gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2020 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

№98 Про затвердження Положення про тендерний комітет Жидачівської міської ради Друк
П'ятниця, 04 вересня 2020, 09:34

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я                

                                                                                                                                                     

від 08.07.2020р.                                               №98                                               м. Жидачів                                         

Про затвердження Положення про тендерний

комітет Жидачівської міської ради

 

Відповідно до пункту 4 розділу Х „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про публічні закупівлі”, керуючись ст.40 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 р. № 557 „Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)”, виконавчий комітет Жидачівської міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Затвердити Положення про тендерний комітет Жидачівської міської ради, що додається.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконкому Я.Турченяка.     Міський голова                                                 Володимир ЛЕВКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету

Жидачівської міської ради

від 08.07.2020 р. №98 

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет Жидачівської міської ради

 

І. Загальні положення

 

 1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 4 розділу Х „Прикінцеві та перехідні положення” Закону України „Про публічні закупівлі”, (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Жидачівської міської ради, а також його права, обов’язки та відповідальність.

 

1.2. Тендерний комітет Жидачівської міської ради (далі – Комітет) – службові (посадові) та інші особи міської ради, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

 

1.3. Метою створення Комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

 

1.4. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

 

2.1. Для організації та проведення процедур закупівель у залежності від особливостей, що виникли в діяльності міської ради може бути утворений один або декілька Комітетів.

 

Склад Комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням виконавчого комітету Жидачівської міської ради (далі – Замовник).

 

До складу Комітету входять не менше п’яти осіб.

 

2.2. До складу Комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.

 

Членство в Комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами Замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

 

2.3. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова, який призначається Замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень Замовником, оформлених відповідно до законодавства.

 

2.4. Голова Комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів Комітету та визначає функції кожного члена Комітету.

 

У разі відсутності голови комітету його обов’язки виконує заступник голови Комітету.

 

За відсутності секретаря Комітету його обов’язки виконує інший член Комітету, визначений його головою.

 

Рішення голови Комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та  вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

 

2.5. Формою роботи Комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

 

Засідання Комітету скликаються головою Комітету та проводяться у разі потреби.

 

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до відома членів Комітету до початку засідання.

 

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету є вирішальним.

 

Рішення Комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів Комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

 

У разі відмови члена Комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

 

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

 

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

-          планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

-          здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

-          забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

-          забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

-          забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

-          надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

-          здійснення інших дій, передбачених Законом.

 

2.8. Голова, секретар та інші члени Комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

 

2.9. Члени Комітету мають право:

-          брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

-          аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

-          виносити питання на розгляд Комітету;

-          прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу Комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

-          одержувати від структурних підрозділів Замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

-          уносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету;

-          ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів Замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проєктів договорів тощо;

-          здійснювати інші дії, передбачені Законом.

 

2.10. Члени Комітету зобов’язані:

-          брати участь у всіх його засіданнях особисто;

-          організовувати та проводити процедури закупівель;

-          забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

-          дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

-          здійснювати інші дії, передбачені Законом.

 

2.11. Голова Комітету:

-          організовує роботу Комітету;

-          приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

-          визначає дату і місце проведення засідань Комітету;

-          пропонує порядок денний засідань Комітету;

-          веде засідання Комітету;

-          уносить на розгляд керівника Замовника – міського голови пропозиції щодо змін у складі Комітету;

-          здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

2.12. Секретар комітету забезпечує:

-          ведення та оформлення протоколів засідань Комітету;

-          оперативне інформування членів Комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

-          за дорученням голови Комітету виконання іншої організаційної роботи;

-          зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

-          дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

-          розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

-          виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

 

2.13. Голова Комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.

 

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени Комітету відповідають згідно із законами України.

 

2.15. Голова та секретар Комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

           Секретар виконкому                                             Ярослав ТУРЧЕНЯК

Додати коментар: