gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2019 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут)

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Жидачівське ДОТГ

dotg-22-05-2015-1

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

Календар новин

 лют   березень 2019   кві

нпвсчпс
   1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Julianna Walker Willis Technology
№135 Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств Жидачівської міської ради

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я


Від 03.10. 2018                                         № 135                                                       м. Жидачів

 

Про затвердження Порядку оприлюднення

інформації   про діяльність  комунальних

підприємств Жидачівської міської ради

 

З метою забезпечення прозорості, відкритості, вільного доступу громадян до інформації щодо діяльності комунальних підприємств Жидачівської міської ради, керуючись частиною 8 статті 78 Господарського кодексу України, Законом України «Про відкритість використання публічних коштів», пунктом 4 статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», статтями 17, 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» в Україні, виконавчий комітет Жидачівської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1.Затвердити Порядок оприлюднення інформації про діяльність комунальних підприємств Жидачівської міської ради в мережі Інтернет згідно з додатком до цього рішення (надалі- Порядок).

 2.Керівникам комунальних підприємств в термін до 01.11.2018р визначити осіб, відповідальних за адміністрування та наповнення відповідних сторінок актуальною інформацією, зазначених в даному Порядку.

 3. Забезпечити навчання осіб, вказаних в п.2 даного рішення, надати їм право розподіленого доступу для адміністрування та наповнення інформацією відповідних сторінок сайту міської ради в термін до 01.12.2018р.

 4. Керівник комунального підприємства несе персональну відповідальність за своєчасне надання, оновлення і розміщення інформації на сайті   комунального підприємства або на офіційному веб – сайті міської ради

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Я.Г. Гаврильчука.

 

 

               Міський голова                                         В.Левко


   Додаток

   до рішення виконавчого комітету

   Жидачівської міської ради

   від 03.10.2018 року   №135

Порядок оприлюднення

інформації про діяльність комунальних підприємств

Жидачівської міської ради в мережі Інтернет

І. Мета і завдання

1.1. Метою порядку є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності комунальних підприємств Жидачівської міської ради та їхніх службових осіб, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.

1.2. Основними завданнями є:

1.3 Інформування мешканців міста про діяльність комунальних підприємств, послуги та тарифи на них, фінансову та господарську діяльність;

1.4.Організація процесу інформування суб’єктів господарської діяльності, представників ЗМІ, перевіряючих органів, потенційних інвесторів та всіх зацікавлених про діяльність комунальних підприємств;

1.5.Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

ІІ. Предмет та основні засади інформування

2.1.Предметом інформування є господарська та інша діяльність комунальних підприємств;

2.2. Перелік інформації, що підлягає обов’язковому розміщенню на офіційному веб-сайті комунальних підприємств Жидачівської міської ради в мережі інтернет визначається радою у відповідності до вимог чинного законодавства.

2.3. Інформація надається державною мовою.

2.4. Оновлення інформації відбувається не пізніше, ніж через 5 робочих днів по кожному пункту у разі необхідності оновлення інформації.

 

ІІІ. Механізм розміщення інформації на офіційному веб-сайті

комунальних підприємств міської ради

3.1.Кожне комунальне підприємство Жидачівської міської ради створює власний офіційний веб-сайт;

3.2. Уповноважена особа, визначена наказом керівника комунального підприємства, забезпечує підготовку та розміщення інформації про діяльність підприємства на офіційному веб-сайті комунального підприємства міської ради або в разі відсутності власного сайту, на офіційному сайті міської ради

3.3. Відповідальність за своєчасність розміщення і оновлення інформації на офіційному веб-сайті комунального підприємства несуть керівники підприємств, які є розпорядниками такої інформації.

           ІV.Перелік інформації про діяльність комунальних підприємств, яка підлягає обов’язковому розміщенню на офіційних веб-сайтах комунальних підприємств

Жидачівської міської ради

4.1.На веб -сайтах комунальних підприємств обов”язково розміщується інформація:        

4.1.1. цілі діяльності комунального підприємства;

4.1.2. квартальна, річна фінансова звітність комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування;

4.1.3. аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством (виконавчим комітетом);

4.1.4. статут комунального підприємства у чинній редакції;

4.1.5. біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);

4.1.6. рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради , щодо встановлення тарифів на комунальні послуги, які надає комунальне підприємство;

4.1.7.річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального підприємства;

4.1.8.структура, принципи формування і розмір винагороди керівника, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;

4.1.9.рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального підприємства;

4.1.10.опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками;

4.1.11.відомості про договори, учасником яких є комунальне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів";

4.1.12.інформація про операції та зобов’язання комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства;

4.1.13. річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

4.2.Комунальне підприємство у разі здійснення ними закупівель та за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі, визначені частиною першою статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі", оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу, визначеного Законом України "Про публічні закупівлі", звіт про укладення договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за кошти підприємств та інформацію про зміну його істотних умов не пізніше ніж через сім днів з дня укладення договору про закупівлю або внесення змін до нього. У звіті обов’язково зазначаються: найменування, кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання або вид послуг і місце їх надання, інформація про технічні та якісні характеристики товарів, робіт і послуг, найменування і місцезнаходження постачальника, виконавця робіт і надавача послуг, з яким укладено договір, ціна за одиницю товару, робіт і послуг та сума, визначена в договорі, дата укладення договору, строк поставки товарів, виконання робіт і надання послуг тощо.


               Секретар виконкому                                                  Я.Турченяк


Додати коментар: