальник та працівники Відділу свої функціональні обов’язки здійснюють відповідно до цього Положення та посадових інструкцій.

 

5. Координація всіх дій щодо функціонування Відділу, відповідальність за організацію його діяльності покладається на керуючого справами (секретаря виконкому) Жидачівської міської ради.

 

6. Основними завданнями та функціями Відділу є:

  

6.1. у сфері економіки:

 

 1. 1)здійснення аналізу стану і тенденції економічного і соціального розвитку міста Жидачева, участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики й підготовка пропозицій з цих питань;

 

 1. 2)розроблення програм економічного і соціального розвитку міста, міських цільових програм;

 

 1. 3)участь у складанні необхідних для роботи балансів фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів;

 

 1. 4)сприяння створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території міста Жидачева, надання консультаційної, інформаційної та іншої допомоги суб’єктам підприємницької діяльності;

 

 1. 5)аналіз стану здійснення державної регуляторної діяльності та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, відповідно до вимог здійснення державної регуляторної політики, забезпечення дотримання процедури підготовки та прийняття регуляторних актів;

 

 1. 6)організація участі підприємств, установ та організацій у виставково-ярмаркових заходах;

 

 1. 7)аналіз стану та участь в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;

 

 1. 8)проведення аналізу результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є комунальною власністю територіальної громади міста;

 

 1. 9)участь в ефективному управлінні майном комунальної власності територіальної громади міста;

 

 1. 10)підготовка пропозицій з питань розміщення на території міста нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до комунальної власності міста;

 

 1. 11)підготовка пропозицій щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового обслуговування.

 

   6.2. у сфері інвестицій:

 

 1. 1)забезпечення впровадження державної, регіональної, місцевої політики у сфері інвестиційної, інноваційної діяльності та державно-приватного партнерства;

 

 1. 2)реалізація державної, регіональної, місцевої політики у сфері євроінтеграції та об’єднання громад;

 

 1. 3)підготовка Стратегії розвитку громади;

 

 1. 4)підготовка прогнозних показників та пропозицій щодо економічного і соціального розвитку міста;

 

 1. 5)визначення основних напрямків інвестиційної політики в місті, розроблення заходів, спрямованих на залучення внутрішніх та іноземних інвестицій і кредитних ресурсів для розвитку економічного потенціалу, забезпечення їх впровадження;
 2. 6)формування бази міських проєктів, які потребують залучення інвестицій, підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів щодо інвестиційного потенціалу міста;

 

 1. 7)здійснення пошуку та інформування потенційних інвесторів, у тому числі зарубіжних, щодо інвестиційних містобудівних проєктів, інших міських проєктів, що потребують залучення інвестицій;

 

 1. 8)забезпечення супроводу інвестиційних проєктів;

 

 1. 9)сприяння здійсненню інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктами господарювання на території міста;

 

 1. 10)участь у формуванні переліку інвестиційних об’єктів комунальної власності, право на реалізацію проєктів по яких набувається шляхом проведення конкурсу;

 

 1. 11)надання пропозицій до проєктів регіональних і міжрегіональних програм з метою залучення зовнішніх ресурсів на нагальні потреби територіальної громади міста;

 

 1. 12)підготовка угод про пайову участь суб’єктів господарювання в розвитку інженерно – транспортних комунікацій, соціальної інфраструктури та благоустрою;

 

 1. 13)сприяння налагодженню міжнародних зв’язків міської ради в галузі інвестиційної діяльності, пропаганда інвестиційної привабливості міста, цільовий пошук та встановлення контактів з потенційними інвесторами й представниками зовнішніх джерел фінансування;

 

 1. 14)моніторинг звернень інвесторів до міської ради та менеджменту;

 

 1. 15)участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;

 

 1. 16)розробка та організація реалізації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, у тому числі підготовка та подання пропозицій щодо інвестиційних проєктів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів.

 

7. Відділ має право:

 

 1. 1)отримувати в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали, що необхідні для забезпечення виконання своїх функцій та покладених завдань;

 

 1. 2)у встановленому порядку залучати спеціалістів до розгляду питань, що входять до компетенції Відділу;

 

 1. 3)користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

8. Відділ очолює начальник, який  призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням міського голови;

 

Начальник зобов’язаний забезпечити належне та своєчасне виконання покладених на Відділ завдань.

 

9. Відділ у своїй діяльності взаємодіє з відділами та іншими виконавчими органами міської ради, а також з підприємствами, установами та організаціями,  незалежно від форми власності та підпорядкування.

 

10. Начальник і працівники Відділу несуть персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та функцій згідно із законодавством.

 

 

Секретар міської ради                                         Ольга ЛЕШКОВ’ЯТ

796_Polosh_vid_invest

 

Додати коментар: