gototopgototop
    Про військову службу за контрактом (тут) ***   Місцезнаходження споруд для цивільного захисту населення: вул. І.Мазепи, 10 А (загальна площа 146 кв. м), вул. Друкарська, 6 (79,1 кв. м), вул. Друкарська, 8 (69,4 кв. м), вул. Я.Мудрого, 17 (23,8 кв. м), вул. Клубна, 1 (37,8 кв. м), вул. Клубна, 3 (37,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 9 (182,8 кв. м), вул. М.Шашкевича, 16 (100,7 кв. м), вул. М.Шашкевича, 17 (100 кв. м), вул. Грюнвальдська, 1 (76 кв. м), вул. Кобзарева, 8 (89,8 кв. м), вул. І.Франка, 40 (69 кв. м). ***   Посади "Родинне дерево" в м.Жидачеві (детальніше тут...) *** Місцеві податки і збори на території Жидачівської міської ради на 2021 рік: земельний податок (тут), орендна плата за землю (тут), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тут), єдиний податок (тут), туристичний збір (тут), транспортний податок (тут)

ВИБОРИ - 2020

vyboru-2015

Бюджет громадських ініціатив м.Жидачева


byudjet

Стежками "Базиївки"

stegkamu-bazuivku

Zhydachiv presentation

Presentation-Zhydachi-in-English

Для підписки на розсилку RSS новин введіть Ваш адрес електронної пошти:

Карти міста Жидачева

№ 73 Про зміну засновника та перейменування комунального закладу Центр творчості для дітей та молоді Друк
Субота, 09 січня 2021, 18:52

УКРАЇНА

ЖИДАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

3 сесія VIII скликання 2020-2025 рр.

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.01.2021                                                                       № 73                                                   м. Жидачів

 

Про зміну засновника та перейменування комунального

позашкільного навчального закладу Центр творчості

для дітей, юнацтва та молоді Жидачівської районної ради

Львівської області

У зв’язку з передачею КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЮНАЦТВА ТА МОЛОДІ ЖИДАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ із спільної власності територіальних громад Жидачівського району у комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади на підставі рішення Жидачівської районної ради від 17.11.2020р. № 567 та беручи до уваги рішення Жидачівської міської ради від 24.11.2020 р. № 12 “Про прийняття в комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади бюджетних установ, майна із спільної власності територіальних громад Жидачівського району“, керуючись статтями 143, 144 Конституції України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, статтею 25, пунктом 30 частини 1 статті 26, статтями 59, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, Законом України “Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій“, Жидачівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Змінити засновника КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЮНАЦТВА ТА МОЛОДІ ЖИДАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (81700, Україна, Львівська область, м. Жидачів, вул. Шевченка Т., буд. 1, код ЄДРПОУ (25242187) шляхом виключення засновника Жидачівську районну раду (код ЄДРПОУ 25234118) та включення засновником Жидачівську міську раду (код ЄДРПОУ 04056167).

2. Змінити найменування КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ, ЮНАЦТВА ТА МОЛОДІ ЖИДАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ на:

- повна назва КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ“ ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

- скорочена назва: КПНЗ «Жидачівський ЦТДМ».

3. Затвердити статут КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ“ ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у новій редакції (додається).

4. Директору КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ“ ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ПОЛІВЧАК Оксана Антонівна) провести державну реєстрацію змін до установчих документів.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з гуманітарних питань, з питань молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення; з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

 

 

 

Міський голова                                               Володимир ЛЕВКО

 

 

ДОДАТОК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Жидачівської міської

ради від 05.01.2021 р. № 73

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ“ ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 

І . Загальна частина

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ (надалі – ЦТДМ) – комунальний позашкільний навчальний заклад, який здійснює навчання і виховання громадян Жидачівської територіальної громади у позаурочний та позанавчальний час.

1.2. Засновником комунального позашкільного навчального закладу Центр творчості для дітей та молоді є Жидачівська міська рада.

1.3. ЦТДМ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінетів Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, рішеннями Жидачівської міської ради, а також цим Статутом.

1.4. Повне найменування: КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОД» ЖИДАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

1.5. Скорочене найменування: КПНЗ «Жидачівський ЦТДМ».

1.6. Юридична адреса: 81700, Львівська область, місто Жидачів, вулиця Шевченка Т., будинок 1.

1.7. ЦТДМ є юридичною особою з правом мати рахунки в банківських установах та органах Державного казначейства, печатку і штамп із своїм найменуванням та власну атрибутику.

1.8. ЦТДМ знаходиться в комунальній власності Жидачівської міської територіальної громади.

 

ІІ. Основні завдання діяльності ЦТДМ

2.1 . Головною метою ЦТДМ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття позашкільної освіти, здійснення навчання та виховання у позаурочний та позашкільний час, а саме:

- надання знань, формуючи уміння і навички за інтересами;

- забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації;

- інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток;

- підготовка до активної професійної та громадської діяльності;

- організація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я учнів та вихованців.

2.2. Завдання діяльності ЦТДМ:

- формування соціально зрілої особистості – громадянина України, його національної свідомості, громадської позиції;

- пошук, розвиток і підтримка юних талантів та обдарувань;

- розвиток природних здібностей і обдарованості, творчого мислення вихованців;

- розвиток творчої активності учнів у відродженні народних ремесел, традицій та обрядів;

- сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, особистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків людини та громадянина.

2.3. Позашкільна освіта у ЦТДМ може здійснюватися за такими напрямами:

- художньо-естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;

- мистецький, який забезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності;

- туристсько-краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об'єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;

- еколого-натуралістичний, який передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;

- науково-технічний, який забезпечує набуття вихованцями, учнями і слухачами техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;

- дослідницько-експериментальний, який сприяє залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань;

- фізкультурно-спортивний або спортивний, який забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку і дозвілля, занять фізичною культурою і спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;

- військово-патріотичний, який забезпечує належний рівень підготовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних почуттів та громадянської відповідальності;

- бібліотечно-бібліографічний, який спрямований на поглиблення пізнавальних інтересів вихованців, учнів і слухачів, підвищення їх інформаційної культури, набуття навичок і умінь орієнтуватися у зростаючому потоці інформації;

- соціально-реабілітаційний, який забезпечує соціальне становлення та розвиток інтересів, здібностей, нахилів, потреб у самореалізації вихованців, учнів і слухачів, підготовку їх до активної професійної та громадської діяльності, організацію їх змістовного дозвілля та відпочинку;

- оздоровчий, який забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття і закріплення навичок, зміцнення особистого здоров'я і формування гігієнічної культури особистості;

- гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

2.4. ЦТДМ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за реалізацію головних завдань, дотримання умов, що визначаються за результатами атестації, безпечні умови освітньої діяльності, дотримання фінансової дисципліни.

2.5. Навчально-виховний процес у ЦТДМ здійснюється за типовими освітніми програмами (навчальними планами). Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу позашкільної освіти та затверджується керівником Центру.

Заклад позашкільної освіти може використовувати типові освітні програми або розробляти свої освітні програми на основі типових освітніх програм.

На основі освітньої програми ЦТДМ складає та затверджує річний план роботи закладу та навчальний план закладу, що конкретизують організацію освітнього процесу.

2.6. Експериментальні навчальні плани складаються з урахуванням типового навчального плану. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється в установленому порядку.

Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання в групах або об'єднаннях. Залежно від специфіки гуртка, творчого об'єднання, навчання може проводитися від одного місяця до кількох років.

2.7. Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань установлюється директором навчального закладу залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більш як 15 вихованців, учнів і слухачів. Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становить не більше 5 вихованців, учнів і слухачів. Наповнюваність гуртків, груп установлюється директором навчального закладу залежно від їх профілю, навчальних планів і програм та можливостей організації навчально-виховного процесу, рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів, вимог дотримання техніки безпеки і становить не більш як 20 вихованців, учнів і слухачів.

2.8. Прийом до позашкільного навчального закладу може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на без конкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються позашкільним навчальним закладом.

Прийом вихованців, учнів і слухачів до позашкільного навчального закладу здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристських, хореографічних гуртків потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках.

До позашкільного навчального закладу зараховуються вихованці, учні і слухачі віком від 6 до 18 років.

2.9. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом позашкільної освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Тривалість занять у ЦТДМ визначається освітньою програмою, навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів:

- віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;

- віком від 7 до 18 років - 45 хвилин.

2.10. Гуртки, групи ЦТДМ класифікуються за трьома рівнями:

- початковий рівень – це творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їхніх здібностей, обдаровань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

- основний рівень – це творчі об'єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні вміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

- вищий рівень – це творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад, обирається програма.

2.11. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання можуть організовуватися як на базі ЦТДМ, так і в приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних позашкільних навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.12. ЦТДМ проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп.

2.13. З метою визначення рівня практичної підготовки вихованців, учнів і слухачів та з метою розвитку всебічно розвиненої особистості ЦТДМ може проводити організаційно-масову роботу у формі конференції, концерту, змагання, походу, екскурсії, та в інших інноваційних формах.

2.14. Підготовка педагогічних працівників ЦТДМ здійснюється педагогічними та іншими вищими закладами освіти, інститутами післядипломної педагогічної освіти, їх спеціалізованими факультетами.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється не рідше одного разу у п'ять років за рахунок коштів відповідних бюджетів.

 

 

ІІІ . Учасники навчально-виховного процесу ЦТДМ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у ЦТДМ є вихованці, директор, педагогічні працівники , батьки, або особи, які їх замінюють, представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у навчально-виховному процесі.

3.2. Вихованці і слухачі ЦТДМ мають такі гарантовані державою права на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їхніх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- добровільний вибір виду діяльності, зміну їх упродовж року;

навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях ЦТДМ;

безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

участь в органах громадського самоврядування ЦТДМ;

користування матеріально-технічною базою ЦТДМ;

- участь у різних видах навчальної роботи, виставках, оглядах, конкурсах та інших масових заходах;

- вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їхні права, принижують честь і гідність;

- захист від відволікання за рахунок навчального часу до робіт і здійснення заходів, не пов'язаних із навчальним процесом.

3.3. Вихованці і слухачі ЦТДМ мають такі зобов'язання:

- дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку закладу;

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;
підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватись морально-етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд.

3.4. За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

- грамота;

- диплом;

- цінний подарунок;

- премія;

- оголошення подяки.

3.5. Педагогічні працівники ЦТДМ мають право на:

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів та заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної, інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи Центру.

3.6. Викладачі, керівники гуртків, груп працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого директором ЦТДМ.

3.7. Педагогічне навантаження керівників гуртків, груп ЦТДМ визначається директором згідно із законодавством.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачається навчальними планом, у разі вибуття або зарахування вихованців навчального закладу протягом навчального року або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків, окрім випадків, передбачених законодавством.

3.9. Педагогічні працівники ЦТДМ підлягають атестації, один раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або порушують цей Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу, не виконують посадові обов'язки, умови договору, контракту, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Техперсонал приймається на роботу та звільняється директором ЦТДМ згідно з законодавством України.

Їхні права й обов'язки регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку ЦТДМ.

3.12. Батьки вихованців, учнів і слухачів та особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до закладу.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- сприяти здобуттю дітьми освіти у ЦТДМ;

- дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей;

- створювати належні умови для розвитку природних здібностей дітей, поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної і рідної мови, культури;

- виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини. Навчальний заклад надає допомогу батькам та особам, які їх замінюють, у виконанні своїх обов'язків.

 

ІV. Управління ЦТДМ

4.1. Суб'єктами управління ЦТДМ є:

4.1.1. Жидачівська міська рада – Засновник,

4.1.2.Відділ освіти Жидачівської міської ради – Уповноважений орган управління;

4.1.3. Директор.

4.2. Жидачівська міська рада, як Засновник, в порядку і межах, визначених чинним законодавством та цим Статутом приймає рішення про:

- створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідацію) ЦТДМ;

- затвердження Статуту ЦТДМ та внесення змін до нього, приймає рішення у зв'язку з порушенням положень Статуту;

- відчуження, списання, передачі в заставу та в користування (оренду) майна, що є власністю територіальної громади;

- здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України та цим Статутом.

4.3. Відділ освіти Жидачівської міської ради, як Орган управління, в порядку і межах, визначених законодавством та цим Статутом:

- здійснює контроль за дотриманням положень Статуту;

- здійснює фінансування ЦТДМ та фінансовий контроль за його господарською діяльністю;

- затверджує кошторис та штатний розпис ЦТДМ на календарний рік;

4.4. Орган управління здійснює управління ЦТДМ через директора.

4.5. Безпосереднє керівництво ЦТДМ здійснює його директор. Посаду директора ЦТДМ може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов’язків.

Директор призначається на посаду Уповноваженим органом управління шляхом укладення з ними контракту строком на п’ять років за результатами конкурсу.

4.6. Директор самостійно вирішує питання діяльності ЦТДМ за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника, Органу управління.

4.7. Директор ЦТДМ:

- формує структуру та штатний розпис навчального закладу;

- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;

- створює належні умови для здобуття вихованцями, учнями і слухачами позашкільної освіти;

- розпоряджається у межах своїх повноважень майном закладу, що є власністю об’єднаної територіальної громади і закріплене за ЦТДМ на праві оперативного управління;

- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, пов'язаних з діяльністю ЦТДМ;

- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;

- забезпечує ефективне використання та зберігання переданого майна, а також майнового стану ЦТДМ, за які несе матеріальну відповідальність згідно з законодавством України;

- несе відповідальність за виконання кошторису закладу;

- забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- затверджує посадові обов'язки працівників навчального закладу;

- забезпечує виконання покладених на нього завдань з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, електробезпеки та безпеки життєдіяльності відповідно до законодавства України;

- виконує інші обов'язки.

4.8. Заступники директора, педагогічні та інші працівники навчального закладу призначаються на посади і звільняються з посад відповідно до законодавства України.

4.9. З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у ЦТДМ створюється педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган управління ЦТДМ. Головою педагогічної ради є директор.

Педагогічна рада ЦТДМ:

- планує роботу закладу;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- приймає рішення щодо видачі документів про освіту;

- розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку освітнього процесу в ЦТДМ;

- обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності учнів, вихованців, слухачів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом ЦТДМ до її повноважень.

Рішення педагогічної ради ЦТДМ вводяться в дію рішеннями директора.

4.10. У ЦТДМ можуть функціонувати методичні об'єднання, відділи, відділення, що охоплюють учасників освітнього процесу та спеціалістів певного професійного спрямування.

Кількість засідань методичних об'єднань визначається їх доцільністю.

4.11. Органом громадського самоврядування ЦТДМ є загальні збори колективу, які скликаються не рідше ніж один раз на рік.

 

V. Майно навчального закладу

5.1. Майно ЦТДМ становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі навчального закладу.

5.2. Майно ЦТДМ є власністю міської територіальної громади і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, ЦТДМ користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень Засновника.

5.3. ЦТДМ не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених чинним законодавством. При цьому, відчуження, списання, застава та передача в користування (оренду) майна, що є комунальною власністю міської територіальної громади і закріплене за ЦТДМ на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Засновника, у встановленому ним порядку. Розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних засобів, ЦТДМ право лише у межах повноважень, наділених Засновником та у спосіб, що передбачений законодавством України.

5.4. Джерелами формування майна ЦТДМ є:

- майно, придбане за кошти місцевого бюджету;

- майно, придбане за кошти добровільних грошових внесків підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- майно, передане ЦТДМ Жидачівською міською радою на праві оперативного управління;

- майно, передане ЦТДМ юридичними та фізичними особами на добровільних засадах.

 

VІ. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Центру

6.1. Фінансово-господарська діяльність ЦТДМ провадиться відповідно до законодавства України та Статуту.

6.2. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

6.3. Фінансування Центру може здійснюватися також за рахунок додаткових джерел , а саме :

- платних послуг: ЦТДМ у відповідності з Переліком платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 може надавати такі платні послуги (за цінами і тарифами, затвердженими в установленому порядку):

У сфері освітньої діяльності:

1) проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту, тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;

2) організація, проведення у поза навчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, художнім, туристичним, спортивним, та оздоровчим напрямами крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

У сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту:

1) організація фізкультурно-оздоровчих заходів (у тому числі міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази навчальних закладів, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджетів;

2) організація, проведення концертно-видовищних заходів.

У сфері побутових послуг:

1) надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового призначення, театральних та сценічних костюмів, театрального реквізиту.

- кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому МОН, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки; кошти гуманітарної допомоги;

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, організацій та окремих громадян;

- інші надходження.

6.4. ЦТДМ у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту ЦТДМ.

6.5. Для проведення навчально-виховної, навчально-тренувальної та спортивної роботи ЦТДМ може орендувати спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах.

6.6. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється через бухгалтерію відділу освіти Жидачівської міської ради.

 

VІІ. Діяльність ЦТДМ у рамках міжнародного співробітництва

 7.1. ЦТДМ має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з органами управління, навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.

 

VІІІ. Ліквідація та реорганізація ЦТДМ

8.1. Припинення діяльності ЦТДМ може здійснюватися шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу чи перетворення) або ліквідації.

8.2. Реорганізація і ліквідація ЦТДМ проводиться за рішенням Засновника, а ліквідація - і за рішенням суду відповідно до законодавства України.

8.3. При реорганізації або ліквідації ЦТДМ, працівникам, що звільняються, гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.4. ЦТДМ вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

8.5. При ліквідації ЦТДМ майно залишається у власності Жидачівської міської територіальної громади. 

ІХ. Заключні положення

9.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися законодавством України.

9.2. Цей Статут і всі зміни та доповнення до нього затверджуються Засновником та реєструються згідно з законодавством України.

9.3. Цей Статут вступає в дію з моменту його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

73__CTDM


 
Про скасування рішення Жидачівської міської ради від 24.12.2020 року № 46 Друк
Четвер, 31 грудня 2020, 17:02

Про скасування рішення Жидачівської міської

ради від 24.12.2020 року № 46 “Про реорганізацію

Комунального закладу «Жидачівська районна

централізована бібліотечна система» Жидачівської

районної ради Львівської області“

 

З метою проведення своєчасних організаційно правових дій щодо зміни власника, перейменування чи реорганізації бюджетних установ, переданих із спільної власності територіальних громад Жидачівського району у комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади на підставі рішення Жидачівської районної ради від 17.11.2020р. № 567 та беручи до уваги рішення Жидачівської міської ради від 24.11.2020 р. № 12 “Про прийняття в комунальну власність Жидачівської міської територіальної громади бюджетних установ, майна із спільної власності територіальних громад Жидачівського району“, керуючись статтями 59, пунктом 6-1 розділу V Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про місцеве самоврядування в Україні“, рішенням Конституційного Суду України № 7-рп/2009, Жидачівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Скасувати рішення Жидачівської міської ради від 24.12.2020 року № 46 Про реорганізацію Комунального закладу «Жидачівська районна централізована бібліотечна система» Жидачівської районної ради Львівської області.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань законності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту і депутатської етики.

 

 
№150 Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва "Капітальний ремонт благоустрою міського будинку культури "Папірник" в м. Жидачеві Львівської обл." (Коригування) Друк
Вівторок, 15 грудня 2020, 15:50

 

ЖИДАЧІВСЬКА   МІСЬКА   РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

10.12.2020р                                    № 150                                              м. Жидачів

 

Про затвердження зведеного кошторисного

розрахунку вартості об’єкта будівництва

«Капітальний ремонт благоустрою

міського будинку культури «Папірник»

в м.Жидачеві Львівської області» (Коригування)

 

Розглянувши розроблений приватним підприємством «Удечпроект». зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта «Капітальний ремонт благоустрою міського будинку культури Папірник» в м.Жидачеві Львівської області» (Коригування), враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом від 30.11.2020 року №14-1406-20, підготовлений філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Львівській області, керуючись ст.ст.28,30,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жидачівської міської ради ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок об’єкта будівництва «Капітальний ремонт благоустрою міського будинку культури «Папірник» в м. Жидачеві Львівської області» Коригування в сумі 2028,154 тис. грн. (два мільйони двадцять вісім тисяч сто п’ятдесят чотири грн.) в поточних цінах станом на 24 листопада 2020 року.

 

  2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Жидачівської міської ради від 09.06.2020р. №75.

 

 

 

Т.в.о. міського голови -

секретар міської ради                                             Віра Янклевич

 

 
Про створення комісії для визначення стану зелених насаджень у м. Жидачеві на вул. Січових Стрільців Друк
Вівторок, 25 серпня 2020, 08:45

У К Р А Ї Н А

ЖИДАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                       МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Від 18.08.2020р.               №136                                                м. Жидачів

Про створення комісії

Керуючись Постановою КМУ №1045 від 1 серпня 2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» :

1. Створити комісію з питань визначення стану зелених насаджень по вул. Січових Стрільців,26 в м.Жидачеві у складі 4 -х чоловік :

- Гаврильчук Я.Г, радник міського голови, голова комісії;

- Турченяк Я.В, керуючий справами, член комісії;

           - Добуш О., інспектор по благоустрою ЖМВУКГ – член комісії;

             - Долінський О.Р. , спеціаліст Жидачівської міської ради - член комісії

2. Матеріали по обстеженню зелених насаджень подавати на розгляд виконавчого комітету.

       Міський голова                                                 Володимир ЛЕВКО

 
Протокол 36-ї сесії Жидачівської міської ради від 19.09.2019 р. Друк
Вівторок, 24 вересня 2019, 15:52

П Р О Т О К О Л № 36

пленарного засідання 36-ї сесії Жидачівської міської ради5

сьомого скликання 2015 – 2020 рр. від 19.09.2019 р.

 

Загальний   склад міської ради: 26 депутатів

Присутні на сесії – 18 депутатів і міський голова                                                                         (реєстраційний список додається)  

 

Головуючий на сесії – міський голова В.Левко.

Лічильники депутати міської ради Л.Брухаль, В.Гивель.

Порядок денний, запропонований відповідно до розпорядження від 10.09.2019 р. № 134, з внесеними змінами і доповненнями затверджується одноголосно.

Протокольний запис пленарного засідання   міської ради подано у книзі протоколів пленарних   засідань Жидачівської   міської   ради VІІ скликання 2015 – 2020 рр. (протокол № 36).

Результати поіменного голосування додані до рішень, прийнятих на пленарному засіданні 36-ї сесії міської ради.

           На 36-й сесії розглянуто і прийнято рішення одноголосно або більшістю голосів з наступних питань:

 

1. . Про внесення змін до показників бюджету міста Жидачева на 2019 рік

Рішення № 687 додається.

2. Про надання матеріальної допомоги (Логінова Ю.Т.)

Рішення № 688 додається.

3. Про затвердження плану діяльності Жидачівської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2020 рік

Рішення № 689 додається.

4. Про затвердження детального плану території у м. Жидачеві на вул. Грушевського М., 39 (Козак Х.М., Козак Р.М.)

Рішення № 690 додається.

5. Про резервування вільних земельних ділянок у м. Жидачеві на території мікрорайону „За лікарнею” під індивідуальне житлове будівництво для учасників бойових   дій, які брали участь в антитерористичній операції (ІV-й етап)

Рішення № 691 додається.

            6. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Коротка, 8 та передачу її безоплатно у власність для будівництва і   обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (Влащук М.М.)

Рішення № 692 додається.

            7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у м. Жидачеві на вул. Коновальця Є., 13 і передачу її безоплатно у власність для будівництва і обслуговування   житлового будинку, господарських будівель і споруд (Гнатів В.І.)

Рішення № 693 додається.

            8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у м. Жидачеві на вул. Мазепи І., 73 і передачу її безоплатно у спільну часткову власність для будівництва та   обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (Лінник А.К., Лінник О.О., Лінник Н.О.)

Рішення № 694 додається.

            9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Будівельників, 16/5 (колишня вул. Будівельників,16), припинення шляхом розірвання договору оренди землі, вилучення та передачу в оренду земельних ділянок для виробничих потреб (Нагірняк С.Б., Ханик А.А.)

Рішення № 695 додається.

            10. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Гайдамацька, 6 для передачі її безоплатно у спільну сумісну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (Терлецька Л.Б.)

Рішення № 696 додається.

11. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Мазепи І., 14 для передачі її безоплатно у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (Чмелик Н. Є.)

Рішення № 697 додається.

            12. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у м. Жидачеві на вул. Будівельників, 6 для передачі її в користування (оренда) (ПрАТ „Львівобленерго”)

Рішення № 698 додається.

            13. Про поновлення договору оренди землі у м. Жидачеві на вул. Шкільна, 6 В
(ФО – П Мисько Р.О.)

Рішення № 699 додається.

            14. Про внесення змін та доповнень до діючого договору оренди землі (ТзОВ „Родина”)

Рішення № 700 додається.

           

За результатами розгляду і голосування не прийнято запропонований проєкт рішення «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Жидачева, які підлягають приватизації шляхом викупу (Рібун І.В.)» (загальний склад депутатів – 26 і міський голова; результати голосування: «за» – 11 і міський голова, «проти» – 4, «утримались» – 3, «відсутні» – 8).

Згідно Регламенту Жидачівської міської ради у випадку, якщо за результатами голосування рішення не прийнято (за задоволення чи відмову у клопотанні проголосувала меншість депутатів від загального складу ради), такі проекти рішень вважаються відхиленими і переносяться на наступну сесію для повторного розгляду.

Результат поіменного голосування додається.

 

           

 

Міський голова                                                    Володимир ЛЕВКО

 

 

 

Протокол вела О.Лешковят

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

Сторінка 6 з 636